Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ministryně v médiích » Rok 2016 » Leden:

Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou (ČT24)

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Služební zákon se už rok od nabytí účinnosti dočká změny a to v podstatě kvůli dvěma velvyslankyním - Evě Filipi v Sýrii a Livii Klausové na Slovensku. Senát bez projednání poslal prezidentovi novelu, která velvyslancům umožní být ve službě i po sedmdesátce. Co si o tom myslí ministryně práce a sociálních věcí a poznají penzisti ve svých peněženkách, že se české ekonomice loni dařilo nebývale dobře, nebo to skončí u jednoho mimořádného důchodu navíc? Hostem Interview je ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Dobrý podvečer.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Dobrý večer.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Paní ministryně, co říkáte tomu, že v podstatě kvůli dvěma velvyslankyním se mění zákon? Není to nesystémové?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tak já si myslím, že ta hranice 70 let ve služebním zákoně může být problematická, když se tady bavíme vlastně vůbec o věkové diskriminaci, takže ... a to ministerstvo zahraničí má takovou velice specifickou, nebo má specifické požadavky, protože vlastně ten institut toho velvyslance je na 4 roky, takže já to vnímám i obecněji a musím říct, že mi to nevadí, protože vím, že je to napsáno tak, že vlastně, když ten člověk začne to své funkční období před 70 rokem, tak aby ho nemusel někdy v polovině, ve třetině přerušovat, tak nechť, nechť tam tedy v uvozovkách "dožije". Já v tom moc problém nevidím.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Nemůže se stát, že za pár dní přijde nějaká další skupina státních zaměstnanců, o kterých si někdo bude myslet, že si taky zaslouží, aby se prolomil ten věkový limit?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Musím říct, že my jsme se o tom opravdu dneska v práci bavili a vlastně jsme nenašli takové funkce, protože říkám, to je ..., vlastně tady u těch velvyslanců a velvyslankyň je to prostě období, které je jmenované většinou na ty 4 roky a asi bychom nenašli takovou podobnou skupinu.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Podle informací z médií by velvyslankyně Klausová i Filipi měly na svých místech zůstat a dokončit ten mandát a to díky dohodě o provedení práce, která má ale limit 300 hodin ročně. To je taková vlastně brigáda. To budeme mít velvyslankyně brigádnice? Je to v pořádku?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tak je to samozřejmě velice zvláštní, ale já opakuji, já nemám nic proti tomu, aby tady nějaká ta výjimka byla. Tady, jestli to bude řešeno formou DPČ, tak to musím říct, že od vás slyším poprvé. To ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Objevilo se to v médiích, dohoda o provedení práce ...

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ale já ..., jestliže, jestliže ten služební zákon bude změněn, já tohle to považuji, nebo já bych to pochopila tak, že je to zřejmě jenom nějaké přechodné období, dokad nebude ten zákon platit teda, ano.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Říká to ministr zahraničí, jenomže senátorka Eliška Wagnerová ovšem tvrdí, že obě velvyslankyně už jako velvyslankyně nemůžou na svém místě zůstat, protože jim skončil pracovní poměr 31. prosince loňského roku. Pojďme si ji poslechnout.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka:
Oběma dámám ten služební poměr prostě skončil k 31. prosinci minulého roku. Oni už nejsou ve služebním poměru. Jinými slovy, ony, ony nemohou ani podle této výjimky prostě být dál, působit jako velvyslankyně tedy podle služebního zákona.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Co si o tom tedy myslíte? Protože senátorka Eliška Wagnerová je bývalá ústavní soudkyně, její právní názor bere spousta lidí jako názor ještě ústavní soudkyně, tak když už tedy nejsou teď momentálně velvyslankyně podle služebního zákona, ale jsou tam podle dohody o provedení práce, tak jsou vlastně brigádnice a budou až do konce toho svého funkčního období?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Takhle ..., ne, já tomu rozumím tak, že jakmile ten zákon bude platit a bude-li platit, teď nevím, třeba od 1. února, jestli už to jde k podpisu panu prezidentovi, tak v tu chvíli se zase změní, změní se jim ten poměr na služební poměr. To je můj pohled, ale opravdu jako do detailů ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pohled senátorky je takový, že vlastně se to bude počítat jen pro ty velvyslance, kteří nastoupí od 1. ledna 2016 do těch funkcí. Takže na ně dvě už se to vztahovat nemůže, protože jim to skončilo 31. prosince.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Já tomu rozumím, ale myslím si, že se najde právní cesta tak, aby nebyly na dohodu. Jinak to samozřejmě není jenom, tomu se nedá říkat brigádnice, je to prostě jiná, jiná forma poměru. Já bych ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Ale je tam omezen ten počet hodin, po který je to možné provádět.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Jako určitě si nedovedu představit, že by takto byly dlouhodobě. To je skutečně forma nějakého pracovního poměru, která je dočasná, která je omezená. Takže, jak říkám, si to dokážu představit jako překlenovací období, dovedu si představit i třeba situaci, kdy je prezident symbolicky do té funkce jmenuje, aby to tedy bylo v souladu, ale opravdu nevím, jestli to bude nutné, nebo nikoli.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Senátorka Wagnerová ovšem tu novelu kritizuje ještě z jiného důvodu, a to, že podle jejího názoru jde proti smyslu služebního zákona. Pojďme si to poslechnout.

Eliška WAGNEROVÁ, senátorka:
Já tvrdím, že vlastně tím se tady otevřela mezera pro průnik tedy naprosto politické zvůle o tom rozhodovat, koho tam necháme a koho odvoláme, což je v naprostém rozporu s cílem, který si dal služební zákon obecně a totiž odpolitizovat státní službu.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Souhlasíte s tím, nebo máte jiný názor?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že je to přehnané. Za prvé, opakuji, týká se to opravdu vlastně relativně malé skupinky velvyslanců, velvyslankyň a myslím si, že je to opravdu proto, že když ten člověk tedy tam je jmenován, aby tam prostě dočkal toho konce toho období. Tam já nevidím moc prostor pro nějaké politické šachy, nebo není, není podle mého názoru větší než dnes při jmenování velvyslanců.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Senát dnes dal taky šanci návrhu senátorů, aby stát znovu proplácel, aby znovu proplácel první tři dočasně, první tři dny dočasní pracovní neschopnosti. Je to jeden z předvolebních slibů ČSSD. Vaši koaliční partneři ho do koaliční smlouvy dali, ale měli podmínku, že bude nutná dohoda se zaměstnavateli, ale zaměstnavatelské svazy se na to zatím moc netváří. Co jim nabídnete pro to, aby na to přistoupily?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Samozřejmě, já bych chtěla na začátku říci, že já osobně jsem pro to, aby ti lidé to dostávaly proplacené, ty první tři dny a otázka potom je, právě jak a z jakých zdrojů. A to, co dnes prošlo Senátem, tak tam je ten návrh takový, že vlastně by to tedy zase platili zaměstnavatelé, i ty první tři dny, ale byli by zvýhodněni, teď tady to nemůžu najít, byli by zvýhodněni tím, že by platili, nebo měli by takovou úlevu o 0,1 % méně z odvodu na to nemocenské pojištění, takže by se jim to mělo vykompenzovat. Nicméně ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Ale oni na tohle nechtějí přistoupit.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Takhle, my chceme, my máme teď, buď už na příští tripartitě, která je v lednu nebo v únoru, vlastně o tom chceme diskutovat. Naše ministerstvo tam předloží informace a čísla vlastně, která se toho týkají, jak se vyvíjí nemocenská, kolik lidí bylo na nemocenské, kolik to stálo v určité roky, proč a pojďme o tom diskutovat, protože my jsme o tom ještě vlastně oficiálně na té tripartitě nediskutovali, protože vlastně ten, tento návrh rok ležel v Senátu.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
České ekonomice se mimořádně dařilo, vypadá to, že se jí možná bude dařit i v letošním roce, i když ne tak jako loni. Poznají to výrazně důchodci?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ano, já jsem přesvědčena, že poznají. Ta velmi nízká, to velmi nízké navýšení pro letošní rok je dáno tím, že se ty indexy počítají zpětně a tam se prostě nezvyšovala v letech předtím průměrná mzda. Ale to, co se bude počítat potom automaticky na ten rok příští, tak to už bude jiné, tam se to odrazí.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
A jak se to odrazí? Protože teď to bylo o 40 korun. Vy jste to vykompenzovali tím, že letos dostanou důchodci mimořádnou dávku 1 200 korun. O kolik to tedy bude podle vás víc? Protože těch 40 korun je v podstatě nic.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ano a já musím tady znovu zopakovat, že já jsem v loňském roce nesla na vládu návrh, kdy my už jsme věděli, že to bude nízké, ta automatická valorizace, i když jsme ještě nevěděli, že tak velmi nízké. Já jsem nesla návrh, aby vláda opět zafixovala to navýšení na těch 200 korun průměrně na důchod, což bohužel probili jenom ministři a ministryně za ČSSD, ti koaliční partneři ne, protože "ono" by to stálo asi 5,7 miliard navíc tohoto navýšení a to navýšení na ten příští rok, my skutečně odhadujeme, že by to mělo být mezi 200, 300 korunami na důchod, už ta, jenom ta automatická valorizace. Ale já tady nemohu, já tady nechci vzbudit nějaké naděje samozřejmě, ale jsou to, jsou to odhady.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Vaše vláda chce prosadit změnu ve zvyšování důchodů. Vy chcete mít možnost zvyšovat v podstatě sami bez toho, aniž by se toho procesu účastnil parlament. Opozice to kritizuje a říká, že by se to dalo použít v předvolebním boji. Na jak dlouho, podle jakých pravidel byste si tedy vy podle vašich představ mohli vy, jako vláda, sami rozhodnout o zvyšování důchodů?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Já tady především musím zdůraznit, že my nevynalézáme vůbec nic nového. Toto zmocnění vláda měla po dobu asi 15 let v minulosti a pak bylo zrušeno, teď nevím, jestli Topolánkovou nebo Nečasovou vládou. A za těch 15 let ty předchozí vlády to využily dvakrát. Takže já se opravdu nebojím, že je to nástrojem předvolebního boje a musím říci, že teď, když se vlastně diskutovalo o výši toho jednorázového příspěvku v Poslanecké sněmovně, tak myslím si, že tam to bylo také velkým nástrojem předvolebního boje. Bylo třeba fascinující, že nejvyšší částky navrhovala opoziční ODS.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
ODS.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Což mě skutečně rozesmálo. A ten návrh teď, na kterém jsme se shodli v koalici, že ano, že vláda bude mít toto zmocnění, aby to bylo prostě jednodušší ten proces, ale ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
A bude to na rok nebo na delší období? Jde mi o to, jestli to bude ...

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ne, to je změna, to je změna zákona a je to ..., tam se nemění ten proces valorizace, tak jak jde.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Ne, jde mi o to ...

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tam není, není žádné omezení. Prostě vláda bude mít zmocnění, ale je tam strop do 1,7 % ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
A na období jedno roku? Na zvyšování těch důchodů ...?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ne ..., teď ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Vy mi asi nerozumíte té otázce. Já to zkusím ještě jednou. Jestli, když vláda bude mít to zmocnění rozhodnout sama o zvyšování důchodů, tak je to na ten jeden kalendářní rok?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ano, ano.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Tak.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
To je vždy na ten jeden kalendářní rok a je to pro případy...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Tak, to jsem chtěla vědět. Jestli to není třeba, že řeknete, na dva roky dopředu se bude valorizovat důchod tak a tak. O to mi šlo.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ne, ne, ne, ne.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Je to na ten jeden konkrétní kalendářní rok?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tak a znova ještě to, co bych chtěla říci, že jsme to zastropovali. To znamená, že když by ta automatická valorizace byla nižší než 1,7 % z průměrného důchodu, tak by to vláda mohla dorovnat tady do té částky, ale ne více. Když se stane, že automatická valorizace bude více než to 1,7 %, tak bude prostě více. A jenom pro zajímavost, v tuto chvíli je těch 1,7 % asi 193 korun. Takže my chceme vlastně jenom zajistit, aby se nestalo to, co letos, že ta valorizace je extrémně nízká.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Čistě teoreticky, nemůže se stát, že vláda rozhodne o navýšení důchodů, i když a to ten stát nebude mít, bude to těsně před volbami a nasadí v podstatě nové vládě takové "kukaččí vejce"?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Víte, takovýchhle "kukaččích vajec" teoreticky můžeme nasadit celou řadu ve všech oblastech. Já se ale domnívám, že tato vláda je opravdu zodpovědná a že takovéhle věci nechce a nebude dělat. Ale opakuji to, když budeme chtít a budeme mít zase třeba podporu sněmovny, kde máme většinu, tak těch "vajíček" můžeme nasázet opravdu hodně.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Já se ptám i v souvislosti s tím, že třeba premiér Fico chce před volbami snížit DPH u potravin na 10 %. Mimochodem, co vy na to? Není to věc, o které třeba vy, jako sociální demokracie, budete uvažovat před volbami?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
My máme poměrně jasné dané ve vládním prohlášení o koaliční smlouvě, v čem se pohybujeme. Myslím si, že jsme to opravdu, že se to psalo zodpovědně jako kompromis těch tří stran a takovéhle populistické věci, jakkoli bych to určitě i já, jako ta, kdo nakupuje potraviny a má dvě děti, uvítala, tak nic takového se určitě dít nebude.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Když mluvíme o důchodcích, prezident Zeman včera při otvírání hospicu byl zděšen tím, jak nízké platy dostávají lidé, kteří v těch hospicech pracují. Říkal, že je potřeba zvýšit peníze pro sociální oblast. Ale ono to není jen o platech, protože péče o seniory je v podstatě dvěma způsoby - ti, kteří nemají peníze, skončí v léčebnách dlouhodobě nemocných a ti, kteří ty peníze mají, tak jdou do domu pro seniory, ale tam to stojí víc peněz, než je průměrný důchod. Řekněme dva extrémy, je to zdravotní a sociální hledisko. Dá se na tom něco změnit?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tohle to je samozřejmě velice komplikovaná věc. Takhle, já bych úplně neřekla, že platí to, co říkáte, protože ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Není to, já říkám extrémní ty dva případy ...

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
No, ale řada lidí, kteří mají nízké příjmy, nízké důchody, je také v těch veřejných domovech pro seniory, kde vlastně na ně, dá se říci, stát, nebo veřejné finance, vlastně doplácejí na ten jejich pobyt v tuto chvíli.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Ale těch míst není dost.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Těch míst samozřejmě není ještě dost, nicméně není, zatím nenastává situace, že by ti senioři neměli, kam jít, ale je to určitě složité, stojí to hodně peněz a vlastně obecně ty pečovatelské profese, i když mluví třeba, já nevím, o učitelkách v mateřské školce, to není samozřejmě pečovatelská profese, ale jsou to, je to taky, kdy se o někoho staráte, kdo, já nevím, kdo vás potřebuje, stejně jako, když se staráte o lidi v rámci sociálních služeb, o postižené, o seniory. Ano, to jsou zoufale nízké platy. My jsme to, vlastně v loňském roce jsme navýšili rozpočet do sociálních služeb o 750 milionů korun, aby to těm lidem vzrostlo. Usilujeme o to, aby zase teď ti, ti, jsou ..., ti, co jsou vlastně zaměstnáni v těch veřejných institucích, tak na ně platí to, že se jim už v listopadu zvedly platy o 3,5 %. Ale je to ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pořád je to málo?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Samozřejmě, že je to málo, jo. Já bych byla pro to, aby to bylo mnohem víc, ale stejně jako u důchodů, i tady se pohybujeme v nějakém rozpočtu, v nějakém rámci a vlastně jsou to všechno věci, které jsou tady celá léta zanedbaná. Takže my to teď nemůžeme skokově zvýšit.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Ono to souvisí i se zákonem o sociálním bydlení, protože tam se také, ...

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
To je další věc, ano.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Tam se také uvažuje o tom, že by se týkal i těch penzistů a důchodců, kteří nemají, kde bydlet. Řekněte mi, proč je to tak horký brambor ten zákon o sociálním bydlení? Protože o něm se už diskutuje od 90. let a ještě se nikomu nepodařilo ten zákon prosadit?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Pardon ..., těžko říct, my přitom, já třeba neberu argument, že to bude stát hodně peněz, protože my v tuto chvíli vydáváme na dávkách na bydlení, jsou to dva druhy dávek, téměř 13 miliard korun ročně. To je obrovské číslo. A já se domnívám, že historicky za tím stály různé lobbistické skupiny, ať už to třeba byli majitelé, nebo jsou majitelé těch kontroverzních ubytoven, a to vidíme, k čemu ten, k čemu to vlastně vedlo, ten systém, tak i někteří spekulanti, kteří dnes skupují třeba na různých panelových sídlištích byty a kteří vlastně všichni tyjí z těch státních příspěvků, takže my v tuto ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
To by mělo skončit?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tak! Ono to neskončí určitě úderem toho, kdy ten zákon začne platit, ale v podstatě ta myšlenka je taková, aby se ty veřejné peníze, které do toho bydlení stejně jdou dneska, tak aby šly přes obce, byly mnohem více kontrolovatelné, a jsem přesvědčena, že bychom tam dost ušetřili a zároveň by to bylo mnohem a mnohem lepší pro ty lidi, kteří to potřebují.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Já jsem četla v té koncepci, kterou vám schválila vláda v říjnu loni, že tam uvažujete o nějaké povinnosti pro developery, aby nějaké procento v novostavbách vyčlenili pro obce na sociální byty. Není to příliš velký zásah do soukromého podnikání? Nebojíte se, že se tím sníží hodnota té nemovitosti? Že lidi třeba nebudou chtít investovat do nového bytu, když budou vědět, že několik bytů je tam právě těch sociálních?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
No, pozor, my si tady ale musíme jasně říci, co to znamená sociální byt. To není jenom pro ty nejchudší a sociálně vyloučené. Tady bude 80, 90 % toho bydlení, je pro takové skupiny, jako jsou senioři, zejména ti osaměle žijící, matky samoživitelky, já nevím, děti, které odcházejí z dětských domovů, zdravotně postižené a tohle, a tohle ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Dobře a v té koncepci vy uvažujete o tom, že těm developerům dáte povinnost a řeknete: To bude jenom pro matky s dětmi, pro seniory, nebude to pro ty úplně sociálně slabé a možná někdy i problémové?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tohle, o čem vy mluvíte, je jenom jedna malá dílčí věc, o které, kterou my budeme v rámci toho zákona diskutovat, nicméně je to věc, která je úplně normální v západní Evropě, kdy ty obce, když se dohodnou s tím developerem, nejen, že se dohodnout, že tam bude, budou nějaké sociální byty, ale to je pak na té obci ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Ano, když se dohodnou, ale vy to dáváte jako povinnost pro ty developery. Já chápu, když se dohodne obec s developerem ...

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ano, ale my to nedáváme, znova, to je jenom jeden z návrhů, takže ...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Z návrhů. Ale uvažujete o tom, že by to byla povinnost?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ano, protože to tak platí v západní Evropě a není to nic exotického, není to nic, co my bychom si vymysleli, ale pokavad to bude neprůchodné, tak my na tom určitě nebudeme trvat, ale stejné to je, jako když se ta obec dohodne s tím developerem a je třeba povinnost a řekne: Ano, my vám to tady dovolíme postavit, když tady postavíte školku, když nám tady upravíte chodník. Takže já na tom nevidím nic špatného. Ale říkám, tohle to je zrovna jedna dílčí věc, která tam možná potom nebude.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Obce by měly mít pro své lidi dost těch sociálních bytů. Budou na to ale mít peníze? Nebo je i už dohodnuté, v jakém poměru bude to platit stát, v jakém poměru obec? Jestli se stát nezbavuje trošku zodpovědnosti tím, že to hází na obce?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
To v žádném případě. Vždyť ani dnes to stát moc nereguluje, ale dává na to hodně peněz a my vlastně jenom chceme, aby místo toho, co to dnes jde vlastně do rukou soukromých majitelů, a jsou to státní peníze, my vlastně prosíme ty obce, aby na to měly vliv, aby to měly pod dozorem. A ono je to ale výhodné i pro ty obce. Protože si vybavte, co se teď děje. Vlastně ta situace je taková, že když se nějaký podnikatel, v uvozovkách "podnikatel" rozhodl koupit, nevím, nějaký starý hotel na náměstí v té obci, tak ho koupil, nastěhoval tam ty sociálně nejslabší, my, jako stát, jsme do toho dávali ty dávky na bydlení a ta obec jenom bezmocně vlastně koukala. A ti lidé s tím nemohli vůbec nic udělat. A tahle ta praxe, ta přece musí skončit.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Vy jste jednou ze tří žen ve vládě. My jsme teď během 20 minut probrali spoustu témat. Je to obrovský záběr. Nezávidíte někdy svým mužským kolegům třeba jejich užší zaměření v tom ministerstvu?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Některým závidím. Ono taky jsou resorty, které jsou také opravdu obrovské, ale já hlavně závidím svým některým kolegům a kolegyním v západní Evropě, protože řada těch zemí má ta ministerstva nejméně dvě a jsou třeba ministerstva, kde je vyčle..., kde jsou vyčleněny ty sociální věcí, nebo je ministerstvo třeba pro rodinu, mládež a seniory a pak je jiné ministerstvo, které se zabývá jenom zaměstnaností. Ano, těm závidím.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Tušila jste, když jste kývla na tu nabídku stát se ministryní práce a sociálních věcí, co to všechno obnáší, nebo vás to překvapilo?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tak já už jsem na tom ministerstvu pracovala před 10 lety, byť v odboru rodinné politiky, takže to byla jenom jedna výseč, ale samozřejmě já jsem znala, já jsem chodila na ty porady, znala jsem řadu těch lidí, takže jsem věděla, že to je samozřejmě hrozné, nebo že je to obrovské, ale tak některé ty detaily, tak samozřejmě vás to překvapí ještě dnes. Se může stát, že zjistím, že je něco, o čem nemám ani tušení.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Vy jste taky místopředsedkyní ČSSD. Už je jasné, jaké bude hlavní téma sociální demokracie pro krajské volby, které budou letos na podzim? Jestli to bude něco jiného než migrace, o které se mluví neustále a pořád dokola, jestli máte už jako sociální demokracie vybrané to téma pro krajské volby?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
My vlastně především chceme po těch krajích, aby ony samy si určily, jaká témata by chtěly, protože v podstatě každý ten kraj má nějaké specifikum a já musím říci, že migrace, migraci opravdu nepovažuji za hlavní téma krajských voleb, protože my tady v tuto chvíli máme asi 120 lidí, tedy z těch zemí, kterých se týkají ty konflitky, z těch blízkovýchodních zemí, tak já v tom nevidím moc téma a hlavně myslím si, že ti lidé v krajích hlavně řeší dopravu, bezpečnost, řeší třeba dostupnost služeb pro seniory, školky, řeší zaměstnání. Tak to jsou ta hlavní témata.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Ono ale v Česku bývá pravidlo, že i pro ty krajské volby je nějaké ústřední jedno téma. Takže vy žádné takové nemáte, jako sociální demokracie, pro všechny kraje stejné nějaké hlavní téma?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
My o tom v tuto chvíli diskutujeme. Já si myslím, že je to předčasné prozradit, ale já bych opravdu byla pro to, aby si ty kraje vybraly, a jinak to hlavní téma může být to, co tady ČSSD ve vládě dokázala.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
O migraci ve svých vánočních i novoročních projevech mluvil současný prezident, bývalý prezident a Václav Klaus na Primě v souvislosti s migrací a s novou Evropou, o které mluvil, zmínil taky vaše jméno. Pojďme si to připomenout.

Václav KLAUS, bývalý prezident ČR /zdroj: Partie TV Prima, 1. 1. 2013/:
"Nová Evropa by vyžadovala, aby se zrušily kořeny, které máte vy a já. Naše paní Marksové a Dienstbierové a Šabatové chtějí vytvořit Evropana. Ten nejlepší Evropan je, když necítí svůj vlastní národ jako něco, co ho spoludefinuje. Myslím, že migrace je taky metoda, jak rozředit dnešní evropské státy a vytvořit jakousi tvárnou hmotu, která se stane budoucím novým Evropanem. A to chtěli diktátoři v minulosti vždycky. Ti Hitlerové a Stalinové a podobně."

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Vy jste si to potom s panem Klausem vyřídila přes média. Mě zajímá, jaká byla vaše první reakce, když jste, já nevím, jestli jste to viděla, nebo jestli jste to četla potom v novinách, co vás napadlo? Dotklo se vás to nějak osobně?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tak říkala jsem si, kde to pan prezident Klaus sebral a že bych docela ráda, aby mi ukázal nějaký můj text, který jsem napsala, nebo výrok, který by ho k tomuto opravňoval. Ano, já jsem ... určitě, já patřím k zastánkyním Evropské unie obecně, protože právě Evropská unie byla ta, která byla vytvořena po 2. světové válce, aby se ta válka v Evropě už nikdy neopakovala a srovnávat EU s Hitlerem a Stalinem, no, to považuji opravdu za naprosto, naprosto nehorázné.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Jaká byla vaše první reakce? Co jste si myslela? Co vás napadlo v tu chvíli?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Teď nevím, jestli to ..., to asi nemůžu úplně zveřejnit, to, co jsem si pomyslela, ale řekla jsem si něco, jakože Václav Klaus zase mluví nesmysly.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Když mluvíme o migraci, často se objevuje i názor, že migrace může být i pozitivní a to vzhledem k tomu, že Evropa pomalu vymírá, že může doplnit, že uprchlíci můžou některým státům doplnit lidi, kteří budou časem chybět, vzhledem k tomu demografickému vývoji. Vy připravujete změnu, která by měla podpořit porodnost, nebo to, aby měli rodiče děti - připravujete slevy pro pracující rodiče na ty sociální odvody. Řekněte mi, bude se to týkat jen zaměstnanců nebo i osob samostatně výdělečně činných?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tento návrh, který se vlastně týká odvodu na sociální pojištění, tedy na důchody, tak se bude týkat obou těch skupin.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
A řekněte mi, už je jasné, v jakém poměru a o kolik se ta procenta sníží? Protože já, když jsem četla ty vaše návrhy, tak nebylo úplně jasné, jestli to bude rozpočtově vyrovnané, nebo jestli můžete rodičům vlastně ulevit víc a tím pádem přijít o víc peněz v rozpočtu? Už máte představu?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Nemáme jasno. Vlastně ta koaliční diskuse byla dneska a na tomhle tom jsme se ještě nedohodli. Ale to "jasno", myslím, bude do dvou, tří týdnů.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
A můžete ve stručnosti jenom říct princip, na jakém to bude fungovat? Že čím víc dětí, tím méně budu přispívat?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ano, čím víc, čím více dětí, tím méně budu muset jako pracující rodič odvádět na sociálním pojištění po tu dobu, kdy se starám o to nezaopatřené dítě.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
A týká se to všech rodičů, nebo jen těch, kteří pracují?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
To jsou, to jsou slevy na odvodech na sociálním pojištění. To znamená, že když nepracuji, tak já neplatím žádné sociální pojištění, takže se to skutečně týká jen těch, kteří pracují.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
A máte představu, kolika lidí se to bude týkat?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tak tady se rodí okolo 100 tisíc dětí ročně, z toho bychom samozřejmě, z toho my víme, kolik je asi pracujících, ale já vám teď neřeknu to číslo, protože si ho nepamatuji, ale všechny ty odvozené od toho ... náklady, které počítáme, tak ty samozřejmě počítají s číslem všech těch rodin, co tady mají nezaopatřené děti a ještě v tom jsou procenta, kdy určitá část rodin má to dítě do 15 let, protože někdo skončí docházku v 15 letech, někdo skončí maturitou v 18 a asi polovina potom jsou vysokoškoláci. Ale já si to opravdu nepamatuji, ta čísla.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Tématu se budou věnovat i dnešní Události. Já vám děkuji za to, že jste přišla do Interview ČT 24. Vám, vážení diváci, děkuji za pozornost. Na řadě je předpověď počasí a potom Události, kde se znovu dozvíte něco o nově připravovaném opatření, které by mělo podpořit více dětí v Česku.

Zdroj: ČT24

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 22.1.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.10. 2018 000 18:38.