Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ministryně v médiích » Rok 2016 » Leden:

Česko se málo připravuje na stárnutí populace (Radiožurnál)

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Na druhé lince je ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Michaela Marksová. Dobrý den.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Paní ministryně, teď jsme slyšeli jednoho z odborníků v geriatrické oblasti, který si stěžoval v poslední větě aktuálně na to, že ministerstva práce a sociálních věcí a zdravotnictví jen málo spolupracují v tom, aby se jaksi snažily sladit a zlepšit péči a také podmínky života pro staré nebo ty nejstarší občany. Co vy na to?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Já musím, já musím říci, já chápu ten názor, protože ono to tady takhle bylo celá léta, ale já si opravdu myslím, že tato vláda teď dělá velký pokrok, my jsme společnou pracovní skupinu založili hned v březnu 2014, to znamená dva měsíce po tom, co vláda byla jmenována. A teď v září chceme vlastně odevzdat společný návrh zákona, který má právě upravit a definovat ty zdravotní a sociální služby, přesně ten druh služeb, který je určen této kategorii, o které jsme tady mluvili.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jaké služby by to měly být, jak by měl fungovat ten systém, je-li to možné říci alespoň krátce?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Určitě, protože my v současné době máme buď ty lidi pod zdravotní péčí právě v těch léčebnách pro dlouhodobě nemocné, nebo pod sociální péčí, ale se zdravotními sestrami v našich domovech pro seniory, které jsou pod naším resortem. A my chceme, aby bylo vytvořeno takové sociálně zdravotní lůžko, které by mělo určité standardy a bylo by jedno, lhostejno, zda ten senior bude v té LDN nebo v domově pro seniory, ale bylo by zaručeno, že ať už je kdekoliv, tak má na tom lůžku totožné služby a to je to, o co jde, ty optimální a dobré služby tím dostatečně proškoleným personálem.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Za jak důležité, paní ministryně, považujete to, aby lidé ve vyšším věku po akutní operaci, léčbě, nemoci prostě nebyli odsouzení k životu na lůžku, aby měli k dispozici rehabilitace nebo určité služby, které by jim umožnily alespoň v těch maximálních možnostech žít samostatně?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
To je samozřejmě také součást tady toho zákona, který vlastně mění několik důležitých zákonů, on to není jako nový, nový zákon sám o sobě, a považuji to samozřejmě za velice důležité, protože opravdu já znám případy, kdy se třeba do domova pro seniory opravdu vrátí někdo, kdo téměř nemůže chodit, váží čtyřicet kilo a někdy i toho člověka, který je starší než osmdesát let, tak oni skutečně dokáží rozchodit, a ten kvalitní život mu ještě zaručit, takže já si myslím, že to je nesmírně důležité.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Mluvila jsem o tom před chvílí s panem přednostou Burešem a týkalo se také, týkalo se to také toho, že bude potřeba zřejmě vydat víc peněz na tuto otázku. Počítá s tím vláda v nějakých krátkodobých nebo i dlouhodobějších výhledech?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tak tady, co se týče krátkodobých výhledů, tak to teď žádné výrazně vyšší výdaje neočekávám. A v tom dlouhodobém horizontu tím, jak těch lidí bude více, tak samozřejmě, že to s sebou nese vyšší výdaje, ale nedílnou součástí toho, co my také koncepčně připravujeme, že tu problematiku stárnutí zahrnujeme i do koncepce rodinné politiky, kde třeba chceme se zabývat otázkou podpory té, těch takzvaně neformálně pečujících vlastně, protože tím, když ti lidé mohou zůstat doma, tak i tomu státu šetří nemalé peníze a my bychom zas těm pečujícím chtěli udělat takové podmínky, aby třeba díky tomu pak neztratili práci.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tedy to bude soustava několika zákonů, které by se toho měly týkat?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ano, určitě a ta, nicméně ta spolupráce je velice úzká s resortem zdravotnictví, to je opravdu stěžejní a ta probíhá.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Říká ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Michaela Marksová, díky, že jste si udělala čas, díky za rozhovor, na shledanou.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Na slyšenou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
To byla publicistika hlavních zpráv. K tématům této relace se můžete vrátit na našem webu zpravy.rozhlas.cz. Pěkný večer vám přeje Veronika Sedláčková.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 18.1.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2018 000 09:00.