Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Listopad:

Nejvíce "černých duší" našli inspektoři ve stavebnictví (novinky.cz)

„Nejvyšší pokutu za nelegální zaměstnávání, a sice ve výši 8 300 000 Kč, jsme uložili společnosti, která se podílela na stavbě obchodního centra v Opavě. Tam inspektoři zjistili nelegální práci 27 osob cizí státní příslušnosti. Tato pokuta již nabyla právní moci,“ uvedl generální inspektor Rudolf Hahn.

Nejvíce podvádějí „malopodnikatelé“

Nejvíce nelegálně zaměstnaných osob bylo zjištěno v odvětví stavebnictví (36 % kontrol), stravování a pohostinství (20 % kontrol) a velkoobchodu a maloobchodu (20 % kontrol). Mezi podvádějícími zaměstnavateli převažují ti s malým počtem zaměstnanců nebo bez přihlášených zaměstnanců. Mezi nelegálně zaměstnanými cizinci řádově převažují občané Ukrajiny (44 %) a Vietnamu (24 %).

Přesun od plošných kontrol k cíleným

Současným trendem je podle SÚIP posun kontrolní činnosti od plošného provádění kontrol ke kontrolní činnosti co nejefektivnější a cílené na ty oblasti a subjekty, kde je reálný předpoklad nelegálního zaměstnávání a méně zatěžující ty zaměstnavatele, kteří se porušování zákonů nedopouštějí.

Cílené kontroly jsou účinnější

„Změny v organizaci činnosti, tedy odklon od plošného provádění kontrol směrem k cíleným kontrolám na základě důsledného monitoringu vytipovaných pracovišť, rotace inspektorů mezi okresy a kontrolní akce prováděné většími týmy inspektorů, se projevily ve vztahu k efektivitě kontrol jako účinné,“ dodal Hahn.

Zdroj: novinky.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 2.12.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 20:18.