Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV a společnost GORDIC s.r.o. podepsaly dohodu o narovnání

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a společnost GORDIC spol. s r. o (GORDIC) se s účinností ke dni 5. února 2016 dohodly na společném postupu, který povede k ukončení konfrontačního charakteru vzájemných jednání ve věci dodávky a provozu ekonomického informačního systému GINIS.

Tyto spory vyplývaly především z pochybností na straně MPSV o tom, zda zadání veřejné zakázky na tento systém proběhlo v souladu se zákonem, zda byly při zadání dodrženy interní předpisy MPSV a zda bylo plněno řádně.

GORDIC respektuje, že MPSV mělo právo prověřit okolnosti zadání a průběhu veřejné zakázky, stejně jako úplnost jejího plnění. GORDIC zároveň respektuje právo MPSV na změnu strategie poskytování služeb v oblasti ICT a je připraven napomáhat jejímu rozvoji.

MPSV oceňuje letité služby společnosti GORDIC poskytované rezortu v oblasti informačních technologií, včetně služeb poskytnutých v rámci veřejné zakázky na dodávku a provoz ekonomického informačního systému GINIS.

Uzavřená dohoda schválená soudem zahrnuje stažení vzájemně podaných žalob ve věci správní ekonomiky MPSV a vnesla do vztahů obou subjektů konstruktivní dialog a právní jistotu.

Petr Habáň
ředitel Odboru komunikace MPSV

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 11.2.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.7. 2019 000 11:30.