Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Rodina:

Mikrojesle

Více informací se dozvíte zde.

Co jsou to mikrojesle?

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.

Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti.

V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte.

„ Jsem velmi ráda, že se podařilo zajistit podporu pro pokračování provozu zařízení, která se osvědčila. Rodiče využívající jejich služeb se tak nedostanou do svízelné situace, jak najít vhodnou alternativu, v řadě míst navíc není k dispozici žádná jiná dostupná služba péče o nejmenší děti. Věřím, že se nám podaří mikrojesle legislativně ukotvit spolu s dětskými skupinami a připravit systém financování ze státního rozpočtu tak, aby po pilotním ověření mohly mikrojesle pokračovat dále. Naší prioritou je, aby rodiče, kteří si přejí sladit zaměstnání s rodinným životem, nemuseli překonávat často neřešitelné překážky, aby mít dítě nebylo pro nikoho handicapem,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Finanční podpora mikrojeslí z OPZ

V rámci výzvy č. 126 a 127 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích, vyhlášené v rámci Operačního programu Zaměstnanost, byly vybrány nejlepší projekty. Na zřízení a provoz mikrojeslí bylo z Evropského sociálního fondu připraveno 140 milionů korun. Zájem o podporu byl téměř dvojnásobný, celkem 123 subjektů žádalo téměř 235 milionů korun.

V současnosti bylo podpořeno 71 projektů, z nichž vzniklo 72 mikrojeslí. V Praze je v provozu 8 mikrojeslí a v ostatních krajích ČR 64 mikrojeslí. Na mikrojesle bylo celkově uvolněno necelých 131 milionů Kč.

Nejúspěšnější byli žadatelé ve Zlínském kraji, kde se otevřelo hned 15 mikrojeslí, dále 10 mikrojeslí vzniklo ve Středočeském i v Jihomoravském kraji.

Projekty na vznik a provoz mikrojeslí by měly být realizovány buď přímo obcí, nebo ve spolupráci s obcí. Příjemci finanční podpory budou úzce spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které nabídne komplexní poradenství a podporu, účast na workshopech, konferencích apod.

Cílem je pilotně ověřit nový systém služeb, v jejichž rámci je poskytována péče o předškolní děti, zajistit průběžné vzdělávání chův pro tato zařízení a zjistit možnosti zavedení tzv. garance místa v předškolních zařízeních pro děti od jednoho roku věku a zájem o tuto službu. Na základě tohoto pilotního ověřování bude připraven komplexní návrh nového typu služby mikrojeslí včetně návrhu pro legislativní úpravy.

Dne 7. ledna 2019 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR výzvu č. 69 a č. 70 na podporu provozu stávajících a na vznik několika nových mikrojeslí v celkové alokaci 224 milionů Kč. Projektové žádosti byly odevzdány v termínu do 14. 3. 2019, v současné době probíhá vyhodnocování projektů. Dne 16. dubna 2019 se bude konat seminář v Praze pro příjemce výzev č. 69 a č. 70, kteří začínají realizovat v období březen až červenec 2019. Přihlaste se zde.

V případě dotazů nás kontaktujte na mikrojesle@mpsv.cz.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.4.2019

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.8. 2019 000 04:14.