Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Důchody:

Lidé mají špatný přehled o důchodovém systému

V prosinci zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění výsledky šetření týkajícího se důchodového systému. Většina respondentů tohoto průzkumu (41 procent) se domnívala, že je situace týkající se vyplácení důchodů pozitivní (tzn., že objem peněz, z něhož se každý měsíc přerozdělují důchody, je větší nebo stejný s ohledem na vyplácené důchody). Méně lidí (35 procent) bylo přesvědčeno, že situace je negativní, jelikož objem vybíraných prostředků je menší než objem vyplácených peněz. Poměrně velké procento lidí (24 procent) přiznalo, že o této záležitosti nemá představu.

Výdaje na důchodové zabezpečení

V současné době se v ČR důchody vyplácejí deficitně, což znamená, že množství vybraných prostředků ze sociálního pojištění nepokryje nutné výdaje na důchodové zabezpečení všech občanů. Tento stav lze registrovat od roku 2009, kdy došlo k zastropování výběru sociálního pojištění, čímž se skokově zmenšil objem prostředků, který mířil do sociálního systému. Zároveň se mimo zavedení stropu v tomto roce zmenšila i samotná výše sociálních odvodů od zaměstnavatelů, což dále snížilo celkový objem prostředků, s nímž je možné disponovat.

Rozdíly mezi respondenty

Tento stav většinou správně ohodnotili lidé, kteří deklarovali, že se po materiální stránce mají dobře, a lidé se středním a vyšším vzděláním. Zajímavostí je skutečnost, že zatímco procentuální rozložení odpovědí nebylo statisticky významně odlišné u lidí hlásících se k levici a k pravici, u voličů jednotlivých stran statisticky lze významnou odchylku pozorovat (voliči politických stran, které se profilovaly jako levicové, častěji říkali, že vybrané prostředky jsou větší, kdežto voliči pravicových stran naopak častěji uváděli, že prostředky jsou menší). Větší odchylka se týká také mladších lidí ve věku 15 až 19 let, kteří výrazně častěji uváděli, že nevědí, jaké jsou vybrané prostředky a výdaje.

Zdroj: CVVM

graf

Když vezmete na jedné straně sociální pojištění, které se každý rok vybere, a na druhé straně důchody, jež jsou vyplaceny, jaký je podle vás současný stav v České republice?

10 %   Množství vybraných peněz je stejné jako množství vyplacených peněz.
31 %   Množství vybraných peněz je větší než množství vyplacených peněz a část zůstává jako rezerva v důchodovém systému.
35 %   Množství vybraných peněz je menší než množství vyplacených peněz a důchody jsou financovány i z jiných zdrojů státního rozpočtu.
24 %   Nevím.

Zdroj: Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i., termín terénního šetření: 2.–9. 11. 2015, počet dotázaných: 1 054.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 19.1.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 12.12. 2018 000 12:32.