Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální bydlení a sociální začleňování » Sociální začleňování:

Projekt – Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni (2015)

loga

Vítejte na mikrostránce projektu „Sociální začleňování“. Najdete zde základní informace o realizaci projektu, prezentace z odborných akcí, a rovněž výstupy, které byly v rámci projektu vytvořeny.

Projekt v kostce:

Úplný názevPodpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni
Anglický názevPromoting Social Integration at Local and Regional Level
Zkrácený názevSociální začleňování
Reg. č. OP LZZCZ.1.04/3.1.00/04.00016
Oblast podpory3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Prioritní osa3 – Sociální integrace a sociální služby
Termín realizace1.10.2014-31.12.2015

Hlavní cíle projektu jsou:
• poskytnout krajům a obcím ze strany státu metodickou podporu a nástroje pro realizaci sociálně začleňujících politik vč. politik přípravy na stárnutí na místní a regionální úrovni
• osvěta problematiky sociálního vyloučení a začleňování
• osvěta v oblasti politiky přípravy na stárnutí

Přehled výstupů v oblasti sociálního začleňování vč. umístění:

VýstupUmístění
1. Metodika pro kraje a ORP k vytváření sociálně začleňujících politik v souladu se „Strategií sociálního začleňování 2014 – 2020“http://www.mpsv.cz/files/clanky/23619/4_metodika_Socialni_zaclenovani.pdf
2. Informační materiál pro osoby v krizových situacích (zejm. pro osoby ohrožené ztrátou bydlení či bez domova), který poskytne základní orientaci a praktické návody, kam se obracet při řešení konkrétních životních situací. http://www.mpsv.cz/files/clanky/24023/Letak_ORP.pdf
3. Návrh řešení vybraných ekonomických aspektů problematiky bezdomovectví s vazbou na regionální a místní specifika http://www.mpsv.cz/files/clanky/23620/5_metodika_Predluzenost.pdf
4. Návrh řešení vybraných zdravotně-sociálních aspektů problematiky bezdomovectví s vazbou na regionální a místní specifika. http://www.mpsv.cz/files/clanky/23621/6_brozura_Socialne_zdravotni_potreby.pdf

Přehled výstupů v oblasti politiky přípravy na stárnutí vč. umístění:

VýstupUmístění
1. Metodika vytváření akčních plánů (dále AP) podporujících pozitivní stárnutí pro období let 2013–2017 na regionální a místní úrovnihttp://www.mpsv.cz/files/clanky/23616/1_Metodika_akcni_plany.pdf
2. Analýza zapojení osob 50+ do dobrovolnických aktivithttp://www.mpsv.cz/files/clanky/23617/2_Dobrovolnictvi_50_plus.pdf
3. Analýza stávajícího nastavení systému odchodu do důchoduhttp://www.mpsv.cz/files/clanky/23618/3_Duchodova_analyza.pdf
4. Informační brožura na téma demografického vývoje a problémů s tím spojenýchhttp://www.mpsv.cz/files/clanky/24024/Brozura_starnuti_screen.pdf

Shora uvedené výstupy projektu pro MPSV zpracovala na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace za účelem zpracování podpůrných materiálů pro oblast sociálního začleňování, boje s chudobou a přípravy na stárnutí (analýzy, metodiky, návrhy, informační materiály) a zajištění osvěty v této oblasti příspěvková organizace Fond dalšího vzdělávání.

Jakožto organizátor regionálních workshopů na téma „Realizace politiky přípravy na stárnutí“ a spolupořadatel závěrečné konference projektu s názvem „Sociální začleňování pro obce a kraje“ se Fond dalšího vzdělávání podílel rovněž na zajištění osvěty problematiky sociálního vyloučení a začleňování osob 50+.

Výstupy z odborných akcí projektu jsou k dispozici pod následujícími odkazy:


• Regionální workshopy k politice stárnutí: http://www.mpsv.cz/cs/24131
• Závěrečná konference projektu: http://www.mpsv.cz/cs/24151

Více informací k jednotlivým řešeným oblastem naleznete ve specializovaných sekcích stránek Ministerstva práce a sociálních věcí pod následujícími odkazy:

• Senioři a politika stárnutí: http://www.mpsv.cz/cs/2856
• Sociální začleňování: http://www.mpsv.cz/cs/9078

Autor: Odbor 35
Poslední aktualizace: 18.7.2016

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.11. 2017 000 02:00.