Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Prosinec:

Pracovních úrazů ubylo, přibylo však "smrťáků" (Právo)

"Podle statistiky dochází k úmrtí na pracovišti prakticky každý třetí den. Státní úřad inspekce práce v rámci kontrolní a poradenské činnosti seznamuje zaměstnavatele, OSVČ i veřejnost se zdroji a možnými riziky, které zapříčinily nebo mohou být příčinou vzniku takovýchto pracovních úrazů. Je ale důležité, aby se lidé nebáli obrátit na SÚIP a poslat podnět v případě podezření, že situace na pracovišti není v pořádku," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Přibylo však bohužel smrtelných úrazů, letos jich inspektoři evidují 97, což je o 21 více než ve stejném období loňského roku. Kritickým dnem je pondělí, desátá až jedenáctá hodina dopolední, úrazy se nejčastěji stávají zaměstnancům ve věku 36 až 40 let.

Největší počet smrtelných a závažných úrazů je ve věkové skupině 41 až 45 let, u těchto zaměstnanců jde zřejmě o podcenění rizika v rámci dlouhodobé pracovní činnosti či o běžný rutinní postup. Počet pracovních úrazů se v regionech samozřejmě liší, odvíjí se od struktury jednotlivých odvětví a počtu zaměstnavatelů, kteří v daném regionu působí.

Nejčastějším zdrojem vzniku pracovních úrazů jsou povrchy podlah, manipulace a skladování materiálu, a to jak ručně, tak při zdvihacích pracích pomocí jeřábů či kladkostrojů. Riziková je i činnost na staveništi, hlavně v souvislosti s výkopovými pracemi a prací ve výškách. Nejrizikovějšími dny jsou pondělí a úterý, kritickou dobou, kdy se stává nejvíce pracovních úrazů, je čas mezi 10.00 a 11.00 hod.

Pracoviště SÚIP dostávají nejčastěji podněty anonymní, zaslané e-mailem. Úřad se zabývá všemi obdrženými podněty. Pokud je z obsahu patrné místo výkonu práce (název zaměstnavatele), pak inspektoři místně příslušného oblastního inspektorátu provedou u dotyčného zaměstnavatele kontrolu. Občané též mohou na pracovištích SÚIP využít bezplatného poradenství, nejsou-li si jisti v oblasti zákonných postupů a zásad pracovního práva, bezpečnosti práce či zákona o zaměstnanosti.

Zdroj: Právo

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 7.6.2017

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 20:28.