Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ministryně v médiích » Rok 2015 » Prosinec:

Ministryně Marksová: Rozhovor pro Ozvěny dne (Radiožurnál)

Prezident Miloš Zeman už dřív slíbil finančně podpořit Fond ohrožených dětí, který zápasí se zhruba 100milionovým dluhem. Dnes se tak oficiálně stalo. V loňském roce už byly kvůli umoření dluhů některé zrušeny a budovy prodány. A k podobným krokům bude muset zřejmě přikročit Fond ohrožených dětí i příští rok, řekla Českému rozhlasu Hana Kupková, členka představenstva fondu.

Hana KUPKOVÁ, člena představenstva Fondu ohrožených dětí:
Vládní dotace, o kterou jsme žádali, stále chybí v našem rozpočtu. Takže určitě budeme muset, budeme nuceni zavřít některé pobočky Fondu ohrožených dětí ještě v příštím roce. Pokud nám nebude odebráno pověření, tak to nebude velké množství, ale vypadá to, že nám odeberou pověření k sociální ochraně dětí a v tu chvíli budeme muset zavřít všechna, všechny naše pobočky.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Tak to říká Hana Kupková z Fondu ohrožených dětí. Po telefonu teď zdravím ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou. Dobrý den.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Dobrý den.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Paní ministryně, opravdu hrozí odebrání pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí tak, jak jsme to slyšeli v tom příspěvku, ve kterém mluvila paní Kupková? Jak to tedy je?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Já si to nejsem vědomá. Toto pověření, respektive jeho odebrání případné, leží na Magistrátu hlavního města Prahy, kde je vlastně Fond ohrožených dětí registrován. Nicméně naše stanoviska opakovaná vždy byla, že ne, že to pověření by určitě mělo získat.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A jak to podle vás nakonec dopadne, paní ministryně? To pověření zůstane nebo nezůstane? Co myslíte?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Já znova opakuji, to se musíte zeptat na Magistrátu hlavního města Prahy.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Já se ptám, co vy si o tom myslíte.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Nicméně stanovisko, stanovisko, ano, stanovisko ministerstva práce zůstává neměnné. To znamená, že se domnívám, že ta registrace by fondu rozhodně zůstat měla.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Fond řešil jen v loňském roce celkem 2878 případů, které se týkaly více než 5 tisíc dětí. V Klokáncích získalo přechodnou rodinnou péči celkem 1200 dětí, z toho nově přijato bylo 651 dětí. To jsou čísla ze zprávy o činnosti fondu. Myslíte si, že tyto kapacity by byly nahraditelné? A pokud ano, tak čím?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Já hlavně opakuji, že tady není žádný zájem nikoho, aby všechna zařízení Fondu ohrožených dětí se zavřela. Nicméně velká část těch kapacit samozřejmě určitě nahraditelná je. O tom už jsme se bavili ve chvíli, kdy kvůli těm obrovským dluhům, které jsou okolo 120 milionů korun, hrozilo zavření. Ale já jsem pro to, aby jednotlivé kraje si řekly, které ty kapacity ve svém regionu potřebují, které ne. A některé ty, které jsou potřeba, tak i ty kraje pomohou je převzít.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
To znamená, že by to potom bylo na rozhodnutí krajů, kam by ty děti šly.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Ano, samozřejmě. Tu, říkám, na jaře, když hrozilo nějaké plošnější uzavření, tak my jsme byli v kraji domluveni, každý kraj si ty příslušné počty dětí naplánoval, kam by je dal a také je potřeba říkat, že to jsou zařízení pro děti, pro okamžitou pomoc, to znamená, že řada těch dětí je tam skutečně poměrně krátkou dobu. Sám Fond ohrožených dětí uvádí, že průměrná doba je 6 měsíců.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale existuje i jiná nezisková organizace, která zajišťuje tak komplexní systém péče o týrané a zanedbávané děti a také rodiny, jako je právě Fond ohrožených dětí?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Ano, existuje řada organizací, které provozují, jak azylové domy, tak takzvaná zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Fond ohrožených dětí jim říká Klokánky, jiné organizace jim třeba říkají jinak, ale samozřejmě, že existují, a to jsou právě ty kapacity, kde, na které se pak ty kraje obracely. A některá taková zařízení jsou i při dětských domovech.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Hm. Ještě by mě zajímalo, paní ministryně, co vy říkáte na to, že pan prezident poslal Klokánkům peníze ze svého prezidentského fondu?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Víte, pan prezident si to může dovolit, protože je to prostě jeho fond a jeho rozhodnutí. Nicméně ve chvíli, kdy fond žádal vládu o tu mimořádnou dotaci, tak to bylo opravdu za velice nefér okolností vůči ostatním organizacím, které takové možnosti neměly. My jako vláda a jako jednotlivá ministerstva jsme svázáni přísnými pravidly, když dáváme nějakou dotaci, tak skutečně se musíme podívat na to, musí mít všichni šanci a má to nějaká kritéria.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 18.12.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 15.10. 2018 000 11:42.