Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Marksová: Výhody, které přináší firmě zdravotně postižený zaměstnanec, jsou nezanedbatelné

„Výhody a pozitiva, které přináší firmě zdravotně postižený zaměstnanec, jsou nezanedbatelné. V době, kdy společnosti hůře hledají a obsazují určité pracovní pozice, přestavují osoby se zdravotním postižením zajímavý prostor pro hledání nových a loajálních zaměstnanců,“ uvedla na snídani ministryně Marksová.

Přijetím zdravotně handicapovaných občanů se firmy přihlásí ke společensky odpovědnému podnikání a podniky, které mají více než dvacet pět zaměstnanců, splní i povinný podíl zaměstnaných osob se zdravotním postižením. Zvýší se takzvaná diverzita jejich pracovního týmu a firmy mohou lépe využít kvalifikovaných pracovníků. Osoby se zdravotním postižením se stávají i důležitým segmentem na trhu, zákazníky, což se projevuje stále silněji například v bankovnictví a pojišťovnictví. Mít ve svém týmu člověka, který chápe specifické potřeby této skupiny spotřebitelů, je velká výhoda.

A kde začít, jestliže chce firma zaměstnat zdravotně handicapovaného člověka? Pracovniceorganizace Rytmus seznámily přítomné s principy takzvaného podporovaného zaměstnávání, kdy se zdravotně postižený člověk postupně začleňuje do pracovního procesu na otevřeném trhu práce a to s pomocí asistenta a koordinátora. Tato služba pomáhá při přijetí a zaučení nového zaměstnance na konkrétní pozici. Cílem je dosáhnout situace, kdy se zdravotně postižený člověk plně začlení do pracovního kolektivu a vykonává všechny činnosti naprosto samostatně.

„Nejsme personální agentura, poskytujeme sociální službu,“ vysvětlila vedoucí organizace Rytmus Jana Březinová. „Přistupujeme k lidem se zdravotním postižením individuálně, snažíme se, aby našli dlouhodobé uplatnění jako plnohodnotní zaměstnanci,“ doplnila.

Lidé z organizace Rytmus využívají ověřených postupů a zkušeností ze zahraničí. Jedním z nich je například takzvaný Job Shadow Day, kdy zájemce o zaměstnání stráví jeden den s asistentem u zaměstnavatele, seznámí se s pracovištěm a typem práce, s omezeními, která ho případně čekají. Teprve poté se obě strany rozhodnou, zda mají zájem spolupracovat.

O praktické zkušenosti se zaměstnáváním zdravotně postižených občanů skrze podporované zaměstnání se podělila Martina Bílková, šéfka HR oddělení potravinářské firmy Titbit, s. r. o. Na akci spolupracovala i Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s. Snídani připravil sociální podnik Etincelle o.s., který zaměstnává osoby se zdravotním postižením.

Petr Habáň
tiskový mluvčí

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 17.2.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 26.6. 2019 000 16:15.