Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky » Co se mění v roce 2019? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí:

Co se mění od ledna 2016? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

logo změny

Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 200 korun na 9 900 korun. Končí II. důchodový pilíř. A jako kompenzaci za nízkou lednovou valorizaci dostanou důchodkyně a důchodci v únoru jednorázový příspěvek 1 200 korun.

logo občan

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY NA 9 900 KČ

Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Při schválené valorizaci minimální mzdy lze v příštím roce předpokládat zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě na 36 procent. Od ledna 2016 minimální mzda vzroste o 700 korun (z 9 200 Kč v roce 2015) na 9 900 korun, minimální hodinová mzda se zvýší z 55 Kč (v roce 2015) na 58,70 Kč.

Sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin vzroste u zaměstnance, který pobírá invalidní důchod ze 48,10 Kč za hodinu (v roce 2015) na 55,10 Kč za hodinu, tedy na 9 300 Kč za měsíc.

V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách, a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 2016 následující:

 • první redukční hranice činí 901 Kč (888 Kč v roce 2015),
 • druhá redukční hranice činí 1 351 Kč (1 331 Kč v roce 2015),
 • třetí redukční hranice činí 2 701 Kč (2 662 Kč v roce 2015).

Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2016.

logo důchodce

VYŠŠÍ DŮCHODY O 40 KČ A JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK 1 200 KČ

Od ledna se zvyšují důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 40 Kč (z 2 400 Kč na 2 440 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se nezvyšuje.

Důchodci proto dostanou v únoru jednorázový příspěvek 1 200 korun navíc. MPSV se tak snaží vykompenzovat nízkou zákonnou valorizaci pro rok 2016 vypočítanou podle údajů ČSÚ. U průměrného starobního důchodu činí zvýšení částku odpovídající stu procent růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen a o částku odpovídající jedné třetině růstu reálných mezd. Zákon tyto parametry přesně stanovuje a neumožňuje žádné jiné než takto vypočtené zvýšení důchodů.

logo osvč

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Ukončení II. důchodového pilíře

K 31. 12. 2015 došlo k ukončení účasti na důchodovém spoření všech účastníků tzv. II. pilíře důchodového systému. V jeho důsledku dojde s účinností od 1. ledna 2016 u účastníků důchodového spoření k vypuštění zvláštních sazeb pojistného a k návratu ke stavu před zavedením druhého důchodového pilíře.

Sazby pojistného na sociální zabezpečení od 1. ledna 2016 činí:

 • u zaměstnavatele 25 % z vyměřovacího základu, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,
 • u zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu,
 • u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28 % z vyměřovacího základu. V roce 2016 činí jeho minimální výše 6 752 Kč a minimální výše pojistného 1 891 Kč.
 • u osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
  1. 29,2 % z vyměřovacího základu, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění,
  2. 2,3 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění,

Nejvýznamnější změny:

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 27 006 Kč (26 611 Kč v roce 2015),
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 296 288 Kč (1 277 328 Kč v roce 2015),
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 64 813 Kč (63 865 Kč v roce 2015),
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 6 752 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 972 Kč (1 943 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření; 1 744 Kč, byla-li OSVČ v roce 2015 účastna důchodového spoření),
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, je 2 701 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 789 Kč (778 Kč v roce 2015, nebyla-li OSVČ účastna důchodového spoření; 698 Kč, byla-li OSVČ účastna důchodového spoření).

logo rodina

PODPORA VZNIKU MIKROJESLÍ
Pomáháme rodičům lépe sladit pracovní a rodinný život

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR se snaží situaci rodin s dětmi postupně zlepšovat. Po úspěšném prosazení zákona o dětských skupinách nyní přichází s projektem mikrojeslí, který by měl dobře doplňovat systém předškolní péče. Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let ve skupinách nejvýše čtyř dětí.

Obce, organizace zřízené obcemi či neziskové organizace mohou získat finanční podporu na jejich vybudování a provoz. Finanční prostředky lze využít i na související profesní vzdělávání. Celkem je ve dvou výzvách Operačního programu Zaměstnanost připraveno 140 milionů Kč. Žádosti o podporu lze předkládat od 16. května do 6. června 2016.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 10.1.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 16:59.