Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Rodina:

Mikrojesle

Více informací se dozvíte zde.

Co jsou to mikrojesle?

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.

Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti.

„Ze zahraničních zkušeností, kde obdobná zařízení fungují již řadu let, vyplývá, že služby poskytující péči o nejmenší děti by měly být dostupné všem zájemcům, tedy jako veřejná služba. Soukromá zařízení jsou totiž pro řadu rodičů finančně nedostupná,“ konstatuje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte.

Finanční podpora mikrojeslí z OPZ

V rámci výzvy č. 126 a 127 Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích, vyhlášené v rámci Operačního programu Zaměstnanost, byly vybrány nejlepší projekty. Celkem se jedná o 57 projektů, z toho v Praze 7 a v regionech 50 za celkových 105 352 331,68 Kč. Na zřízení a provoz mikrojeslí bylo z Evropského sociálního fondu připraveno 140 milionů korun. Zájem o podporu byl téměř dvojnásobný, celkem 123 subjektů žádalo téměř 235 milionů korun.

Alokace výzvy č. 126 byla dne 23. 11. 2016 navýšena o 20 021 109 Kč. Podpořeny tak budou projekty, které měly ve věcném hodnocení více než 60 bodů.

Celkem bylo podpořeno 68 projektů, v Praze vznikne 7 mikrojeslí a v ČR 61 mikrojeslí. Na mikrojesle bylo celkově uvolněno více než 133 miliónů Kč.

Nejúspěšnější byli žadatelé ve Zlínském kraji, kde by se mělo otevřít hned 15 mikrojeslí, ve Středočeském kraji 9 mikrojeslí a v Jihomoravském kraji by mělo vzniknout 10 mikrojeslí.

První mikrojesle otevřelo začátkem ledna 2017 rodinné centrum Kulihrášek v Pardubicích, což je velkým úspěchem, protože od podání žádostí do otevření prvních mikrojeslí uplynulo pouze šest měsíců, další zařízení SUNRISE evropský nadační fond v Brně a dále Občanské sdružení Čajovna Medina v Miřeticích.

V únoru vzniklo dalších 6 mikrojeslí, např. v obci Všestary v Královehradeckém kraji, v Novém Městě na Moravě v Kraji Vysočina a v obci Velká Bystřice v Olomouckém kraji a v ostatních krajích. V březnu vznikly 4 mikrojesle, v dubnu počet zařízení vzrostl o 13 zařízení, v květnu přibylo 10 mikrojeslí. V červnu je celkově otevřeno 37 mikrojeslí. Velký nárůst mikrojeslí (o 21 zařízení) očekáváme v červenci, další 4 zařízení v srpnu a posledních 6 mikrojeslí by mělo otevřít v září 2017.

Projekty na vznik a provoz mikrojeslí by měly být realizovány buď přímo obcí, nebo ve spolupráci s obcí. Příjemci finanční podpory budou úzce spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které nabídne komplexní poradenství a podporu, účast na workshopech, konferencích apod.

Cílem je pilotně ověřit nový systém služeb, v jejichž rámci je poskytována péče o předškolní děti, zajistit průběžné vzdělávání chův pro tato zařízení a zjistit možnosti zavedení tzv. garance místa v předškolních zařízeních pro děti od jednoho roku věku a zájem o tuto službu. Na základě tohoto pilotního ověřování bude připraven komplexní návrh nového typu služby mikrojeslí včetně návrhu pro legislativní úpravy.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 25.9.2017

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.10. 2017 000 08:01.