Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

ePortál ČSSZ zrychluje a zjednodušuje elektronickou komunikaci mezi úřady navzájem

„Bezpečná výměna informací striktně probíhá v rámci platné legislativy, tj. úřady obdrží jen ty informace, na které mají ze zákona nárok a které jim je ČSSZ povinna na jejich vyžádání sdělit,“ ubezpečil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun, který dlouhodobě podporuje rozvoj elektronické komunikace úřadu s veřejností (občané, zaměstnavatelé, podnikatelé) a zdůraznil: „Tím, že součástí ePortálu ČSSZ je rovněž rozhraní, ke kterému se orgány veřejné moci mají možnost připojit, existuje výrazný potenciál pro snižování administrativy a nákladů ve státní správě spojený s výměnou informací“. K rozhraní ePortálu ČSSZ se v loňském roce připojil informační systém Celní správy České republiky a Státního úřadu inspekce práce (SÚIP).

Generální ředitelství cel (GŘC) ocenilo vysokou úroveň automatizace procesů, která jednak přináší zrychlení a zjednodušení výkonu v působnosti Celní správy České republiky a v neposlední řadě snižuje její nákladovost. Proto i do budoucna bude spolupráce mezi GŘC a ČSSZ pokračovat.

Kromě GŘC aktivně využívají ePortál ČSSZ jako prostředek B2B komunikace inspektoři Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), zejména pak ti, kteří se zabývají kontrolou nelegálního zaměstnávání. Zabezpečený vzdálený přístup jim umožňuje na místě kontroly hned ověřit údaje, čímž se zefektivňuje práce inspektorů SÚIP při jejich kontrolní činnosti.

Již v minulosti ČSSZ elektronizovala např. výměnu dat s ministerstvem průmyslu a obchodu, konkr. Rejstřík živnostenského podnikání (od roku 2008), a exekutory (od roku 2010).

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 5.2.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 18:54.