Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Věda a výzkum v rámci resortu MPSV » Archiv » Účelová podpora:

Výzkum pro potřeby státu – rok 2006 3. kolo

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

k zabezpečení plnění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji,

zveřejňuje

3. kolo níže specifikovaných výzev k podání nabídek na řešení projektů výzkumu pro potřeby státu na rok 2006 podle § 6 odst. 3 zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s termíny zahájení řešení projektů

květen 2006

Zadání veřejné zakázkyNázev projektuTermín řešení
ZVZ162Analýza a ověření pravdivosti a reálné využitelnosti shromažďovaných dat, vč. jejich začlenění dle původu a obsahu. Navržení optimalizace a racionálního rozložení jejich sběru s ohledem na jejich ekonomickou náročnost a dopady či přínosy pro ekonomiku ČR v rámci EU05/06 – 06/07
ZVZ163Analýza a ověření možností prezentace výsledků výzkumu a aplikovaného výzkumu v resortu MPSV v rámci ČR a EU05/06 – 06/07
ZVZ164Vytvoření programu VaV pro střednědobé potřeby MPSV s využitím začlenění ČR do struktur EU05/06 – 06/07
ZVZ165Navržení cestovní mapy pro sladění zadávání projektů výzkumu a vývoje s dlouhodobými cíli a potřebami MPSV a možnostmi realizace v rámci legislativního prostředí České republiky05/06 – 06/07
ZVZ166Analýza stavu péče o děti s mentálním postižením, kombinovanými vadami v rodinách a v rezidenčních zařízeních sociálních služeb05/06 – 11/06
ZVZ167Analýza struktury uživatelů ústavní sociální péče v ČR se zaměřením na ústavy sociální péče (ne DD, které se do ústavní péče také počítají) - pásma mentálního postižení, diagnostika, existence rodiny, kontakty s rodinou, délka pobytu v zařízení, důvod umístění v zařízení…05/06 – 11/06
ZVZ168Analýza současného stavu v oblasti terénní činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí a stanovení optimálních podmínek výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve vazbě na počet klientů05/06 – 06/07
ZVZ169Přístup zaměstnavatelů k cizincům zaměstnaným v ČR (diversity management)05/06 – 07/07

OZNÁMENÍ

Z technických důvodů;
t.j. zrušení možnosti použít zabezpečenou komunikaci při předávání dat CEP prostřednictvím webové online aplikace ze stránek www.vyzkum.cz, NEBUDE nesplnění bodu 10a) přílohy výzvy k nabídce důvodem k vyřazení z hodnocení podané přihlášky projektu.

Autor: Odbor 10
Poslední aktualizace: 31.8.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 19:31.