Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Listopad:

Fond dalšího vzdělávání zakončuje třináct projektů (CFOworld.cz)

„Fond dalšího vzdělávání je organizací, která stále více přispívá k lepšímu uplatnění občanů ČR na trhu práce. Jsem ráda, že se FDV daří naplňovat jeho krédo ‚Pomáháme vám najít místo v měnícím se světě‘,“ komentuje postavení této organizace ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Pomoc potřebným, kteří si nemohou dlouhodobě najít práci nebo se po delším čase vracejí na pracovní trh, ale také studentům bez praxe, kteří se budou ucházet o své první zaměstnání, se prolíná prakticky veškerou činností Fondu dalšího vzdělávání (FDV). Ve výsledku to platí také o projektech a aktivitách pro zaměstnavatele či odbornou veřejnost – FDV se u nich snaží bourat předsudky vůči uvedeným skupinám a celkově zkvalitnit jejich práci. Stáže ve firmách a Stáže pro mladé představují nejznámější projekty Fondu dalšího vzdělávání zaměřené na boj s nezaměstnaností, nejsou to však jediné projekty se stejným obsahem. S řešením v podobě komunitního rozvoje přišly Pracovní návyky, které ve vybraných lokalitách ČR využily místních specifik k vytvoření nových pracovních míst. Projektem SEKO a jeho kurzy finanční gramotnosti prošly tisíce osob napříč celou republikou; aby se lidem odpovědné nakládání s penězi ještě více „dostalo pod kůži“, vznikl v rámci projektu animovaný seriál týkající se finanční gramotnosti (k dispozici jsou na www.zivot-bez-dluhu.cz). Další významnou skupinou ohroženou na trhu práce jsou lidé s handicapem, jimž se věnoval projekt Vzdělávání OZP.

Stranou pozornosti FDV nezůstalo ani tzv. neformální pečovatelství (projekt NePe). Neformální pečovatelé, kteří se starají o své postižené děti nebo nesoběstačné rodiče, mají řadu specifických problémů a analýzy projektu pomohou ke změnám k lepšímu. O šíření flexibilních forem práce, které usnadňují znevýhodněným skupinám návrat na pracovní trh, se zasloužil projekt METR. (Zatímco v ČR jsou zaměstnavatelé zvyklí nabízet zaměstnancům obvykle pouze plné úvazky – sdílená místa u nás využívá pouze 7 % firem –, v Německu podíl sdílených míst činí 20 % a ve Velké Británii dokonce 48 %.) Na sdružování podstatných informací pro všechny aktéry dalšího vzdělávání je zaměřen portál Koopolis s mnoha užitečnými funkcemi. Jde o trvalý výstup projektu Kooperace.

Uvedené projekty byly spolufinancovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost či Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Spadají do projektového období 2007–2013, a proto již byly ukončeny nebo právě v těchto dnech končí. Nicméně na půdě Fondu dalšího vzdělávání některé z nich naleznou své pokračování (stáže, zvyšování socioekonomických kompetencí) a ve fázi příprav je navíc řada dalších.

Miroslav Procházka, ředitel Fondu dalšího vzdělávání, svou organizaci charakterizuje takto: „Jsme fondem, v němž se sdružují informace, znalosti a odborníci na další vzdělávání. Pomáháme těm, kteří z nejrůznějších důvodů mají problém získat či udržet si práci, ale řada našich aktivit je rovněž zaměřena na odborné výstupy, které slouží i jako podklady pro další práci MPSV.“

K těm posledním patří například analýzy a metodiky pro projekty MPSV, jako je Sociální začleňování či Překvap. Přičteme-li k nim vedle již zmíněných projektů také tvorbu a aktualizaci Národní soustavy povolání, pak je zřejmé, že se FDV vyprofiloval jako klíčový tuzemský hráč na poli dalšího vzdělávání s pestrým přesahem. Aktivity FDV tímto samozřejmě nekončí a chystá se další série projektů, které budou navazovat na zkušenosti stávajících.

Zdroj: CFOworld.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 2.12.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 10:06.