Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Rodina:

Rovnost žen a mužů

Kompetenční oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí jsou propojeny tématem rovnosti žen a mužů. Její prosazování je třeba v pracovněprávních vztazích, v oblasti mezd a jiných odměn za práci, v důchodovém zabezpečení, v nemocenském pojištění, stejně jako v sociální péči, v péči o rodinu a děti a v dalších otázkách sociální politiky. Odborný přístup k tématu rovnosti žen a mužů (a genderové rovnosti v celé její šíři) na Ministerstvu práce a sociálních věcí zajišťuje Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí.

V rámci svých aktuálních činností zaštiťujeme prosazování genderové rovnosti především v rodinné politice, v politice stárnutí a na pracovním trhu (včetně oblasti odměňování žen a mužů a rovnovážného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích), ale také se pečlivě věnujeme možnostem zajištění diverzity přímo v samotné ministerské organizaci.

Pro další informace k výše popsané agendě rovnosti můžete kontaktovat:

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí
Mgr. Lucie Viktorinová
Telefon: 221 923 933
Email: lucie.viktorinova@mpsv.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 25.9.2017

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.10. 2017 000 19:54.