Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv:

Problém s neregistrovanými sociálními službami (ČT1)

ČT1/Události v regionech – Ostrava, 5. 2. 2016 (přepis, zkráceno)

Lucie PONIŠTOVÁ, redaktorka:
Lůžka pro nemocné seniory stále chybí. Jen v Moravskoslezském kraji se na volné místo čeká průměrně rok. Kraj slibuje, že letos zřídí 100 nových postelí. Za poslední rok vznikla v Moravskoslezském kraji jen 2 zařízení pro seniory, kteří potřebují zvláštní péči. Obě jsou soukromá, jedno v Karviné a druhé v Havířově.

Věra BRELOVÁ, GrandPark Havířov:
Jednou z nejobtížnějších podmínek je splnit to, že zaměstnanci, kteří poskytují sociální péči, musí prokázat odbornou způsobilost. A najít vhodného zaměstnance v dnešní době vůbec není lehké.

Lucie PONIŠTOVÁ, redaktorka:
Výraznější postihy pro nelegální domovy pro seniory začnou platit od příštího roku. Krajští úředníci budou mít pravomoc zařízení kdykoliv osobně zkontrolovat a případně okamžitě udělit pokutu. Ta je teď nově až milion korun. Pravomoc takové zařízení zavřít ale stále mít nebudou. Iva Piskalová a Lucie Poništová, Česká televize.

Tomáš VZOREK, moderátor:
A tomuto tématu jsme se podrobně věnovali v odpoledním speciálním vysílání na ČT24. K problémům s neregistrovanými zařízeními, které poskytují sociální péči, se vyjádřili jak zástupci Moravskoslezského i Olomouckého kraje, tak i ministerstva práce a sociálních věcí.

Tomáš VZOREK, moderátor /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
Po telefonu teď zdravím Davida Pospíšila, ředitele odboru sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí. Dobré odpoledne.

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálních služeb MPSV /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
Dobré odpoledne.

Tomáš VZOREK, moderátor /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
Aktuálně o jak velký problém se jedná, kolik evidujete v tuto chvíli neregistrovaných zařízení na poskytování sociálních služeb?

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálních služeb MPSV /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
V této chvíli intenzivně komunikujeme s jednotlivými krajskými úřady a dostáváme čtvrtletní hlášení o počtech nebo podezřeních na poskytování těchto nelegálních služeb. A k datu 30. 9. roku 2015 máme celkově evidováno 129 těchto zařízení. Budeme čekat ještě na údaje ke konci roku, které by nám měly přijít v několika následujících dnech.

Tomáš VZOREK, moderátor /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
Ano, jak velký problém to tedy je? Ten trend je spíše vzrůstající nebo těch ubytoven bez registrace ubývá?

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálních služeb MPSV /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
Bohužel neubývá, naopak se ten počet neustále zvyšuje. Vlastně mezi těmi jednotlivými čtvrtletími došlo k navýšení zhruba o necelých 100 procent. Takže problém je to doopravdy veliký. A já bych v této chvíli vlastně chtěl i poděkovat Moravskoslezskému kraji za to, že tak intenzivně vyhledává tyto nelegální poskytovatele sociálních služeb a ukládá vysoké pokuty.

Tomáš VZOREK, moderátor /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
Podnikáte i vy nějaké kroky, aby těch ubytoven ubylo, nebo apelujete více na kraje, aby ony samy více kontrolovaly a udělovaly pokuty?

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálních služeb MPSV /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
Děláme obojí. Jedna věc je právě podpora těch krajských úřadů k tomu, aby mohly lépe odhalovat tyto nelegální služby, takže jsme vydali metodický pokyn. A současně i jsme připravili novelu zákona o sociálních službách, která je nyní v legislativním procesu, kdy ta správní pokuta by se měla zvýšit z jednoho milionu na 2 miliony korun. A současně dáváme krajským úřadům novou pravomoc, a to znamená, že by mohly vstupovat do zařízení, kde mají podezření na poskytování těchto nelegálních služeb.

Tomáš VZOREK, moderátor /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
Kolik v Moravskoslezském kraji v tuto chvíli registrujete těch nebo vedete těch neregistrovaných, ano, zařízení a s kolika z nich vedete správní řízení?

David RYCHLÍK, vedoucí odboru soc. věcí, KÚ MS kraje /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
My v tuto chvíli vedeme správní řízení s 9 subjekty a na další 4 subjekty prověřujeme v takzvaném předběžném řízení podněty.

Tomáš VZOREK, moderátor /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
Slyšeli jsme Davida Pospíšila z ministerstva práce a sociálních věcí, že těchto zařízení přibývá v rámci celé republiky. Moravskoslezský kraj je na tom jak?

David RYCHLÍK, vedoucí odboru soc. věcí, KÚ MS kraje /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
My naštěstí tedy můžeme konstatovat, že jsme dostali další nové podněty. Zároveň v důsledku /nesrozumitelné/ důsledného správního trestání se podařilo, že ve čtyřech případech to zařízení buď přimět k tomu, aby tu svoji činnost legalizovala a splnila všechny zákonné, žádané předpoklady, anebo aby tu činnost ukončila.

Tomáš VZOREK, moderátor /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
Celý ten případ v Přerově upozornil na problém s lůžky pro lidi bez domova. Podařilo se kraji alespoň částečně tento problém vyřešit za ten rok?

Zbyněk VOČKA, vedoucí oddělení soc. pomoci, KÚ OL kraje /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
Já musím nejdříve říct, že kraj tu potřebnost zařízení pro lidi bez domova, kteří už potřebují pomoc jiné osoby, jaksi neřešil až po vzniku té přerovské kauzy. Už předtím bylo definováno ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje, že musí vzniknout služba pro tuto cílovou skupinu. Takže...

Tomáš VZOREK, moderátor /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
Nicméně já se ptám, co se za ten rok změnilo?

Zbyněk VOČKA, vedoucí oddělení soc. pomoci, KÚ OL kraje /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
V tom průběhu loňského roku se podařilo dojednat se samosprávou města Šumperk a s Armádou spásy, že vznikne taková služba právě v Šumperku. V tuto chvíli jsou vyřešeny vlastnické vztahy. Byla zpracována dokumentace k tomu, aby mohla být podána žádost o dotaci na vznik tohoto zařízení, na investici do tohoto objektu. A teď už jenom věříme, že ministerstvo práce a sociálních věcí, kam ta žádost směřovala, vyhoví a bude moci proběhnout úprava toho objektu tak, aby od roku 2017 ta služba těmto osobám, této cílové skupině mohla být poskytována.

Tomáš VZOREK, moderátor /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
Předpokládám, že poptávka v Olomouckém kraji je stále. Je třeba poptávka i ze strany podnikatelů, kteří by měli zájem provozovat podobná zařízení?

Zbyněk VOČKA, vedoucí oddělení soc. pomoci, KÚ OL kraje /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
Nám na odbor se stává, že se dostaví podnikatel, který zakoupí nemovitost nebo nějakým jiným způsobem získá nemovitost, se kterou má zájem nebo v níž má zájem realizovat nějakou podobnou službu. Takže objevují se. Poskytujeme konzultace, co je k tomu potřeba, tak jak už o tom mluvil kolega Rychlík z moravskoslezského krajského úřadu. A následně se rozhodují ti podnikatelé, jestli do takového podnikání půjdou, či nikoliv.

Tomáš VZOREK, moderátor /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
Ještě se zeptám na pokuty, také tak jak jsme to řešili tady v Moravskoslezském kraji, zavedli jste třeba po tom případu, který byl v Přerově přísnější kontroly nebo častější kontroly?

Zbyněk VOČKA, vedoucí oddělení soc. pomoci, KÚ OL kraje /Studio ČT24, 5. 2. 2016/:
Ten režim probíhá neustále stejně, protože i před touto kauzou jsme monitorovali poskytovatele služeb, které by mohly vykazovat znaky toho, že se jedná o sociální službu. Koneckonců už v roce 2013 my jsme s panem Mirgou jednali a tu první pokutu provozovatel tohoto zařízení dostal v roce 2013. Takže i nyní monitorujeme celou řadu zdrojů informací, ať už je to internet, jsou to nejrůznější podněty jiných poskytovatelů nebo sociálních pracovníků v terénu. A zabýváme se šetřením toho, zda se tam mohou poskytovat sociální služby neregistrované, či nikoliv.

Zdroj: ČT1

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 8.2.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.8. 2019 000 00:31.