Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost:

Novinky

Obsah položky Novinky:

 • Vystoupení Spojeného království z EU a jeho dopady na zaměstnání britských občanů v ČR a sociální zabezpečení osob migrujících mezi ČR a UK
  ilustrační fotoV dubnu tohoto roku se dohodla EU se Spojeným královstvím (dále jen „UK“) na odkladu vystoupení z EU, a to až do konce října 2019. Bez ohledu na to, zda britský parlament bude či nebude ratifikovat Výstupovou dohodu (tj. dohody o podmínkách vystoupení UK z EU), pro případ tzv. tvrdého brexitu (tj. bez dohody) je ČR připravena zachovat práva dotčených občanů ČR a UK. Konkrétně, dočasně zajistí, aby občané UK mohli setrvat na území ČR a pokračovat ve výkonu zaměstnání. Stejně tak i občané ČR se nemusí obávat ztráty nároků v oblasti sociálního zabezpečení z důvodu předchozího působení v UK.
 • (Soubor typu .pdf)Platy státních zaměstnanců skokově vzrostou! Výrazněji si polepší nejhůře placení lidé
  ilustrační fotoŠkolníci, kuchařky nebo knihovníci patří mezi nejhůře placené profese ve státní sféře. Díky iniciativě ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dojde ke zrušení 1. platové tabulky, kam tito zaměstnanci spadají. Nově budou od příštího roku zařazeni do lépe honorované 2. platové tabulky. Všem lidem ve státní sféře navíc od roku 2020 plošně vzrostou platy o 1500 Kč. Dnes se na tom shodli zástupci koalice.
 • (Soubor typu .pdf)Důchodci si v příštím roce polepší v průměru o 900 korun
  ilustrační fotoDůchody porostou v příštím roce o víc než jen zákonem stanovenou valorizaci. V průměru si penzisté od ledna 2020 polepší o 900 Kč na cca 14 400 Kč. Poslanci dnes 11. září 2019 schválili návrh Ministerstva práce a sociálních věcí. Novela zákona o důchodovém pojištění čeká už jen na podpis prezidenta.
 • (Soubor typu .pdf)Koncept vládního návrhu dohody Rady hospodářské a sociální dohody ČR byl schválen
  ilustrační foto Vláda České republiky dnes projednala výši příspěvku sociálním partnerům, tedy odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů, na podporu vzájemných jednání na celostátní nebo krajské úrovni. Jednání se týkají důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových a sociálních podmínek. O konečné podobě a výši státního příspěvku bude nyní rozhodovat Tripartita.
 • (Soubor typu .pdf)Komise pro spravedlivé důchody navrhla možnosti, jak ocenit ty, kteří pečovali o děti
  ilustrační fotoKomise pro spravedlivé důchody se na svém 6. jednání v pátek 6. září 2019 zabývala problematikou posílení důchodů pečujících osob. Zejména ženy, které během svého života pečovaly o své děti nebo nemocné a nemohoucí blízké, jsou za tuto péči v důchodu v podstatě trestány nižšími důchody. Cílem Ministerstva práce a sociálních věcí je přinést takovou změnu, která by ohodnotila zásluhy za péči již od prvního dne seniora v důchodu.
 • Jak zlepšit život mladým rodinám a zvýšit porodnost? Ministryně Maláčová má plán
  ilustrační fotoDostupné bydlení, dostatečná kapacita předškolních zařízení nebo částečné pracovní úvazky, to jsou jen některá z 33 opatření na podporu rodin, se kterými počítá Aktualizovaná Koncepce rodinné politiky z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí. Vize šéfky resortu Jany Maláčové (ČSSD) na směřování rodinné politiky má v nejbližších letech řešit zásadní problémy, se kterými se rodiny potýkají, a vytvořit mladým párům podmínky pro to, aby mohly mít děti.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová informovala vládu o ukončení činnosti Fondu dalšího vzdělávání
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ukončilo ke dni 30. června 2019 činnost státní příspěvkové organizace Fond dalšího vzdělávání (FDV). Ministryně Maláčová dnes informovala vládu o postupu Ministerstva práce i o dalších okolnostech zrušení fondu. Mezi důvody, kvůli kterým byla činnost ukončena, patří dlouhodobě nestabilní odborné zázemí, problematická personální politika a také nejasnosti v agendě, které se FDV mělo věnovat. Zrušení Fondu bylo jedním z prvních úsporných opatření ministryně Jany Maláčové (ČSSD) ve vedení MPSV.
 • (Soubor typu .pdf)Přípravy na spuštění projektu elektronické neschopenky jsou v plném proudu
  ilustrační fotoDatum spuštění projektu elektronické neschopenky („eNeschopenky“) se nezadržitelně blíží. Ostrý start je stanoven na 1. 1. 2020. Ten den spustí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) plně funkční provoz celého systému. Do té doby je potřeba učinit ještě mnoho dílčích kroků, aby rozjezd proběhl zdárně a bez jakýchkoliv komplikací. „Hlavním cílem projektu eNeschopenek je zjednodušení, zrychlení a zpřehlednění všech procesů související s administrací dočasných pracovních neschopností,“ říká o projektu ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Nemocným odpadne cesta do práce s papírem. Navíc se zrychlí předávání informací mezi nemocnými, lékaři, ČSSZ a zaměstnavateli, sníží se administrativní náročnost pro ošetřující lékaře,“ dodává ministryně.
 • (Soubor typu .pdf)Jana Maláčová ve Varšavě! Účastnila se společného setkání české a polské vlády
  ilustrační fotoJana Maláčová (ČSSD) dnes jednala v rámci pravidelných česko-polských mezivládních konzultací s ministryní rodiny, práce a sociální politiky Bożenou Borys-Szopa. Šlo už o šesté společné setkání těchto vlád. Konzultace se konají od roku 2011 v intervalu jednoho až dvou let. Česká republika se ve stejném formátu schází také s vládou Slovenské republiky či Státu Izrael.
 • (Soubor typu .pdf)Návrh navýšení rozpočtu na rok 2020
  ilustrační fotoMPSV zveřejňuje přehledný návrh navýšení rozpočtu na rok 2020 v podobě tabulky
 • (Soubor typu .pdf)MPSV poprvé v historii vypisuje dotační výzvu na pobytová zařízení pro lidi s poruchami autistického spektra
  ilustrační fotoTo tady ještě nikdy nebylo! 150 miliónů korun poputuje pobytovým zařízením sociálních služeb poskytujícím péči lidem s poruchami autistického spektra. Kraje, obce, obecně prospěšné společnosti, církve, náboženské společnosti, ústavy, sociální družstva, spolky a obchodní společnosti by měly zbystřit. Příjem žádostí o dotace začne 11. září 2019 a skončí 13. 10. 2019.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV zná návrh svého rozpočtu pro rok 2020
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) představila po jednání na Ministerstvu financí ČR částku, se kterou bude moct Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v příštím roce počítat. O 5,9 mld. Kč se navýší rozpočtová kapitola MPSV pro rok 2020, 800 mil. Kč získá MPSV na transformaci IT systému a tyto prostředky bude možné využít již v tomto roce. V příštím roce může MPSV navíc získat dalších až 1,3 mld. Kč na dofinancování vybraných kapitol, dle aktuálních potřeb v roce 2020. Hlavními prioritami rozpočtu je růst důchodů, rodičovského příspěvku, financování sociálních služeb a zajištění modernizace informačních systémů.
 • (Soubor typu .pdf)Operační program Zaměstnanost je důkazem, že umíme čerpat evropské peníze a projekty mají smysl
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) úspěšně řídí už od vstupu Česka do EU operační programy Evropského sociálního fondu. Doposud MPSV dokázalo zajistit využití všech peněz, které mělo k dispozici. Stejně tomu bude i u aktuálního Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
 • (Soubor typu .pdf)MPSV úspěšně čerpá evropské peníze
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) pravidelně každý měsíc vyhodnocuje realizaci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Neustále se ověřuje, zda jsou evropské prostředky využívány k jejich hlavním potřebám a vše se vyvíjí podle plánu. Jako důkaz správnosti a úspěšnosti tohoto postupu slouží jak čísla za měsíc červenec, tak i fakt, že OPZ je dlouhodobě vyhodnocován Ministerstvem pro místní rozvoj jako operační program s nízkou mírou rizika.
 • (Soubor typu .pdf)Aktuální predikce MPSV předpokládá průměrnou roční míru cenové inflace pro rok 2019 ve výši 2,6 %
  ilustrační fotoDle pravidelně aktualizované predikce Ministerstva práce a sociálních věcí by v roce 2019 měla průměrná roční míra cenové inflace dosáhnout 2,6 % a být tak o 0,5 procentního bodu vyšší než v roce 2018. Výhledy inflace na léta 2020 a 2021 se pohybují v intervalu 1,4 – 2,4 % (střed 1,9 %) v roce 2020, resp. 1,6 – 2,6 % (střed 2,1 %) v roce 2021.
 • (Soubor typu .pdf)Dopis hejtmanovi Zlínského kraje ve věci převodu sociálnch služeb na jiné zřizovatele
  ilustrační fotoZveřejňujeme dopis ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové hejtmanovi Zlínského kraje Jiřímu Čunkovi ve věci záměru na převod sociálních služeb zřizovaných krajem na obce a jiné poskytovatele
 • (Soubor typu .pdf)Přehled požadavků Ministerstva práce a sociálních věcí k návrhu rozpočtu na rok 2020
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje přehled požadavků k návrhu rozpočtu na rok 2020
 • (Soubor typu .pdf)MPSV připravuje návrhy změn v oblasti sociálních služeb. K dokončení novely si přizvalo odborníky
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí dokončuje přípravu změn v oblasti sociálních služeb. Novela zákona o sociálních službách se dotkne mimo jiné problematiky financování celého systému, který bylo v minulých letech nutné opakovaně dofinancovávat. K dokončení přípravy návrhu ustanovila ministryně Jana Maláčová (ČSSD) odbornou pracovní skupinu, kam byli pozváni zástupci odborné veřejnosti, ministerstva financí, krajů, obcí i poskytovatelů sociálních služeb a jejich zaměstnanců.
 • (Soubor typu .pdf)Východiska pro diskuzi k balíčku zaměstnanosti
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje východiska pro diskuzi k balíčku zaměstnanosti, a to v návaznosti na konání prvního kulatého stolu, který k tomuto tématu uspořádalo.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová představila Balíček zaměstnanosti
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chystá zásadní změny v oblasti práce a zaměstnanosti, které reagují nejen na aktuální problémy, ale také na budoucí výzvy v podobě stárnutí společnosti a tzv. 4. průmyslovou revoluci. Takzvaný „Balíček zaměstnanosti“ ministryně představila při jednání u kulatého stolu za účasti odborné veřejnosti. Jednotlivá opatření mají přinést podstatné zlepšení fungování Úřadu práce ČR, podporu zaměstnanosti a upravit pravidla pro zaměstnávání cizinců. Celý balíček chce ministryně předložit vládě do konce tohoto roku.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV zahájilo další vlnu podpory sociálního podnikání. Na nové projekty přibylo dalších 400 mil. Kč
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků. Na nový „finanční nástroj“ je z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) nově alokováno 400 mil. Kč.
 • (Soubor typu .pdf)Začněte testovat! Přípravy na spuštění projektu elektronické neschopenky zdárně pokračují
  ilustrační fotoProjekt elektronické neschopenky („eNeschopenky“) úspěšně postoupil do další fáze příprav. Jeho účinnost je naplánována od 1. 1. 2020. K tomuto datu zahájí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ostrý provoz kompletního a plně funkčního systému eNeschopenky. Do té doby je nutné podniknout ještě celou řadu nezbytných kroků, aby celý systém fungoval bezchybně.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vyčlení dalších 22 milionů na dofinancování krizových zařízení pro děti a připravuje i změnu zákona
  ilustrační fotoVláda České republiky na dnešním jednání vyslovila souhlas s návrhem ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na vytvoření dotačního titulu pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2019. Současně MPSV připravuje legislativní změnu, která systémově navýší příspěvek státu na provoz těchto zařízení.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV úspěšně čerpá evropské peníze
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) s měsíční periodicitou vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci, aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje podle plánu. Správnost tohoto přístupu dokazují i čísla za letošní červen.
 • (Soubor typu .pdf)Kraje už mají na účtech peníze k dofinancování sociálních služeb
  ilustrační fotoDofinancování sociálních služeb už nic nebrání. Kraje dnes (26. července 2019) a nejpozději v pondělí (29. července) budou mít na účtech potřebnou 1 mld. Kč. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se zasadila o to, aby se celý proces dofinancování maximálně urychlil. Potřebnou finanční pomoc tak hejtmani mají k dispozici o 24 dní dříve, než se původně očekávalo.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová odvrátila kolaps sociálních služeb
  ilustrační fotoHejtmanům už nic nebrání v dofinancování sociálních služeb pro letošní rok. Kraje totiž včera obdržely rozhodnutí o poskytnutí dotace 1 mld. Kč. Jde o závazný právní akt, který oficiálně potvrdil rozhodnutí Vlády ČR ze dne 17. června 2019. Dokument zmocňuje kraje k dofinancování sociálních služeb. Bez toho by nemohly čerpat finance přidělené ze státního rozpočtu. Peníze budou mít na svých účtech 29. července 2019. To je dříve, než bylo původně avizováno.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová řešila problematiku práce a zaměstnanosti se španělským velvyslancem
  ilustrační fotoMinistryně Jana Maláčová (ČSSD) přijala v prostorách Ministerstva práce a sociálních věcí španělského velvyslance pana Angel Lossadu Torres-Quevedo. Kromě úvodního seznámení byla tématem schůzky vzájemná výměna informací ohledně fungování trhu práce v ČR i ve Španělsku. Ministryně informovala velvyslance o obecné situaci na trhu práce, který dlouhodobě vykazuje velmi dobré výsledky například v oblasti celkové zaměstnanosti.
 • (Soubor typu .pdf)Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila zvýšení rodičovského příspěvku
  ilustrační fotoPoslanecká sněmovna dnes schválila v prvním čtení návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiče s dětmi mladšími čtyř let, kteří jej budou aktivně pobírat k 1. 1. 2020. Tento návrh ve Sněmovně získal podporu napříč politickým spektrem. Příspěvek se zvyšuje na 300 000 Kč a rodiny si tak polepší až o 80 tisíc Kč.
 • (Soubor typu .pdf)Sněmovna schválila ve třetím čtení zákon o důchodovém pojištění. Pomůže hlavně seniorům s nižšími příjmy
  ilustrační fotoPoslanci dnes ve třetím čtení schválili návrh zákona o důchodovém pojištění, který předložila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Návrh relativně více pomůže seniorům s nižšími důchody. V průměru si důchodci polepší o 900 Kč na 14 200 Kč. Minimálně o 750 Kč si polepší 9 z 10 důchodců a jejich měsíční důchod tak dosáhne alespoň 10 750 Kč.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV informovalo vládu o potírání nelegálního zaměstnávání cizinců v ČR
  ilustrační fotoResort práce a sociálních věcí ve spolupráci s dalšími resorty úspěšně pokračuje v potírání nelegálního zaměstnávání cizinců v České republice. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová o tom informovala členy vlády prostřednictvím materiálu „Souhrnná informace o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců“.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV úspěšně pokračuje v naplňování opatření, která připravují společnost na digitální prostředí
  ilustrační fotoResort práce a sociálních věcí ve spolupráci s dalšími ministerstvy úspěšně pokračuje v naplňování opatření, která mají přispět k rozvoji digitálních kompetencí v České republice a přípravě společnosti na digitalizované prostředí. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová o tom informovala členy vlády prostřednictvím Zprávy o naplňování Akčního plánu Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020 za rok 2018.
 • (Soubor typu .pdf)Méně chození po úřadech! Vyřízení rodičovského příspěvku je od července jednodušší
  ilustrační fotoOd 1. 7. 2019 se zjednodušuje vyřizování rodičovského příspěvku. Doposud totiž bylo nutné k žádosti o rodičovský příspěvek u Úřadu práce ČR doložit ještě tzv. „Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“, kde Okresní správa sociálního zabezpečení uvádí vyplácenou peněžitou pomoc v mateřství. Nyní rodičům jedna cesta na úřad ubude. Z iniciativy ministryně Jany Maláčové začne ÚP ČR a ČSSZ více komunikovat digitálně a potřebné informace si mezi sebou samy předají.
 • (Soubor typu .pdf)Konec trestání za nemoc. Karenční doba je zrušena!
  ilustrační fotoKarenční doba je od 1. 7. definitivně zrušena. Nově budou propláceny i první 3 dny dočasného pracovní neschopnosti (DPN). Zaměstnanci tak nebudou muset přecházet nemoc nebo si plýtvat dovolenou, aby se mohli uzdravit. Vláda tak splnila jeden z klíčových bodů svého programového prohlášení.
 • (Soubor typu .pdf)Komise pro spravedlivé důchody projednala varianty zřízení státního penzijního fondu a snížení poplatků na důchodovém připojištění
  ilustrační fotoStěžejním bodem v pořadí pátého jednání Komise pro spravedlivé důchody byla diskuze o možných změnách ve III. důchodovém pilíři, tedy u spoření v penzijních fondech. MPSV předložilo návrhy, jak tuto doplňkovou součást důchodového systému zefektivnit a Komise pro spravedlivé důchody podpořila rozpracování návrhů na vytvoření státního penzijního fondu, změnu poplatkové politiky soukromých fondů a přijetí opatření k přímému zvýšení motivace občanů k vyššímu spoření na stáří.
 • (Soubor typu .pdf)Ministerstvo spouští nový web a umožní elektronické podání z domova s využitím elektronické občanky
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí postoupilo při budování Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (JISPSV) o další významný krok. 28. června spustí nový web – součást projektu Jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí – a splní tak první ze čtyř klíčových milníků, ke kterým se zavázalo po nástupu ministryně Maláčové v souvislosti s dokončením přechodu na nové informační systémy. Ty slibují zejména snížení nákladů na realizaci hlavních agend a vyvázání resortu ze závislosti na dodavatelích informačních systémů, kterou resort zdědil po předchozích vedeních. Plnění zbylých tří klíčových milníků (spuštění ekonomického informačního systému Úřadu práce ČR – SEÚP, agendového systému pro oblast zaměstnanosti – IS ZAM, a agendového systému pro výplatu dávek – IS DAV) pokračuje dle harmonogramu.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová ocenila obce přátelské rodině a seniorům
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo vítěze soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“. V rámci této soutěže byly v pěti kategoriích oceněny obce, které přišly s výjimečnými projekty v oblasti proseniorské a prorodinné politiky. V letošním druhém ročníku soutěže bylo mezi vítěze rozděleno více než 18 milionů korun na podporu těchto projektů. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) předala oceněným diplomy a symbolické šeky na slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo v pražském Hrzánském paláci v úterý 25. června 2019.
 • (Soubor typu .pdf)Dětské skupiny mají nový web. Vyhledávání je mnohem jednodušší
  ilustrační fotoNa konci května byl spuštěny inovované webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí věnovaný dětským skupinám www.dsmpsv.cz. Jejich vizuální i obsahová podoba byla přizpůsobena zejména rodičům předškolních dětí a poskytovatelům služby péče o děti v dětské skupině, kteří jsou hlavní cílovou skupinou. Díky strukturovanější a přehlednější podobě stránek tak mohou snadněji najít přesně to, co potřebují.
 • (Soubor typu .pdf)Výzkumný ústav bezpečnosti práce slaví 65 let
  ilustrační fotoVýzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) si v dnešní den připomíná významné výročí svého vzniku. V České republice je jedinou veřejnou výzkumnou institucí, která se prioritně zabývá výzkumem v oblasti BOZP, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi ohrožujícími zdraví osob, životní prostředí a majetek. Realizuje rovněž odborné činnosti, např. vzdělávání, osvětu a propagaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, analýzy a prognózy v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie a nanobezpečnosti.
 • (Soubor typu .pdf)Reakce na nepřesné informace uvedené v médiích – Výše vyplácení zálohovaného výživného
  ilustrační fotoAčkoliv Ministerstvo práce a sociálních věcí obvykle nekomentuje materiály v mezirezortním připomínkovém řízení, v médiích se opakovaně objevily informace týkající se připravovaného zákona o zálohovaném výživném, které jsou věcně chybné. MPSV při přípravě zákona o zálohovaném výživném stanovilo maximální částku, do které navrhuje v případě neplacení výživného ze strany partnera vyplácet zálohované výživné.
 • (Soubor typu .pdf)Nezaměstnanost mladých lidí se snižuje
  ilustrační fotoV roce 2013 se Česká republika připojila k doporučení Evropské rady, na jejímž základě garantuje, že každý mladý nezaměstnaný člověk do 25 let dostane kvalitní nabídku zaměstnání anebo vzdělávání. S cílem naplnit tuto garanci realizuje MPSV prostřednictvím Úřadu práce České republiky v krajích sérii projektů Záruky pro mladé. I díky nim se daří uplatňovat mladé lidi na trhu práce a snižovat jejich nezaměstnanost. K 30. dubnu tohoto roku činila nezaměstnanost mladých jen 2,3 %.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová představila první výsledky plnění Harmonogramu opatření lékařské posudkové služby
  ilustrační fotoPoté, co byla na konci prvního čtvrtletí ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) představena východiska reformy lékařské posudkové služby (LPS), pro druhé čtvrtletí bylo pro MPSV prioritní zaměřit se na nelegislativní opatření. Těmi jsou především rezervy ve vnitřním nastavení organizace práce, využívání lidských zdrojů, řízení LPS a nastartování její generační obměny. Postupná implementace potřebných opatření uvedených v harmonogramu zveřejněném 3. dubna 2019 přináší první výsledky.
 • (Soubor typu .pdf)ENeschopenka definitivně schválena. Prezident republiky připojil svůj podpis
  ilustrační fotoV úterý 18. června 2019 bylo do Poslanecké sněmovny doručeno rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana, který svým podpisem podpořil novelu zákona o nemocenském pojištění. Podle novely od 1. 1. 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky. Elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Vyřizování pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změní.
 • (Soubor typu .pdf)Sociální služby budou dofinancovány dle dohody s Asociací krajů ČR
  ilustrační fotoVláda na svém jednání dne 17. června 2019 schválila další postup v oblasti dofinancování sociálních služeb. Tento postup respektuje dohodu mezi MPSV, MF a Asociací krajů ČR, která je založena na kalkulaci dofinancování, kterou Asociace krajů předložila 2. května 2019 MPSV a Sociálnímu výboru PČR. Pro rok 2019 se jedná o výpadek 1,9 mld. Kč. S touto částkou se ztotožňuje i Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
 • Ministryně Maláčová jednala v Lucemburku o koordinaci sociálních politik a politik zaměstnanosti v EU
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) jednala v rámci zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) v Lucemburku. Rada diskutovala o koordinaci politik zaměstnanosti a sociálních politik a také o mobilitě pracovníků v EU. Na programu byla také volba sídla nově zřízeného Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Česká republika podpořila jeho umístění ve slovenské Bratislavě.
 • (Soubor typu .pdf)Reakce na zavádějící informace uvedené v médiích – odklad jednotného informačního systému MPSV
  ilustrační fotoV reakci na zprávu ČTK ze dne 12. června 2019, která mimo jiné uvádí: (…) Návrh také přinese Ministerstvu práce a sociálních věcí roční odklad pro zavedení nového jednotného informačního systému pro výplatu dávek a agendu zaměstnanosti, který měl původně fungovat od roku 2017. Projekt měl stát kolem 1,5 miliardy, nově má být spuštěn od roku 2022. (…)
 • (Soubor typu .pdf)MPSV usnadní krajům čerpání prostředků pro financování sociálních služeb z ESF
  ilustrační fotoV rámci dohody o dofinancování sociálních služeb pro rok 2019, kterou 7. června 2019 představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová (ANO), má být využito 1,5 mld. korun na podporu rozvoje sociálních služeb, které ministryně Maláčová přesunula v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). MPSV zároveň připravilo sérii opatření, která krajům maximálně usnadní čerpání těchto prostředků, tak aby mohly finance využít co nejdříve.
 • (Soubor typu .pdf)Východiska pro systémovou úpravu financování a další návrhy na úpravu sociálních služeb
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo Východiska pro systémovou úpravu financování a další návrhy na úpravu sociálních služeb. Tento dokument má sloužit jako podklad pro debatu o zlepšení systému financování sociálních služeb se všemi relevantními aktéry.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová a ministr Vojtěch se dohodli na dalším postupu v oblasti sociálně zdravotního pomezí
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se na jednání dne 5. června 2019 dohodli na společném postupu obou rezortů v oblasti dlouhodobé péče, péče o ohrožené děti do tří let a reformy péče o duševní zdraví. Podle vyjádření obou ministrů jsou změny v těchto oblastech nutné pro zajištění kvality poskytovaných služeb i pro odstranění stávajících nedostatků systému.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda rozhodla. Nižší mzdy ukrajinských zaměstnanců by neměly oslabovat pozici českých pracujících
  ilustrační fotoV souladu s požadavky zaměstnavatelů vláda schválila příchod až dvojnásobného počtu ukrajinských pracovníků se zaměstnavatelskými kartami než doposud. Ročně to má být míst o 19 600 až na celkový počet 40 000 lidí. Součástí schváleného materiálu v rámci vládního programu ekonomické migrace je stanovení výše zaručené mzdy těchto pracovníků na 1,2násobku zaručené mzdy, aby nedocházelo k situacím, kdy mají tito zaměstnanci přednost před domácí pracovní silou pouze z důvodu nízké ceny práce. Tento systém se inspiruje v již existujících mechanismech zvýšené zaručené mzdy u vysoce kvalifikovaných zahraničních zaměstnanců.
 • Vše na jednom místě! MPSV bude mít zbrusu nový web (11.6.2019)
  ilustrační fotoStránky Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) a integrovaného portálu MPSV (portal.mpsv.cz) budou mít novou vizuální podobu. Dojde také ke změně způsobu přihlašování uživatelů prostřednictvím systému e-identita (NIA) nebo informačního systému datových schránek. Změny čekají i na uživatele, kteří pracují s elektronickými formuláři. Jde o předvyplňování údajů, dynamické skrývání/odkrývání bloků na základě vyplněných informací ve formuláři a podporu sdruženého odesílání formulářů. Nové portálové řešení bude pro veřejnost dostupné již od 28.6.2019 na adresách web.mpsv.cz a web.uradprace.cz.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV poděkuje pěstounům za jejich péči akcí „Buď IN pěstoun“
  ilustrační fotoV České republice je více než 4 700 dlouhodobých pěstounů a téměř 900 pěstounů na přechodnou dobu. Ti všichni otevřeli své domovy a svá srdce dětem, které z různých důvodů nemohou být u vlastních rodičů či příbuzných. Poskytují jim bezpečné a láskyplné prostředí důležité pro jejich zdravý vývoj. Ministerstvo práce a sociálních věcí si uvědomuje nedocenitelnou hodnotu pěstounské péče, a proto jako poděkování všem pěstounům pořádá v neděli 16. června od 10 do 18 hodin veřejnou akci Buď IN pěstoun na Střeleckém ostrově v Praze.
 • (Soubor typu .pdf)Dofinancování sociálních služeb má řešení. Shodli se na něm Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace krajů ČR
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a předsedkyně Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová (ANO) na společném jednání 07. 06. 2019 představily plán na dofinancování sociálních služeb pro rok 2019. Jedná se o kompromisní variantu, která využívá financování z rozpočtu MPSV, ze státní rozpočtové rezervy i z evropských peněz. Celkově se jedná o částku 2,5 miliardy korun. Nad rámec této dohody bude také dofinancována sociální práce na obcích, péče o ohrožené děti a nadregionální projekty sociálních služeb.
 • (Soubor typu .pdf)Průměrná mzda vzrostla na 32 466 korun, pomohlo zvýšení minimální mzdy i lepší odměňování učitelů a dalších státních zaměstnanců
  ilustrační fotoV 1. čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda meziročně o 7,4 % na 32 466 korun. S ohledem na růst cen se jedná o reálné zvýšení reálně o 4,6 %. Na tomto výsledku se výrazně odráží rekordní navýšení minimální mzdy, zvyšování výplat ve veřejném sektoru i pokračující hospodářský růst. Průměrná mzda se nepřetržitě zvyšuje od roku 2014.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová jmenovala nové náměstky. Vedení resortu je kompletní
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) jmenovala dva nové náměstky s oficiálním uvedením do funkce k 1. červnu 2019. Sekci ekonomickou a ICT nově povede Jan Baláč, náměstkyní sekce sociálně pojistných systémů a nepojistných dávek bude Kateřina Jirková. Vedení resortu je tak od 29. listopadu 2018, kdy došlo k vládnímu schválení roční systemizace, kompletní.
 • (Soubor typu .pdf)Státní úřad inspekce práce zveřejnil Zprávu o pracovní úrazovosti v České republice za rok 2018
  ilustrační fotoPodle Státního úřadu inspekce práce a Českého báňského úřadu došlo za loňský rok k poklesu celkového počtu pracovních úrazů o více než 500 případů na 44 365 pracovních úrazů. Vyplývá to ze Zprávy o pracovní úrazovosti v České republice za rok 2018, kterou Ministerstvu práce a sociálních věci předložil Státní úřad inspekce práce. Ta obsahuje také statistiky smrtelných pracovních úrazů. Těch bylo v loňském roce 123, což znamená mírný nárůst oproti 95 těchto případů v předchozím roce 2017, kdy jejich počet klesl pod hranici stovky. Kompletní Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice za rok 2018 je dostupná na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce (www.suip.cz).
 • (Soubor typu .pdf)Do projektu Obědy do škol jsou zapojeny všechny kraje ČR
  ilustrační fotoDo výzvy „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi V“ Operačního programu potravinová a materiální pomoc (OP PMP) se přihlásily všechny kraje ČR. Nyní probíhá hodnocení žádostí a ověřování cílové skupiny Úřadem práce. Zákonní zástupci dětí ve věku 3–15 let, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi, mohou své děti zapojit do projektu na kontaktních pracovištích Úřadu práce do konce června.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV úspěšně čerpá evropské peníze
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí pravidelně sleduje, jak se daří Operačnímu programu Zaměstnanost a Operačnímu programu potravinové a materiální pomoci, aby zajistilo, že evropské peníze jdou tam, kde jsou nejvíce potřeba, a že jsou rozdělovány podle plánu tak, abychom o žádné nepřišli. Správnost tohoto přístupu dokazují i čísla za letošní duben.
 • (Soubor typu .pdf)Komise pro spravedlivé důchody jednala o dřívějších penzích u náročných profesí, efektivitě III. důchodového pilíře a důchodech pečujících
  ilustrační fotoKomise pro spravedlivé důchody se v pátek 24. 5. 2019 sešla již počtvrté. Za účasti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) byla otevřena diskuze o budoucnosti III. důchodového pilíře a možnostech jeho zefektivnění. Dalším nastoleným tématem byly dřívější odchody do penze u zaměstnanců v náročných profesích. Komise také pokračovala v jednání o možném navyšování důchodů pro pečující osoby.
 • (Soubor typu .pdf)Děti malovaly (ne)bezpečný svět chemie
  ilustrační fotoDne 22. května 2019 u příležitosti konání 5. národní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství – aktuální témata 2019“ v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze byly předány ceny vítězům výtvarné soutěže (NE)BEZPEČNÝ SVĚT CHEMIE.
 • (Soubor typu .pdf)Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2018: Nezaměstnanost nadále klesá. Jsme na rekordních hodnotách
  ilustrační fotoČeská republika si v rámci Evropské unie udržuje velmi dobrou kondici trhu práce. Podobně jako v předchozích letech i v roce 2018 rostla v Česku zaměstnanost a klesala nezaměstnanost. Tento vývoj Ministerstvo práce a sociálních věcí průběžně sleduje a pravidelně shrnuje v materiálu Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti.
 • Vláda schválila návrh ministryně Maláčové na zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny aktivně pobírající k 1. 1. 2020
  ilustrační fotoAž o 80 tisíc korun se zřejmě od ledna zvýší rodičovský příspěvek pro všechny aktivně pobírající rodiče. Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí dnes podpořila vláda. MPSV se tak podařilo naplnit další z cílů programového prohlášení vlády. Novela zákona o státní sociální podpoře teď poputuje do Poslanecké sněmovny.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová podepsala Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dnes spolu s ministrem zahraničních věcí Mongolska Tsogtbaatarem Damdinem podepsala Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem. Mongolský ministr zahraničních věcí s představiteli vlády České republiky podepsal tři další smlouvy, včetně dohody o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem.
 • (Soubor typu .pdf)Nízká nezaměstnanost letos přispívá k průběžnému zvyšování mezd i spotřeby domácností
  ilustrační fotoPrůměrná roční míra cenové inflace by v roce 2019 měla dosáhnout 2,4 %. Dle pravidelně aktualizované predikce Ministerstva práce a sociálních věcí by tak cenová inflace měla být o 0,3 procentního bodu vyšší než v roce 2018. Výhledy inflace na léta 2020 a 2021 se pohybují v intervalu 1,3 – 2,3 % (střed 1,8 %) v roce 2020, resp. 1,5 – 2,5 % (střed 2,0 %) v roce 2021.
 • (Soubor typu .pdf)Podle statistik loni došlo k největšímu meziročnímu posílení průměrné mzdy od roku 2002
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě analýzu obsahující informace o vývoji příjmů, výdajů, úvěrů a úspor, spotřebitelských cen a životních nákladů domácností v minulém roce. Největší pozornost byla přitom v oblasti příjmů věnována základnímu rozboru jejich hlavních skupin, tj. mzdám, platům a sociálním příjmům.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová zahájila druhý ročník konference Fórum rodinné politiky s podtitulem „Budoucnost české rodiny“
  ilustrační fotoDvoudenní mezinárodní konference Fórum rodinné politiky začala v úterý 14. května 2019 v brněnském hotelu Cosmopolitan Bobycentrum. V rámci druhého ročníku s podtitulem „Budoucnost české rodiny“ proběhne patnáct tematických workshopů, kterých se účastní odborníci z řad politiků, zástupců státní správy, sociálních partnerů, pracovníků vědeckých institucí, neziskových organizací, zástupců měst a obcí, firem a dalších podnikatelských subjektů. Diskuze a hledání případných řešení se bude týkat aktuálních výzev rodinné politiky, jako je např. nízká porodnost, stárnutí populace, vysoká nestabilita rodin, propad životní úrovně spojený se založením rodiny, změny struktury rodin apod.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová předloží vládě návrh na zvýšení rodičovského příspěvku, pro všechny aktivně pobírající k 1. 1. 2020
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) připravila návrh zákona, kterým se od příštího roku zvýší rodičovský příspěvek. Podle tohoto návrhu by se zvýšení z 220 000 Kč na 300 000 Kč týkalo rodin, které budou k 1. 1. 2020 čerpat rodičovský příspěvek. Jedná se o všechny nově příchozí a zhruba 80 %rodin, které mají dítě mladší 4 let. Návrh zohledňuje připomínky Ministerstva financí a odpovídá i požadavku zástupců rodičů.
 • (Soubor typu .pdf)Spuštění plně funkční eNeschopenky od 1. 1. 2020 schválili poslanci
  ilustrační fotoZcela zásadním způsobem se změní vyřizování pracovní neschopnosti. Poslanci na svém jednání v pátek 10. května 2019 schválili ve 3. čtení pozměňovací návrh sněmovního tisku 204 poslance Romana Sklenáka. Ten obsahuje úpravy e-Neschopenky dle dodatečných požadavků lékařů a zaměstnavatelů. Systém spustí ČSSZ od 1. 1. 2020 v kompletní a plně funkční podobě, namísto původně plánovaného spuštění ve dvou etapách. Elektronické zpracování přinese výrazné zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými, lékaři a zaměstnavateli.
 • (Soubor typu .pdf)Komise pro spravedlivé důchody se zabývala možnostmi narovnání nízkých důchodů pečujících osob
  ilustrační fotoV pátek 3. května 2019 se uskutečnilo III. zasedání Komise pro spravedlivé důchody za účasti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Na tomto jednání byla diskutována opatření k odstranění nespravedlivě nízkých důchodů pečujících osob. Komise doporučila postoupení návrhu změn ve vyměřovacím základu za dobu péče o závislé osoby do koaliční rady a rovněž navrhla finální dopracování návrhu na uplatnění doby péče o dítě od 4 do 9 let jako vyloučené doby.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV navyšuje rozpočet na veřejně prospěšné práce o 200 mil. Kč
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí navyšuje podporu veřejně prospěšných prací v roce 2019 na celkových 1,5 mld. Kč. Dodatečných 200 mil. Kč MPSV alokuje z vlastních zdrojů, z prostředků, které se resortu podařilo ušetřit v jiných rozpočtových položkách. VPP jsou klíčovým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, díky kterému mohou získat práci i uchazeči z řad dlouhodobě nezaměstnaných.
 • (Soubor typu .pdf)Penzisté si v příštím roce zřejmě výrazně přilepší. Zvýšení důchodů o 900 Kč podpořili poslanci
  ilustrační fotoAž o 900 Kč může v příštím roce vzrůst průměrný důchod. Nad rámec valorizace dané zákonem totiž dostanou všichni důchodci navíc ještě pevnou částku, která se bude blížit 200 Kč. Navýšení o pevnou částku znamená, že si více polepší penzisté s podprůměrnými důchody. Vládní návrh na další výrazné navýšení penzí podpořila většina poslanců v prvním čtení v pátek 26. dubna. Lhůta pro projednání ve výborech před druhým čtením byla zároveň zkrácena o 30 dní.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV připravuje druhý ročník Fóra rodinné politiky s podtitulem „Budoucnost české rodiny“
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí připravuje již druhý ročník Fóra rodinné politiky, tentokrát s podtitulem „Budoucnost české rodiny“. Akce se bude konat ve dnech 14. až 15. května 2019 v brněnském hotelu Cosmopolitan Bobycentrum při příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Dvoudenní událost s několika desítkami workshopů zahájí ministryně Jana Maláčová (ČSSD). Součástí fóra bude také řada doprovodných akcí, jako například ocenění vítězů soutěže Pečující roku, kterou MPSV pořádá letos poprvé.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV připravuje nový webový portál. Podání žádostí bude možné vyřídit z pohodlí domova
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí chystá novou podobu webových stránek, která bude moderním řešením pro komunikaci resortu s veřejností. Cílem projektu Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí (JPŘ PSV) je sjednocení stávající platformy postupně pro všechny resortní instituce, jako je např. Česká správa sociálního zabezpečení nebo Úřad práce ČR. Největší výhodou pro uživatele stránek bude rychlé vyhledávání informací k řešení různých životních situací a nově také možnost elektronického podání žádostí. K oficiálnímu spuštění modernizovaného webového portálu dojde 28. června 2019.
 • Co se podařilo v oblasti systému péče o ohrožené děti? Shrnutí výstupů projektu na konferencích v 5 krajích
  ilustrační fotoJak zlepšit péči o ohrožené děti, to je hlavním tématem konference Ministerstva práce a sociálních věcí, která se uskuteční v dubnu a květnu. Akce s názvem „pro SÍŤ, pro KVALITU, pro RODINU“ aneb o dětech s dětmi je určená zejména odborné veřejnosti a odstartuje 24. dubna 2019 v Ústí nad Labem. Série přednášek bude pokračovat v Brně, Olomouci, Pardubicích a Praze. Konference má představit výstupy tříletého projektu MPSV.
 • Mezinárodní organizace práce oslaví 100 let na Tripartitní konferenci spolupořádané MPSV
  ilustrační fotoMezinárodní organizace práce (MOP) slaví 100 let. K této příležitosti se 16. 4. 2019 koná v budovách Ministerstva zahraničních věcí Národní tripartitní konference organizovaná Českomoravskou konfederací odborových svazů za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zahraničních věcí. Kromě symbolické oslavy tohoto výročí byla tématem také budoucnost práce a výzvy, které MOP sehrává při prosazování sociální spravedlnosti. Na úvod konference vystoupila ministryně Jana Maláčová (ČSSD) i ministr Tomáš Petříček (ČSSD).
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vyhlásilo soutěž Pečující roku. Ocení neformální pečovatele z celého Česka
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo soutěž Pečující roku, jejímž cílem je ocenit neformální rodinné pečující. Soutěž bude probíhat ve třech kategoriích. Nominovaným může být kdokoliv z široké veřejnosti. Přihlášky mohou soutěžící posílat do 26. 4. 2019, kdy se nominace uzavřou. Vítězům pak předá ocenění ministryně Jana Maláčová na Fóru rodinné politiky 15. 5. 2019 v Brně.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV zavádí pro sociální podnikatele zvýhodněný úvěr s poradenstvím
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) uvolnilo z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) dalších 400 milionů korun pro sociální podniky. Nejde o klasickou dotační podporu projektových záměrů, ale o nový finanční nástroj - zvýhodněný úvěr s poradenstvím, který pomůže rozšířit činnost sociálních podniků.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová se účastní jednání Rady EPSCO
  ilustrační fotoVe dnech 10-11. 4. se v Bukurešti uskuteční zasedání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a rovné příležitosti zemí EU. Tématem neformálního jednání ministrů, zástupců unijních institucí a sociálních partnerů bude problematika rovných příležitostí žen a mužů, a to především v oblasti zaměstnanosti.
 • Ministryně Maláčová přijala slovenského ministra práce, sociálních věcí a rodiny
  ilustrační fotoDostupné bydlení, důchody nebo prorodinná politika, to byla hlavní témata, která nejvíce rezonovala na dnešním jednání ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) se slovenským ministrem práce, sociálních věcí a rodiny Jánem Richterem konaném v prostorách sídla MPSV. Ministři se bavili také o lékařské posudkové službě, sociálních službách nebo o revizi systému sociálních dávek.
 • Odpovědným zadáváním stavebních zakázek může společnost jen získat
  ilustrační fotoJaké jsou výzvy i příležitosti v sektoru stavebnictví z hlediska společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek? Nejen o tom mluvili odborníci na konferenci Příležitosti pro odpovědné veřejné zadávání ve stavebnictví, kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem dopravy.
 • (Soubor typu .pdf)Informační leták pro osoby v bytové nouzi
  ilustrační fotoBytová nouze je v České republice již notnou dobu velmi zřetelným problémem. Také z tohoto důvodu vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí informační leták s názvem „Informace a kontakty pro osoby v bytové nouzi“.
 • (Soubor typu .pdf)Plně funkční eNeschopenka bude spuštěna od 1.1.2020
  ilustrační fotoPlně funkční eNeschopenka bude bez nadsázky představovat elektronickou revoluci v nemocenském pojištění, kterou ČSSZ spustí od 1. 1. 2020. Dojde k zásadnímu zjednodušení toku informací mezi nemocnými, lékaři a zaměstnavateli. Rozloučíme se s historickým pětidílným propisovacím formulářem s „pruhy“ a přenášením papírových dokumentů mezi lékaři, OSSZ/ČSSZ, nemocnými a zaměstnavateli. Popis postupů v jednotlivých situacích souvisejících s dočasnou pracovní neschopnosti (DPN) uvádíme níže.
 • Východiska reformy LPS
  ilustrační fotoAktuální situace v oblasti lékařské posudkové služby
 • (Soubor typu .pdf)MPSV má novou náměstkyni. Stala se jí Martina Štěpánková
  ilustrační foto1. dubna 2019 byla do funkce náměstkyně pro řízení Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce jmenována Mgr. Martina Štěpánková, MPA. Pozici přebírá po Mgr. Jiřím Kinském, který v ní působil jako zastupující náměstek od července 2018.
 • (Soubor typu .pdf)Průměrný důchod vzroste o 900 Kč. Nad rámec zákonné valorizace si každý důchodce přilepší přibližně o 200 Kč
  ilustrační fotoVláda dnes schválila nárůst důchodů v průměru o 900 Kč. Během dnešního jednání byl schválený konkrétní princip valorizace, který nad běžné zákonné navýšení zvedá všechny důchody o fixní částku. Tato částka bude stanovena podle vývoje ekonomiky v tomto roce a bude se blížit 200 Kč. Navýšením o pevnou částku si více polepší důchodci s podprůměrnou výší penzí.
 • (Soubor typu .pdf)Navýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti vstupuje v účinnost
  ilustrační fotoLegislativní proces dlouho očekávané změny zákona o sociálních službách byl dokončen. Zákon č. 47/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl uveřejněn ve Sbírce zákonů.
 • (Soubor typu .pdf)Poslanecká sněmovna projednala problematiku financování sociálních služeb. MPSV letos přispívá rekordní částkou
  ilustrační fotoProblematikou financování sociálních služeb se dnes zabývala poslanecká sněmovna. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) prezentovala rekordní výši stávajícího financování ze strany MPSV, která se během posledních pěti let zvýšila o 104 %. Ministryně zároveň informovala sněmovnu o přípravě novelizace zákona o sociálních službách, který by měl financování systémově řešit.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová představila východiska reformy Lékařské posudkové služby
  ilustrační fotoMinistryně Jana Maláčová (ČSSD) představila na dnešním kulatém stole východiska reformy Lékařské posudkové služby (LPS). Tématem diskuze byly hlavní problémy, kterým LPS v současné době čelí. Mimo jiné například nedostatek mladých posudkářů. MPSV v souvislosti s těmito problémy představilo sadu opatření. Pomoci by mohla například náborová kampaň pro LPS.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV chce aktivizovat nezaměstnané. Na pomoc s hledáním práce vyčlení 400 mil. Kč
  ilustrační fotoPřestože se naší ekonomice dlouhodobě daří, je třeba se nadále věnovat těm, jejichž situace na trhu práce je nejistá či komplikovaná. To může být z důvodu věku, zdravotního hendikepu nebo péče o děti či příbuzné. Těmto i dalším osobám, které jsou (dlouhodobě) nezaměstnané, pomohou projekty, které lze realizovat v rámci nové výzvy Operačního programu Zaměstnanost.
 • (Soubor typu .pdf)Komise pro spravedlivé důchody se zabývala nízkými důchody žen
  ilustrační foto V pátek 22. března 2019 se uskutečnilo II. zasedání Komise pro spravedlivé důchody za účasti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Toto jednání bylo věnováno zejména návrhům opatření k odstranění nespravedlivě nízkých důchodů žen.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV uvolnilo 80 mil. Kč na obědy dětí ve školním roce 2019/2020
  ilustrační foto Pomoc dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit obědy ve školních jídelnách, pokračuje již pátým rokem. Do aktuální výzvy Operačního programu potravinová a materiální pomoc (OP PMP) se mohou přihlásit všechny kraje ČR, včetně hl. m. Prahy. Pro školní rok 2019/2020 bylo ministerstvem práce a sociálních věcí na bezplatné stravování pro děti z nemajetných rodin vyčleněno 80 mil. Kč.
 • (Soubor typu .pdf)Ministerstvo předalo ocenění sociálním pracovníkům
  ilustrační foto Dne 19. března pořádalo ministerstvo ve spolupráci s Univerzitou Karlovou konferenci u příležitosti Světového dne sociální práce na téma Prestiž, profesionalita a vědeckost české sociální práce s podtitulem 100 let historie sociální práce v ČR. Na této konferenci bylo sociálním pracovníkům podruhé v historii předáno ocenění „Gratias“.
 • (Soubor typu .pdf)Podpora podnikového vzdělávání pokračuje: MPSV dá zaměstnavatelům přes 1,4 miliardy
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dne 15. 3. 2019 v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu zaměřenou na podnikové vzdělávání zaměstnanců. Firmy z celé České republiky mohou po dobu dvou měsíců podávat žádosti o podporu, a přidat se tak k více než 1 100 podnikům, které dotaci získaly před třemi lety.
 • (Soubor typu .pdf)Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR - Pracoviště, zaměstnání, stejná práce a rozklad faktorů
  ilustrační foto MPSV představuje aktuálně vydanou studii, která vznikla v rámci projektu „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“
 • (Soubor typu .pdf)Prvotní analýza příčin rozdílných úrovní důchodů mužů a žen a možnosti úprav
  Pro jednání Komise pro spravedlivé důchody připravilo MPSV podkladový materiál k diskuzi o možných opatřeních k alespoň částečné eliminaci vysokého rozdílu mezi důchody mužů a žen, kdy i po zohlednění souběžně vyplácených vdovských důchodů byl příjem žen po přiznání starobního důchodu na konci roku 2017 o 13,5 % (téměř 1 800 Kč) nižší než průměrný starobní důchod mužů.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová vede v New Yorku českou delegaci na 63. zasedání Komise OSN pro postavení žen
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) vede českou delegaci, která v neděli odletěla do New Yorku na pravidelné zasedání Komise OSN pro postavení žen. Během své účasti na této mezinárodní události, která bude probíhat ve dnech 11.–22. března 2019, vystoupí s národním projevem, zúčastní se několika odborných seminářů a setká se také s ministerskými zahraničními kolegy.
 • U příležitosti MDŽ představila ministryně Maláčová sérii opatření k odstraňování ekonomických nespravedlností vůči ženám
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes v Poslanecké sněmovně představili navrhovaná opatření, která mají za cíl zmírnit nerovnosti v odměňování žen a mužů a řešit situaci v oblasti nižších důchodů žen. Tato opatření navazují na závěry studie projektu 22 % K ROVNOSTI, která detailně popisuje nerovné odměňování žen a mužů a jeho příčiny.
 • (Soubor typu .pdf)Ministerstvo jednalo o revizi dávek na bydlení
  ilustrační fotoV pondělí 4. března se na MPSV uskutečnil kulatý stůl k problematice revize dávek na bydlení. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) zde odbornou veřejnost podrobně seznámila s 6 východisky revize dávek na bydlení. Cílem je zjednodušení systému, omezení zneužívání dávek a obrana před obchodníky s chudobou.
 • Vystoupení Spojeného království z EU a jeho dopady na zaměstnání britských občanů v ČR a sociální zabezpečení osob migrujících mezi ČR a UK
  ilustrační fotoV současné době stále není jisté, zda Spojené království (UK) opustí EU na základě uzavření výstupové dohody, či bez ní. Ať tak či onak, ČR je připravena zachovat práva dotčených občanů. Konkrétně dočasně zajistí, aby občané UK mohli setrvat na území ČR a pokračovat ve výkonu zaměstnání. Stejně tak i občané ČR se nemusí obávat ztráty nároků v oblasti sociálního zabezpečení z důvodu předchozího působení ve Spojeném království. S ohledem na nejistý výsledek způsobu opuštění EU ze strany UK a pro hladké zajištění zachování práv dotčených osob se doporučuje určitá předběžná součinnost z jejich strany, konkrétně:
 • (Soubor typu .pdf)Komise pro spravedlivé důchody zasedala dnes poprvé
  ilustrační fotoV pátek 22. února 2019 se uskutečnilo první zasedání Komise pro spravedlivé důchody, ustavené ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Jejím posláním je připravit konkrétní opatření k nastolení spravedlnosti v důchodovém systému.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová navštívila Most
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dnes v rámci společného výjezdního zasedání výboru pro sociální politiku a výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR navštívila Most. MPSV se na problematiku sociálně vyloučených lokalit zaměřuje dlouhodobě. Již v září minulého roku proto ve spolupráci s obcemi, neziskovými organizacemi a dotčenými ministerstvy vytvořilo 15 opatření pro boj proti obchodníkům s chudobou a zaměřilo se na revizi dávek na bydlení.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV připravilo 15 opatření pro boj proti obchodníkům s chudobou
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) představila v září 15 opatření, která mají ukončit obchod s chudobou a pomoci lidem z vyloučených lokalit. Řešení chudoby a sociálních problémů s ní spojených však přesahuje možnosti a kompetence jediného resortu. Na realizaci jednotlivých opatření proto s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) spolupracuje hned sedm dalších resortů. Jejich uvedení do praxe bude postupné a bude vyžadovat změnu legislativy.
 • (Soubor typu .pdf)Východiska pro diskuzi k revizi systému nepojistných sociálních dávek
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí představuje východiska k diskuzi o revizi systému nepojistných sociálních dávek
 • (Soubor typu .pdf)Rakousko od ledna snižuje přídavky na děti zahraničních zaměstnanců, které žijí mimo jeho území
  ilustrační foto Podle nové rakouské legislativy jsou od 1. ledna 2019 dětem zahraničních pracovníků zaměstnaných v Rakousku, které žijí mimo jeho území, vypláceny nižší přídavky. Výše přídavků je nově odvozována od životní úrovně státu, ve kterém tyto děti žijí. Jestliže děti českého občana zaměstnaného v Rakousku bydlí v ČR, mají nárok jen přibližně na 60 procent rakouských přídavků. Vyplácené přídavky jsou tak nově o několik desítek eur nižší.
 • (Soubor typu .pdf)Podle statistik jsou na tom české domácnosti dobře. Desetinu obyvatel ale ohrožuje chudoba
  ilustrační foto Stejně jako loni předložilo i letos Ministerstvo práce a sociálních věcí vládě obsáhlou zprávu o příjmech a výdajích českých domácností. Statistiky hovoří v měřítku globální ekonomiky pozitivně, nezohledňují ale domácnosti, které žijí na pokraji chudoby.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová uspořádala druhý kulatý stůl k eNeschopence
  ilustrační foto Projekt eNeschopenky je technicky připraven dle stanoveného harmonogramu. Plná elektronizace agendy dočasných pracovních neschopností je naplánována od 1. 1. 2020, tedy v ročním předstihu oproti návrhu předešlého vedení ministerstva. MPSV počítá i s náběhem dvou opatření, která mají s účinností od 1. 7. 2019 zrychlit komunikaci mezi lékaři, zaměstnavateli a orgány nemocenského pojištění. Rozhodnutí, zda bude tento mezistupeň realizován, závisí na politické vůli zákonodárců obou komor parlamentu.
 • (Soubor typu .pdf)Reakce ministerstva práce a sociálních věcí ČR na závěry kontroly NKÚ
  ilustrační foto Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil kontrolní záměr týkající se rozdělování financí na sociální služby a plnění cílů, které si MPSV v sociálních službách stanovilo. Kontrola se zaměřila na roky 2015 až 2017. Z prověrky vyplývá, že v souvislosti s největším dotačním programem ministerstva práce a sociálních věcí nebylo zjištěno porušení zákona, korupční či jiná zásadní provinění. Zajištění kvalitních sociálních služeb je pro MPSV zásadní. Resort proto činí veškeré možné kroky, aby se úroveň sociálních služeb postupně zvyšovala. S tím souvisí novela o sociálních službách, kterou se MPSV zavázalo předložit do konce roku.
 • (Soubor typu .pdf)Vývoj příjmů a výdajů na sociálním zabezpečení na konci loňského roku
  ilustrační foto Od ledna do prosince loňského roku bylo na pojistném na sociální zabezpečení vybráno 480,1 mld. Kč, naproti tomu na důchodech a dávkách nemocenského pojištění bylo vyplaceno 457,5 mld. Kč.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV zajistilo finance pro dětské skupiny na další 3 roky
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v podpoře dětských skupin. Na nejbližší dny je připraveno vyhlášení výzev pro projekty na pokračování provozu dětských skupin až do poloviny roku 2022. A v průběhu roku budou následovat další výzvy.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová jmenovala nového ústředního ředitele ČSSZ
  ilustrační foto Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) má nového ústředního ředitele, pana Františka Boháčka. Dne 1. 2. 2019 ho do funkce jmenovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
 • Co se mění v roce 2019? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí
 • (Soubor typu .pdf)Senát posvětil navýšení příspěvků na péči ve III. a IV. stupni závislosti. Chybí jen podpis prezidenta
  ilustrační foto Senát dnes schválil novelu zákona o sociálních službách, která velice podstatně navyšuje příspěvek na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti, které nevyužívají pobytové sociální služby. V nejvyšším IV. stupni (úplná závislost) se příspěvek zvýší ze stávajících 13 200 na 19 200 Kč. Pozměňovací návrh poslanců Romana Sklenáka a Aleny Gajdůškové (oba ČSSD) pak navyšuje příspěvek i ve III. stupni (těžká závislost), a to z 9 900 na 13 900 Kč u dětí a z 8 800 na 12 800 u dospělých.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová představila komisi pro spravedlivé důchody
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dnes představila složení komise pro spravedlivé důchody v čele s předsedkyní Danuší Nerudovou, profesorkou Mendelovy univerzity. Komise pro spravedlivé důchody vzniká v souladu s Programovým prohlášením vlády pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a stane se základnou pro návrhy na zajištění budoucích příjmů seniorů. Měla by také významně přispět ke kvalitě předkládaných návrhů v oblasti důchodové politiky a bude sdružovat zástupce všech parlamentních politických stran, sociálních partnerů, akademické veřejnosti a dalších relevantních zájmových skupin a proseniorských organizací. Faktické zahájení činnosti a první jednání odborného týmu je naplánováno na 22. února 2019.
 • (Soubor typu .pdf)Evropská komise schválila záměr MPSV ještě více podpořit sociální služby a služby péče o děti
  ilustrační foto Dne 24. ledna 2019 schválila Evropská komise druhou revizi Operačního programu Zaměstnanost, díky které je možné poskytnout další prostředky na rozvoj sociálních služeb. Na revizi navazují i přesuny financí na provoz dětských skupin. Celkem půjde o navýšení podpory do těchto oblastí o 4,5 mld. Kč.
 • (Soubor typu .pdf)Lidem bez domova může pomoci i Úřad práce ČR
  ilustrační foto Lidé bez přístřeší a finančních prostředků, kterým bezprostředně hrozí vážné poškození zdraví, nebo jsou v ohrožení života, se mohou obracet i na Úřad práce ČR. Na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR si mohou požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP), například na úhradu jednorázového výdaje spojeného se zaplacením noclehu v zařízení, kde mohou přečkat mrazivou noc.
 • (Soubor typu .pdf)Konec trestání za nemoc, karenční doba bude zrušena
  ilustrační foto O zrušení tzv. karenční doby, a tedy o obnovení proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci, rozhodla Poslanecká sněmovna na svém jednání 22. ledna 2019. Návrh poslanců ČSSD na změnu zákoníku práce a dalších souvisejících předpisů nyní zamíří k podpisu prezidenta republiky.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Jana Maláčová letí diskutovat do Davosu
  ilustrační foto Desítky zástupců vlád, nadnárodních institucí, korporací, personálních společností a univerzit. To je výčet účastníků Světového ekonomického fóra, který se koná 22. ledna 2019 ve švýcarském Davosu. Českou republiku bude reprezentovat také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
 • (Soubor typu .pdf)Reakce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na závěry kontroly NKÚ
  ilustrační foto NKÚ dnes zveřejnil kontrolní závěr, jakým způsobem MPSV realizovalo informační systémy v roce 2013 – 2017. Zajištění výplaty nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti v ročním objemu cca 80 miliard Kč prostřednictvím funkčních informačních systémů bylo a je resortní prioritou, která se dotýká velkého množství klientů sociálního systému. MPSV si je vědomo minulých nedostatků a aktivně je řeší. Byla provedena celková personální reorganizace i revize řízení IT projektů, nastaven nový harmonogram, zafixován rozsah projektů nezbytný pro nasazení systémů do produkčního prostředí i stanoven pevný finanční rámec. Ministryně Jana Maláčová označila nasazení agendových aplikací nejpozději do roku 2020 za jednu ze svých hlavních priorit.
 • (Soubor typu .pdf)Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti? MPSV bude pokračovat v podpoře veřejně prospěšných prací
  ilustrační foto Veřejně prospěšné práce (VPP) patří mezi nejvíce využívané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Díky nim se daří zvyšovat zaměstnanost zejména těch, kteří dlouho nedokáží najít práci. Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Úřadem práce ČR v maximální možné míře podporuje obce v jejich snahách o zaměstnávání těchto lidí v rámci veřejně prospěšných prací. Příspěvky na veřejně prospěšné práce budou poskytovány i tento rok.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV poskytne na šíření konceptu Housing First 150 milionů korun
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) na podporu konceptu Housing First (Bydlení především) 150 milionů korun. O dotaci se mohou ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace.
 • (Soubor typu .pdf)Mikrojesle se osvědčily, podpora pokračuje
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí umožnilo v předchozím období vznik 72 mikrojeslí. Aktuálně byly vypsány nové výzvy v Operačním programu Zaměstnanost, celková výše alokace je 224 milionů Kč. Umožní pokračování stávajících mikrojeslí i vznik několika nových.
 • MPSV má novou státní tajemnici. Stala se jí Ingrid Štegmannová
  ilustrační foto 1. ledna 2019 byla do funkce státní tajemnice Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jmenována Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D. Pozici přebírá po JUDr. Jiřím Biskupovi, který v ní působil od července 2017.
 • PF 2019
  ilustrační foto
 • (Soubor typu .pdf)Co se mění v roce 2019? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí
  ilustrační foto Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2019 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna dojde k historicky druhému nejvyššímu navýšení minimální mzdy od roku 1991, kdy byla zavedena. Velkým úspěchem je navýšení příspěvku na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci jiné osoby. Schválené změny se pozitivně odrazí mimo jiné také na výši důchodů nebo na náhradách zaměstnancům za pracovní úrazy a nemoci z povolání.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV řeší pomoc pozůstalým zemřelých horníků na Karvinsku. Odškodnění se bude týkat i Poláků
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí aktuálně řeší způsob pomoci pozůstalým horníků, kteří tragicky zahynuli při včerejším výbuchu v dole ČSM na Karvinsku. Mezi oběťmi důlního neštěstí je kromě dvanácti Poláků také jeden Čech. Finanční podporu obdrží rodiny všech zemřelých horníků.
 • Ne o nás bez nás. Na mezinárodní konferenci MPSV diskutovali děti i mladí dospělí
  ilustrační fotoV Praze se uskutečnila dvoudenní mezinárodní konference věnovaná dlouhodobé aktivitě Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v oblasti inovativních služeb pro děti a jejich rodiny. Své zkušenosti se zaváděním inovací představili zástupci organizací ze Slovenska, Polska, Holandska, Švédska a Velké Británie. Jaké je to vyrůstat u pěstounů či v dětském domově? A co třeba zkušenosti s užíváním návykových látek či rozvodem rodičů? O těchto a dalších tématech debatovali v panelových diskusích děti a mladí dospělí z organizace LUMOS.
 • (Soubor typu .pdf)Poslanci schválili rozpočet na rok 2019. MPSV bude mít více prostředků na důchody i nemocenské pojištění
  ilustrační fotoDne 19. prosince byl na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schválen státní rozpočet na rok 2019. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude mít více peněz na dávky důchodového a nemocenského pojištění i na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV představilo nový web k projektu Krajská rodinná politika
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spustilo webové stránky projektu Krajská rodinná politika. Ten je zaměřen na dnes velmi aktuální problematiku rodinné politiky na regionální a lokální úrovni. Projekt by měl vést ke zlepšení nabídky služeb pro rodiny a tím i ke zvýšení kvality života. Toho má být docíleno především rozvojem současné praxe a vytvářením nových regionálních a lokálních programů podpory rodin v ČR.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová vyjednala novou kolektivní dohodu vyššího stupně mezi odbory a Vládou ČR
  ilustrační foto Dne 12. prosince 2018 ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová pomohla svým podpisem završit proces uzavření kolektivní dohody vyššího stupně mezi Vládou ČR a odborovými organizacemi zastupujícími zájmy státních zaměstnanců ve služebním poměru. Oproti minulé verzi účinné do konce letošního roku obsahuje její aktualizovaná verze několik změn. Jejich zavedení ale státní rozpočet dodatečně nijak nezatíží.
 • MPSV pomáhá Moldavsku vybudovat systém dalšího vzdělávání pracovníků v sociální oblasti
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) realizovalo v letech 2016 až 2018 v rámci rozvojové zahraniční spolupráce (RZS) projekt „Zvyšování kapacit Ministerstva zdravotnictví, práce a sociální ochrany v Moldavsku“. V rámci projektu vznikla nová legislativa umožňující vytvoření funkčního systému vzdělávání zaměstnanců v sociální oblasti – zejména pak sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. I díky českým odborníkům už byli v Moldavsku v rámci testování nového systému proškoleny stovky sociálních pracovníků a vznikla též řada nových učebních materiálů.
 • (Soubor typu .pdf)Poslanci schválili skokové navýšení příspěvků na péči ve III. a IV. stupni závislosti
  ilustrační foto Poslanci dnes ve 3. čtení schválili senátní novelu zákona o sociálních službách, která významně navyšuje příspěvek na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti, které nevyužívají pobytové sociální služby. V nejvyšším IV. stupni (úplná závislost) se příspěvek zvýší ze stávajících 13 200 na 19 200 Kč. Pozměňovací návrh poslanců Romana Sklenáka a Aleny Gajdůškové (oba ČSSD) pak navyšuje příspěvek i ve III. stupni (těžká závislost), a to z 9 900 na 13 900 Kč u dětí a z 8 800 na 12 800 u dospělých.
 • (Soubor typu .pdf)Jednání Rady EPSCO v Bruselu
  ilustrační foto Dne 6. prosince 2018 se uskutečnilo řádné zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). Českou republiku zde zastoupila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Rada po diskusi dosáhla dohody nad nařízením o zřízení evropské agentury pro pracovní záležitosti, nad směrnicí o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům (třetí soubor) a Doporučením o přístupu k sociální ochraně pro pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné. Diskusí o výroční analýze o růstu v EU v roce 2018 a schválením sociálních aspektů Doporučení k hospodářské politice v eurozóně Rada zahájila semestr koordinace ekonomického řízení EU pro rok 2019.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV zajistí více peněz na sociální služby a dětské skupiny
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s navýšením prostředků na sociální služby o přibližně 1,5 miliardy korun. Zároveň však bude k dispozici i výrazně více peněz na podporu dětských skupin, a to přes 3 miliardy korun. Jde o změny v rámci revize Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a zároveň o vnitřní přesuny v programu. Revizi již schválil Monitorovací výbor OPZ a nyní bude předložena Evropské komisi.
 • (Soubor typu .pdf)Poslanci zmírnili pravidla pro výplatu dávek v poukázkách
  ilustrační foto Poslanecká sněmovna dnes přijala změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi ve znění schváleném Senátem. Senioři nad 70 let, invalidé, osoby závislé na pomoci druhé osoby či klienti v pobytových sociálních službách a další zranitelné osoby již nebudou dostávat část příspěvku v poukázkách. Původní opatření mělo sloužit jako obrana proti zneužívání této pomoci. V praxi se však projevilo jako problematické a poškozující poctivé a zranitelné klienty sociálního systému.
 • 100 let Československa. Jakou roli sehrála sociální politika v demokratickém vývoji?
  ilustrační foto Jaký vliv měla sociální politika na demokratický vývoj prvorepublikového Československa? A jak důležitá je sociální politika pro dnešní demokratické zřízení? Na tyto otázky hledali odpovědi účastníci konference „Československo 1918–1928: revoluce v sociálním zákonodárství“, kterou v pondělí 3. prosince 2018 v hlavním sále Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD).
 • (Soubor typu .pdf)Vláda od ledna zvýší náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání
  ilustrační foto O 3,4 procenta budou od 1. ledna 2019 navýšeny náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady na výživu pozůstalých. Vláda potřebná nařízení schválila na svém jednání 3. prosince 2018.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV je pro zavedení 5 týdnů dovolené. Češi pracují příliš mnoho hodin
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje plošné zavedení 5 týdnů dovolené. Prodloužení základní výměry dovolené by umožnilo odstranit nerovnosti mezi některými skupinami zaměstnanců a umožnilo by jim lépe vybalancovat pracovní a osobní život. V neposlední řadě pak podle OECD patří ČR mezi země s nejdelší pracovní dobou vůbec.
 • (Soubor typu .pdf)Elektronická neschopenka přehledně
  ilustrační foto Elektronizace dočasných pracovních neschopností přinese značné zjednodušení při zpracování této agendy. Uleví zaměstnavatelům, lékařům i zaměstnancům. Ministerstvo práce a sociálních věcí přináší přehled nejdůležitějších informací o projektu eNeschopenky.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vede vládní tým bojující proti obchodníkům s chudobou
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) představila v září 15 opatření, která mají ukončit obchod s chudobou a pomoci lidem z vyloučených lokalit. Řešení chudoby a sociálních problémů s ní spojených však přesahuje možnosti a kompetence jediného resortu. Na realizaci jednotlivých opatření proto s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) spolupracuje hned sedm dalších resortů. Jejich uvedení do praxe bude postupné a bude vyžadovat změnu legislativy.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda schválila roční systemizaci Ministerstva práce a sociálních věcí
  ilustrační fotoVláda na svém zasedání 29. listopadu 2018 projednala návrh roční systemizace na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Od 1. ledna 2019 ministerstvo zruší 117 míst hrazených ze státního rozpočtu a 24 míst hrazených z rozpočtu EU. Systemizace přinese zefektivnění fungování resortu a snížení objemu prostředků na platy.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Jana Maláčová navrhuje zvýšení životního a existenčního minima od 1. ledna 2019
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) rozhodla o předložení návrhu na zvýšení částek životního a existenčního minima do vnějšího připomínkového řízení. Na základě valorizačního mechanismu daného zákonem navrhuje MPSV zvýšení obou částek od 1. ledna 2019 o 11,1 procenta. Životní minimum jednotlivce by se mělo měsíčně zvýšit o 380 Kč na 3790 Kč a existenční minimum o 240 Kč na 2440 Kč.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV uplatnilo opci ke smlouvě se společností OKsystem k zajištění výplaty dávek
  ilustrační foto Uplatněním opčního práva resort zajistí při zachování stávajících smluvních podmínek, tedy bez zvýšení nákladů, pokračování poskytování IT služeb, které jsou nezbytné pro výplatu nepojistných sociálních dávek a dávek v oblasti zaměstnanosti. To znamená, že v příštím roce nebude jakkoli ohroženo vyplácení dávek, což MPSV považuje za zcela zásadní.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV se zúčastnilo veletrhu práce Profesia days Praha 2018
  ilustrační foto Ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 proběhl v PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech již 8. ročník veletrhu práce Profesia days Praha 2018, který byl určen studentům, absolventům, nezaměstnaným, ale i zaměstnaným, kteří zvažují změnu. Návštěvníci nalezli uvnitř haly na jednom místě více jak 130 vystavovatelů, mezi nimiž nechyběli ani zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV pokračuje v podpoře dětských skupin. Jejich počet neustále narůstá
  ilustrační foto Péče o děti v tzv. dětských skupinách byla legislativně ustanovena zákonem, který vešel v účinnost v listopadu 2014. Od té doby se tento nový fenomén služeb péče o děti významně vyvíjí a počet dětských skupin se výrazně navyšuje. Pro další efektivní fungování této služby je důležité především sdílení dobré praxe mezi jejími poskytovateli, legislativní opatření a dostatečné financování. To byla stěžejní témata odborné konference, která se konala 20. listopadu 2018 v Praze.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová prosadila druhé největší nominální zvýšení minimální mzdy v historii
  ilustrační fotoMinimální mzda se v České republice od 1. ledna 2019 zvýší o 1150 korun na 13 350 korun. Návrh růstu mezd, který předložila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), schválila vláda na svém jednání v úterý 20. listopadu 2018. Jedná se o druhé nejvýraznější nominální navýšení od zavedení minimální mzdy v roce 1991.
 • (Soubor typu .pdf)Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje v podpoře elektromobility
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí zařadí do svého vozového parku elektromobil. Vůz dnes ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové slavnostně předal člen představenstva ČEZ Pavel Cyrani. Resort tak pokračuje v podpoře elektromobility z roku 2014, kdy převzal první automobil s alternativním pohonem.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV odvrací kolaps lékařské posudkové služby
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD) návrh opatření, která pomohou vyřešit hrozící personální krizi v lékařské posudkové službě (LPS). Ta by bez těchto kroků od 1. ledna 2019 přišla o zhruba stovku lékařů, což by ohrozilo fungování celé služby, tedy i nároky pojištěnců a osob se zdravotním postižením. Poslanci dnes návrh podpořili ve 3. čtení.
 • (Soubor typu .pdf)Zaměstnanci ve veřejných službách a státní službě si od nového roku platově polepší
  ilustrační foto Vláda na svém jednání dnes schválila nařízení o změně platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách, správě a ve státní službě. Díky návrhu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) tak od 1. ledna 2019 vzrostou platové tarify těchto zaměstnanců o 5 procent. Platové tarify zdravotnických nelékařských pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách se zvýší o 7 procent.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vyhlásilo nové výzvy za více než čtvrt miliardy z Operačního programu zaměstnanost
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) uvolnilo z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) dalších 150 milionů korun. O dotaci z těchto prostředků mohou prostřednictvím Výzvy č. 95 žádat organizace na projekty, které pomáhají lidem s duševním onemocněním, poskytovatelé domácí hospicové péče či tzv. neformální pečovatelé. Celkově je skrze nově vyhlášené výzvy MPSV pro žadatele připraveno více než čtvrt miliardy korun.
 • (Soubor typu .pdf)Seminář ČESKÉ DĚTI: Jak jsme na tom?
  ilustrační fotoV čem se liší současná generace českých dětí a mladistvých od těch předchozích? Zabýváme se v prosazování a ochraně dětských práv správnými prioritami? Jaká je situace v ČR ve srovnání s okolními zeměmi? Na tyto otázky se snažili odpovědět účastníci a účastnice semináře, který se ve středu 7. listopadu 2018 konal v Poslanecké sněmovně.
 • (Soubor typu .pdf)Na konferenci zazněly příklady dobré praxe v sociálním bydlení ze zahraničí
  ilustrační foto Je důležité, aby stát, obce a jiní poskytovatelé sociálního bydlení úzce spolupracovali. Sociální bydlení se musí provázat se sociální prací. Tyto a další principy padly na mezinárodní konferenci Dobrá praxe v sociálním bydlení v ČR a Evropě, která se konala v úterý 6. listopadu v Praze.
 • (Soubor typu .pdf)Personální změny na Ministerstvu práce a sociálních věcí
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová jmenovala k 1. listopadu 2018 novou náměstkyni členky vlády Zuzanu Jentschke Stöcklovou, která byla pověřena zastupováním ministryně při jednáních spojených s problematikou resortu v oblastech správních činností a sociální politiky, sociálně pojistných systémů a rovněž evropských fondů. Od 1. listopadu 2018 byl jmenován na služební místo náměstka pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Jiří Vaňásek.
 • (Soubor typu .pdf)Ředitelem Výzkumného ústavu bezpečnosti práce byl jmenován David Michalík
  ilustrační fotoDo funkce nového ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce uvedla ve středu 31. října 2018 Davida Michalíka ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
 • Ministryně Maláčová: Ženy vydělávají průměrně o 80 tisíc korun ročně méně než muži
  ilustrační foto České ženy vydělávají průměrně o 22 procent méně než muži. Nerovnost v České republice je ve srovnání s ostatními zeměmi EU téměř nejvyšší. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) jsou v boji proti těmto rozdílům důležitá prorodinná opatření v podobě částečných úvazků, dětských skupin či mikrojeslí. K tématu se společně s ní vyjádřili na dnešní tiskové konferenci také místopředseda Poslanecké sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD) a poslanec Ondřej Veselý (ČSSD).
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vyhlašuje dotační program, který pomůže k většímu společenskému zapojení seniorů
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje od 1. listopadu 2018 národní dotační titul „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2019. Cílem programu ve výši 18 milionů korun je zajistit například vyšší podporu práv seniorů a činnost k jejich společenskému uplatnění. Žadatelé mohou předložit své projekty do 30. listopadu 2018.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová předala ocenění vítězům soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“
  ilustrační foto Mezi vítěze soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“ bude rozděleno téměř 20 milionů korun. Diplomy a symbolické šeky předala Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zástupcům 21 obcí, měst a městských částí na slavnostním vyhlášení v pražském Hrzánském paláci ve středu 31. října 2018.
 • (Soubor typu .pdf)Ředitelem Výzkumného ústavu bezpečnosti a práce byl jmenován David Michálek
  ilustrační foto Do funkce nového ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti a práce uvedla ve středu 31. října 2018 Davida Michálka ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
 • (Soubor typu .pdf)Ministerstvo podporuje rozvoj inovativních služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
  ilustrační foto Děti a mladí dospělí debatovali o svých potřebách a zkušenostech se zástupci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí. Mladí lidé byli k projektu přizváni, aby sdíleli své příběhy a popsali, jaká intervence a pomoc je pro ně důležitá v různých náročných situacích. Jejich postoje a podněty budou součástí chystané publikace, kterou MPSV představí už v listopadu. Zároveň bude ze strany MPSV vypsána dotační výzva zaměřená na rozvoj inovativních služeb pro děti a jejich rodiny.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV spustilo informační kampaň o právech osob se zdravotním postižením
  ilustrační fotoCílem kampaně Ministerstva práce a sociálních věcí je prohloubit vnímání široké veřejnosti o tom, že lidé s postižením mají stejná práva na samostatný život jako všichni ostatní. Stále se totiž u veřejnosti setkáváme s vyčleňováním osob s postižením z běžného života. Hlavním heslem kampaně je slogan „Žít doma je přirozené“.
 • (Soubor typu .pdf)O sbližování výše mezd v EU debatovala ministryně Jana Maláčová v Bratislavě
  ilustrační fotoO mzdové konvergenci, budoucnosti Evropské unie a o podobě Evropského pilíře sociálních práv debatovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) s odborníky z tzv. V4 na Regionálním fóru pro sociální a hospodářskou politiku „Sociální Evropa – jediná cesta ke konvergenci?“. Konferenci v Bratislavě uspořádala Nadace Friedricha Eberta v pondělí 29. října 2018.
 • Den otevřených dveří na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
  ilustrační fotoV pondělí 29. října otevře Ministerstvo práce a sociálních věcí své dveře veřejnosti v hlavní budově Na Poříčním právu 1, Praha 2. Prohlídky se budou konat od 13:00, 14:00, 15:00 a je nutná rezervace předem. Dozvíte se zajímavosti z historie ministerstva a nahlédnete do reprezentativních prostor včetně ministerské pracovny, která slouží k přijímání významných návštěv či k vedení porad. Seznámíte se s agendou ministerstva a jeho přímo řízených organizací. Kromě komentované prohlídky bude pro návštěvníky ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb připravena malá výstava na téma stáří očima dětí. Den otevřených dveří MPSV je součástí oslav ke 100. výročí založení republiky. Neobyčejnou událostí je i slavností nasvícení budovy, která bude od 26. 10. do 29. 10. osvětlena v národních barvách a to vždy od 18:00.
 • (Soubor typu .pdf)Projekt OPZ uspěl v evropské soutěži
  ilustrační foto Ve finále soutěže RegioStars Awards o nejlepší projekty podpořené z evropských peněz zabodoval projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava. Český zástupce zvítězil v kategorii „Lepší přístup k veřejným službám”, když porazil konkurenty z dalších čtyř zemí. Odborná porota ocenila především to, že jde o systémové řešení. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
 • (Soubor typu .pdf)Stav IT na Ministerstvu práce a sociálních věcí
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí podepsalo v úterý 9. října 2018 dodatek ke smlouvě o zajištění služeb podpory provozu a rozvoje OKaplikací se společností OKsystém. Díky tomuto kroku byla prodloužena možnost uplatnit právo resortu na prodloužení doby poskytování služeb (tzv. opční právo) do 30. listopadu 2018.
 • Do funkce ministryně práce a sociálních věcí byla uvedena Jana Maláčová
  ilustrační fotoDo funkce ministryně práce a sociálních věcí byla 30. července 2018 uvedena Jana Maláčová, dosavadní ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV. Po jmenování prezidentem republiky Milošem Zemanem ji na rezort doprovodil předseda vlády Andrej Babiš. Nová ministryně na tiskovém brífinku před novináři oznámila svoje hlavní priority.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová: Díky financování dětských skupin a mikrojeslí podpoříme rodiny s dětmi i zaměstnanost
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí vyslalo pod vedením ministryně Jany Maláčové (ČSSD) do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Hlavním cílem je zajistit financování dětských skupin a mikrojeslí ze státního rozpočtu po ukončení dotační podpory z Evropského sociálního fondu a podpořit tak dostupný systém služeb předškolní péče v ČR.
 • (Soubor typu .pdf)Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zvýšit bezpečnost a ochranu při práci
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Hlavním cílem úpravy je zvýšit bezpečnost a ochranu při práci zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných.
 • Ministryně Maláčová zahájila konferenci Finanční dopady stárnutí populace a udržitelnost veřejných financí
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí 1. října 2018 zahájila konferenci na téma Finanční dopady stárnutí populace a udržitelnost veřejných financí, která se konala při příležitosti Mezinárodního dne seniorů.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Jana Maláčová navštívila Jihočeský kraj
  ilustrační foto V úterý 25. 9. 2018 navštívila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) Jihočeský kraj, aby i zde zmapovala potřeby v sociální oblasti a na trhu práce.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda schválila příspěvek na podporu sociálního dialogu v roce 2019
  ilustrační foto Vláda na svém jednání schválila ve středu 26. září 2018 finanční prostředky ve výši 37,5 milionu korun na projekty sociálních partnerů v roce 2019. Ty podpoří sociální dialog na celostátní a krajské úrovni.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV reviduje Metodickou příručku pro kurátory
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí odstranilo z webových stránek Metodickou příručku pro kurátory dětí a mládeže z důvodu probíhající revize aktuálního znění. Na té spolupracuje s příslušnými ministerstvy, odbornými subjekty i krajskými samosprávami. Hlavním důvodem je především vytváření nejasností z důvodů dezinterpretace některých pasáží materiálu.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová navrhuje výrazné zvýšení rodičovského příspěvku
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhuje zvýšení rodičovského příspěvku na dítě do čtyř let věku ze stávajících 220 tisíc na 260 tisíc korun pro rodiče s jedním dítětem. Rodiny s dvojčaty a vícerčaty by měly nárok na 390 tisíc místo dnešních 330 tisíc korun. Více financí chce ministryně prosadit od 1. července 2019.
 • Náměstek Povšík ocenil odpovědné zadávání veřejných zakázek
  ilustrační foto Ocenění za implementaci principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za přínos k jeho rozvoji v České republice udělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství během konference „Odpovědné veřejné zadávání 2018“ dvěma institucím. A to Masarykově univerzitě a Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. MPSV přitom bylo jednou z prvních organizací státní správy, která principy odpovědného zadávání zavedla a začala používat ve svých nákupních procesech.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová se zúčastnila společného zasedání české a slovenské vlády
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová (ČSSD) jednala v pondělí 17. září 2018 se svým slovenským protějškem Jánem Richterem. Setkání se uskutečnilo v Košicích v rámci šestého společného zasedání vlád České republiky a Slovenské republiky. Významným tématem společného jednání s ministrem práce, sociálních věcí a rodiny SR byla sdílená pracovní místa. „V současné době připravujeme novelu zákoníku práce, kterou chceme upravit otázku sdíleného pracovního místa. Slovensko tuto úpravu zavedlo již v roce 2011. Tento nástroj by mohli využít rodiče s malými dětmi nebo zaměstnanci v předdůchodovém věku. Výhodou tohoto institutu je posílení flexibility zejména z pohledu zaměstnance a podstatně lepší možnost zaměstnance slaďovat pracovní a rodinný život,“ uvedla ministryně Jana Maláčová.

  Více se dozvíte v příloze tiskové zprávy.
 • Ministryně Maláčová navštívila Kraj Vysočina
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zavítala v sobotu 15. září 2018 na Vysočinu. Hlavními tématy návštěvy byly platy zaměstnanců v oblasti sociálních služeb, transformace sociálních služeb, problematika dávek a zálohovaného výživného.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová navštívila Moravskoslezský kraj
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navštívila v úterý 11. září 2018 Moravskoslezský kraj. Zástupcům Bohumína a Karviné představila patnáct hlavních podnětů, kterými se vláda bude nyní zabývat při řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV chystá přesuny evropských financí v rámci Operačního programu Zaměstnanost na sociální služby
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) počítá s uvolněním prostředků v objemu 1,68 miliardy korun v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem je převést část financí určených na podporu zaměstnanosti ve prospěch sociálních služeb. Návrh reaguje na rekordně nízkou nezaměstnanost v ČR. Dojde tak k posílení financování sociálních služeb na krajské úrovni a k navýšení prostředků na podporu dětských skupin.

  Více se dozvíte v příloze tiskové zprávy.
 • (Soubor typu .pdf)Česká republika oslaví Dny pěstounství
  ilustrační foto V sedmi krajích oslaví v září a říjnu pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí (Tý)dny pěstounství. Akce nabízí možnost poděkovat všem pěstounům starajícím se o děti, které nemohou být se svými rodiči. Středočeský, Jihočeský, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Pardubický kraj a Vysočina připravily pro pěstounské rodiny, ale i širokou veřejnost bohatý program.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová: Od ledna 2019 dojde k největšímu navýšení důchodů v historii, průměrný starobní důchod přesáhne 13200 korun
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí promítlo údaje Českého statistického údaje o průměrných mzdách za první pololetí roku 2018 do definitivního výpočtu valorizace penzí od 1. ledna 2019. Od nového roku dojde k historicky největšímu navýšení důchodů. Průměrný starobní důchod přesáhne částku 13200 korun.

  Více se dozvíte v příloze tiskové zprávy.
 • (Soubor typu .pdf)Inspektoři odhalili zfalšované doklady cizinců
  ilustrační fotoPadělané doklady, které z pěti občanů Moldavské republiky „udělaly“ Rumuny a další porušení zákona odhalili inspektoři koncem srpna při kontrolách přímo na pracovištích. Celkem 76 lidí převážně z Ukrajiny je teď podezřelých z porušení zákona o pobytu cizinců na území České republiky a porušení zákona o zaměstnanosti.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV poskytne na transformaci ústavů 60 milionů korun
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v Operačním programu Zaměstnanost na podporu transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením dalších 60 milionů korun. „Peníze jsou určeny zejména na přeměnu velkokapacitních ústavů na služby poskytované v běžném prostředí. Stále totiž přetrvává stav, kdy řada klientů je zařazena do institucionalizované pobytové služby, ačkoliv by byli schopni žít běžný život, za určité asistence, v domácím prostředí,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

  Více se dozvíte v příloze tiskové zprávy.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová jednala v Ústeckém kraji o nezaměstnanosti a problematice vyloučených lokalit
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová navštívila v pondělí 3. září 2018 Ústecký kraj. Společně s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, náměstkem hejtmana Martinem Klikou a poslancem Jaroslavem Foldynou hovořila o aktuální situaci ve vyloučených lokalitách, nezaměstnanosti, činnosti Úřadu práce a kontrolách pobírání sociálních dávek. „Ústecký kraj je dlouhodobě postižen strukturální nezaměstnaností a potýká se s mnoha sociálně vyloučenými lokalitami, proto moje první návštěva směřovala právě do tohoto regionu. Řešení těchto problémů je jednou z mých hlavních priorit. S představiteli kraje jsme se shodli, že je opravdu nejvyšší čas, abychom tuto problematiku začali systémově řešit. Pomoci by mohlo stanovení limitu doplatku na bydlení ve výši v místě obvyklé a slučování dávek. Důležité je také posílit struktury Úřadu práce, aby mohly být zintenzivněny kontroly zneužívání dávek,“ konstatovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová po návštěvě sídliště v Janově, jedné z vyloučených lokalit.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová uvedla do funkce novou ředitelku Centra Zbůch
  ilustrační foto Do funkce nové ředitelky Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch uvedla v pondělí 3. září 2018 Dagmar Terelmešovou ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
 • (Soubor typu .pdf)Ministerstvo práce a sociálních věcí ukončí k 31. prosinci 2018 činnost Fondu dalšího vzdělávání
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí ukončí k 31. prosinci 2018 činnost státní příspěvkové organizace Fondu dalšího vzdělávání. Důvodem je nízká poptávka po kmenové činnosti organizace a finanční a personální nestabilita.
 • Vedením ČSSZ byl pověřen František Boháček
  ilustrační fotoDnem 31.8.2018 skončilo pověření ústředního ředitele ČSSZ pana Pavla Krejčího. Vedení ministerstva práce a sociálních věcí v čele s paní ministryní Janou Maláčovou mu tímto děkuje za odborné vedení a skvěle odvedenou práci. Od 1.9.2018 bude pověřen vedením ČSSZ pan František Boháček, který dosud vedl Pražskou správu sociálního zabezpečení.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda podporuje navýšení platů ve veřejném sektoru
  ilustrační foto Členové vlády podpořili návrh na zvýšení platů ve veřejné sféře. Od ledna příštího roku by se tak mělo zlepšit odměňování těchto pracovníků, které prosazovala jako jednu ze svých priorit také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
 • (Soubor typu .pdf)Od září se zintenzivní kontroly nelegálního zaměstnávání
  ilustrační fotoNa konci měsíce srpna se na tom při společném jednání dohodli zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a Policie České republiky.
 • Ministryně Maláčová se zúčastnila výstavy Země živitelka 2018
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se ve čtvrtek 23. srpna 2018 společně s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem zúčastnila 45. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka 2018 v Českých Budějovicích.
 • (Soubor typu .pdf)Komentář ministryně Maláčové ke schválení novely zákona o důchodovém pojištění
  ilustrační fotoJsem ráda, že se nám dnes podařilo v Poslanecké sněmovně vyhrát důležitý boj a od nového roku budou zvýšeny důchody našim seniorům. Díky schválení vládní novely zákona o důchodovém pojištění dojde ke zlepšení jejich životní úrovně, jelikož novela přináší dvě důležité změny.
 • (Soubor typu .pdf)Díky novele zákona zajistí Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračování lékařské posudkové služby
  ilustrační foto Vláda schválila na svém jednání ve středu 22. srpna 2018 novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení předloženou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ta řeší problémy v lékařské posudkové službě z důvodu nedostatku lékařů. Díky úpravě zákona bude i nadále činnost této služby zajištěna.
 • Ministryně Maláčová jednala se srbským ministrem práce Djordjevićem
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová jednala v úterý 21 srpna 2018 s ministrem práce, zaměstnanosti, veteránů a sociálních věcí Srbské republiky Zoranem Djordjevićem. Tématem jednání byla zaměstnanost a sociální pojištění.
 • Ministryně práce Jana Maláčová se setkala s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václavem Krásou
  ilustrační fotoMinistryně práce Jana Maláčová se v pondělí 20. 8. 2018 setkala s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václavem Krásou. Kromě jiného spolu hovořili o vládní novele, díky níž by se měly zvýšit důchody, o zákoně o koordinované rehabilitaci či systému lékařské posudkové služby, ale také o navýšení příspěvku na péči při úplné závislosti.
 • Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se setkala se zástupci Svaz průmyslu a dopravy ČR
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se 14. 8. 2018 setkala se zástupci Svaz průmyslu a dopravy ČR. Priority zaměstnavatelů představil především prezident SP ČR a místopředseda Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) Jaroslav Hanák. Debata se točila především kolem zákoníku práce, výše minimální mzdy, karenční doby, eNeschopenky či dřívějšího odchodu do důchodu pro zaměstnance vykonávající namáhavé práce.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Maláčová jednala se zástupci seniorů o prioritách v oblasti seniorské politiky
  ilustrační fotoV úterý 14. srpna 2018 přijala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová zástupce seniorských organizací, aby si vyslechla jejich názory a osobně jim představila svoje priority, které se týkají péče o seniory, proseniorské politiky a politiky stárnutí.
 • Oznámení
  ilustrační fotoS hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 2. 8. 2018 zemřel náhle a nečekaně ředitel Centra sociálních služeb Hrabyně MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA. „Byl to velmi srdečný a pracovitý člověk, který se neustále zasazoval o zlepšení životních podmínek zejména zdravotně postižených spoluobčanů. Je to velká ztráta. Jeho blízkým vyjadřuji upřímnou soustrast,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
 • (Soubor typu .pdf)Vše o sociálním bydlení přehledně na jednom místě
  ilustrační foto Sociální bydlení patří mezi klíčové priority vlády a chce jej co nejdříve vyřešit. Jelikož je téma sociálního bydlení často diskutovaným tématem nejen mezi občany, zřídilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem vnitra, internetové stránky www.socialnibydleni.mpsv.cz.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryní práce a sociálních věcí se stala Jana Maláčová
  ilustrační foto Dnes 30. července 2018 byla do své funkce uvedena ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Po jmenování prezidentem republiky ji na rezort doprovodil předseda vlády Andrej Babiš.
 • (Soubor typu .pdf)Podezření na trestný čin se na MPSV nepotvrdilo již ve dvou případech
  ilustrační fotoV prvním případě Policie ČR odložila podezření z přečinu, kde se jednalo o údajný neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných dat.
 • (Soubor typu .pdf)Ministr práce a sociálních věcí chce urychlit vyplácení zpožděných dotací
  ilustrační fotoKe zdržení výplaty dotací u národních dotačních titulů „Rodina 2018“ a „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2018 došlo vlivem probíhajících kontrol a interního auditu zadaných na pokyn bývalé ministryně Jaroslavy Němcové. Zdržení se v tuto chvíli odhaduje na tři až čtyři měsíce. Původně měly být dotace vyplaceny do konce března 2018.
 • Ministr práce a sociálních věcí navštívil Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Petr Krčál dnes, ve středu 4. července 2018, navštívil Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích. Při této příležitosti připomněl, že jednou z otázek, které se chce na MPSV věnovat je výše platů pracovníků v sociálních službách. Podle něj by se také mělo vyřešit fungování služeb na sociálně zdravotním pomezí. Nastavit by se měla i pravidla pro vytvoření sítě sociálních služeb a jejich financování.
 • Ministr práce a sociálních věcí představuje své priority
  ilustrační fotoNový ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál dnes představil svůj okruh nejbližších spolupracovníků a důležité priority, které hodlá v úřadu naplňovat. Post náměstka člena vlády bude zastávat Tomáš Martinec. Mezi jeho hlavní agendu bude patřit sekce IT, rozpočet a evropské fondy. Druhým náměstkem se stal Robin Povšík. Ten bude zodpovídat do nástupu Jiřího Vaňáska za zaměstnanost a nepojistné sociální dávky. Vaňásek již na MPSV v rámci této agendy působil, má tak potřebné zkušenosti a patří mezi uznávané odborníky.
 • Ministrem práce a sociálních věcí se stal Petr Krčál
  ilustrační fotoPetr Krčál byl dnes 29. června 2018 uveden do čela resortu práce a sociálních věcí. Ministerstvo práce a sociálních věcí má tak nové vedení. Do funkce Petra Krčála uvedl předseda vlády Andrej Babiš.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV a ÚP ČR podporují zaměstnavatele osob se zdravotním postižením
  ilustrační fotoDne 30. června 2018 končí přechodné období, během kterého se zaměstnavatelé zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (OZP) mohli připravit na přechod od vymezování či zřizování chráněného pracovního místa (CHPM) k „Uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce“. Chtějí-li tito zaměstnavatelé, i po změně zákona o zaměstnanosti, žádat o příspěvky na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce, musí mít s Úřadem práce České republiky (ÚP ČR) uzavřenou „Dohodu o uznání za zaměstnavatele osob se zdravotním postižením“ (dohoda o uznání). Stejně jako noví zaměstnavatelé OZP, kteří příspěvek nepobírali, a hodlají o něj teprve požádat.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vydalo Úspornou kuchařku
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě podporuje lidi v nouzi dodávkami potravin či základních hygienických potřeb. V rámci projektů „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám I a II“ financovaných z EU byla rozdána pomoc za téměř 200 mil. Kč. Nyní ministerstvo vydalo Úspornou kuchařku. Ta má například lidem bez domova či matkám v azylových domech (tedy příjemcům pomoci) ukázat, jak z rozdávaných potravin připravit co nejpestřejší škálu pokrmů a zároveň suroviny hospodárně využít.
 • (Soubor typu .pdf)GDPR pro poskytovatele sociálních služeb
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí v rámci metodické podpory vydalo dne 10. 4. 2018 doporučený metodický postup pro poskytovatele sociálních služeb poskytující návody a doporučení pro implementaci problematiky ochrany osobních údajů GDPR. Tento doporučený postup lze pod číslem 02/2018 včetně příloh nalézt na portálu MPSV (zde).
 • Premiér Andrej Babiš jednal s vedením ČSSZ
  ilustrační fotoV pátek 8. června navštívil pražské ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) předseda vlády ČR Andrej Babiš v doprovodu ministryně práce a sociálních věcí Jaroslavy Němcové. Sešel se zde se členy vedení a představiteli regionálních pracovišť ČSSZ. Kromě toho, že se seznámil s aktuální situací na ČSSZ, se hlavním tématem setkání premiéra s vedením ČSSZ stala realizace e-neschopenky.

  Praha 8. 6. 2018
 • (Soubor typu .pdf)Premiér Andrej Babiš se zúčastnil celostátní porady ÚP ČR
  ilustrační foto Informace o činnosti Úřadu práce ČR, zajištění větší uplatnitelnosti především dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů na trhu práce a podpora jejich motivace pracovat, cílená komunikace se zaměstnavateli či praktické informace o nepojistných sociálních dávkách. To byla hlavní témata celostátní porady na Generálním ředitelství ÚP ČR za účasti předsedy vlády České republiky Andreje Babiše a ministryně práce a sociálních věcí Jaroslavy Němcové.
 • (Soubor typu .pdf)Komu je dlouhodobé ošetřovné určeno a kdo novou dávku může čerpat
  ilustrační foto Letos od 1. června si lze poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Tato až 90denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, který byl hospitalizován po dobu nejméně 7 dní a u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči po dobu nejméně 30 dní.
 • (Soubor typu .pdf)V Opavě byla předána další osvědčení „Bezpečný podnik“
  ilustrační foto Dalším šesti společnostem bylo v Opavě předáno osvědčení „Bezpečný podnik“. Všechny společnosti přebíraly ocenění již poněkolikáté a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak mají zaveden již několik let.
 • (Soubor typu .pdf)Vládní návrh na zvýšení důchodů prošel do závěrečného čtení
  ilustrační fotoPoslanci dnes v druhém kole podpořili návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, na zvýšení penzí od ledna příštího roku. Novela, kterou sněmovna poslala do závěrečného čtení, zvyšuje základní výměru důchodu z 9 na 10 procent průměrné mzdy u nově přiznávaných i již vyplácených důchodů a také zvyšuje penzi o tisíc korun měsíčně důchodcům, kteří dosáhli věku 85 let.
 • (Soubor typu .pdf)V loňském roce se stalo nejméně smrtelných pracovních úrazů za posledních 15 let
  ilustrační fotoV roce 2017 zaznamenaly Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad dohromady 95 smrtelných pracovních úrazů, což je nejméně za posledních 15 let. Od roku 2002, kdy došlo celkem ke 206 úmrtím při plnění pracovních povinností, postupně klesal jejich počet, až se v loňském roce zastavil poprvé pod hranicí 100 smrtelných pracovních úrazů během jednoho kalendářního roku. Ministertsvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce považují dlouhodobě oblast bezpečnosti a ochany zdraví při práci za svoji prioritu a budou kontinuálně pokračovat v opatřeních vedoucích mimo jiné i ke snížení pracovní úrazovosti.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně jednala s posudkovými lékaři
  ilustrační fotoV pondělí, 21. května 2018, se uskutečnilo důležité setkání vedení resortu ministerstva práce a sociálních věcí se zástupci lékařské posudkové služby z celé republiky. Ministryně Jaroslava Němcová vyvolala toto republikové setkání vzhledem k dlouhodobě nepříznivé personální situaci v této oblasti, kterou hodlá současné vedení ministerstva aktivně řešit.
 • (Soubor typu .pdf)Mění se zákon. Buďte i nadále mezi těmi, kdo vědí, co se děje v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí.
  ilustrační fotoMilé kolegyně, milí kolegové,
  určitě jste zaregistrovali, že ve společnosti v posledních dnech rezonuje téma evropského nařízení zavádějícího nová pravidla v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR). Ta začnou platit 25. května 2018. MPSV bude nová pravidla dodržovat a vy se máte možnost rozhodnout, zda chcete i nadále dostávat zprávy z našeho resortu.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV navrhne program na rychlejší získávání pracovníků z Ukrajiny
  ilustrační fotoMPSV hledá varianty, jak najít zaměstnance do sociálních služeb, kteří by se starali o seniory a hendikepované, kde jich momentálně chybí okolo dvou tisíc. Vše bude řešit navrhovaný program, který by měl zjednodušit přivážení pracovních sil z Ukrajiny i do jiných oborů. Současným problémem je dlouhé vyřizování povolení.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Němcová na Ukrajině řeší nedostatek zaměstnanců
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová odletěla ve středu 16. května 2018 na pracovní cestu do ukrajinského Kyjeva. Cílem cesty je návštěva velvyslanectví, konzulátu a získání nových pracovníků do sociálních služeb.
 • MPSV ČR bylo oznámeno zahájení trestního stíhání pro dotační podvod
  ilustrační fotoMinisterstvu práce a sociálních věcí bylo oznámeno zahájení trestního stíhání bývalého ministra a dalších pracovníků MPSV pro dotační podvod. Ministerstvo se přihlásilo do trestního řízení jako další poškozený. Vzhledem k tomu, že se jedná o další z řady trestních řízení, zřídila ministryně Jaroslava Němcová pracovní skupinu k zajištění důsledné ochrany zájmů při ochraně majetku ČR v těchto trestních věcech. Ministryně také nařídila neprodlené zahájení dalšího postupu, aby ministerstvu nevznikala další škoda.
 • (Soubor typu .pdf)ÚP ČR nabídne na FOR JOBS rady i pomoc
  ilustrační fotoVe dnech 15. – 16. 5. 2018 proběhne v rámci Veletrhu FOR INDUSTRY v prostorách výstaviště EXPO PRAHA PVA Letňany 2. ročník akce FOR JOBS. Je určen zájemcům o práci, ale i zaměstnavatelům, kteří hledají nové zaměstnance. Své zastoupení bude mít na akci také Úřad práce ČR. Jeho reprezentanti budou připraveni poradit návštěvníkům jak po praktické, tak i teoretické stránce.
 • (Soubor typu .pdf)Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností za rok 2017 a predikce na další období
  ilustrační fotoČeská ekonomika rostla v roce 2017 výrazně rychleji než v předcházejícím roce. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 4,4 % a dosáhl druhého nejvyššího růstu od roku 2007. Klíčovými faktory hospodářského růstu byla silná domácí poptávka, tvorba hrubého kapitálu a příspěvek zahraniční poptávky. Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly meziročně o 4,0 %.
 • Holandský odborník přednášel na téma ohrožených dětí
  ilustrační fotoV dubnu proběhla na pozvání Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze, Brně a Ostravě sada přednášek odborníka na náhradní rodinnou péči a spolupracovníka UNICEF René de Bot. Ten se dlouhodobě zabývá tématem péče o ohrožené děti v Nizozemí a některých zemích bývalého východního bloku.
 • Letos poprvé zasedala Rada vlády pro seniory a stárnutí populace
  ilustrační fotoPoprvé v letošním roce zasedala Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. Mezi hlavní body zasedání patřily informace o práci na navazujícím strategickém materiálu politiky stárnutí na období 2018 až 2022 či souhrnná zpráva o plnění Národního akčního plánu Alzheimer.
 • (Soubor typu .pdf)Náklady na informační technologie (ICT) na MPSV
  ilustrační fotoVzhledem k množícím se spekulacím a často zavádějícím mediálním výrokům zveřejňujeme skutečné náklady na informační technologie (ICT) resortu MPSV.
 • (Soubor typu .pdf)Sněmovna schválila vládní návrh na zvýšení důchodů
  ilustrační fotoPoslanci dnes v prvním kole podpořili návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, na zvýšení penzí od ledna příštího roku. Novela, která již prošla vládou, zvyšuje základní výměru důchodu z 9 na 10 procent průměrné mzdy u nově přiznávaných i již vyplácených důchodů a také zvyšuje penzi o tisíc korun měsíčně důchodcům, kteří dosáhli věku 85 let.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV objevilo další problém v hospodaření
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí musí reagovat na další negativní zjištění, na které upozornila řada kontrol, jak interních, tak i ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Z dosavadních zjištění se lze domnívat, že bývalé vedení resortu po sobě zanechalo celou řadu problematických projektů, které je nyní nutné neprodleně řešit, aby státu nevznikala další škoda většího rozsahu.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda navrhla zpomalit růst platů představitelů státní moci
  ilustrační fotoVláda, mimo Plán legislativních prací na zbývající část roku 2018, schválila návrh zákona předložený ministryní práce a sociálních věcí, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., jehož cílem je zafixování násobku pro výpočet platové základny představitelů státní moci.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV podalo Nejvyššímu státní zastupitelství ČR trestní oznámení
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí oznámilo Nejvyššímu státnímu zastupitelství ČR podezření na spáchání trestného činu. A to ve věci porušování povinností při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Oznámení souvisí s pořízením a činností ekonomického informačního systému EKIS/SAP a skartací písemností v prosinci 2017. Vzniklá škoda by mohla podle odhadů přesáhnout částku 150 mil. Kč.
 • (Soubor typu .pdf)Do soutěže na nový důchodový systém se nikdo nepřihlásil
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zrušilo výběrové řízení na nový systém výpočtu a výplaty důchodů. Důvodem je, že v zákonné lhůtě nebyla podána žádná nabídka. Veřejnou zakázku vypsalo tehdejší vedení MPSV den po volbách do Poslanecké sněmovny ČR (PSP ČR). Zakázka spadala do působnosti tehdejšího prvního náměstka ministryně práce a sociálních věcí Roberta Baxy.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně práce a sociálních věcí podává trestní oznámení na neznámého pachatele
  ilustrační fotoV úterý 3. dubna 2018 podala ministryně Jaroslava Němcová podnět k šetření Policii České republiky vzhledem k podezření na spáchání trestného činu neznámým pachatelem. Podezření se týká veřejné zakázky s názvem „Právní služby související s výkonem funkce člena věřitelského orgánu ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD a. s.“
 • (Soubor typu .pdf)Zaměstnavatele lidí s handicapy může veřejnost nominovat do soutěže Stejná šance
  ilustrační fotoZaměstnavatelé umožňující pracovní uplatnění lidem se zdravotním znevýhodněním mohou získat ocenění v osmém ročníku soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2018. Nominovat zaměstnavatele může široká veřejnost prostřednictvím webových stránek Stejná šance. Soutěži poskytlo záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).
 • (Soubor typu .pdf)Počet evidovaných dětských skupin překročil hranici 600
  ilustrační foto Zájem o tuto službu péče o předškolní děti je stále na vzestupu, aktuálně Ministerstvo práce a sociálních věcí zapsalo šestistou dětskou skupinu. Nejvyšší nárůst od nového roku pozorujeme především v Jihomoravském kraji, který se svým počtem 100 dětských skupin a 1 327 míst dotahuje druhou Prahu (103 skupin pro 1492 dětí) a republikového lídra, kraj Středočeský (124 skupin / 1497 dětí).
 • Posun v reformě psychiatrické péče: vznik Center duševního zdraví
  ilustrační fotoV reformě psychiatrické péče došlo k výraznému posunu. Ministerstvo zdravotnictví v pátek 23. března vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci projektu Programu podpory center duševního zdraví na vznik prvních pěti Center duševního zdraví (CDZ), které budou po dobu 18 měsíců podpořeny z evropských finančních prostředků. Zahájení jejich činnosti předpokládáme v červenci tohoto roku. V průběhu příštího roku budou vypsány další výzvy na podporu vzniku 16 a posléze ještě 9 Center duševního zdraví. Do roku 2021 je v plánu vznik celkem 30 CDZ, v dalších letech síť až 100 CDZ rovnoměrně rozmístěných po celé České republice.
 • (Soubor typu .pdf)Poslanecká sněmovna nepodpořila projednávání zákoníku práce
  ilustrační foto Poslanecká sněmovna včera nepodpořila projednání novely zákoníku práce ve zrychleném řízení. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak poškodila lidi po pracovním úrazu. Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová uvedla, že je potřeba problematiku urychleně řešit a parametrickou změnu schválit co nejdříve.
 • Ministerstvo předalo ocenění sociálním pracovníkům
  ilustrační fotoDne 20. března pořádalo ministerstvo mezinárodní konferenci u příležitosti Světového dne sociální práce na téma Vývoj kvality a efektivity výkonu sociální práce. Na této konferenci bylo poprvé v historii předáno ocenění sociálním pracovníkům „Gratias“.
 • (Soubor typu .pdf)Světový den sociální práce oslavíme 20. března
  ilustrační foto Již 35 let se každé třetí úterý v březnu slaví Světový den sociální práce. Letos připadá na 20. března, kdy si připomeneme důležitost a význam profese sociální práce pro jednotlivce i společnost. Ministerstvo práce a sociálních věcí u příležitosti tohoto významného dne pořádá v Brně mezinárodní konferenci. Jejím tématem je „Vývoj kvality a efektivity výkonu sociální práce“. Letos poprvé se zde bude udělovat ocenění sociálním pracovníkům „Gratias“.
 • (Soubor typu .pdf)Ministerstvo práce a sociálních věcí koncepčně reaguje na zjištění NKÚ z let 2012 až 2017
  ilustrační fotoVýsledky šetření Nejvyššího kontrolního úřadu odrážejí situaci v oblasti sociální práce předchozího vedení Ministerstva práce a sociálních věcí. Současné vedení ministerstva v souladu s Programovým prohlášením vlády chystá řadu změn, které v této oblasti zlepší situaci. Nejde jen o reakci na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), ale hlavně dlouhodobou potřebu zlepšení situace v kontrolovaných oblastech. Již nyní vedení ministerstva jedná s kraji, aby byla nastavena jednotná platforma sdílení dat a byly propojeny informační systémy s cílem koordinovat sociální služby a sociální práci.
 • (Soubor typu .pdf)ÚP ČR loni vyplatil v rámci dávek pomoci v hmotné nouzi o téměř 2 mld. Kč méně
  ilustrační fotoZatímco v roce 2016 poskytl Úřad práce ČR prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi 9 255 mil. Kč, loni to bylo 7 364 mil. Kč. Celkový objem takto vyplacených prostředků klesá už od roku 2014. Důvodem je kromě příznivého stavu české ekonomiky, kdy se daří umisťovat dlouhodobě nezaměstnané uchazeče na trh práce, a tím pádem snižovat jejich ohrožení sociálním vyloučením, také šetření, které ÚP ČR provádí. Jen loni jich proběhlo celkem 110 893. Celkové úspory za loňský rok přesáhly 37 mil. Kč.
 • (Soubor typu .pdf)Ministerstvo práce a sociálních věcí zvažuje právní kroky proti klamavému emailu.
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí se důrazně distancuje od obsahu tiskových zpráv rozesílaných z emailu aktuality-mpsv@mpsv.cz. Tato falzifikace vyvolává klamný dojem, že jde o oficiální emailovou schránku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
 • Ministryně práce a sociálních věcí se zúčastnila jednání Rady EPSCO v Bruselu
  ilustrační fotoVe čtvrtek 15. března 2018 se uskutečnilo řádné zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), Českou republiku zde zastoupila ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Hlavními tématy debaty byla „Budoucnost sociální Evropy po roce 2020“ a „Snižování genderových rozdílů v odměňování“. Dále se projednávaly body „Evropský semestr“, „Investování do zaměstnanosti mládeže“ a „Doporučení o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu“. Na žádost paní ministryně byl program zasedání doplněn o projednání aktuálního stavu revize směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV zve na veletrh Jobs Expo
  ilustrační fotoLidé, kteří hledají práci nebo uvažují o změně zaměstnání, by si neměli nechat ujít mezinárodní veletrh pracovních příležitostí Jobs Expo, který se koná ve čtvrtek 8. a v pátek 9. března 2018 na Výstavišti v Praze-Holešovicích. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) převzalo nad veletrhem záštitu.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně práce a sociálních věcí prohlubuje spolupráci s kraji
  ilustrační foto Dnes 2. března se ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová zúčastnila jednání Komise Rady Asociace krajů České republiky (AK ČR) pro sociální věci. Uskutečnilo se v Čeladné na Frýdecko-Místecku a jedná se o další z pravidelných setkání, které navazuje na setkání vlády s hejtmany, kde byla krajům přislíbena intenzivnější komunikace a pomoc v otázkách, jež řeší.
 • (Soubor typu .pdf)Nová výzva přinese dalších 50 milionů korun na obědy pro děti z chudých rodin
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí pokračuje v podpoře dětí, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit jim obědy ve školní jídelně. Aktuálně vyhlásilo výzvu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“, která se vztahuje na školní rok 2018/2019. O peníze mohou požádat kraje, které je pak přeposílají jednotlivým školám. Celkem je pro kraje připraveno 50 milionů korun.
 • (Soubor typu .pdf)Mluvčím ministerstva práce a sociálních věcí bude od 1. března Vladimír Řepka
  ilustrační fotoNovým tiskovým mluvčím ministryně práce a sociálních věcí Jaroslavy Němcové se stane od 1. března Vladimír Řepka, který dosud pracoval jako vedoucí oddělení komunikace a tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda schválila návrh na zvýšení důchodů od ledna 2019
  ilustrační fotoVláda na svém dnešním zasedání schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zvýšení penzí od ledna příštího roku. Novela zvyšuje základní výměru důchodu z 9 na 10 procent průměrné mzdy u nově přiznávaných i již vyplácených důchodů a také zvyšuje penzi o 1 000 korun měsíčně důchodcům, kteří dosáhli věku 85 let.
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ nabízí neslyšícím klientům bezbariérovou komunikaci. Spojila síly s Tichou linkou
  ilustrační fotoOd poloviny letošního února umožňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na všech svých pracovištích online tlumočení sluchově postiženým klientům. Bude ho bezplatně zajišťovat prostřednictvím kvalifikovaných tlumočníků Tiché linky, která je službou Tichého světa, o. p. s.
 • První zahraniční cesta ministryně práce Jaroslavy Němcové vedla na Slovensko
  ilustrační fotoPrvní zahraniční služební cesta ministryně práce a sociálních věcí Jaroslavy Němcové logicky vedla k našim nejbližším sousedům na Slovensko. Se svým protějškem ministrem práce, sociálních věcí a rodiny Jánem Richterem probrala ministryně, jak fungují sociální služby, důchodový systém a politika zaměstnanosti v obou našich státech.
 • (Soubor typu .pdf)PROKOP pomohl již tisícům nezaměstnaných
  ilustrační fotoPřes 250 osmidenních kurzů na 46 místech na Moravě a 52 místech v Čechách proběhlo od zahájení první fáze soustavy vzdělávacích projektů PROKOP, určených především pro dlouhodobě nezaměstnané. V letošním roce by aktivity soustavy měli pokrýt území celé České republiky. V Jihomoravském kraji bylo úspěšně podpořeno 670 účastníků, ve Zlínském 441 účastníků, v Olomouckém 603 účastníků a v kraji Moravskoslezském 948 účastníků. Z regionů zapojených v Čechách bylo v Jihočeském kraji podpořeno prozatím 190 účastníků, v Libereckém 155, ve Středočeském kraji 182, v Praze 128 a Ústeckém kraji 346.
 • (Soubor typu .pdf)Důchod starobní, invalidní a pozůstalostní pobíralo na konci loňského roku 2,9 milionu lidí
  ilustrační fotoK 31. prosinci evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v ČR 2 895 963 důchodců, kterým vyplatila celkem 3 508 301 starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. V prosinci loňského roku pobíralo 2 403 933 lidí starobní důchod, 424 242 invalidní důchod a 67 788 sólo pozůstalostní důchod. 612 338 pozůstalostních důchodů bylo vypláceno spolu s přímým důchodem (starobním nebo invalidním). Český důchod v zahraničí pobíralo 93 236 osob.
 • (Soubor typu .pdf)Počet ukončených „neschopenek“ stoupl o 7 %, průměrná délka stonání klesla
  ilustrační fotoTéměř 1,7 milionu ukončených případů dočasných pracovních neschopností evidovala od ledna do konce roku 2017 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti ve srovnání s rokem 2016 naopak klesla, a to o skoro jeden den. V loňském roce lidé prostonali v průměru cca 41 dnů. Na nemocenském, které je mandatorním výdajem státu, vyplatila ČSSZ přes 18 miliard Kč.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV předložilo Zprávu o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. – 3. čtvrtletí 2017
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí předložilo na jednání vlády materiál, který obsahuje informace o vývoji příjmů, výdajů, úspor, životních nákladů a půjček domácností v 1. – 3. čtvrtletí 2017. Největší pozornost byla v oblasti příjmů věnována mzdám, platům a sociálním příjmům. Tabulková příloha zahrnuje podrobnější přehled o vývoji nejdůležitějších ukazatelů.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV zapsalo jubilejní 550. dětskou skupinu
  ilustrační fotoZájem o dětské skupiny stále roste. MPSV před pár dny zaevidovalo dětskou skupinu s pořadovým číslem 550. Kromě dětských skupin pro veřejnost přibývá i těch firemních, které fungují jako oblíbený zaměstnanecký benefit a zájem o ně při současné rekordní zaměstnanosti v ČR dále roste. Také orgány státní správy tuto službu svým zaměstnancům nabízejí stále častěji, naposledy přibyla dětská skupina na Ministerstvu životního prostředí.
 • Odborníci debatovali o nastavení systému zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová se dnes zúčastnila setkání expertů k problematice zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Jednalo se zejména o financování systému péče o ohrožené děti, kapacitě těchto zařízení a potřebě systém sjednotit v kontextu sociálních služeb.
 • (Soubor typu .pdf)Ministerstvo práce a sociálních věcí doplnilo trestní oznámení
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dne 15. února 2018 doplnilo trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu spočívajícího v možném zneužití bezpečnostních systémů, které monitorují vybrané pracovní prostory v budově ministerstva a na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), podané dne 20. prosince 2017.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Němcová jednala se zástupci krajů
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová se dnes sešla se zástupci krajů. Jednala s nimi například o síti, kvalitě a možnosti financování sociálních služeb, problematice lékařské posudkové služby a příspěvcích na péči či o systému péče o ohrožené děti. Probírala se i koordinace potřeb pro zacílení projektů EU realizovaných z evropských prostředků pro příští období.
 • Ministryně Němcová: prioritním úkolem ČSSZ je vyřešit situaci v lékařské posudkové službě
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová se v úterý 13. února zúčastnila porady vedení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Hovořila o nutnosti ihned začít řešit situaci v lékařské posudkové službě, a to jak po stránce koncepční, tak především snižováním nárůstu počtu posudků, u kterých uplynula zákonná lhůta.
 • Odsouzeným pomůže s rekvalifikací Úřad práce ČR
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věci Jaroslava Němcová se dnes zúčastnila slavnostního podpisu Memoranda o spolupráci mezi Vězeňskou službou ČR (VS ČR) a Úřadem práce ČR (ÚP ČR). U podpisu byl generální ředitel VS ČR Petr Dohnal a ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín. Jedná se o spolupráci při zajišťování rekvalifikace odsouzených po dobu výkonu trestu odnětí svobody a zaměstnání osob po skončení výkonu trestu odnětí svobody.
 • (Soubor typu .pdf)ÚP ČR poskytl loni 5,7 mld. Kč na podporu zaměstnávání OZP
  ilustrační foto Během uplynulého roku podpořil Úřad práce ČR v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti 8 552 osob se zdravotním postižením (OZP). Na podporu jejich zaměstnanosti poskytl za 12 měsíců celkem 5,72 mld. Kč (v roce 2016 – 5 mld. Kč, za rok 2015 pak – 4,38 mld. Kč).
 • (Soubor typu .pdf)25 let od rozdělení ČSFR. Přiznávání důchodů lidem s pracovní minulostí ve společném státě má svá pravidla
  ilustrační foto Od 1. ledna 1993 se Česko i Slovensko staly samostatnými státy, což mělo dopad též do oblasti důchodů. Přiznávání všech druhů důchodů za odpracované roky ve společném státě stanovují pravidla zakotvená ve smlouvě mezi ČR a SR. Pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) je i po 25 letech tato problematika stále aktuální, a to zejména z pohledu rozhodování o důchodech a poskytování odborných konzultací lidem s pracovní historií z období ČSFR.

  Praha 9. 2. 2018
 • (Soubor typu .pdf)Vláda schválila novelu zákoníku práce v oblasti výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku
  ilustrační fotoVláda schválila návrh zákona z dílny MPSV, kterým se mění zákoník práce a další související zákony ve spojitosti s tím, aby již nadále v praxi nedocházelo k odlišnému přístupu u výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku u zaměstnanců, kterým je tato náhrada poskytována při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a tím ke snížení poskytované náhrady.
 • (Soubor typu .pdf)OP Zaměstnanost pomáhá konkrétním lidem
  ilustrační fotoTéměř 3 700 projektů, do kterých se dosud zapojilo na 90 tisíc lidí z celé České republiky - to je ve zkratce Operační program Zaměstnanost (OPZ). Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je za řízení programu zodpovědné, nyní vydalo publikaci pod názvem 12 změn k lepšímu s příběhy účastníků těchto projektů.
 • Ministryně Němcová jednala s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová se dnes sešla s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václavem Krásou. Společně jednali například o koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením nebo o problematice poukázek, jimiž se povinně vyplácí část dávek pomoci v hmotné nouzi. Tématem debaty byla i lékařská posudková služba.
 • Ministryně Němcová přijala maďarského ministra zahraničních věcí a obchodu
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová dnes přijala ministra zahraničních věcí a obchodu Maďarska Pétera Szijjártó. Jednali zejména o zkušenostech a praxi v rodinné a sociální politice v obou zemích. Ministři se na základě oboustranného zájmu dohodli na zřízení společné pracovní skupiny, která se bude zabývat otázkami například zaměstnanosti mladých žen s dětmi a jejich uplatněním na trhu práce.
 • (Soubor typu .pdf)Na sirotčí důchod dosáhne více dětí. Podmínky pro jeho přiznání budou mírnější
  ilustrační fotoS účinností od 1. 2. 2018 se zmírňují podmínky nároku na sirotčí důchod. Osiřelé nezaopatřené dítě bude mít na něj nárok i v případě, že zemřelá osoba (zpravidla rodič) starší 28 let v období deseti let před úmrtím odpracovala aspoň jeden rok anebo zemřelá osoba starší 38 let v období dvaceti let před úmrtím odpracovala aspoň dva roky. Nárok na sirotčí důchod může vzniknout i těm sirotkům, kterým před 1. únorem letošního roku nevznikl, protože zemřelá osoba nezískala potřebnou dobu pojištění.

  Praha 1. 2. 2018
 • MPSV: Od 1. února začíná platit otcovská dovolená
  ilustrační fotoOd 1. února 2018 platí novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku tzv. otcovskou. Tatínkové tak mohou od února využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou. Nástup na otcovskou dovolenou je možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní otcovskou nelze přerušit. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či vícerčata. Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
 • (Soubor typu .pdf)Důchod od ČSSZ v prosinci obdrželo 492 sto a víceletých důchodců
  ilustrační fotoV prosinci 2017 pobíralo důchod 430 žen a 62 mužů, kterým bylo k 31. 12. 2017 sto a více let. Nejvíce jich žilo v Praze (95), dále v Jihomoravském (72) a Středočeském kraji (46). Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

  Praha 31. 1. 2018
 • Experti z MPSV se zúčastnili kulatého stolu k problematice lékařské posudkové služby
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová a další odborníci z resortu práce a sociálních věcí se dnes zúčastnili kulatého stolu k problematice lékařské posudkové služby. Se zástupci výboru pro sociální politiku a dalšími subjekty diskutovali ve Sněmovně o současné praxi v posuzování zdravotního stavu i o návrhu změn včetně harmonogramu jejich realizace.
 • Ministryně práce a sociálních věcí navštívila 6. zasedání předsednictva Rady seniorů
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová ve středu 24. ledna 2018 navštívila 6. zasedání předsednictva Rady seniorů ČR. Je tak historicky první ministryní práce a sociálních věcí, která se této události osobně účastnila.
 • (Soubor typu .pdf)Úřad práce ČR poskytuje příspěvky zaměstnavatelům i letos
  ilustrační fotoOd ledna 2018 vzrostla měsíční výše příspěvku pro asistenty prevence kriminality na 16 500 Kč. V případě koordinátorů veřejně prospěšných prací činí 16 000 Kč a u ostatních pracovníků pak může dosáhnout až 15 tis. Kč. Veřejně prospěšné práce patří mezi nejvíce využívané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž prostřednictvím se daří zvyšovat zaměstnanost zejména dlouhodobě evidovaných uchazečů.

  Více se dozvíte v příloze TZ.
 • MPSV přijalo zástupce Suverénního řádu maltézských rytířů
  ilustrační fotoNa Ministerstvu práce a sociálních věcí se dnes sešel náměstek ministryně pro řízení sekce legislativy Petr Hůrka se zástupcem Suverénního řádu maltézských rytířů velkošpitálníkem Dominiquem de La Rochefoucauld-Montbelem, se kterým jednal o projektech v oblastech sociální, humanitární, záchranné či zdravotnické pomoci Maltézského řádu v ČR a v zahraničí.
 • (Soubor typu .pdf)Přes 220 tisíc lidí si vloni zkontrolovalo své „důchodové konto“
  ilustrační fotoMožnost ověřit si údaje, které nejen pro budoucí starobní důchod eviduje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), má každý občan bez ohledu na věk. Jednou za kalendářní rok může požádat o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Obdrží ho zdarma. Jen na žádost občanů ČSSZ v loňském roce vyhotovila a zaslala 105 060 IOLDP. Kromě toho, aniž by museli žádat, zasílá ČSSZ od roku 2015 lidem vybraných předdůchodových ročníků jejich přehled dob důchodového pojištění.
 • Ministryně Němcová dnes navštívila Úřad práce ČR
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová se dnes zúčastnila pracovního jednání ředitelů krajských poboček Úřadu práce ČR (ÚP ČR), které se konalo na Generálním ředitelství ÚP ČR.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí jednalo se zástupci Výboru pro sociální politiku
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová dnes přivítala v budově MPSV členy sněmovního výboru pro sociální politiku. Programem setkání bylo představení vedoucích pracovníků resortu, tedy náměstků a ředitelů přímo řízených organizací. Zároveň byli členové výboru seznámeni s detailní činností jednotlivých sekcí ministerstva.
 • (Soubor typu .pdf)Minimální mzda je od ledna vyšší o 1200 Kč
  ilustrační fotoMinimální mzda se od 1. ledna 2018 zvyšuje o 1200 Kč na 12 200 Kč. O této úpravě rozhodla vláda v srpnu loňského roku. Základní hodinová sazba hrubé minimální mzdy se zvyšuje z původních 66 Kč na 73,20 Kč. Za nejnižší mzdu v Česku pracuje zhruba 132 tisíc lidí.
 • Ministryně Němcová se dnes sešla s předsedou Rady seniorů ČR
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová se dnes setkala s předsedou Rady seniorů ČR Zdeňkem Pernesem. Cílem jednání bylo nastavení spolupráce mezi ministerstvem a Radou seniorů ČR.
 • (Soubor typu .pdf)V prosinci a lednu se stali tatínky. Mají od února nárok na otcovskou?
  ilustrační fotoLetos od 1. února si novopečení tátové budou moci poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou. Tato sedmidenní dávka jim umožní zůstat doma spolu s maminkou a jejich miminkem. Ovšem pozor, pokud je dnem narození dítěte 21. nebo 22. prosinec 2017, platí, že dávku musí začít čerpat hned ve čtvrtek 1. února.

  Praha 11. 1. 2018
 • (Soubor typu .pdf)Desatero praktických „důchodových“ informací
  ilustrační fotoOdchod do starobního důchodu je zásadní životní krok. Lidé, kteří se jej v blízké době chystají učinit, mají podle zkušeností odborníků správ sociálního zabezpečení v souvislosti s touto novou rolí často řadu dotazů, zajímají se především o to, jaká mají práva a povinnosti. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto přináší 10 důležitých rad.

  Praha 5. 1. 2018
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně jednala s eurokomisařkou Věrou Jourovou
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová se ve čtvrtek (4. 1. 2018) sešla s evropskou komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věrou Jourovou.
 • Ministryně Němcová se zúčastnila jednání RHSD
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová se dnes zúčastnila prvního jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD) v letošním roce, kterému předsedal premiér Andrej Babiš. Předmětem zasedání bylo programové prohlášení vlády s prioritami na rok 2018. Na jednání navazovala společná schůzka s Asociací krajů ČR.
 • (Soubor typu .pdf)Co se mění v roce 2018? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí
  ilustrační fotoNový rok přináší řadu změn v oblasti práce a sociálních věcí. Už od ledna půjde vyčerpat rodičovský příspěvek rychleji, na přídavky na dítě dosáhne více rodin a výrazně se zvyšují důchody i minimální mzda. V průběhu roku 2018 pak budou zavedeny dvě nové dávky, tzv. otcovská a dlouhodobé ošetřovné.
 • (Soubor typu .pdf)Od 1. února 2018 začne platit otcovská dovolená
  ilustrační fotoOd 1. února 2018 začne platit novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku tzv. otcovskou. Tatínkové budou mít od února příštího roku možnost využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou. Podat žádost o dávku bude možné sice až od 1. února, novela je však aktuální již v těchto dnech, protože žádost mohou podat noví otcové až do 6 týdnů od porodu nebo převzetí do péče. Výhodu otcovské tak bude možné využít už od 21. prosince 2017.
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ informuje: Novinky v důchodovém pojištění pro rok 2018
  ilustrační fotoRok 2018 přinese v oblasti důchodového pojištění řadu změn. Nejen valorizaci vyplácených důchodů a nové parametry pro výpočet důchodů přiznávaných od 1. 1. 2018. Další změny se budou týkat mj. výplaty důchodů v některých případech nebo povinností příjemců důchodu.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV podalo trestní oznámení
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podalo dne 20. prosince 2017 trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu spočívajícího v možném zneužití bezpečnostních systémů, které monitorují vybrané pracovní prostory v budově ministerstva a na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ informuje: Kdy je možné „odejít“ do předčasného starobního důchodu
  ilustrační fotoDůchodový věk mají sice až v roce 2021, přesto zvažují, že by do předčasného starobního důchodu „odešli“ o tři roky dříve, tedy v roce 2018. Ti, kteří se tak rozhodnou, budou muset získat alespoň 35 let pojištění. Pro předčasný starobní důchod totiž platí, že minimální doba důchodového pojištění se stanoví výhradně podle roku, ve kterém občan dosáhne důchodového věku.
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ informuje: Novinky v nemocenském pojištění pro rok 2018
  ilustrační fotoRok 2018 přinese v oblasti nemocenského pojištění řadu změn. Některé z nich budou účinné od Nového roku, jiné až v jeho průběhu. To se týká hlavně účinnosti nových dávek nemocenského pojištění. O otcovskou budou moci lidé požádat nejdříve od 1. února, o dlouhodobé ošetřovné až od 1. června.
 • Veřejná zakázka Analýza využití metod AAK u osob s demencí a osob s PAS v zahraničí
  ilustrační fotoInformujeme, že dne 12.12. 2017 byla vyhlášena Veřejná zakázka Analýza využití metod AAK u osob s demencí a osob s PAS v zahraničí. Více informací naleznete zde: https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-252115132-45519330/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-252115132-45519330/
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ informuje: Kdo může „odejít“ do starobního důchodu v roce 2018
  ilustrační fotoV roce 2018 vznikne nárok na starobní důchod lidem, kteří dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 34 let. Splnění těchto podmínek však neznamená povinnost o důchod žádat ani není důvodem k ukončení výdělečné činnosti – pracovního poměru či podnikání.
 • Premiér uvedl do funkce novou ministryni práce a sociálních věcí
  ilustrační fotoPředseda vlády ČR Andrej Babiš uvedl ve středu 13. 12. 2017 do funkce novou ministryni práce a sociálních věcí. Stala se jí Jaroslava Němcová. „Velice si vážím důvěry, kterou jsem dostala od pana premiéra i od pana prezidenta. Na ministerstvo přicházím s respektem, jde o rozsáhlou agendu, ke které je potřeba přistupovat zodpovědně, zároveň mi však nechybí notná dávka energie na to, abych rozhýbala stojaté vody v některých oblastech, ať už jde péči o seniory, rodinnou politiku či podporu lidí v nouzi,“ uvedla ministryně práce Jaroslava Němcová.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV podpoří zlepšení procesu zprostředkování náhradní rodinné péče
  ilustrační foto Česká republika má ve srovnání s ostatními evropskými státy největší počet dětí v ústavech. Je také jednou z posledních zemí, kde se do ústavů dostávají i nejmenší děti. Základním cílem zůstává podpora vlastních rodin, avšak pro děti, které nemohou ze závažných důvodů ve vlastní rodině setrvat, je třeba zajistit dostatek rodin náhradních. MPSV proto připravuje konkrétní opatření ke zlepšení současného systému, která mají zvýšit počet náhradních rodin.
 • MPSV: Organizace Modré dveře zve na den pro pěstouny a osvojitele
  ilustrační fotoPro všechny zájemce o pěstounskou péči nebo osvojení dítěte nabízí terapeutické centrum Modré dveře možnost získat zajímavé informace o náhradní rodinné péči. Poradci, psychologové, sociální pracovnice i rodiče osvojitelé a pěstouni přiblíží veřejnosti celou cestu od prvních úvah a rozhodování, přes první kontakt s dítětem až po dobré příklady z praxe. Záštitu nad akcí přijalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • (Soubor typu .pdf)Projekt Obědy do škol běží už v devíti krajích
  ilustrační fotoDo projektu Obědy do škol, který Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje už třetím rokem, se nově zapojil také Zlínský kraj. Dětí, které neobědvají ve školních jídelnách, protože jejich rodiče na to nemají peníze, tak bude zase o něco méně.
 • (Soubor typu .pdf)OP Zaměstnanost splnil milník čerpání o rok dříve
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí je dlouhodobě úspěšné v čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Rozpočet Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), který resort řídí v programovém období 2014 – 2020, je již ze dvou třetin přidělen na jednotlivé projekty. Zároveň se podařilo o rok dříve splnit povinný milník čerpání.
 • (Soubor typu .pdf)Od ledna se valorizují všechny důchody. ČSSZ provede jejich zvýšení automaticky
  ilustrační foto Od lednové splátky roku 2018 se základní výměra důchodu zvýší o 150 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 3,5 %. Zvýšení u bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.

  Praha 6. 12. 2017
 • (Soubor typu .pdf)V ČR vzniká síť pomoci ohroženým dětem a rodinám
  ilustrační foto Několik tisíc rodin v ČR se potýká s problémy a potřebuje včasnou a dostupnou pomoc tak, aby nedošlo k ohrožení dětí nebo jejich odebrání. Podpůrnou síť, která může takové rodiny zachytit, tvoří nejčastěji škola, lékaři nebo sociální pracovníci.
 • (Soubor typu .pdf)Mění se pravidla pro výplatu důchodů do zařízení sociálních služeb. Na jaké hlavní změny se připravit?
  ilustrační foto Změny v pravidlech pro výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb začnou platit od 1. února 2018. Dotknou se jak provozovatelů, tak klientů i jejich opatrovníků. Proto v těchto dnech Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájila rozesílání dopisů s informací o postupu, který je nezbytný pro zajištění bezproblémové výplaty důchodů klientům těchto zařízení.

  Praha 4. 12. 2017
 • (Soubor typu .pdf)MPSV hají projekty na podporu meziobecní spolupráce
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí nesouhlasí se závěry NKÚ, které se týkají projektů Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR financovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Uvedené projekty byly připraveny, vyhodnoceny a následně zrealizovány v souladu se všemi platnými pravidly. NKÚ ve svých závěrech neuvedl ani jeden konkrétní předpis, který měl být porušen. Nezávislé audity Ministerstva financí a Evropského účetního dvora na projektech nenašly žádné pochybení.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda projednala přípravu nového informačního důchodového systému
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě zprávu o přípravě nového informačního systému – Nového systému důchodových agend, který má nahradit cca 70 dílčích aplikací, pomocí nichž se nyní provádějí výpočty důchodů. Nový systém by měl být v provozu v roce 2021. Cílem záměru je zjednodušit celý systém tak, aby byl pro klienty jednoduchý, uživatelsky komfortní a splňoval principy e-governmentu.
 • (Soubor typu .pdf)Přelom roku o den posune výplatu důchodů s termínem 2. ledna. Vánoce naopak „nadělí“ důchody dříve
  ilustrační fotoKlienti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), kteří mají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty vždy 2. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech výjimečně ve středu 3. ledna 2018.

  Praha 29. 11. 2017
 • (Soubor typu .pdf)MPSV se ohrazuje proti zavádějícím tvrzením o IT systémech resortu
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí se zásadně ohrazuje proti zavádějícím a zjednodušujícím tvrzením týkajících se veřejných zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií, která se objevila v článku - Nekončící trable s IT systémy na MPSV pokračují, EKIS bude nejdříve za půl roku (Ekonomický deník, 14. 11. a následně 16. 11.).
 • (Soubor typu .pdf)Státní úřad inspekce práce má tiskového mluvčího
  ilustrační foto Opava, 16. listopadu 2017 – Tiskovým mluvčím Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) se sídlem v Opavě byl jmenován Richard Kolibač. Jedná se o nově zřízenou pozici a jejím cílem je sjednocení komunikace Úřadu a pod něj spadajících osmi oblastních inspektorátů s médii a veřejností, a rovněž posílení prevence a osvěty veřejnosti v problematice bezpečnosti práce, pracovně-právních vztahů, nelegálního zaměstnávání, ochrany soukromí na pracovišti a dalších oblastech.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV odstoupilo od smlouvy se společností OKsystem
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí 16. listopadu odstoupilo od smlouvy o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“ a poskytování souvisejících služeb, které byla uzavřena mezi MPSV a společností OKsystem, a.s. dne 2. 11. 2016. Vypovězením smlouvy není ohrožena výplata sociálních dávek.
 • (Soubor typu .pdf)Úřad práce ČR bude část příspěvku na živobytí vyplácet v poukázkách
  ilustrační foto Úřad práce ČR musí podle novely zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplácet část příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek. Tato změna se do zákona dostala poslaneckou iniciativou. Od prosince tak každý, kdo pobírá příspěvek na živobytí déle než půl roku, dostane část v poukázkách.
 • (Soubor typu .pdf)Od ledna dochází ke změnám u rodičovského příspěvku, zvýší se i přídavek na dítě
  ilustrační foto Od prvního ledna 2018 dochází ke změnám u rodičovského příspěvku. Ruší se současné omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc, čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství. Rodiče s vyššími příjmy tak mohou celou částku příspěvku vyčerpat rychleji než dosud. Pro rodiny s vícerčaty se zvyšuje celková částka rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 330 tisíc korun. Rodiče, kteří chtějí novinek využít, musí ale podat novou žádost.
 • (Soubor typu .pdf)Kontrola NKÚ neprokázala neefektivní hospodaření v resortu MPSV
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na tiskovou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), podle které mělo MPSV v účetnictví v závěru roku 2016 až začátek roku 2017 nedostatky za 8,4 miliardy korun. V rámci kontrolní akce totiž nebyly identifikovány žádné nedostatky s dopadem na nehospodárné, neúčelné nebo neefektivní hospodaření MPSV s prostředky státního rozpočtu a při jejich poskytování.
 • Možnost konzultovat s odborníky na důchody nabídne v pořadí již 8. česko-slovenský poradenský den. Tentokrát se uskuteční ve Zlíně
  ilustrační fotoBlíží se vám důchodový věk a pracovali jste nebo pracujete na Slovensku a v České republice? Chcete získat informace o svých důchodových nárocích v obou státech? Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) pořádá ve spolupráci se slovenskou Sociální pojišťovnou poradenský den k důchodům. Odborníci z obou institucí poradí ve středu 22. listopadu 2017 na Okresní správě sociálního zabezpečení ve Zlíně.

  Praha 7. 11. 2017
 • (Soubor typu .pdf)Osvědčení „Bezpečný podnik“ převzalo 19 společností
  ilustrační fotoZástupcům 19 firem předal osvědčení „Bezpečný podnik“ náměstek ministryně práce pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Jiří Vaňásek spolu s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem. Mezi oceněnými byly nejen společnosti, které se do programu zapojily poprvé, ale i ty, které svůj titul úspěšně obhájily již vícekrát.
 • (Soubor typu .pdf)Čtvrtý ročník soutěže PROFESIONÁL BOZP zná svého vítěze
  ilustrační foto V úterý 31. října 2017 v Kaiserštejnském paláci v Praze předali náměstek ministryně práce pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Jiří Vaňásek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn, cenu vítězi 4. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP, kterým se stal pan Bc. Michal Bystrianský.
 • (Soubor typu .pdf)Více než sedm desítek mikrojeslí je již v provozu
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí umožnilo vznik 72 mikrojeslí. V současné době je jich v provozu 71, další se dětem a rodičům otevřou 1. ledna 2018. Projekty na provoz mikrojeslí jsou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost v celkové částce 131 milionů korun.
 • MPSV informuje o plánované odstávce internetových stránek ministerstva (27.10.2017)
  ilustrační fotoZ důvodu pravidelné technické údržby nebudou webové stránky MPSV přístupné ve dnech 4. 11. až 5. 11. 2017. Děkujeme za pochopení.
 • Ministryně Marksová zahájila Profesia Days
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová navštívila již sedmý ročník pracovního veletrhu Profesia Days, který se koná ve dnech 25. a 26. října na výstavišti PVA Expo Praha Letňany pod záštitou MPSV. Nejen uchazeči o zaměstnání, ale i ti, kteří uvažují o změně pracovního místa, by si neměli nechat ujít příležitost potkat se na veletrhu přímo se zaměstnavateli. Vstup je tradičně zdarma.
 • (Soubor typu .pdf)Reakce ČSSZ a MPSV k článku „Ministerstvo chystá překotné změny v ČSSZ“ publikovaném 23. 10. 2017 na iDNES.cz
  ilustrační fotoČeská správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (MSPV) se ohrazují vůči zavádějícím tvrzením uvedeným v článku zveřejněném na internetové stránce serveru iDNES. ČSSZ a MPSV tímto uvádějí na pravou míru jednotlivá nepravdivá tvrzení.
 • Ministryně Marksová jednala v Lucemburku o vysílání pracovníků v silniční dopravě
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová jednala v rámci zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (Rada EPSCO) v Lucemburku. Po dvanáctihodinovém jednání se členské země shodly na kompromisní podobě revize směrnice o vysílání pracovníků. ČR se podařilo prosadit, že nová pravidla se nebudou okamžitě vztahovat na vysílání v oblasti silniční dopravy.
 • (Soubor typu .pdf)Největší pracovní veletrh Profesia Days odstartuje v Letňanech
  ilustrační fotoPodzim na výstavišti PVA Expo Praha Letňany patří již tradičně největšímu kariérnímu veletrhu Profesia Days. Letošní 7. ročník, který startuje přesně za týden, nabídne jako obvykle možnost setkání se zaměstnavateli z nejrůznějších oborů, včetně zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR či ČSSZ.
 • Soutěže Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017 mají své vítěze
  ilustrační foto Soutěže Obec přátelská rodině 2017 a nově také Obec přátelská seniorům 2017 mají své vítěze. Obce, města i městské části z celé ČR soutěžily o finanční dotaci na aktivity, které podpoří rodiny či seniory v regionech. Za MPSV předal ocenění a šeky vítězům náměstek člena vlády Tomáš Petříček spolu se zástupci dalších organizací v Hrzánském paláci v Praze.

  V soutěži Obec přátelská rodině 2017 si ceny převzalo pět zástupců obcí a měst. V druhé soutěži Obec přátelská seniorům 2017 si vítězství převzalo celkem 15 představitelů samosprávy.
 • MPO a MPSV pořádalo konferenci o společenské odpovědnosti organizací
  ilustrační foto Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s MPSV a Radou kvality ČR dnes pořádalo konferenci - Společenská odpovědnost organizací ve spojitosti s operačními programy v prostorách Impact Hub Praha. MPO je národním gestorem společenské odpovědnosti organizací v ČR, a to od roku 2013, kdy tuto agendu převzalo od MPSV. Cílem konference bylo mj. nasbírat podněty pro přípravu nového akčního plánu CSR.
 • MPSV pořádalo kulatý stůl na téma „Role OSPOD jako kolizního opatrovníka“
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí pořádalo dne 9. října kulatý stůl - „Role OSPOD jako kolizního opatrovníka“, kterého se zúčastnili také zástupci Ministerstva spravedlnosti, Sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudů a krajských úřadů. Cílem kulatého stolu byla diskuze o postavení orgánu sociálně-právní ochrany dětí v těch případech, kdy je tento orgán ustanoven tzv. kolizním opatrovníkem dítěte v soudním řízení.
 • (Soubor typu .pdf)823 milionů korun na růst platů a mezd v sociálních službách míří ke krajům
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vyhověla žádosti Asociace krajů ČR, která požadovala dofinancování sektoru sociálních služeb v kontextu čtyřprocentního navyšování platů před koncem roku 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak poskytne ze svého rozpočtu sociálním službám 823 milionů korun na platy a mzdy.
 • (Soubor typu .pdf)Počet evidovaných dětských skupin se přehoupl přes 400
  ilustrační fotoDětské skupiny jsou stále oblíbenější službou péče o předškolní děti. S ohledem na pozitivní vývoj na trhu práce přibývá firemních dětských skupin, které rodiče využívají jako vítaný benefit při slaďování rodinného a profesního života. Velký zájem o tuto službu dokládá i narůstající počet dětských skupin zapsaných v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí, které zaregistrovalo dětskou skupinu číslo 401.
 • (Soubor typu .pdf)Jak se vyvíjela životní úroveň Čechů v uplynulých třiadvaceti letech?
  ilustrační fotoVývoj výše průměrného měsíčního příjmu českých domácností, růst průměrných mezd zaměstnanců, procentní nárůst příjmů domácností seniorů, změny ve struktuře spotřeby, údaje o tvorbě úspor a úvěrů domácností. To vše najdete v publikaci Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 – 2016, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • (Soubor typu .pdf)Společné prohlášení ČSSZ a MPSV k TZ Nadačního fondu proti korupci ze dne 26. 9. 2017
  ilustrační fotoČeská správa sociálního zabezpečení a MPSV se tímto ostře ohrazují vůči nepodloženým tvrzením uvedeným v tiskové zprávě iniciativy vystupující pod hlavičkou Nadační fond proti korupci uveřejněné dne 26. září 2017 i vůči článku zveřejněném na straně 11 v MF Dnes dne 27. září 2017. ČSSZ a MPSV tedy tímto uvádějí na pravou míru jednotlivá nepravdivá tvrzení.
 • Jak vypadá šťastné stáří očima dětí? Osmý ročník celostátní soutěže zná své vítěze
  ilustrační fotoVítězové již osmého ročníku celostátní výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí si v úterý 3. října převzali ceny na slavnostním vyhlášení, které se konalo v prostorách bývalého klášterního refektáře opatství Emauzy v Praze. Soutěž se tradičně konala v rámci Týdne sociálních služeb a pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • (Soubor typu .pdf)Důchodový účet bude poprvé po deseti letech v plusu
  ilustrační fotoDůchodový účet bude příští rok poprvé po deseti letech v plusu. Podle předpokladů bude na pojistném v příštím roce vybráno o devět miliard korun víc, než bude vyplaceno na důchodech. A to i přesto, že lednová valorizace počítá s rekordním zvýšením v průměru o 475 korun. Naposledy byl na důchodovém účtu přebytek v roce 2007.
 • (Soubor typu .pdf)Rodiny už nebudou na přídavky na děti čekat tak dlouho, dosáhnou na ně dříve
  ilustrační fotoOd prvního října přibude rodin, které dosáhnou dříve než dosud na přídavek na dítě. Nově už se pro přiznání dávky nebudou posuzovat až rok a půl staré příjmy, ale bude se vycházet z příjmů za předcházející kalendářní čtvrtletí. Rodiny v tíživé situaci tak nebudou muset čekat na přiznání přídavku na dítě tak dlouho jako doposud. Od ledna se také zvýší přídavky na děti tam, kde aspoň jeden rodič pracuje, a zvětší se i okruh rodin, které na ně budou mít nárok.
 • (Soubor typu .pdf)Soutěž, která podporuje aktivní život seniorů. Ministryně Marksová předala ocenění vítězům
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se v neděli zúčastnila slavnostního vyhlášení soutěže Senior roku 2017 v Pražské křižovatce. Akce má za cíl podporovat a rozvíjet aktivní život českých seniorů. Ministryně Marksová předala ocenění vítězům v kategoriích senior roku, seniorka roku a zasloužilý senior. Cena „Senior roku“ se konala u příležitosti Mezinárodního dne seniorů pod záštitou MPSV.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV otevře Kontaktní centrum sociálního bydlení.
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí otevře v říjnu v Praze Kontaktní centrum sociálního bydlení. Obracet se na něj mohou občané, obce i neziskové organizace s dotazy a žádostmi o podporu a radu, jak postupovat při budování sociálního bydlení. V rámci projektu „Podpora sociálního bydlení“ spolupracuje MPSV se šestnácti obcemi a už více než rok jim poskytuje podporu v oblasti sociálního bydlení a sociální práce. Tyto služby prostřednictvím kontaktního centra nyní rozšiřujeme v rámci celé ČR.
 • MPSV informuje o změně v evidenci náhradního plnění
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí informuje o změně v evidenci náhradního plnění, která začne platit od 1. října 2017 v souvislosti s nabytím novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Ta stanovuje, že dodavatel (tj. zaměstnavatel) s více než 50 % podílem zaměstnanců se zdravotním postižením, může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží povinné údaje do elektronické evidence vedené MPSV.
 • (Soubor typu .pdf)Mimořádné kontroly inspekce práce v oblasti vysílání zaměstnanců z tzv. třetích států do ČR
  ilustrační foto V rámci mimořádných kontrol se Státní úřad inspekce práce (SÚIP) tentokrát zaměřil na kontroly v oblasti vysílání zaměstnanců z tzv. třetích států do ČR. Celkem inspektoři provedli 48 kontrol a odhalili 97 lidí, kteří zde pracovali nelegálně. V 96 případech se jednalo o cizince ze zemí mimo EU vyslaných z Polska za prací do ČR.
 • Akce Den seniorů odstartovala v Kladně, pokračovat bude i v dalších městech
  ilustrační foto Přispět k větší osvětě a informovanosti, která se týká stárnutí populace, je cílem akce Den seniorů. Ta byla odstartována v Kladně za účastí náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzany Jentschke Stőcklové a bude pokračovat i v dalších městech ČR.
 • (Soubor typu .pdf)Od listopadu se zvýší platy ve veřejné sféře
  ilustrační fotoVláda svým nařízením schválila navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Zaměstnanci ve veřejné správě, členové bezpečnostních sborů, tedy policisté, hasiči, celníci, příslušníci vězeňské služby, ale i vojáci dostanou od 1. listopadu přidáno o 10 procent. Pedagogičtí zaměstnanci v regionálním školství si polepší o 15 procent. Zvýšení se týká přibližně 628 tisíců lidí, včetně zaměstnanců v sociálních službách, kultuře a různých úrovních úřadů. Zaměstnanci ve zdravotních službách dostanou přidáno o deset procent od 1. ledna 2018, protože jsou jejich platy vázány na úhradovou vyhlášku vydávanou vždy pro celý kalendářní rok.
 • (Soubor typu .pdf)Veřejný prostor čeká proměna, musí být více přátelský seniorům
  ilustrační foto Česká společnost stárne, demografické změny představují velkou výzvu. Týká se to i veřejného prostoru ve městech a obcích. O variantách vývoje a potřebných opatřeních diskutovali domácí i zahraniční odborníci na konferenci v Černínském paláci v Praze. Akci slavnostně zahájil ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která zároveň předala Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace čtyřem významným osobnostem.
 • (Soubor typu .pdf)Ženy v ČR pracují 82 dní v roce zadarmo
  ilustrační foto Česká republika je zemí s druhou největší nerovností v odměňování žen a mužů v EU, což způsobuje sociální i ekonomické problémy a snižuje životní úroveň rodin. Na konferenci pořádané v úterý 19. září v Lidových sadech v Liberci se budou čeští a zahraniční odborníci a odbornice snažit hledat řešení tohoto problému, a diskutovat o možnostech, jak v ČR využít zkušenosti z ostatních evropských států.
 • 26. česko-německé poradenské dny k důchodům v Praze
  ilustrační fotoV pořadí již 26. česko-německé poradenské dny se uskuteční v říjnu v Praze.

  Praha 22. 9. 2017
 • Ministryně Marksová předala ocenění za společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek
  ilustrační fotoOcenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za implementaci tohoto principu udělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství během konference Odpovědné veřejné zadávání 2017, která se konala 19. září v Lichtenštejnském paláci v Praze.
 • MPSV představilo plány v oblasti Lékařské posudkové služby
  ilustrační fotoZefektivnit a zjednodušit činnost Lékařské posudkové služby (LPS), zatraktivnit a ohodnotit práci lékařů tak, aby byl dlouhodobě zajištěn dostatečný počet odborníků. To jsou hlavní cíle Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení. Na společné tiskové konferenci byly představeny dlouhodobé i krátkodobé kroky, které by měly situaci v oblasti LPS zlepšit.
 • Vláda schválila Koncepci rodinné politiky.
  ilustrační fotoV Koncepci je zpracováno dlouhodobé a systémové řešení rodinné politiky v České republice. Vypracovalo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku a dalšími úřady státní správy. Koncepce bude každý rok vyhodnocena, každých pět let aktualizována a zároveň s ní bude vždy předkládána i Zpráva o rodině, která bude aktualizovaná každé tři roky. Poslední podobný dokument z oblasti rodinné politiky je z roku 2008.
 • (Soubor typu .pdf)Důchody se od ledna zvýší a budou valorizovány více než doposud
  ilustrační foto Valorizace důchodů bude od ledna příštího roku výrazně vyšší, než tomu bývalo v minulých letech. Do zvýšení se totiž poprvé promítne polovina růstu reálných mezd v roce 2016, zatímco doposud byl růst mezd zohledněn pouze jednou třetinou. Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun.
 • (Soubor typu .pdf)Akce Den seniorů zavítá postupně do 8 měst
  ilustrační foto Stárnutí je doprovázeno mnoha předsudky, které ho většinou redukují na problematiku výše starobního důchodu. Dlouhodobě se téma života po šedesátém roku věku a jeho dopadů na společnost jako celek odsouvá na okraj zájmu veřejnosti. Zajímat se o to, jak opravdu žijí čeští senioři, co je trápí a naopak baví, a jak se na stárnutí populace může připravit stát, prostě není „IN“. MPSV proto u příležitosti Mezinárodního dne seniorů uspořádá seriál akcí v osmi českých a moravských městech, které by měly přispět k větší osvětě a informovanosti v této oblasti.
 • (Soubor typu .pdf)Výsledkem švýcarsko-české spolupráce jsou zrekonstruované domovy pro seniory
  ilustrační fotoRekonstrukce několika domovů pro seniory, nákup vybavení nebo zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb, to vše se podařilo díky Programu švýcarsko-české spolupráce. Ministerstvo práce a sociálních věcí postupně rozdělilo mezi 10 projektů zhruba 300 milionů Kč.
 • Odborníci diskutovali o praxi v oblasti ochrany dětí v diagnostických a výchovných ústavech
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová zahájila mezinárodní konferenci nazvanou „Detence dětí v zařízeních sociální péče“, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádalo v rámci předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Konference probíhá ve dnech 11. – 12. září 2017 v Národní technické knihovně v Praze.
 • (Soubor typu .pdf)Na podporu dětských skupin míří 1,4 miliardy korun
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v podpoře rodin s malými dětmi. V aktuálně vyhlášených výzvách zaměřených na vybudování a provoz dětských skupin je pro žadatele připraveno až 1,4 miliardy korun.
 • (Soubor typu .pdf)Ministerstvo získává zahraniční zkušenosti v posuzování zdravotního stavu
  ilustrační foto Evropská komise (EK) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí uspořádala 6. září v Praze pracovní seminář, který se zaměřil na srovnání mezinárodní praxe v posuzování zdravotního stavu a fungování lékařské posudkové služby. Semináře se zúčastnili zástupci ministerstva a odborníci ze zemí Evropské unie, ve kterých v nedávné době došlo k reformám ve zmíněných oblastech.
 • Naposledy v tomto funkčním období se sešla Rada vlády pro seniory
  ilustrační foto Na Ministerstvu práce a sociálních věcí se naposledy v tomto funkčním období sešli členové Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Na svém 33. zasedání se zabývali strategickými dokumenty i konkrétními plány v problematice seniorů a stárnutí. Rovněž byli seznámeni s dokumentem Česká republika 2030, který představuje dlouhodobé priority rozvoje České republiky. Součástí tohoto dokumentu je kapitola Lidé a společnost, která se mnoha oblastmi dotýká také kvality života seniorů.
 • (Soubor typu .pdf)Odborníci, politici a občané budou společně hledat cesty z krize české rodiny
  ilustrační fotoRodinná politika bývá považována za výhradní záležitost žen, přitom málokterá oblast má takový dopad na každodenní život většiny obyvatel České republiky. Ovlivňuje výrazně trh práce, zdravotní služby, vzdělávací, daňový, důchodový i dávkový systém nebo sociální služby. O těchto tématech přijedou ve čtvrtek a pátek diskutovat odborníci, politici a občané do Plzně, kde MPSV pořádá první ročník akce nazvané Fórum rodinné politiky.
 • Vláda schválila zvýšení minimální mzdy na 12 200 Kč
  ilustrační fotoVláda schválila návrh předložený ministryní práce Michaelou Marksovou, kterým se od 1. ledna 2018 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 11 000 korun na 12 200 korun a minimální hodinová mzda z 66 Kč na 73,20 korun. Vláda tak pokračuje v realizaci záměru deklarovaného v Programovém prohlášení postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 % průměrné mzdy.

  „Rozhodnutí vlády navýšit o 1.200 korun velmi vítám. Mluvíme o částce, kterou lidé dostanou za plný úvazek, za 8 hodin práce denně. Pracovat se musí vyplatit,“ uvedla ministryně Michaela Marksová.
 • Senát podpořil dlouhodobé ošetřovné
  ilustrační fotoNávrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zavedení dlouhodobého ošetřovného schválili senátoři a senátorky. Nová dávka nemocenského pojištění pomůže od poloviny příštího roku rodinám v krizových situacích s péčí o člena rodiny.

  „Jsem velice ráda, že zákon, který zavádí dlouhodobé ošetřovné prošel i Senátem a míří k podpisu prezidenta. Lidé díky tomu budou mít možnost postarat se například o dítě po vážném úraze nebo o nemocného seniora, kteří se tak budou moci léčit v domácím prostředí a nikoli ve zdravotnickém zařízení,“ řekla ministryně práce Michaela Marksová.
 • (Soubor typu .pdf)Příprava elektronické neschopenky se naplno rozbíhá
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí se naplno věnuje přípravě elektronické neschopenky (tzv. e-Neschopenky). Dnes se opět sešla meziresortní pracovní skupina pro její přípravu a projednala aktuální stav projektu. Rozhodnutím ministryně Marksové byl ustaven projektový tým a práce na samotném technickém zajištění e-Neschopenky se již rozběhly. Ustanovení týkající se zavedení e-Neschopenky v rámci novely zákona o nemocenském pojištění budou účinné od 1. ledna 2019.
 • (Soubor typu .pdf)Na konci června ČSSZ evidovala přes 992 tisíc OSVČ
  ilustrační fotoZ údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že letos k 30. červnu měly okresní správy sociálního zabezpečení ve své evidenci více než 992 tisíc osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), což je o zhruba 1 400 osob více oproti stejnému období loňského roku.

  Praha 7. 8. 2017
 • (Soubor typu .pdf)Novela zákona o zaměstnanosti přináší změny nejen u agenturního zaměstnávání
  ilustrační foto Novela zákona o zaměstnanosti nabývá účinnosti 29. července 2017. Změny nastávají zejména u agenturního zaměstnávání, zavádí se například kauce, kterou budou muset agentury práce složit. Novela dále ruší možnost přivydělat si v rámci nekolidujícího zaměstnávání na dohodu o provedení práce a přináší změny i v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a u zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR.
 • (Soubor typu .pdf)Nová pravidla při zadávání veřejných zakázek zohlední nároky životního prostředí i sociální hlediska
  ilustrační fotoVláda schválila nová pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Ministerstva, kraje, obce a další by tedy měly při svých nákupech zboží a služeb zohledňovat environmentální i sociální, resp. širší společenské aspekty.
 • (Soubor typu .pdf)Na podporu sociálního podnikání míří z Evropských fondů dalších 150 milionů korun
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v podpoře sociálního podnikání. V aktuální výzvě číslo 129 je pro zájemce připraveno až 150 milionů korun. Vedle integračních sociálních podniků mohou nově peníze získat i environmentální sociální podniky.
 • Ministryně Marksová podepsala memorandum o spolupráci s firmou ŠKODA AUTO
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová podepsala s vedením společnosti ŠKODA AUTO memorandum o spolupráci. Memorandum reaguje na aktuální vývoj na českém trhu práce, zejména na nedostatek vhodné pracovní síly nebo dopady tzv. 4. průmyslové revoluce.
 • (Soubor typu .pdf)Lidé v nouzi dostanou kromě potravin i nádobí a oblečení
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí navýšilo rozpočet projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ na téměř 240 milionů korun. Zároveň došlo k rozšíření sortimentu pomoci. Kromě potravin a hygienických potřeb dostanou lidé v nouzi také domácí potřeby a textil.
 • (Soubor typu .pdf)Poslanci schválili dlouhodobé ošetřovné. Pomůže při péči o člena rodiny
  ilustrační foto Poslanci schválili návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zavedení dlouhodobého ošetřovného. Nová dávka nemocenského pojištění pomůže od poloviny příštího roku rodinám ve výjimečných nebo krizových situacích s péčí o člena rodiny.
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ vyplatila v červnu 2017 důchod 523 sto a víceletým důchodcům, převažovaly mezi nimi tradičně ženy
  ilustrační foto Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že v červnu 2017 pobíralo důchod 468 žen a 55 mužů, kterým bylo sto a více let. Nejvíce jich žilo v Praze (93) a v Jihomoravském kraji (78), nejméně v kraji Karlovarském (12).
 • (Soubor typu .pdf)Evidenční list důchodového pojištění nepotřebujete, klidně ho vyhoďte. Omyl.
  ilustrační foto I když zaměstnavatelé mají ze zákona povinnost každoročně každému svému zaměstnanci vyhotovit evidenční list důchodového pojištění a předložit ho k evidenci České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), ne vždy svou povinnost z různých důvodů splní. Pokud máte uschovány stejnopisy evidenčních listů, můžete jimi prokázat dobu svého zaměstnání i výdělky, a to i v případě, že zaměstnavatel originál evidenčního listu neodeslal ČSSZ nebo za vás jako za zaměstnance neodvedl pojistné.
 • (Soubor typu .pdf)Výplata sirotčího důchodu po ukončení studia má svá pravidla
  ilustrační foto Červen je zpravidla měsícem, kdy žáci ukončují povinnou školní docházku, a studenti své studium maturitou nebo absolutoriem na středních či vyšších odborných školách. Pokud jim Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácí sirotčí důchod, potrvá jeho výplata při splnění zákonem stanovených podmínek i během července a srpna. V případě ukončení vysokoškolského studia je sirotčí důchod vyplácen jen ještě následující měsíc po měsíci, ve kterém bylo studium ukončeno.
 • (Soubor typu .pdf)Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz
  ilustrační foto S účinností od 1. července 2017 vydala náměstkyně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů Ministerstva práce a sociálních věcí Instrukci č. 9/2017 „Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz dle MKN - 10“. Tato instrukce upravuje doporučené délky trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti u nejčastějších diagnóz (příčin dočasné pracovní neschopnosti) v případech obvyklých a v případech komplikovaných a měla by vést ke sjednocení pracovních postupů lékařů okresních správ sociálního zabezpečení při provádění kontroly správnosti posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři pro účely nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Česká a saská ministryně sociálních věcí navštívily SANANIM, který pomáhá drogově závislým a jejich blízkým
  ilustrační foto Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a saská ministryně Barbara Klepsch navštívily zástupce neziskové organizace SANANIM, která pomáhá lidem závislým na drogách. Seznámily se se systémem adiktologických služeb a prohlédly si Doléčovací centrum. Saská ministryně ocenila, že měla příležitost setkat se s odborníky z praxe a poznat provoz jednoho ze zařízení osobně.
 • Díky projektu MPSV může obědvat už 10 tisíc dětí
  ilustrační foto Pomoc dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit obědy ve školních jídelnách, pokračuje již třetím rokem. Do aktuální výzvy „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“ Operačního programu potravinová a materiální pomoc, kterou MPSV vyhlásilo na jaře, se přihlásilo osm krajů. Ve školním roce 2017/2018 bude mít bezplatné stravování zajištěno téměř deset tisíc dětí z nemajetných rodin.

  „Ke čtyřem krajům, které již pomoc čerpají, se od září připojí další čtyři. Nemusí jít přitom o konečné číslo, protože výzva je stále otevřená,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Marksová v Lysé nad Labem ocenila aktivní seniory
  ilustrační fotoI stáří může být velmi tvůrčím obdobím, jak dokazuje soutěžní výstava – „Šikovné ruce našich seniorů“, nad kterou ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová převzala záštitu. V Lysé nad Labem, kde byly dnes prezentovány práce seniorů, ministryně rovněž předávala jednu z cen.
 • (Soubor typu .pdf)Některou z forem domácího násilí zažila třetina žen v ČR
  ilustrační fotoTřetina žen v České republice zažila nejméně jednou v životě případ domácího násilí nebo nějakou z forem sexuální obtěžování. Na veřejnosti se o tomto problému příliš nemluví. MPSV se proto snaží začlenit tuto oblast do systému sociálních služeb a navrhuje vznik nové služby, která bude předcházet domácímu násilí a pomáhat ženám, které se již obětí násilí staly.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV podpoří duševně nemocné a domácí hospice z OPZ
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí uvolnilo z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) sto milionů korun na podporu péče o duševně nemocné osoby a na rozvoj domácí paliativní péče. Výzva č. 134 „Podpora sociálního začleňování v Praze“ umožňuje žadatelům získat dotaci od jednoho do patnácti milionů korun. Více informací o výzvě je uvedeno na webových stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz.
 • Ministryně Marksová: Nástup 4. průmyslové revoluce berme jako výzvu, nikoliv jako hrozbu
  ilustrační fotoZměny v oblasti trhu práce spojené se čtvrtou průmyslovou revolucí s sebou přináší určité hrozby, ale též řadu pozitiv a výzev, na které je třeba rychle reagovat. O tom, jak se v budoucnu změní pracovní trh, se diskutovalo na mezinárodní konferenci Směrem k Práci 4.0 – česko-německý dialog, kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Marksová se zúčastnila zasedání Rady EPSCO v Lucemburku
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová ve čtvrtek jednala v Lucemburku, kde se zúčastnila zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (Rada EPSCO). Dohodnuta byla doporučení EU pro jednotlivé členské státy v rámci evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik nebo revize směrnice o ochraně zaměstnanců před karcinogeny a mutageny. Diskutovalo se také o Evropském pilíři sociálních práv.
 • (Soubor typu .pdf)Vzdělání zaměstnanců spolufinancuje Evropský sociální fond
  ilustrační fotoAž 45 tisíc zaměstnanců si díky projektům podpořeným prostřednictvím výzvy č. 043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců zlepší kvalifikaci. Zaměstnavatelé mohli požádat o dotaci na jejich jazykové vzdělávání, IT kurzy, technické a další kurzy.
 • (Soubor typu .pdf)Do penze v 65 letech. Senát schválil strop pro důchodový věk
  ilustrační fotoDůchody budou od příštího roku v průměru o 500 korun vyšší a do penze budou lidé odcházet v 65 letech. Senát schválil návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Důchodový věk se bude pravidelně každých pět let aktualizovat podle demografického vývoje. Hranice odchodu do důchodu je pevně určena ve všech zemích Evropské unie.
 • (Soubor typu .pdf)Novela zákona o zaměstnanosti pomůže agenturním zaměstnancům
  ilustrační fotoNovela zákona o zaměstnanosti přináší změny zejména u agenturního zaměstnávání. Nově by tak agenturní pracovníci měli pracovat za stejných podmínek jako kmenoví. Zavádí se i kauce, kterou budou muset agentury složit, a návrh by měl zamezit řetězení smluv. Novela, kterou schválil Senát, také ruší možnost přivydělat si v rámci nekolidujícího zaměstnávání na dohodu o provedení práce.
 • (Soubor typu .pdf)Rodičovský příspěvek půjde vyčerpat rychleji. Zvýší se i přídavky na dítě
  ilustrační fotoSenát schválil novelu zákona o státní sociální podpoře, která zavádí řadu změn. Rodičovský příspěvek bude možné čerpat výrazně rychleji. Zvýší se přídavky na děti i okruh rodin, které na ně budou mít nárok. Vyšší bude i daňová sleva na první dítě.

  „Dosud mohli rodiče čerpat maximálně 11 500 korun měsíčně, nově by mohlo jít až o cca 32 tisíc korun u pracujících rodin s vyššími příjmy. Novela tak pomůže rodičům, kteří se chtějí vrátit co nejdříve do práce,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová.
 • (Soubor typu .pdf)Studenti a absolventi: Víte, kdy musíte/nemusíte platit pojistné na sociální zabezpečení?
  ilustrační fotoBudoucí absolventi středních a vysokých škol se často ptají, zda po ukončení studia musí začít pojistné na sociální zabezpečení platit. To však záleží na konkrétní situaci. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto přináší přehled těch nejtypičtějších.

  Praha 7. 6. 2017
 • Středoškoláci soutěžili v kybernetické bezpečnosti. Ti nejlepší se zúčastní evropského finále v Malaze
  ilustrační fotoFinále prvního ročníku Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti se uskutečnilo i díky záštitě ministryně Michaely Marksové a podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí. Studenti řešili reálné bezpečnostní scénáře, jako je analýza síťové komunikace, zranitelnost webové aplikace či prolomení složité šifry.
 • (Soubor typu .pdf)Děti malovaly, jak bude vypadat práce za sto let
  ilustrační fotoVýtvarná soutěž „Cesta do budoucnosti: nejlepší pracovní život pro každého“ zná své vítěze. Děti ze základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a z dětských domovů si zahrály na vizionáře a vyjádřily pomocí obrázků, jak by mohla vypadat práce za sto let.
 • (Soubor typu .pdf)Peníze z EHP fondů pomohly ohroženým dětem
  ilustrační fotoZávěrečná konference Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí pro odbornou veřejnost ukončila pětileté fungování programu CZ04 Ohrožené děti a mládež. Díky němu bylo podpořeno na 14 projektů a řada dalších aktivit, jejichž cílem bylo snížit počet dětí v ústavní péči a zároveň transformovat pobytovou péči na systém dostupných ambulantních a terénních služeb. Za MPSV se konference zúčastnil náměstek ministryně Tomáš Petříček.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda splnila slib. Platy v sociálních službách vzrostou téměř o čtvrtinu
  ilustrační fotoSociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách stoupnou od začátku července platy o 23 procent, pracovníci v kultuře a nepedagogičtí pracovníci ve školství si polepší o 9,4 procenta. Nařízení vlády zrušilo třetinu nejnižších tarifů, takže se dotyční zaměstnanci přesunou do zbývajících šesti vyšších.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV zve na konferenci Mýty o předškolní péči
  ilustrační fotoPéče o předškolní děti je v České republice stále spojována s mnoha stereotypy. Řeší se otázka dopadu institucionálních zařízení na vývoj dětské psychiky či ideální věková hranice, od níž by děti měly tato zařízení navštěvovat. Na mýty a fakta o předškolní péči, zahraniční zkušenosti nebo socioekonomický dopad mýtů na rodinu a společnost se zaměří konference - Mýty o předškolní péči, kterou pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí 1. června 2017 v Hotelu Ambassador Zlatá Husa v Praze.
 • Dotace z MPSV pomohou vycvičit 16 asistenčních psů
  ilustrační fotoMinistryně práce Michaela Marksová se zúčastnila zahájení kampaně „Milionový pes“. Tu pořádá organizace Pestrá – psí asistence, která tak chce poukázat na nerovnoprávnost asistenčních a vodících psů v ČR. MPSV na konci loňského roku poprvé připravilo finanční dotaci pro organizace, které se zabývají právě výcvikem asistenčních psů. Dosud žádná předchozí vláda takovou podporu neposkytla.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV podpoří vznik dalších školních klubů
  ilustrační fotoSkloubit pracovní a rodinný život bývá pro rodiče mnohdy náročné. Vyučování končí většinou mnohem dříve, než mohou odejít z práce a na potomky dohlédnout. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyčlení dalších 300 milionů korun na vznik školních klubů, které doplní kapacitu školních družin.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Marksová: Výroky ministra financí ohledně financování platů v sociálních službách jsou zmatené
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí reaguje na výroky ministra financí Andreje Babiše, který v pondělí oznámil zvýšení platů pracovníků v sociálních službách o 24 procent s tím, že prostředky má najít MPSV v rámci svého rozpočtu. Materiál, který obsahuje i variantu 24% navýšení, má již MPSV připravený k odeslání na vládu. Z návrhu ministra Babiše ale není zřejmá představa o tom, odkud se finance na navýšení platů pracovníků v sociálních službách, což je jedna z dlouhodobých priorit MPSV, vezmou.
 • Čínský ministr pro sociální zabezpečení jednal na MPSV. S ministryní Marksovou podepsal memorandum
  ilustrační fotoMinistryně práce Michaela Marksová a čínský ministr pro lidské zdroje a sociální zabezpečení Yin Weimin podepsali „Memorandum o porozumění“. Čínská delegace jednala na MPSV o spolupráci v oblasti práce a sociálních věcí, hovořilo se i o politice zaměstnanosti, sociálním pojištění a sociálních dávkách.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vydalo Statistickou ročenku trhu práce v ČR v roce 2016
  ilustrační fotoStatistická ročenka trhu práce je určena pro odborníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2016. Zahrnuje základní statistické ukazatele a informace z oblasti vývoje evidované nezaměstnanosti, volných pracovních míst, aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a základní struktury nabídky a poptávky na trhu práce.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV chce usnadnit projednávání a schválení novely zákoníku práce, upraví diskutované body
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí chce odblokovat projednávání novely zákoníku práce v Poslanecké sněmovně. Proto připravilo pozměňovací návrhy, které by měly v zásadních bodech sblížit postoje zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů.
 • (Soubor typu .pdf)Sněmovna schválila vyšší nemocenskou pro dlouhodobě nemocné zaměstnance
  ilustrační fotoZaměstnanci, kteří jsou dlouhodobě v pracovní neschopnosti, budou mít nárok na vyšší nemocenskou. Poslanecká sněmovna schválila novelu, podle které budou po 31. dni pracovní neschopnosti nemocní dostávat 66 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Od 61. dne nemoci se dávka zvýší na 72 procent.
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ vyplatila v březnu 2017 důchod 537 sto a víceletým důchodcům
  ilustrační fotoZ údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že v březnu 2017 pobíralo důchod 472 žen a 64 mužů, kterým bylo sto a více let. Nejvíce jich žilo v Praze (101) a v Jihomoravském kraji (81), nejméně v kraji Karlovarském (13).

  Praha 17. 5. 2017
 • (Soubor typu .pdf)V Opavě byla předána další osvědčení „Bezpečný podnik“
  ilustrační fotoDalším dvanácti společnostem bylo v Opavě předáno osvědčení „Bezpečný podnik“. Mezi oceněnými společnostmi byla nejen společnost MONTIX, a.s., která se do programu „Bezpečný podnik“ zapojila poprvé, ale i například společnosti Synthomer a.s. a Nestlé Česko s.r.o., závod SFINX Holešov, které toto osvědčení obhájily již posedmé.
 • (Soubor typu .pdf)Připomínáme si Mezinárodní den rodiny
  ilustrační fotoV roce 1994 ustanovilo Valné shromáždění OSN patnáctý květen jako Mezinárodní den rodiny. K letošnímu 23. výročí připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí krátký přehled hlavních novinek, které se v oblasti podpory rodin v ČR udály.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vyrazilo do obcí podpořit sociální práci
  ilustrační fotoPracovníci ministerstva zamířili do terénu a díky projektu nazvanému Systémová podpora sociální práce v obcích vznikly tři oblastní kanceláře, a to v Hradci Králové, Olomouci a Praze. Metodici a právníci jsou připraveni řešit otázky výkonu sociální práce přímo v městech a obcích zapojených do projektu, ale nejenom v nich.
 • (Soubor typu .pdf)Úřad práce zavádí tzv. Tichou linku, která usnadní komunikaci neslyšícím lidem
  ilustrační fotoVyřídit vše potřebné na Úřadu práce bude teď pro lidi se sluchovým postižením jednodušší. Odstranit bariéry v komunikaci pomůže tzv. Tichá linka, kterou provozuje obecně prospěšná společnost Tichý svět. Aplikace umožňuje online spojení s tlumočníkem znakového jazyka nebo přepisovatelem mluvené řeči do textu. Samotná služba je zdarma.
 • (Soubor typu .pdf)Pakty zaměstnanosti chtějí pomoci zaměstnavatelům i lidem, kteří práci hledají
  ilustrační fotoČeská republika má nejnižší míru nezaměstnanosti z celé Evropské unie. Setrvale klesá i dlouhodobá nezaměstnanost, práci nyní snáze nacházejí i ti, kteří ji dříve sehnat nemohli. Mezi jednotlivými regiony jsou samozřejmě rozdíly, některé kraje hlásí vyšší nezaměstnanost než jiné. Teritoriální pakty zaměstnanosti mají pomoci situaci na regionálních trzích práce zlepšit.
 • Ministryně Marksová: Opozice kolem zákona o sociálním bydlení šíří dezinformace
  ilustrační fotoOpoziční strany ODS a TOP 09 zablokovaly v Poslanecké sněmovně projednání návrhu zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení. Tímto neustálým obstrukčním jednáním zamezily jeho propuštění do druhého čtení. Hrozí, že projednání zákona v tomto funkčním období sněmovny definitivně znemožní, a to i přesto, že o potřebnosti sociálního bydlení není pochyb a podporuje jej 71 % občanů Česka (jak vyplynulo z nedávného výzkumu agentury MEDIAN).

  „Vystoupení zpravodajky Jitky Chalánkové a dalších poslankyň a poslanců, kteří návrh kritizovali, ukázalo, že ho nemají dobře nastudovaný. Jejich připomínky byly ve většině případů v rozporu s tím, co je v návrhu napsáno,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Návrh v tuto chvíli pravicová opozice blokuje. Čeho se tak bojí, že ho ani nechtějí pustit k dalšímu projednávání?“ dodala ministryně.
 • Jaké jsou podmínky nároku na důchodové dávky z České republiky a z Rakouska? Odborníci poradí ve středu 31. května, tentokrát v Jindřichově Hradci
  ilustrační fotoNejen tzv. pendlerům je určen další, v pořadí již 8. česko-rakouský poradenský den k důchodům. Využít ho mohou všichni, kteří pracovali nebo pracují v Česku a v Rakousku a chtějí vědět např. to, jak se jim budou započítávat odpracované roky do důchodu. Letošní mezinárodní poradenský den se uskuteční ve středu 31. května 2017 v Jindřichově Hradci. Konzultace připravila a odborně zajistila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci s rakouským nositelem důchodového pojištění Pensionsversicherungsanstalt (PVA).
 • (Soubor typu .pdf)Evropská komise představila balíček opatření ke slaďování pracovního a osobního života
  ilustrační fotoEvropská komise vydala dokument k budoucí sociální dimenzi Evropské unie, který shrnuje sociální situaci v jednotlivých členských státech a nastiňuje možné scénáře spolupráce v sociální oblasti. Rovněž byl představen dlouho očekávaný balíček opatření cílících na slaďování pracovního a osobního života.
 • Náměstkyně Jentschke Stőcklová navštívila Plzeňský kraj
  ilustrační fotoNa pracovní cestě po Plzeňském kraji navštívila náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová tři zařízení, která se starají o seniory, děti nebo lidi, kteří potřebují pomoc sociálních služeb.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vyhlašuje nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině 2017“ a nově I. ročník soutěže „Obec přátelská seniorům 2017“
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlašuje nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině 2017“ a nově také I. ročník soutěže „Obec přátelská seniorům 2017“. Cílem soutěží je více zapojit obce do podpory prorodinných a nově i seniorských aktivit a zlepšovat tak podmínky pro jejich život v regionech. Přihlášky do soutěží bude možné zasílat do 18. 5. 2017.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Marksová navrhuje zvýšení platů pro pracovníky v sociálních službách
  ilustrační fotoZhruba sto tisíc pracovníků v sociálních službách by se od července mělo dočkat zvýšení platu nebo mzdy. Ministryně Michaela Marksová navrhuje vládě další zvýšení v této dlouhodobě podfinancované oblasti. Přilepší si nejen lidé přímo pečující o potřebné, ale také pracovníci zajišťující provozní, technické nebo administrativní práce. Nízké platy vedou k odlivu kvalifikovaných sil z tohoto sektoru, což ohrožuje celý systém péče o seniory a zdravotně handicapované.
 • (Soubor typu .pdf)Pro podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ zbývá týden
  ilustrační fotoOsoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají poslední týden na podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016 (přehled OSVČ). Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná, že tuto povinnost mají i OSVČ, které vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost jen po část loňského roku či v jeho průběhu samostatnou výdělečnou činnost přerušily (ukončily). Podat přehled OSVČ za rok 2016 lze zpravidla nejpozději do úterý 2. 5. 2017.
 • (Soubor typu .pdf)Kociánkovští Vás opět přivítají v Zahradách lidských hodnot
  ilustrační fotoJiž sedmým rokem se Centrum Kociánka, sídlící v Brně Králově Poli, otevře veřejnosti prostřednictvím festivalu Dobrý den Kociánko, a to ve čtvrtek 25. května v čase od 10 do 21 hodin. Zaměstnanci, uživatelé služeb, účinkující hosté a přátelé CK připravili bohatý program na několika scénách i v plenéru parku Kociánka. Záštitu nad akcí převzal senátor Zdeněk Papoušek. I tento rok je koncipován jako Festival v zahradách lidských hodnot. Letošním hodnotám bude kralovat hodnota sebedůvěra.

  Pozvánka na festival
 • Inspektoři práce provedli téměř 27 tisíc kontrol. Ubylo smrtelných pracovních úrazů
  ilustrační fotoStátní úřad inspekce práce (SÚIP) provedl v loňském roce 26 620 kontrol a uložil 3 919 pokut v souhrnné výši 198 090 565 korun. Za loňský rok inspekce eviduje 101 smrtelných pracovních úrazů, což je méně než v roce 2015, kdy se jich stalo 122.
 • „Přijmeme ženu s odrostlými dětmi.“ Inspektoři práce kontrolují dodržování zákazu diskriminace
  ilustrační fotoPřijmeme prodavačku důchodkyni. Nebo: Hledáme ženu s odrostlými dětmi, která už nepůjde na mateřskou. I s takovými inzeráty se setkal Státní úřad inspekce práce, který dohlíží na dodržování rovného zacházení a na zákaz diskriminace na pracovištích.
 • (Soubor typu .pdf)Počet evidovaných dětských skupin se vyšplhal na 300
  ilustrační fotoDětské skupiny jsou stále oblíbenější službou péče o předškolní děti. S ohledem na pozitivní vývoj na trhu práce přibývá firemních dětských skupin, které rodiče využívají jako vítaný benefit při slaďování rodinného a profesního života. Velký zájem o tuto službu dokládá i narůstající počet dětských skupin zapsaných v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí, které zaregistrovalo dětskou skupinu číslo 300.
 • Rady vlády pro seniory jednala o pomoci lidem s Alzheimerem
  ilustrační fotoRada vlády pro seniory a stárnutí populace se na svém 31. jednání zabývala výsledky Analýzy kvality života seniorů v ČR, který pro MPSV zpracoval tým brněnské Mendelovy univerzity. Tématem jednání bylo také plnění Národního akčního plánu pro Alzheimerovu nemoc a obdobná onemocnění na léta 2016 – 2019 za rok 2016. Členové Rady zároveň jednali i o spolupráci na soutěži Obec přátelská seniorům. Rada se do soutěže zapojí jako spoluvyhlašovatel a její členové se budou podílet na hodnocení projektů obcí.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV je opět partnerem veletrhu NGO Market
  ilustrační fotoV prostorách pražského Fora Karlín se 12. dubna od 10 do 18 hodin uskuteční již 18. ročník veletrhu neziskových organizací NGO Market. Ministerstvo práce a sociálních věcí, řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), je stejně jako v minulých letech partnerem celé akce. Vstup je zdarma.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda snížila pojistné pracujícím rodinám s více dětmi
  ilustrační fotoVláda přijala návrh ministryně Michaely Marksové, který zavádí rozdílné sazby pojistného na sociální zabezpečení podle počtu nezaopatřených dětí u zaměstnanců a OSVČ. Dosud byly tyto sazby jednotné a počet nezaopatřených dětí se při jejich stanovení nezohledňoval. Pro poplatníky, kteří nepečují o žádné nezaopatřené dítě nebo pečují o jedno nezaopatřené dítě, se sazby pojistného nemění. Snižují se pro poplatníky, kteří pečují o dvě a více nezaopatřených dětí, přičemž při péči o čtyři a více dětí se pojistné platit již nebude.
 • 7. slovensko-český poradenský den nabídne konzultaci s odborníky na oblast důchodů. Tentokráte v Popradu
  ilustrační fotoBlíží se vám důchodový věk a pracovali jste nebo pracujete na Slovensku a v České republice? Ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) připravila slovenská Sociální pojišťovna poradenský den k důchodům. Odborníci z obou institucí poradí ve středu 26. dubna 2017 v popradské pobočce Sociální pojišťovny.

  Praha 6. 4. 2017
 • (Soubor typu .pdf)MPSV: Podpora seniorských aktivit je pro nás důležitá!
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí letos již podruhé vyhlásilo dotační titul pro samosprávu na podporu aktivit v rámci politiky stárnutí. Krajské úřady mohou své žádosti zasílat až do 14. dubna. Na přerozdělení v rámci dotačního programu je alokováno 14 milionů korun ze státního rozpočtu.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV uvolní na obědy pro děti z chudých rodin dalších 35 milionů korun
  ilustrační fotoPomoc dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit obědy ve školních jídelnách, pokračuje již třetím rokem. Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně vyhlásilo výzvu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“, která se vztahuje na školní rok 2017/2018. O peníze může požádat kterýkoli ze 14 krajů. Celkem je pro ně připraveno 35 milionů korun. Pokud projeví zájem větší počet krajů než doposud, je MPSV připraveno uvolnit další prostředky.
 • (Soubor typu .pdf)Inspektoři začali kontrolovat dodržování platových podmínek u řidičů autobusů
  ilustrační fotoOd ledna letošního roku platí nařízení vlády, které zlepšilo platové podmínky řidičů v osobní autobusové dopravě. Díky opatření mají zaměstnanci navýšený minimální hodinový mzdový tarif, zvýšila se odměna za čekání mezi jednotlivými spoji a při rozdělené směně dostávají řidiči nově příplatek ve výši deseti procent základní hodinové sazby minimální mzdy za práci ve ztíženém prostředí. Dodržování nařízení vlády kontroluje od února Státní úřad inspekce práce (SÚIP).
 • (Soubor typu .pdf)Velká novela zákona o sociálních službách přinese řadu změn ve prospěch potřebných lidí
  ilustrační fotoVíce než deset let čekali klienti a poskytovatelé sociálních služeb na změny v zákoně. Vláda přijala novelu, která pomůže upravit současný systém tak, aby byl přehlednější, jednodušší a odpovídal skutečným potřebám lidí a všech subjektů zúčastněných při poskytování sociálních služeb. Účinnost zákona je plánovaná od 1. ledna 2018.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda přijala návrh zákona o zálohovaném výživném
  ilustrační fotoRodičům s dětmi v těch případech, kdy druhý rodič neplatí soudem uložené výživné, pomůže návrh zákona o zálohovaném výživném, který schválila vláda.
 • (Soubor typu .pdf)Na transformaci ústavů půjde z evropských fondů sto milionů korun
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v Operačním programu Zaměstnanost na podporu transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením dalších 100 milionů korun. Díky tomu pokračuje přeměna velkokapacitních, často nevyhovujících ústavů na služby poskytované v běžném prostředí.
 • Ministryně Marksová na Sustainability Summitu v Londýně
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociální věcí Michaela Marksová vystoupila na II. ročníku Sustainability Summitu 2017 v Londýně. Summit je organizován týdeníkem The Economist a je zaměřen na udržitelný rozvoj ekonomiky, a to zejména na výzvy a možné příležitosti, které přináší mezinárodní závazky v oblasti ochrany životního prostředí přijaté v rámci COP21 v Paříži v roce 2015 pro mezinárodní firmy.
 • (Soubor typu .pdf)Novela zákona přináší novinky pro zaměstnavatele lidí se zdravotním postižením
  ilustrační foto Vláda přijala návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, který mění oblast zaměstnávání handicapovaných osob. Pro firmy nebo organizace zaměstnávající zdravotně postižené spoluobčany bude transparentnější a jednodušší. V současnosti platí systém chráněných pracovních míst, který se ukázal jako nepřehledný, neefektivní a administrativně náročný. Nahradí ho takzvané uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Zaměstnavatelé budou jasně vědět, kde je hranice mezi volným a chráněným trhem práce. Změny nastanou i pro uchazeče o zaměstnání v evidenci Úřadů práce.
 • (Soubor typu .pdf)Od dubna mohou služební úřady lépe zaplatit klíčové odborníky v dalších oborech
  ilustrační fotoVláda schválila návrh novely nařízení vlády předložený MPSV, který od 1. dubna umožní služebním úřadům stanovit mimořádný platový tarif klíčovým pracovníkům v dalších oborech státní služby.
 • MPSV spolupracuje s Women for Women, na obědy zdarma může dosáhnout více dětí
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová podepsala memorandum o spolupráci s Ivanou Tykač, ředitelkou obecně prospěšné společnosti Women for Women (W4W). Cílem memoranda je vytvoření co nejefektivnějšího systému pomoci rodičům či samoživitelům, kteří si nemohou dovolit hradit dětem školní obědy z důvodu obtížné sociální situace.
 • Světový den sociální práce letos připadá na 21. března
  ilustrační fotoSvětový den sociální práce byl poprvé vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní federací sociálních pracovníků (IFSW). Každoročně se slaví vždy třetí úterý v měsíci březnu. Tento den upozorňuje na smysl sociální práce jako profese a na její celospolečenský význam. Letošním tématem je podpora komunit a udržitelnosti životního prostředí.
 • (Soubor typu .pdf)Invalidita je jednou z životních situací upravenou zákonem o důchodovém pojištění. ČSSZ vyplácela v loňském roce bezmála 426 tisíc invalidních důchodů měsíčně
  ilustrační fotoTěžký úraz nebo vážná nemoc, které člověka zcela nebo částečně vyřadí z pracovního života, mohou potkat každého. Bez ohledu na věk. Dokazují to čísla z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Více než jedna čtvrtina příjemců invalidních důchodů jsou lidé ve věku do 44 let. K 31. 12. 2016 pobíralo invalidní důchod 425 788 lidí.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda schválila návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení
  ilustrační fotoO potřebnosti systému nájemního sociální bydlení se v ČR hovoří již 20 let. Teprve ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová však předložila na jednání vlády zákon, který pomůže lidem v bytové nouzi a omezí obchod s chudobou. Vláda dnes návrh schválila, nyní míří do Poslanecké sněmovny.
 • Rozdíl v odměňování žen a mužů je v Česku druhý nejvyšší v Evropské unii
  ilustrační fotoRozdíl v odměňování žen a mužů činí v České republice 22,5 procenta. V otázkách rovného odměňování je Česká republika druhou nejhorší zemí v rámci EU, evropský průměr totiž činí 16,7 procenta. Průměrný plat muže a průměrný plat ženy se v ČR liší přibližně o 7000 Kč měsíčně a ročně tak v rozpočtech rodin chybí téměř 81 000 Kč.
 • Ministryni Marksovou zajímala situace v Lidlu
  ilustrační fotoDalším z velkých řetězců, kde ministryně práce Michaela Marksová sondovala pracovní a platové podmínky zaměstnanců, byl Lidl. Do prodejny na pražských Stodůlkách se vydala spolu s generálním ředitelem Pavlem Stratilem.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Marksová v Bruselu jednala nejen o lepší mobilitě pracovníků v EU
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se v Bruselu zúčastnila zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (Rada EPSCO). Hovořilo se zejména o aktuálních otázkách občanů EU a jejich přístupu k sociálním dávkám, pokud pracují v jiné zemi. Tématem jednání byla také revize nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, která má napomoci lepší a snadnější mobilitě lidí v EU.
 • Na stárnutí populace je třeba se dobře připravit. MPSV zahájilo Národní konvent
  ilustrační fotoKulatým stolem na téma „Bydlení a stárnutí populace“ zahájilo MPSV Národní konvent ke stárnutí populace. Ten si klade za cíl zahájit širokou debatu mezi ministerstvy, odbornou i laickou veřejností o tom, jak by se česká společnost měla připravit na demografické změny.
 • (Soubor typu .pdf)V Brně byla otevřena pobočka pro žadatele o dotaci z OPZ
  ilustrační fotoNová pobočka podpory projektů z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) byla ve středu otevřena v Brně. Speciálně vyškolení projektoví manažeři zde budou pomáhat všem žadatelům o dotace z OPZ, kteří chtějí získat informace o možnostech programu nebo probrat své projektové záměry.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti
  ilustrační fotoVláda dnes projednala návrh MPSV, který zlepší sociální situaci lidem při dlouhodobé pracovní neschopnosti. Opatření zajistí zmírnění ekonomického dopadu způsobného poklesem příjmů u lidí, kteří trpí dlouhodobějším onemocněním. Pokud bude přijat pozměňovací návrh, který připraví ministryně Marksová, dočkají se dlouhodobě nemocní zvýšení nemocenské už od začátku roku 2018.
 • Michaela Marksová navrhne zvýšení platů pracovníků ve veřejné sféře
  ilustrační fotoLidem, kteří pracují v sociálních službách, by se měly od července zvýšit platy. Návrh na zlepšení platových podmínek předloží ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vládě. Změna by se měla týkat například sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách nebo dalších zaměstnanců, kteří zajišťují provozní, technické nebo administrativní práce.
 • (Soubor typu .pdf)Dodržování nařízení vlády, které zvýšilo minimální mzdy řidičům autobusů, bude kontrolovat SÚIP
  ilustrační fotoOd začátku letošního roku platí nařízení vlády, které zajistilo zvýšení minimální mzdy u řidičů veřejné autobusové dopravy. O výkladu nového nařízení a kontrolách jeho dodržování jednali představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí se zástupci dopravních odborů.
 • (Soubor typu .pdf)Dopis ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové poslankyním a poslancům Parlamentu ČR k projednávání návrhu poslankyně Heleny Válkové v souvislosti s nařízenou ústavní výchovou dětí
  ilustrační fotoVážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
  dovolte mi upozornit Vás v souvislosti s plánovaným projednáváním tisku 977 – návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s nařízenou ústavní výchovou – na problémy týkající se možných zásadních negativních změn v oblasti ústavní výchovy nezletilých dětí v České republice.
 • Rada vlády pro seniory plánovala činnost na letošní rok
  ilustrační fotoV úterý 21. února 2017 proběhlo 30. jednání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, které předsedá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Na programu jednání byla zpráva o činnosti Rady za rok 2016 a plán činnosti na letošní rok.
 • Ministryně práce Česka a Francie jednaly o postupu proti podvodným firmám na evropském trhu práce
  ilustrační fotoČeská ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v úterý jednala s francouzskou ministryní práce, zaměstnanosti, profesního vzdělávání a sociálního dialogu Myriam El Khomri. Hlavním tématem byla opět revize směrnice o vysílání pracovníků, které je nyní projednávána na evropské úrovni.
 • (Soubor typu .pdf)Zvýšil se počet ukončených „neschopenek“, průměrná délka stonání se zásadně nezměnila
  ilustrační fotoTéměř 1,6 milionu ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala od ledna do konce roku 2016 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Lékaři vloni ukončili o zhruba 58 tisíc tzv. neschopenek více než v roce 2015. Průměrná délka trvání dočasné pracovní neschopnosti se ve srovnání s rokem 2015 prodloužila pouze o necelý den. Z údajů ČSSZ vyplývá, že v loňském roce stonali lidé v průměru 42 dní. Výdaje na nemocenské činily vloni téměř 17 mld. Kč.
 • Ministryně Marksová navštívila Královéhradecký kraj
  ilustrační fotoNávštěva Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou a průmyslové zóny. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová společně s ministrem vnitra Milanem Chovancem navštívili v pátek Královéhradecký kraj.
 • (Soubor typu .pdf)3 514 lidí nedodrželo vloni režim „na neschopence“, čekal je postih
  ilustrační fotoOkresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) provedly od ledna do prosince 2016 celkem 153 500 kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců. Vloni tak byl zkontrolován přibližně každý desátý nemocný na tzv. neschopence (ukončeno 1 584 879 dočasných pracovních neschopností). Postih byl udělen 3 514 pojištěncům. Z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že je to o 136 postihů méně než za stejné období roku 2015.
 • Ministryně Marksová představila tři nová prorodinná opatření, na kterých se shodla koalice
  ilustrační fotoVláda schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na zavedení dlouhodobého ošetřovného. Ošetřovné může čerpat jen ten, kdo si platí nemocenské pojištění. Tato nová dávka pomůže rodinám ve výjimečných nebo krizových situacích s péčí o člena rodiny. Pečovat může širší rodina, maximálně však 90 dnů - během této doby se mohou členové rodiny i vystřídat. Po tuto dobu bude pečující osoba pobírat z pojištění náhradu mzdy ve stejné výši jako je tzv. nemocenská.
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ zahájila rozesílání tzv. inventur OSVČ za rok 2016
  ilustrační fotoPečlivé prostudování tzv. inventur OSVČ, které obsahují tabulku se souhrnem předpisů a plateb a jsou tak užitečným podkladem pro správné vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, může minimalizovat chyby při jeho vyplňování. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájila každoroční rozesílání inventur OSVČ. Odeslat jich musí více než 770 tisíc, přičemž 12 % elektronicky přímo do datových schránek OSVČ.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV: Tvrzení NKÚ o podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou nepřesná a zavádějící
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí reaguje na nepřesná a zavádějící tvrzení ze závěru kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který mimo jiné tvrdí, že hlavní prioritou by mělo být pouze usnadnění přístupu osob se zdravotním postižením na volný trh práce, nikoliv na chráněný trh práce, v rámci něhož jsou podporováni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením (OZP) z celkového počtu svých zaměstnanců.
 • (Soubor typu .pdf)Zájem o dětské skupiny je obrovský. Dotace z aktuální výzvy byla rozebraná během několika hodin
  ilustrační fotoZájem o dětské skupiny u rodičů i provozovatelů nadále trvá. Žádosti o mimořádnou dotaci na vybudování a provoz dětských skupin znovu mnohonásobně překročily alokaci příslušné výzvy. Žadatelé si 350 milionů korun z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) “rozebrali” doslova za několik hodin.
 • Dlouhodobě nezaměstnaní si mohou zvýšit příjem v rámci veřejné služby
  ilustrační fotoLidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než půl roku, mají od února možnost zvýšit si příjem v rámci veřejné služby. Pokud odpracují v tomto režimu alespoň 30 hodin měsíčně, vzroste jim příspěvek na živobytí o 605 Kč. Pokud však ve veřejné službě pracovat nebudou a nepatří mezi zranitelné skupiny obyvatel (například seniory nebo osoby se zdravotním postižením), dávka na živobytí jim po šesti měsících neaktivity poklesne.
 • Česká republika odstranila další překážku pro japonské investory
  ilustrační fotoMinistryně práce sociálních věcí Michaela Marksová podepsala s velvyslancem Japonska v ČR panem Tetsuo Yamakawou protokol, který mění smlouvu o sociálním zabezpečení mezi oběma zeměmi. Japonští pracovníci, kteří jsou do ČR vysláni na klíčové pozice, budou moci uzavírat pracovní smlouvy s dceřinými společnostmi v ČR a zároveň zůstat pojištěni výhradně v japonském sociálním systému. Uzavření protokolu schválila již dříve vláda ČR.
 • Ministryně Marksová jednala s IT firmami o plánech v oblasti ICT ČSSZ
  ilustrační fotoZhodnotit situaci v IT na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) a další plány Ministerstva práce a sociálních věcí v této oblasti. To bylo cílem středečního jednání ministryně práce Michaely Marksové se zástupci IT firem.
 • Michaela Marksová navštívila zaměstnance firmy Albert
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová dnes navštívila za doprovodu předsedkyně odborových organizací OSPO Renaty Burianové a členů vedení řetězce Albert Ctirada Nedbálka a Michala Pavelky prodejnu v pražských Nových Butovicích.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Marksová jednala v Bruselu o evropském pilíři sociálních práv
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v pondělí jednala v Bruselu. Zúčastnila se konference Evropské komise k problematice evropského pilíře sociálních práv.
 • (Soubor typu .pdf)Odchod do důchodu je důležitý životní krok. Je vhodné se na něj připravit
  ilustrační fotoPodání žádosti o starobní důchod bývá zpravidla jednorázovou záležitostí. Jak žádat o důchod bod po bodu shrnuje stručný návod s 20 praktickými radami, co udělat a nač nezapomenout. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v průměru ročně obdrží 81 tisíc žádostí o starobní důchod a 33 tisíc žádostí o předčasný starobní důchod.
 • Michaela Marksová vyzvala kraje k co nejrychlejšímu odeslání peněz na sociální služby
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí splnilo slib. V historicky rekordním čase dokázalo zpracovat žádosti o dotace na sociální služby a odeslat peníze ze státního rozpočtu na účty krajů a Hlavního města Prahy. Je teď na nich, zda poskytovatelé dostanou finanční prostředky v průběhu února nebo až v následujících měsících, což jim může způsobit vážné problémy.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Marksová bude jednat se zástupci firem o plánech v oblasti ICT ČSSZ
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová bude jednat se zástupci IT firem o plánech a budoucnosti v oblasti informačních systémů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Po dobrých zkušenostech z loňského roku, tak bude pokračovat další kolo setkání se zástupci významných IT společností i v letošním roce.
 • (Soubor typu .pdf)Zaměstnavatelé musí dodržovat nařízení vlády, které od ledna zvýšilo minimální mzdy řidičům autobusů
  ilustrační fotoOd ledna začalo platit nařízení vlády, které zvýšilo minimální mzdy řidičům ve veřejné autobusové dopravě. Ministerstvo práce a sociálních věcí dohodu zprostředkovalo při složitých tripartitních jednáních mezi dopravci, zástupci vlády, krajů a zaměstnaneckými odbory. MPSV nyní upozorňuje, že zaměstnavatelé musí respektovat právní předpisy a při odměňování řidičů je zohlednit. Na dodržování minimální a nejnižší zaručené mzdy, včetně řidičů autobusové dopravy, se tento rok při kontrolách zaměří i Státní úřad inspekce práce (SÚIP).
 • (Soubor typu .pdf)Přebytek státního rozpočtu by měl být využit jako rezerva na důchody
  ilustrační fotoMinistryně práce Michaela Marksová navrhne, aby byl přebytek státního rozpočtu z roku 2016 převeden na speciální účet jako rezerva na důchody. Uspořených 62 miliard korun by tak mohlo být využito na výplatu a valorizaci důchodů v příštích letech.
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ v prosinci vyplatila důchod 567 sto a víceletým důchodcům
  ilustrační fotoZ údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplývá, že v prosinci 2016 pobíralo důchod 491 žen a 76 mužů, kterým bylo k 31. 12. 2016 sto a více let. Nejvíce jich žilo v Praze (103), dále v Jihomoravském kraji (87) a Středočeském kraji (53).

  Praha 12. 1. 2017
 • (Soubor typu .pdf)Účastníci důchodového spoření mohou požádat o doplacení pojistného kdykoliv během prvního pololetí 2017. Nejpozději však do 30. června
  ilustrační fotoZákon o ukončení důchodového spoření, který nabyl účinnosti v lednu loňského roku, poskytuje účastníkům důchodového spoření (tzv. II. pilíře) možnost, aby si individuálně doplatili pojistné na důchodové pojištění. Pokud se pro tuto možnost rozhodnou, musejí nejpozději do pátku 30. 6. 2017 uplatnit žádost o sdělení výše doplatku pojistného u okresní správy sociálního zabezpečení v místě podle svého trvalého pobytu. Doplatek pojistného na důchodové pojištění je třeba uhradit do 29. 12. 2017.

  Praha 9. 1. 2017
 • (Soubor typu .pdf)ÚP ČR zahájil činnost mobilního poradenského střediska v OKD
  ilustrační fotoOd úterý 10. 1. 2017 je odcházejícím zaměstnancům OKD k dispozici mobilní poradenské středisko Úřadu práce ČR. Jeho zástupci poskytují poradenské služby všem zájemcům přímo v prostorách zaměstnavatele.
 • (Soubor typu .pdf)První mikrojesle jsou v Pardubickém kraji
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí umožnilo vznik 72 mikrojeslí, které během tohoto roku zahájí svoji činnost. Mikrojesle jsou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost a bylo na ně uvolněno více než 133 milióny korun. První mikrojesle otevřelo začátkem ledna rodinné centrum Kulihrášek v Pardubicích.
 • (Soubor typu .pdf)Dotace na sociální služby budou vyplaceny již v průběhu ledna
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí výrazně zkrátilo dobu vyplácení dotace na sociální služby. V letošním roce se díky změně předpisů zrychlí výplata dotací ze státního rozpočtu. Kraje a Hlavní město Praha dostanou finanční prostředky již v lednu.
 • (Soubor typu .pdf)Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí
  ilustrační fotoNový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. V průběhu roku 2017 začne platit nová dávka tzv. otcovská poporodní péče. Rodičovský příspěvek půjde čerpat flexibilněji – změny očekáváme ke konci roku 2017.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vydalo leták ke zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017
  ilustrační fotoMinimální mzda se od 1. ledna 2017 zvýší o 1 100 Kč. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová prosadila ve vládě návrh na její zvýšení na 11 000 korun za měsíc. Základní hodinová sazba hrubé minimální mzdy se zvýší z 58,70 Kč na rovných 66 Kč za hodinu. MPSV chce o této novince informovat veřejnost mj. prostřednictvím letáku, který je distribuován na ÚP ČR, krajské či finanční úřady.
 • (Soubor typu .pdf)Gabriela Nekolová byla jmenována politickým náměstkem na MPSV
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová jmenovala na místo politické náměstkyně Gabrielu Nekolovou. Nastupuje na pracovní místo náměstka člena vlády, kterého na základě zákona o státní službě jmenuje přímo ministryně.
 • (Soubor typu .pdf)Operační program Zaměstnanost je premiantem v čerpání evropských dotací
  ilustrační fotoNejrychleji se v současném programovacím období 2014 až 2020 daří čerpat finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). A to nejen v porovnání s ostatními operačními programy v ČR, ale hlavně ve srovnání s předchozím obdobím a Operačním programem Lidské zdroje a Zaměstnanost (OP LZZ). Na konci letošního roku to bude již 34 miliard korun, což je téměř polovina všech prostředků v programu. OPZ dopadl výborně i v pravidelném hodnocení rizikovosti a MPSV nemusí přijímat žádná opatření na zrychlení čerpání dotací.
 • (Soubor typu .pdf)Inspekce práce za letošní rok eviduje přes 33 tisíc pracovních úrazů
  ilustrační fotoStátní úřad inspekce práce za leden až listopad eviduje 33 456 pracovních úrazů, z toho bylo bohužel 92 smrtelných. 1 196 úrazů evidují inspektoři jako závažné s hospitalizací nad 5 dnů a 32 168 spadá do kategorie ostatních pracovních úrazů.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV uvolnilo další peníze na vybudování mikrojeslí
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí umožní vznik dalších mikrojeslí. O podporu z Operačního programu Zaměstnanost je mezi žadateli velký zájem. Celkem bylo podpořeno 70 projektů, nejvíce mikrojeslí by mělo vzniknout ve Zlínském kraji.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV spouští další projekt v oblasti potravinové a materiální pomoci
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí v těchto dnech zahajuje projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“. Díky němu bude pokračovat distribuce potravin a základních materiálních potřeb těm nejchudším lidem.
 • O dotace mohou nově žádat i organizace, které cvičí asistenční psy pro lidi s postižením
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v pátek navštívila obecně prospěšnou společnost Pestrá společnost, která cvičí asistenční psy pro lidi s postižením. MPSV v letošním roce vůbec poprvé připravilo finanční dotační program určený pro organizace, které se zabývají výcvikem asistenčních psů. Dosud tuto možnost měli jen ti, kteří se profesionálně věnovali výcviku vodících psů pro nevidomé.
 • (Soubor typu .pdf)Nové výzvy v OPZ podporují sociální začleňování a sociální služby
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) v rámci prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou dvě nové výzvy. O finanční podporu na realizaci projektů v této oblasti se mohou ucházet obce, místní akční skupiny či neziskové organizace. V roce 2015 bylo v České republice sociálním vyloučením či chudobou ohroženo 14 % lidí z celkové populace.
 • (Soubor typu .pdf)Home office nebude omezen. Návrh sladí praxi s právem a lépe ochrání zaměstnance
  ilustrační fotoV některých médiích a na sociálních sítích se objevily názory, že novela zákoníku práce by měla ztížit či fakticky znemožnit práci z domova, takzvaný home office. Tato vyjádření se zakládají na nepravdivých a nepodložených informacích. Navrhovaná úprava neomezuje práci z domova, stávající povinnosti jsou pouze přesněji vyjádřeny, tak aby odpovídaly současné praxi, zároveň návrh ponechává možnost individuální dohody.

  Navrhovaná úprava zde.
 • Ministryně Marksová jednala s premiérem Sobotkou o úkolech do budoucna
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v úterý jednala s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Na bilanční schůzce, která proběhla přímo na MPSV, probrali splněné úkoly a priority pro dalších 11 měsíců. Hovořili tak například o valorizaci penzí, dlouhodobém ošetřovném či podpoře pracujících rodin s dětmi. Kvůli rozsáhlé agendě resortu ministryně s premiérem už dříve navštívila Českou správu sociálního zabezpečení, Generální ředitelství Úřadu práce ČR i inspektorát práce.
 • (Soubor typu .pdf)Dlouhodobé ošetřovné pomůže lidem, kteří se starají o své nemocné příbuzné
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí chce pomoci lidem pečujícím o své blízké, kteří potřebují jejich pomoc například po úrazu nebo vážné nemoci. Návrh tzv. dlouhodobého ošetřovného je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení a MPSV ho poté předloží vládě.
 • (Soubor typu .pdf)Inspektoři kontrolovali agentury práce, řada z nich neměla potřebné povolení
  ilustrační fotoPracovní agentury jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí trhu práce. Vedle agentur, které si své zákonem stanovené povinnosti plní, se však Státní úřad inspekce práce setkává s těmi, jež povinnosti nedodržují. Častěji než v minulých letech se objevují i tzv. zastřené agentury práce, které svou činnost vykonávají bez povolení vydaného Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR a zastírají to obchodní smlouvou s uživatelem.
 • (Soubor typu .pdf)Cesta do budoucnosti. Děti namalují, jak si představují pracovní život
  ilustrační fotoNovou výtvarnou soutěž „CESTA DO BUDOUCNOSTI: nejlepší pracovní život pro každého“ vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) pod záštitou MPSV. Soutěž je určena pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů. V rámci soutěže si děti zahrají na vizionáře a vyjádří pomocí obrázků, jak by mohla vypadat práce za 50 nebo 100 let, a jak se chránit před riziky, které můžeme dnes jen předvídat.

  Mladí tvůrci budou soutěžit ve věkových kategoriích 6 až 10 let a 11 až 16 let. Své práce mohou přihlásit do 31. března 2017.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vydalo statistickou publikaci k vývoji v oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR za rok 2015
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo publikaci pod názvem „Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ve vývojových řadách a grafech 2015“, která formou tabulek a grafů zachycuje dlouhodobý vývoj hlavních socioekonomických ukazatelů s důrazem na vybrané ukazatele v oblasti sociálních dávkových systémů.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Marksová se zúčastnila zasedání Rady EPSCO v Bruselu
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová ve čtvrtek jednala v Bruselu, kde se zúčastnila zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (Rada EPSCO). Hovořilo se zejména o připravovaném evropském pilíři sociálních práv, který by měl doplnit hospodářskou integraci eurozóny o zajištění zaměstnaneckých a sociálních práv, dovedností a kvalifikací a vést ke snižování nerovností.
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ zajistí valorizaci bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů
  ilustrační fotoOd lednové splátky roku 2017 se zvýší všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před 1. 1. 2017. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. O výši valorizace rozhodla vláda nařízením č. 325/2016 Sb., na základě kterého se základní výměra důchodu zvýší o 110 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 2,2 %.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vydalo aktualizovanou Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016
  ilustrační fotoPro velký zájem veřejnosti MPSV vydalo aktualizovanou „Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016“. Příručka si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v mnohdy složitém sociálním systému. Aktualizovaná verze obsahuje mimo jiné informace o tom, že letos se poprvé od jeho zavedení zvýšil příspěvek na péči. Obsahuje ale také řadu dalších důležitých informací, tipů a rad.

  „Jedním z hlavních cílů Ministerstva práce a sociálních věcí je zabezpečit pomoc lidem, kteří ji potřebují. Proto jsme se rozhodli pro již třetí vydání této příručky, ve které chceme čtenářům poskytnout přehledné, aktuální a srozumitelné informace,“ uvedla ministryně Michaela Marksová.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV smluvně zajistí přechodné období pro fungování agendových systémů
  ilustrační fotoVláda na svém zasedání vzala na vědomí informaci o dvou připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění, které mají zajistit provoz agendových systémů a systémové integrace na MPSV v přechodném období, než bude možné řádně přejít na nové informační systémy tvořící tzv. Jednotný informační systém práce a sociálních věcí vysoutěžené v rámci otevřených zadávacích řízeních.
 • (Soubor typu .pdf)Přelom roku změní jen výplaty důchodů s termínem 2. ledna. Vánoční svátky splatnost důchodu neovlivní
  ilustrační fotoKlienti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), kteří mají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty vždy 2. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech výjimečně až v úterý 3. ledna 2017.

  Praha 2. 12. 2016
 • (Soubor typu .pdf)Mimořádná výzva na podporu dětských skupin
  ilustrační fotoVzhledem k velkému zájmu o dětské skupiny ze strany rodičů i potenciálních poskytovatelů vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí novou výzvu podporující vznik a následný provoz této služby péče o děti. O dotaci z Operačního programu Zaměstnanost se mohou ucházet neziskové organizace, obce, kraje, vysoké školy i zaměstnavatelé z celé České republiky kromě hlavního města.
 • (Soubor typu .pdf)Zvažujete odchod do starobního důchodu? Zjistěte, máte-li na něj v roce 2017 nárok
  ilustrační fotoOdejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne nárok lidem, kteří v příštím roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 33 let. Žádost o důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. S žadatelem o důchod ji sepíší odborníci na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště.

  Praha 1. 12. 2016
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Marksová: Model podnikání se zaměstnaneckou spoluúčastí je třeba podporovat
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se zúčastnila semináře, který byl zaměřen na podporu participativního podnikání v České republice.
 • Michaela Marksová moderovala jednu z diskusí na konferenci o budoucnosti trhu práce
  ilustrační fotoV Černínském paláci v Praze proběhla mezinárodní konference, která řešila budoucí podobu pracovních trhů v evropském i celosvětovém kontextu. Účastnili se jí nejvýše postavení představitelé světových a evropských organizací, zástupci univerzit, odborových organizací či výzkumných institutů, kteří se zabývají otázkami pracovních trhů a jeho změnami. Konferenci nazvanou Budoucnost práce zahájil premiér Bohuslav Sobotka spolu s generálním ředitelem Mezinárodní organizace práce Guy Ryderem.
 • (Soubor typu .pdf)V ČR vznikne 57 nových mikrojeslí
  ilustrační fotoDíky podpoře MPSV a penězům z evropských fondů vzniknou nové mikrojesle. Ze 123 podaných žádostí bylo vybráno 57 nejlepších projektů, z toho sedm v Praze a padesát v regionech, nejvíce v Jihomoravském a Zlínském kraji. První mikrojesle by se měly otevřít na konci jara 2017.
 • Michaela Marksová přijala generálního ředitele MOP Guy Rydera
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová podepsala s generálním ředitelem Mezinárodní organizace práce Guy Ryderem dohodu o partnerství v oblasti rozvojové spolupráce a jednala s ním i o dalším rozvoji vzájemných vztahů včetně možnosti spolupráce na různých projektech.
 • Rada vlády jednala o zákonech, které ovlivní životy seniorů
  ilustrační fotoMinistryně Michaela Marksová předsedala v pořadí již 29. jednání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, které se konalo 24. listopadu. Tématem byly dopady, které budou mít připravované změny zákonů na seniorskou populaci.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV je připraveno pomoci zaměstnancům OKD
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí je připraveno v návaznosti na rozhodnutí představenstva společnosti OKD, a.s. a věřitelského výboru o trvalém uzavření Důlního závodu 3 (Paskov) ke dni 31. března 2017 a zrušení sociálního programu Závodu důl Paskov pomoci řešit těžkou životní situaci zaměstnanců společnosti OKD.
 • (Soubor typu .pdf)Zaměstnanci nedostávali výplaty. Bývalému provozovateli hotelu hrozí pokuta až dva miliony korun
  ilustrační fotoZaměstnanci hotelu Žákova hora v Herálci dva měsíce nedostali za svou práci zaplaceno. Na základě jejich oznámení v hotelu provedli kontrolu pracovníci Státního úřadu inspekce práce (SÚIP). Za nevyplacení mzdy nebo její části hrozí zaměstnavateli pokuta až dva miliony korun.
 • (Soubor typu .pdf)27 let od podpisu Úmluvy o právech dítěte vláda projedná návrh na sjednocení systému péče o ohrožené děti
  ilustrační fotoVčera uplynulo přesně dvacet sedm let od přijetí Úmluvy o právech dětí, kterou přijalo Valné shromáždění OSN v roce 1989. Podpora ohrožených dětí a rodinné péče je jednou z hlavních oblastí, ve které se Ministerstvo práce a sociálních věcí angažuje.
 • (Soubor typu .pdf)Náměstek Hejduk jednal se zástupci zaměstnanců FDV
  ilustrační fotoOdborová organizace zaměstnanců Fondu dalšího vzdělávání odvolala na základě opatření provedených Ministerstvem práce a sociálních věcí stávkovou pohotovost. Náměstek ministryně pro řízení úřadu Petr Hejduk, který má podle vnitřních předpisů na starosti metodické řízení a koordinaci s touto příspěvkovou organizací ministerstva, projednal další postup se zástupci zaměstnanců Fondu.
 • Česko-slovenským důchodům se bude věnovat poradenský den. Odborníci poradí lidem s pracovní historií z dob federace
  ilustrační fotoJiž pošesté připravila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci se slovenskou Sociální pojišťovnou jedinečný poradenský den pro zájemce o osobní konzultaci k problematice česko-slovenských důchodů. Ten se bude konat ve středu 23. 11. v klientském centru při ústředí ČSSZ v Praze.

  Praha 10. 11. 2016
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ: Zkontrolován každý desátý v pracovní neschopnosti, uděleno přes 2 500 postihů
  ilustrační fotoLetos od ledna do září zkontrolovali pověření pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 118 419 lidí na tzv. neschopence. Ve 2 594 případech bylo přistoupeno k udělení postihu za nedodržování lékařem stanoveného „režimu léčby“. Nejvíce postihů bylo uděleno v Plzeňském kraji (391), naopak nejméně v Jihočeském kraji (54). Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
 • (Soubor typu .pdf)Otevřený dopis ministryně Michaely Marksové generálnímu řediteli Ahold Czech Republic
  ilustrační fotoMinistryně práce Michaela Marksová se rozhodla zaslat otevřený dopis generálnímu řediteli a předsedovi představenstva společnosti AHOLD Czech Republic, a. s. Jesperu Lauridsenovi z důvodu upozornění na určité praktiky v oblasti odměňování zaměstnanců této společnosti.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2015
  ilustrační fotoStatistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2015. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči), k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly MPSV.
 • Sedm obcí a měst získalo titul Obec přátelská rodině
  ilustrační fotoJiž osmým rokem soutěžily obce, města i městské části z celé České republiky o titul Obec přátelská rodině a finanční dotaci na aktivity, které podpoří rodiny. Ocenění a šeky s peněžní dotací předala vítězům ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
 • (Soubor typu .pdf)V nemocnosti opět „vedou“ onemocnění dýchacích cest a pohybové soustavy
  ilustrační fotoNemoci dýchací soustavy jsou na špici žebříčku nejčastějších příčin stonání lidí na tzv. neschopence tradičně již několik let. Ani období od ledna do září letošního roku nebylo výjimkou, opět byly nejčastějším důvodem dočasné pracovní neschopnosti pojištěnců, a to ve 369 564 případech. Za stejné období Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovala celkem 234 060 případů onemocnění pohybové soustavy.
 • (Soubor typu .pdf)Nejvíce neschopenek ukončili lékaři ve Středočeském kraji, nejdéle se stonalo v kraji Zlínském
  ilustrační fotoZ celkového počtu 1 157 906 ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti, tzv. neschopenek vypsaných za první tři čtvrtletí roku 2016 nejvíce připadlo na Středočeský kraj. Bylo jich 133 088. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
 • Práce na IT systémech resortu MPSV pokračují podle plánu
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí úspěšně uplatňuje nové principy při zadávacích řízeních na ICT služby, tak aby byly transparentní, efektivní a provozně jednodušší. Zároveň se daří naplňovat základní strategický cíl IT projektů, tj. sledovat moderní trendy a více se přiblížit potřebám občanů.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vyhlašuje veřejnou soutěž na nové logo a grafický manuál
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje dvoukolovou veřejnou soutěž na nové logo a grafický manuál. Účastnit se jí mohou fyzické i právnické osoby, tedy například i školy zaměřené na grafiku a design. Každý může zaslat nejvýš tři návrhy. Uzávěrka soutěže je 30. listopadu ve 14 h.
 • (Soubor typu .pdf)Evropské ženy pracují od zítřka „zdarma“
  ilustrační fotoEvropský den rovného odměňování žen a mužů letos připadá na 3. listopadu. Znamená to, že od tohoto dne až do konce roku pracují ženy v průměru Evropské unie bez odměny za práci. Průměrný rozdíl v odměňování žen a mužů činí totiž v rámci Unie 16,1 procenta. V ČR je rozdíl třetí nejvyšší z celé EU, konkrétně 22,1 procenta. Den rovného odměňování u nás tak letos připadl dokonce už na 11. října.
 • Jak bydlí čeští senioři? V Senátu se hovořilo o problémech i budoucnosti seniorského bydlení
  ilustrační fotoDostupné bydlení pro české seniory bylo tématem mezinárodní konference, kterou pořádal Senát PČR a Rada seniorů České republiky. V úvodu akce vystoupila ministryně Michaela Marksová a představila hlavní důvody, které vedly ke vzniku zákona o sociálním bydlení. Ten by měl být zásadním opatřením, které pomůže nejen seniorům najít finančně dostupné nájemní bydlení.
 • (Soubor typu .pdf)O příspěvek na dojíždění za prací mohou žádat lidé z celé republiky
  ilustrační fotoOd listopadu 2016 začne Úřad práce ČR poskytovat příspěvek na dojíždění za prací v rámci celé České republiky. Dosud měli uchazeči a zájemci o zaměstnání tuto možnost pouze v rámci pilotního provozu v šesti krajích ČR. Nově mohou lidé žádat také o příspěvek na přestěhování.
 • Číňané se zajímali o naše zkušenosti v sociální oblasti
  ilustrační fotoMinistryně Michaela Marksová ve čtvrtek 27. 10. přijala čínskou delegaci, která přijela v rámci projektu mezi EU a Čínou „Reforma sociální ochrany“. Zástupci Státní rozvojové a reformní komise (NDRC), která má koordinaci reforem v sociální oblasti v Číně na starosti, a představitelé příslušných úřadů provincií Guangdong a Sichuan se zajímali především o důchodový systém v České republice, otázky sociálního zabezpečení, veřejné služby zaměstnanosti nebo například pracovní migraci.
 • (Soubor typu .pdf)Zvažujete odchod do starobního důchodu? Orientační výši důchodu spočítá ePortál ČSSZ
  ilustrační fotoZájemcům o informativní výpočet budoucího starobního důchodu bude stačit jen pár kliknutí a dozví se jeho orientační výši. Ode dneška mohou budoucí důchodci, klienti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), využívat novou službu ePortálu ČSSZ. Je jí online důchodová kalkulačka, která automaticky „načte“ údaje evidované v ČSSZ na tzv. důchodovém kontě. Důchodová kalkulačka je na ePortálu ČSSZ přístupná pod službou „Informativní výpočet starobního důchodu“ všem vlastníkům datových schránek (datovek).
 • (Soubor typu .pdf)Michaela Marksová: Neumíme pracovat s názory dítěte, musíme ho více respektovat
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vystoupila na mezinárodní konferenci Participační práva dětí – sdílení dobré praxe, kterou v Brně uspořádal Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD). Zástupci úřadu zde představili projekt, který se snaží dát dítěti větší možnosti a práva, aby v kauze, která se ho týká, nehrálo pouze pasivní roli.
 • (Soubor typu .pdf)Pracujete při důchodu? O jeho navýšení si můžete žádat již po 360 odpracovaných dnech
  ilustrační fotoOd ledna do října obdržela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bezmála 62 tisíc žádostí o přepočet starobního důchodu pracujících důchodců. Počet podaných žádostí tak dosáhl úrovně za celý loňský rok a pravděpodobně bude atakovat hranici z roku 2014, kdy si o přepočet požádalo téměř 70 tisíc důchodců. Vylepšit si důchod mohou pracující důchodci za každých 360 odpracovaných dnů, a to i v případě, kdy v zaměstnání pokračují. Přepočet důchodu se neprovádí automaticky, ale na základě žádosti důchodce.

  Praha 20. 10. 2016
 • (Soubor typu .pdf)MPSV podpoří rovnost mužů a žen na trhu práce v rámci Operačního programu Zaměstnanost
  ilustrační fotoMezi přetrvávající problémy v oblasti trhu práce patří nerovnost mezi pohlavími. Míra nezaměstnanosti žen je mnohem vyšší než mužů a neodůvodněné rozdíly panují také v jejich odměňování. MPSV bojuje proti tomuto jevu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Zodpovědné firmy, obce, kraje, jimi zřizované organizace nebo školy, které chtějí tento problém aktivně řešit, mohou dosáhnout na finanční podporu, žádosti lze předkládat až do konce letošního roku.
 • Osvědčení Bezpečný podnik, soutěže Správná praxe a Profesionál BOZP mají své vítěze
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociální věcí Michaela Marksová společně s generálním inspektorem Rudolfem Hahnem ze SÚIP v Kaiserštejnském paláci předali ocenění vítězným společnostem z celé ČR za mimořádné výsledky a aktivity v oblasti BOZP. Součástí slavnostního dne bylo předávání osvědčení Bezpečný podnik a ocenění vítězných společností v rámci mezinárodní soutěže Správná praxe. Události předcházelo slavností vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI, které se konalo v pražském hotelu DAP.
 • Odborníci v parlamentu vyvraceli mýty o pěstounech. Zkreslené informace ohrožují děti v náhradní rodinné péči v České republice
  ilustrační fotoSeminář Náhradní rodinná péče očima odborníků proběhl v pondělí na půdě Poslanecké sněmovny PČR pod záštitou poslankyně Zuzany Kailové. Odborníci tady celý den vyvraceli zkreslené informace, které vážně ohrožují péči o děti, jež nemohou z různých důvodů vyrůstat ve vlastní rodině.
 • (Soubor typu .pdf)Pakty zaměstnanosti zlepšují nepříznivou situaci na trhu práce v regionech
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se v Ústí nad Labem zúčastnila workshopu k paktu zaměstnanosti a regionálním observatořím trhu práce. Jedná se o strategická partnerství, která uzavírá kraj, firmy a školy nebo zástupci zaměstnavatelů. Na základě užší spolupráce se daří zlepšovat situaci v oblasti nezaměstnanosti v daném regionu.
 • Novinky ušetří lidem papírování a čas strávený na úřadech
  ilustrační fotoZadat neschopenku přímo z domu přes počítač nebo tablet, zjistit v jaké fázi se nachází žádost o dávku nemocenského pojištění nebo získat ihned přehled doby důchodového pojištění. Zní vám to jako hudba vzdálené budoucnosti? Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení přichází s novinkami, které využijí nové moderní technologie. Současné legislativní prostředí neumožnuje revoluční změnu a okamžitou elektronizaci tiskopisů, proto MPSV navrhne zásadní právní úpravy této oblasti.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV zve na Profesia Days
  ilustrační fotoNejen uchazeči o zaměstnání, ale i ti, kteří uvažují o změně pracovního místa, by si neměli nechat ujít již 6. ročník veletrhu Profesia Days, který ve dnech 12. a 13. října hostí výstaviště PVA Expo Praha Letňany. Ministerstvo práce a sociálních věcí převzalo, jako již v minulých letech, nad veletrhem záštitu. Vstup je pro všechny zdarma.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Marksová společně s premiérem Sobotkou navštíví centrálu ČSSZ
  ilustrační fotoV pátek 7. října 2016 zavítá předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka do centrály České správy sociálního zabezpečení. V doprovodu ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové bude jednat s vedením správy i řediteli krajských poboček. Hlavním tématem jednání bude rozvoj sociálních služeb v České republice. Následně si také prohlédne prostory ČSSZ.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV na veletrhu Absolvent UK 2016 informovalo zájemce o možnostech práce v resortu
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ve středu nechybělo na veletrhu pracovních příležitostí Absolvent UK 2016, který se konal v historických prostorách Karolina. Zájemci se tak mohli dozvědět o tom, jak získat zaměstnání v jednom z nejvýznamnějších ústředních orgánů.
 • (Soubor typu .pdf)Řidičům autobusů stoupnou mzdy skoro o čtyřicet procent
  ilustrační fotoMzdy řidiček a řidičů veřejných linkových autobusů v regionech výrazně stoupnou. Ministerstvo práce a sociálních věcí úspěšně zprostředkovalo dohodu při složitých tripartitních jednáních mezi dopravci, zástupci vlády, krajů a zaměstnaneckými odbory. Opatření by mělo být účinné od prvního ledna příštího roku.
 • (Soubor typu .pdf)Minimální mzda se sjednotí a zvýší na 11 tisíc korun
  ilustrační fotoMinimální měsíční mzda se se od 1. ledna 2017 zvýší ze současných 9 900 na 11 000 korun, minimální hodinová mzda pak z 58,70 korun na rovných 66 korun. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, který na středečním jednání schválila vláda, zároveň ruší zvláštní sazbu minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem. Bude tak platit jedna sazba minimální mzdy pro všechny zaměstnance.
 • Zlatý podzim života. Děti opět malovaly, jak si představují šťastné stáří
  ilustrační fotoJiž po sedmé byli v pražských Emauzích vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí. Ceny dětem předali náměstek ministryně práce a sociálních věcí Petr Krčál, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký, akademický malíř Kristian Kodet a výkonný ředitel ze Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek.
 • Marksová a premiér Sobotka předali ocenění seniorům
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová spolu s premiérem Bohuslavem Sobotkou ocenili seniory a organizace, kteří ve svém volném čase pomáhají zlepšit kvalitu života seniorů a obětavě pomáhají ostatním. Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace se předávala v Brně na mezinárodní konferenci „Příprava společnosti na demografické změny“.
 • Oslavte s námi svátek seniorů
  ilustrační fotoNa první den v říjnu připadl Mezinárodní den seniorů. Současná vláda řadou opatření zlepšuje jejich život, propaguje aktivní styl stárnutí a zasazuje se o větší solidaritu mezi generacemi. Netýká se to jen otázky zvyšování důchodů nebo návrhu zákona o sociálním bydlení, které by měly seniorům přinést větší ekonomické a sociální jistoty. Prostřednictvím dotací byla podpořena řada organizací, které své aktivity zaměřují ve prospěch seniorů.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Marksová ocení aktivní seniory
  ilustrační fotoPosílit přípravy na stárnutí populace ve všech aspektech, které s tímto demografickým přerodem souvisí. O tom se bude diskutovat na mezinárodní konferenci „Příprava společnosti na demografické změny“, která se koná 3. a 4. října v Brně. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová na úvod spolu s premiérem Bohuslavem Sobotkou předá cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.
 • Odborníci diskutují o péči doma a sociální práci
  ilustrační fotoZda a jak mohou žít lidé s různými handicapy v přirozeném prostředí, přijeli diskutovat odborníci z celého světa na XIII. Hradecké dny sociální práce. Také Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR představilo hned v několika diskutovaných oblastech vlastní teze a záměry.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda chce do státní služby přilákat nové odborníky. Platové tarify budou více motivační
  ilustrační fotoOd prvního listopadu letošního roku se o čtyři procenta zvýší platové tarify ve státní službě a dojde k úpravám v systému odměňování tak, aby byli oceněni odborníci na klíčových pozicích ve státní správě. Opatření by mělo přilákat i potenciální uchazeče o práci ve státní službě.
 • Ministryně Marksová: Zvýšení důchodů o 308 korun je rozumný kompromis. Dofinancují se i sociální služby
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová považuje vládní shodu na zvýšení důchodů průměrně o 308 korun za rozumný kompromis. Dlouhodobě podfinancované sociální služby dostanou ze státního rozpočtu navíc 700 milionů korun, zejména na platy zaměstnanců. Dalších 200 milionů korun půjde na posílení sociální práce na obcích.
 • (Soubor typu .pdf)Během září ČSSZ opět bezplatně zašle přehledy „důchodového konta“, tentokrát ročníkům narození 1955 a 1958
  ilustrační fotoVíce než 100 tisíc lidí předdůchodového věku obdrží přehled dob důchodového pojištění. Ve druhé polovině září ho mužům narozeným v roce 1955 a ženám ročníku narození 1958 začne rozesílat Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Díky němu budou mít možnost v předstihu zjistit stav svého tzv. důchodového konta.
 • (Soubor typu .pdf)Jak se vyvíjela životní úroveň Čechů v uplynulých dvaadvaceti letech?
  ilustrační fotoVývoj výše průměrného měsíčního příjmu domácností českých zaměstnanců za poslední dvě dekády, procentní nárůst příjmů domácností seniorů, struktury spotřeby, úspor a zadlužení domácností. To vše najdete v publikaci Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 - 2015, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
 • MPSV podporuje odpovědné a efektivní zadávání veřejných zakázek. O nových příležitostech debatovali čeští i zahraniční odborníci
  ilustrační fotoProč a jak uplatňovat ve veřejných zakázkách principy odpovědného zadávání – to bylo hlavním tématem odborné konference, kterou uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství. Čeští i zahraniční odborníci zde diskutovali o možnostech, jak při zadávání veřejných zakázek zohledňovat aspekty například v oblasti zaměstnanosti nebo udržitelné ekonomiky. Téma konference, která se uskutečnila 15. září v Lichtenštejnském paláci v Praze, reflektuje trendy EU i nový zákon o zadávání veřejných zakázek, jehož účinnost nastane letos 1. října.
 • (Soubor typu .pdf)Sněmovna v prvním čtení podpořila zavedení otcovské dovolené
  ilustrační fotoPoslanecká sněmovna PČR dnes schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí k zavedení tzv. otcovské dovolené. V rámci novely zákona o nemocenském pojištění se rozšíří i okruh lidí s nárokem na sirotčí důchod a nově budou mít nárok na nemocenskou i dobrovolní hasiči.
 • MPSV zve na odbornou konferenci k sociálnímu bydlení
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací ČR (ANNO ČR) spolupořádá odbornou konferenci „Co je cílem sociálního bydlení?“, která se bude konat 27. září 2016 od 9.00 do 17.00 hod. v prostorách Sálu zastupitelstva Magistrátu hlavního města Praha. Cílem konference je reflexe současného stavu přípravy zákona o sociálním bydlení a také diskuse o tématu s jednotlivými aktéry.
 • Komunikaci s lidmi s PAS bude snazší prostřednictvím komunikačního souboru
  ilustrační fotoDne 8. září 2016 byl na tiskové konferenci Úřadu vlády České republiky v poslanecké sněmovně za účasti zástupce Ministerstva práce a sociální věcí a dalších resortů představen Komunikační soubor.

 • (Soubor typu .pdf)Projekt MPSV zajistí pravidelný oběd pro více než 3 tisíce dětí z chudých rodin
  ilustrační fotoSe začátkem nového školního roku řeší řada rodičů otázku, kde vzít peníze na zaplacení obědů pro své děti. Ministerstvo práce a sociálních věcí jim opět podává pomocnou ruku. Díky projektu „Obědy do škol“ budou mít zhruba tři tisíce dětí stravování zajištěno.
 • (Soubor typu .pdf)Dne 5. 9. 2016 po krátké nemoci zemřela PaedDr. Marie Vorlová
  ilustrační fotoZpráva o úmrtí dr. Marie Vorlové zasáhla i Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda schválila věkový strop, do důchodu se bude odcházet v 65 letech
  ilustrační fotoVláda stanovila strop odchodu do důchodu na 65 let. Přijala tak návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Hranice odchodu do důchodu je pevně určena ve všech zemích Evropské unie.
 • (Soubor typu .pdf)Osudy nemocných dětí nejsou lhostejné zaměstnancům českolipské a jablonecké OSSZ
  ilustrační fotoZaměstnanci okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) v České Lípě a Jablonci nad Nisou dlouhodobě podporují svými aktivitami po celý rok děti, které se perou se závažným onemocněním. Pomoc nejmenším a nejslabším probíhá různě - ať už se jedná o sběr víček od PET láhví, finanční podporu nebo nákup např. hraček či výtvarných potřeb.
 • (Soubor typu .pdf)Exekuční srážky z důchodů a dávek nemocenského pojištění: přes 1,1 miliardy korun vyplatila ČSSZ od ledna do června věřitelům svých klientů
  ilustrační fotoPřesně 84 699 důchodců mělo v červnu letošního roku exekuci z důchodu, který vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Průměrná výše srážky ze všech druhů důchodu v tomto měsíci činila 1 902 Kč. Od ledna do června 2016 ČSSZ poukázala na účty nikoliv důchodcům, ale jejich věřitelům celkem 973 miliónů korun..

  Podrobná tabulka zde.
 • (Soubor typu .pdf)Česká republika je jedinou ze zemí EU, která nemá stanovenu pevnou hranici odchodu do důchodu
  ilustrační fotoV Evropské unii je 13 zemí, ve kterých se odchází do důchodu v 65 letech. V 11 zemích mají tuto hranici ještě nižší. O tom, zda bude i v České republice věk odchodu do důchodu pevně určen, případně v kolika letech, rozhodne vláda. Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá dva variantní návrhy – 65 a 67 let.
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ zvolena předsedou věřitelského výboru těžební firmy OKD
  ilustrační fotoČeská správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) byla v pondělí 29. srpna 2016 zvolena předsedou věřitelského výboru těžební firmy OKD. Rozhodli o tom jednohlasně ostatní věřitelé OKD na první schůzi věřitelského výboru, která proběhla na půdě ústředí ČSSZ.
 • (Soubor typu .pdf)Novela zákona zabrání zneužívání agenturního zaměstnávání
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová prosadila opatření, která upravují oblast agenturního zaměstnávání. Nově by měl licenci získat jen subjekt, který složí peněžitou kauci. Návrh má dále za cíl bránit zneužívání takzvaného řetězení smluv u agenturních zaměstnanců a lépe definuje a upravuje přestupky a správní delikty v této oblasti.
 • (Soubor typu .pdf)NKÚ kritizuje smlouvy uzavřené za předchozích vedení, za poslední dva roky MPSV za služby výrazně ušetřilo
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí reaguje na zjištění kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), které se týkají výdajů resortů na nákup materiálu a služeb v letech 2013 a 2014. Zpráva kontrolorů upozorňuje na zakázky uzavřené za minulých vedení, náklady na služby byly od roku 2014 postupně analyzovány a k nápravě tak začalo docházet ještě před začátkem kontroly NKÚ.
 • (Soubor typu .pdf)Zákoník práce lépe ochrání zaměstnance, zejména po rodičovské dovolené
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová předložila středečním jednání vládě návrh novely zákoníku práce, který posiluje ochranu a postavení zaměstnanců. Návrh zajistí prohloubení principu takzvané „flexikurity“, tedy posílení pružnosti základních pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany zaměstnance.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Marksová navštívila Moravskoslezský kraj
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v rámci pravidelných cest do regionů navštívila Moravskoslezský kraj, kde zavítala do několika menších či větších firem a průmyslových zón ve Frýdku-Místku.
 • (Soubor typu .pdf)Zajímají vás podrobné údaje z důchodové oblasti? Najdete je ve statistické ročence ČSSZ za loňský rok
  ilustrační fotoStatistická ročenka České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) za rok 2015 přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, jednu z hlavních činností instituce. Elektronická verze ročenky je již nyní na webových stránkách ČSSZ. Obsahově navazuje na předchozí ročníky.
 • (Soubor typu .pdf)MSPV podporuje zachování stávajícího systému rané péče v ČR
  ilustrační fotoRaná péče má v České republice již 25 letou tradici, jako komunitní služba úspěšně pomáhá rodinám s dětmi s postižením. Sociální model rané péče v ČR představuje profesionální, moderní a uznávaný systém v evropském i světovém srovnání a je z kompetenčního zákona správně ukotven v zákoně o sociálních službách.
 • (Soubor typu .pdf)Český důchod putoval v loňském roce takřka do všech kontinentů světa
  ilustrační fotoDůchody vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) mají své příjemce po celém světě. Avšak nejvíce důchodů loni tradičně mířilo do Evropy – do sousední Slovenské republiky, Německa a Polska. ČSSZ v prosinci minulého roku evidovala 87 588 důchodců s nárokem na český důchod v 87 zemích.
 • (Soubor typu .pdf)8 bludů o sociálním bydlení
  ilustrační fotoNikdo byt nedostane ani za peníze, ani zadarmo. Systém sociálního bydlení má podpořit pouze nájemní bydlení, nikoliv bydlení v osobním vlastnictví. Účelem návrhu je podpora nájemního bydlení pro mladé rodiny s dětmi, seniory, zdravotně postižené nebo osoby bez domova. Pro lidi, kteří nedosáhnou na běžný tržní nájem a končí proto zbytečně v ubytovnách nebo na ulici. Sociální bydlení bude záchranná síť, která lidem pomůže najít střechu nad hlavou za přiměřený měsíční nájem. A jelikož v těchto bytech budou lidé platit sociální nájemné, bude i stát doplácet na dávkách na bydlení méně než je tomu nyní.
 • (Soubor typu .pdf)Studentům náleží sirotčí důchod i během prázdninových brigád
  ilustrační fotoStudentům denní formy studia náleží výplata sirotčího důchodu, i když během něj pracují či podnikají. Nárok na výplatu dávky mají studenti i v průběhu letních prázdnin, kdy většina z nich nastupuje na brigády. V případě jiných forem studia (dálkové, distanční apod.) sirotčí důchod náleží, jestliže sirotek vykonává výdělečnou činnost, ze které není odváděno pojistné na sociální zabezpečení (tj. nezakládá účast na pojištění), nebo i za situace, kdy je veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání bez nároku na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

  Praha 5. 8. 2016
 • Od srpna se zvyšuje příspěvek na péči o deset procent
  ilustrační fotoV rámci novely zákona o sociálních službách dochází od srpna 2016 ke zvýšení příspěvku na péči o deset procent. Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení od srpna žádat. Úřad práce ČR, který příspěvek v praxi vyplácí, jej upraví automaticky podle přiznaného stupně závislosti. Na konci července a začátkem srpna rozešle ÚP ČR všem lidem, kteří pobírají příspěvek na péči, dopis s informací o změně výše příspěvku.
 • Druhým politickým náměstkem ministryně bude Petr Krčál
  ilustrační fotoTakzvaným politickým náměstkem ministryně práce a sociálních věcí byl 1. srpna 2016 jmenován Petr Krčál. Nastupuje na pracovní místo náměstka člena vlády, kterého na základě zákona o státní službě jmenuje přímo ministryně Michaela Marksová. Na MPSV se zaměří především na oblast sociálních služeb.
 • (Soubor typu .pdf)Rada vlády pro seniory a stárnutí populace se chystá ocenit aktivní seniory
  ilustrační fotoZa významný přínos v oblasti seniorské problematiky a za aktivity vedoucí ke zvýšení kvality života seniorů či k řešení problematiky stárnutí a stáří je možné nominovat jednotlivce nebo skupinu seniorů do unikátní soutěže, kterou vyhlašuje Rada vlády pro seniory a stárnutí populace. Smyslem ocenění je symbolicky poděkovat seniorům, kteří bezplatně věnují svůj volný čas obecně prospěšným činnostem, vedou seniorské, mezigenerační nebo zájmové organizace, podporují aktivity v rámci dobrovolnictví nebo sami jako dobrovolníci ve svém volném čase působí. Nominace je možné zasílat do konce srpna letošního roku.
 • (Soubor typu .pdf)Některým sociálním službám hrozí zánik. Vláda rozhodla o uvolnění 270 milionů korun
  ilustrační fotoVláda se shodla na dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem. Dotace ve výši 270 milionů korun na podporu sociálních služeb v letošním roce je určena na řešení krizové situace v oblasti financování, a také na zlepšení odměňovaní pracovníků v sociálních službách.
 • (Soubor typu .pdf)Nejvíce se stonalo v kraji Středočeském, nejdéle ve Zlínském
  ilustrační fotoV pololetí roku 2016 bylo ve Středočeském kraji ukončeno 98 896 případů dočasné pracovní neschopnosti, což je nejvíc z jejich celkového počtu 852 438 v České republice. Nejdéle na tzv. neschopence byli pojištěnci ve Zlínském kraji – průměrně tam dočasná pracovní neschopnost trvala 50 dnů. Byla tedy zhruba o 8 dnů delší než celorepublikový průměr, který činil téměř 42 dnů. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
 • (Soubor typu .pdf)IOP přispěl k přeměně zařízení sociálních služeb i poboček Úřadu práce
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ukončilo administraci Integrovaného operačního programu (IOP) z minulého programového období 2007 – 2013. Z programu se podařilo vyčerpat 2,1 miliardy korun, které financovaly celkem 144 projektů v oblasti zaměstnanosti a sociální integrace.
 • (Soubor typu .pdf)Moderní a efektivní veřejná správa. MPSV a Sdružení místních samospráv se dohodli na užší spolupráci
  ilustrační fotoProblematika sociálního bydlení, financování a zajištění dostupnosti sociálních služeb, aplikace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti nebo podpora rodiny a slaďování rodinného a profesního života. To jsou hlavní témata memoranda o spolupráci, které v Senátu podepsali ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák. Společným cílem je výkon moderní a efektivní veřejné správy.
 • (Soubor typu .pdf)Příspěvek na péči zvýší ÚP ČR příjemcům automaticky
  ilustrační fotoLidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení od srpna žádat. Úřad práce ČR, který dávku vyplácí, jej upraví automaticky podle přiznaného stupně závislosti na pomoci jiné osoby.
 • (Soubor typu .pdf)Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci, do nároku na důchod se započítá
  ilustrační fotoV posledních letech se rozrůstá generace lidí, kteří se dostávají do takřka neřešitelné situace, neboť jim ještě „neskončila“ péče o nezaopatřené děti, a zároveň musí pečovat o stárnoucí rodiče či příbuzné. Tzv. sendvičová generace, tedy populace ve věku mezi 45 – 65 lety věku, pak stojí před těžkou otázkou, jak s vlastní prací skloubit časově náročnou péči o své blízké. „Vyměnit“ zaměstnání za péči o jinou osobu jde, aniž by lidé přišli o potřebné roky pro přiznání důchodu.
 • (Soubor typu .pdf)Příjmy z důchodového pojištění v prvním pololetí rostly více než výdaje na důchody
  ilustrační fotoV prvním pololetí roku 2016 bylo vyplaceno na důchody téměř 195 mld. korun, což je o 8,7 mld. více než ke stejnému datu v roce 2015. Výdaje na dávky důchodového pojištění sice stouply, ovšem díky rekordním příjmům z důchodového pojištění se přesto zároveň snížil schodek, neboť inkaso z pojistného rostlo více než výdaje, a to o 10,1 mld. korun. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ na důchodovém pojištění vybrala celkem 183,6 mld. korun (loni 173,5 mld. korun).
 • (Soubor typu .pdf)V červnu pobíralo důchod 583 sto a víceletých seniorů
  ilustrační fotoČeská správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v červnu vyplatila důchod 583 klientům, kterým k 30. 6. 2016 bylo sto a více let. Nejstarší příjemkyně důchodu v červnu byla žena z Jihomoravského kraje, narozená v roce 1907. V současnosti je podle evidence ČSSZ nejstarší důchodkyní žena ročníku narození 1908, taktéž z Jihomoravského kraje. Nejstarší muž, pobírající důchod, se narodil roku 1909 a žije v Libereckém kraji.
 • (Soubor typu .pdf)Na „příspěvek na dojíždění“ dosáhne více lidí
  ilustrační fotoPodpora zaměstnanosti uchazečů ze skupin ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností a snaha o sladění nabídky a poptávky na trhu práce. To jsou hlavní cíle příspěvku na podporu regionální mobility, který v pilotním provozu poskytuje od dubna 2016 Úřad práce ČR. Podmínky jeho přiznání se nyní mění a rozšiřuje se i počet regionů, ve kterých o něj mohou zájemci žádat. Na příspěvek tak dosáhne více lidí.
 • Premiér Sobotka jednal v Ústeckém kraji o kompenzaci pro horníky a situaci v autobusové a železniční dopravě
  ilustrační fotoV úterý 12. července 2016 předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová společně navštívili Ústecký kraj, kde jednali se zástupci města Jirkova o kompenzaci pro horníky v důsledku útlumu těžby uhlí či o využití brownfieldů.
 • Nezaměstnanost v červnu klesla, počet volných míst nadále roste
  ilustrační fotoK 30. 6. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 384 328 uchazečů o zaměstnání. To je o 10 461 méně než v květnu, o 67 067 méně než v červnu 2015 a nejméně od prosince 2008, kdy jich bylo 352 250. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 365 594 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 5,2 % (květen 2016 – 5,4 %, červen 2015 – 6,2 %). Meziročně se o téměř 37 tis. zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 133 939, což je nejvíce od září 2008. Tehdy jich bylo 139 557. V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za květen, nejnižší nezaměstnanost v EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.
 • (Soubor typu .pdf)Politickým náměstkem ministryně práce se stal Robin Povšík
  ilustrační fotoTzv. politickým náměstkem ministryně práce a sociálních věcí (MPSV) se od července 2016 stal Robin Povšík. Nastupuje na pracovní místo náměstka člena vlády, kterého na základě zákona o státní službě jmenuje přímo ministryně Michaela Marksová.
 • (Soubor typu .pdf)Hradecké dny sociální práce se zaměří na péči v rodinném prostředí
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ústavem sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci XIII. Hradecké dny sociální práce, která proběhne 23. a 24. září 2016 již tradičně na půdě univerzity. Pro letošní rok bylo zvoleno téma Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí, zájemci o aktivní účast se mohou hlásit už nyní.
 • (Soubor typu .pdf)Michaela Marksová se setkala s účastníky programu Restart společnosti Siemens v Mohelnici
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová navštívila v pátek 24. června v rámci pravidelných výjezdů do regionů výrobní závody Siemens v Mohelnici a osobně se seznámila s účastníky programu Restart@Siemens na pomoc lidem bez domova. V rámci tohoto programu český Siemens vybraným osobám nabízí zaměstnání a po dobu jednoho roku hradí náklady na bydlení. Současně spolu s neziskovými organizacemi poskytuje sociální podporu a poradenství.
 • Ministryně Marksová se zúčastnila kulatého chodníku k zákonu o sociálním bydlení
  ilustrační fotoVeřejného setkání - tzv. kulatého chodníku, na kterém se diskutovalo o důležitosti a obsahu zákona o sociálním bydlení, se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Akci na pražském Andělu uspořádali lidé, kteří jsou v bytové nouzi.
 • (Soubor typu .pdf)OP Zaměstnanost prošel auditem designace bez výhrad
  ilustrační fotoOperační program Zaměstnanost prošel jako první operační program tzv. auditem designace. Auditní orgán Ministerstva financí dnes vydal „Výrok bez výhrad“, který je nezbytným předpokladem pro certifikaci výdajů a jejich refundaci z Evropské komise.
 • (Soubor typu .pdf)Rodičovský příspěvek půjde od nového roku čerpat rychleji než dosud
  ilustrační fotoVláda schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, která má přispět k lepšímu sladění práce a rodinného života. Rodiny s dětmi se budou moci lépe rozhodnout, jak vyčerpají rodičovský příspěvek. Flexibilnější úprava umožní rodičům zvolit výši a délku čerpání podle jejich aktuální situace. V případě zájmu se tak mohou vrátit dříve zpět do zaměstnání. Změna by měla přinést novou možnost nejen pro ženy s vyššími příjmy, ale také motivovat otce, aby se ještě více zapojovali do péče o dítě.
 • MPSV oslavilo „Den otců“ v rámci 10. ročníku TÁTAFESTU
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podpořilo „Den otců“. V rámci jubilejního 10. ročníku Tátafestu se v neděli 19. června na lodi Cargo Gallery konala oslava „Dne otců“, kterou ve spolupráci s Ligou otevřených mužů (LOM) a Unií center pro rodinu a komunitu již podruhé spolupořádalo MPSV pod záštitou ministryně práce Michaely Marksové. Návštěvníci Tátafestu mohli tento den oslavit například poslechem koncertu kapely Tata/Bojs, pro děti byly připravené dovednostní hry a všichni se mohli zapojit do rodinné zábavy v podobě úspěšné atrakce Easy foto show. Součástí programu bylo také vyhlášení výsledků ankety „Táta roku“. Mediálním partnerem Tátafestu bylo Rádio Impuls.
 • (Soubor typu .pdf)Zaměřeno na absolventy a studenty: Sociální pojištění v kostce v novém letáku ČSSZ
  ilustrační fotoS blížícím se koncem školního roku připravila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) leták Sociální zabezpečení - informace pro studenty. V deseti bodech v něm shrnuje základní informace pro studenty o nemocenském pojištění a důchodech, právech a povinnostech v oblasti sociálního zabezpečení a nárocích na dávky. Leták je již nyní k dispozici na webových stránkách ČSSZ.
 • MPSV zve 19. června na oslavu „Dne otců“ v rámci TÁTAFESTU
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ligou otevřených mužů (LOM) a Unií center pro rodinu a komunitu ZVE všechny na oslavu „DNE OTCŮ“ v rámci jubilejního 10. ročníku TÁTAFESTU. Slavit se bude na lodi Cargo Gallery na pražské náplavce 19. června od 14.00 do 19.00 hod. a v řadě dalších měst ČR. Těšit se můžete na koncert kapely Tata/Bojs či prohlídku paluby lodi Cargo Gallery. Děti čeká mnoho sladkých překvapení a možnost si něco s tátou vyrobit. Bližší informace najdete na www.tatafest.cz. Vstup pro děti do 15 ti let ZDARMA. Mediálním partnerem Tátafestu je Rádio Impuls. Den otců se koná pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV poskytne na vzdělávání zaměstnanců 1,5 miliardy korun.
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu č. 043 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“. Firmy i OSVČ se mohou ucházet o příspěvek od 500 tisíc až do 10 milionů korun na úhradu nákladů spojených s rozvojem lidských zdrojů. Zvýhodněni budou menší zaměstnavatelé a ti, kteří sídlí v hospodářsky problémových regionech.
 • Michaela Marksová se zúčastnila 105. zasedání Mezinárodní konference práce
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová vedla delegaci České republiky na 105. zasedání Mezinárodní konference práce, kde 8. června vystoupila s projevem zaměřeným především na iniciativu století "Budoucnost práce" a český vklad do této iniciativy.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV podpoří mikrojesle, zájem je obrovský
  ilustrační fotoRodičům, kteří potřebují zajistit péči o své malé děti již od 6 měsíců do 4 let věku, může pomoci kvalitní a finančně dostupná veřejná služba zvaná mikrojesle. Na jejich zřízení a provoz je z Evropského sociálního fondu připraveno 140 milionů korun. Zájem o podporu je téměř dvojnásobný, celkem 123 subjektů žádalo téměř 235 milionů korun.
 • Náměstkyně Jentschke Stőcklová uctila památku lidických obětí
  ilustrační fotoJiž 74 let uplynulo od tragédie v Lidicích na Kladensku. Obec 10. června 1942 vyhladili nacisté, jako barbarskou odplatu úspěšné akce československých parašutistů proti jednomu z hlavních představitelů hitlerovského režimu. I letos se konala vzpomínková akce u společného hrobu zavražděných lidických mužů.
 • Z OP Lidské zdroje a zaměstnanost se podařilo vyčerpat téměř 60 miliard korun
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí úspěšně ukončilo administraci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) z minulého programovacího období 2007 - 2013. Z programu se podařilo vyčerpat 59,64 mld. korun, což představuje 102 procent celkové alokace. Česká republika tak nebude vracet zpět do Bruselu žádné nevyužité finanční prostředky z OPLZZ.
 • Nezaměstnaných je nejméně od ledna 2009, volných míst pak nejvíce od října 2008
  ilustrační fotoK 31. 5. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 394 789 uchazečů o zaměstnání. To je o 20 171 méně než v dubnu a o 70 900 méně než v květnu 2015. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 375 879 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 5,4 % (duben 2016 – 5,7 %, květen 2015 – 6,4 %). Meziročně se o více než 36 tis. zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 129 054, což je nejvíce od října 2008, kdy jich bylo 130 124. V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za duben, nejnižší nezaměstnanost v EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.
 • (Soubor typu .pdf)ÚP ČR pomůže v Příbrami s hledáním práce i výběrem povolání
  ilustrační fotoTéměř čtyři desítky vystavovatelů z řad zaměstnavatelů i škol z celého Středočeského kraje se sjedou do Příbrami, aby se představily na akci s názvem „Burza práce – veletrh pracovních příležitostí, prezentace středních škol, dalšího vzdělávání a trhu práce“. Pořádá ji Krajská pobočka ÚP ČR v Příbrami a proběhne ve středu 15. 6. 2016 v prostorách Úřadu práce ČR (Náměstí T. G. Masaryka 145) mezi 10.00 – 17.00 hodinou. Vstup pro návštěvníky je zdarma. Partnerem je Okresní hospodářská komora Příbram a Krajská hospodářská komora střední Čechy.
 • (Soubor typu .pdf)Michaela Marksová navrhne růst penzí průměrně o tři sta korun
  ilustrační fotoLidé, kteří celý život poctivě pracovali, nesmí být ve stáří chudí. Už nikdy se nesmí opakovat situace, kdy se důchodcům valorizace zvýší penze o směšných 40 korun. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová navrhuje od příštího roku valorizaci v průměru o 300 korun.
 • (Soubor typu .pdf)ÚP ČR pořádá v Brně Burzu práce
  ilustrační fotoVolná pracovní místa v obchodě, ve službách a ve výrobě nabídne zájemcům desítka významných zaměstnavatelů z Brna a okolí na Burze práce, kterou pořádá Krajská pobočka ÚP ČR v Brně. Akce proběhne ve středu 8. června 2016 mezi 10.00 – 16.00 hodinou v sídle Úřadu práce ČR na adrese Polní 1011/37, Brno.
 • MPSV otevřelo kvůli obrovskému zájmu svých zaměstnanců třetí dětskou skupinu
  ilustrační fotoDěti zaměstnanců ministerstva práce a sociálních věcí mohly Mezinárodní den dětí oslavit již v novém prostoru v Kartouzské ulici. Třetí dětskou skupinu s názvem - Veverky zde slavnostně otevřela ministryně Michaela Marksová spolu s náměstkyní pro rodinnou a sociální politiku Zuzanou Jentschke Stőcklovou.
 • “NEMUSÍME, CHCEME“
  ilustrační fotoJak se stát dobrovolníkem, jaké programy nabízejí v této oblasti neziskové organizace a další informace o tom, jak nezištně pomáhat potřebným se dozvědí návštěvníci historicky prvního setkání dobrovolnických organizací pod názvem „NEMUSÍME, CHCEME“. Akce, kterou spolupořádá Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Rokycanech a tamní městský úřad, proběhne v úterý 7. 6. 2016 v prostorách TRIANY Městského úřadu v Rokycanech mezi 9.00 - 14.30 hodinou.
 • (Soubor typu .pdf)Zpravodaj Rodina&Gender bude přinášet novinky z MPSV
  ilustrační fotoJestliže se zajímáte o rodinnou politiku, otázky stárnutí populace nebo podporu rovnosti žen a mužů, máte od května možnost seznamovat se s nejnovějším děním v této oblasti prostřednictvím zpravodaje, který vydává MPSV. Zpravodaj představila ředitelka odboru Jana Maláčová v pátek na semináři k nastavení dotační metodiky.
 • (Soubor typu .pdf)Až sto milionů korun připravilo MPSV na podporu sociálního podnikání
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo výzvu č. 67 „Podpora sociálního podnikání“, v níž je pro zájemce připraveno až sto milionů korun. Kromě OSVČ a firem mohou žádat o dotaci také neziskové organizace poskytující sociální služby. Žádosti je možné předkládat do 30. září 2016.
 • (Soubor typu .pdf)V Opavě proběhne Trh pracovních příležitostí
  ilustrační fotoPracovní příležitosti v řadě oborů, praktické informace o trhu práce v regionu, zajímavé přednášky z oblasti zaměstnanosti, užitečné rady týkající se pracovněprávní problematiky či práce v zahraničí. To je jen výčet z bohatého programu, který nabídne návštěvníkům „Trh pracovních příležitostí“ v Opavě. Akce, kterou pořádá ÚP ČR v rámci projektu EURES-T Beskydy, proběhne ve čtvrtek 2. 6. 2016 mezi 9.30 – 16.00 hodinou v Opavě (Kulturní dům Na Rybníčku).
 • MPSV zadává veřejné zakázky s důrazem na sociální odpovědnost. Ke spolupráci přizvalo i Lesy ČR
  ilustrační fotoZapojit dlouhodobě nezaměstnané, dodržovat férové pracovní podmínky, brát ohled na životní prostředí - to jsou jen některé z možností, které lze uplatnit při odpovědném zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce sociálně odpovědný koncept rozšířit mezi veřejné zadavatele v celé České republice. Nyní tomu pomůže i nový projekt a spolupráce s významnými veřejnými zadavateli. Podpisem memoranda o spolupráci se aktuálně připojil státní podnik Lesy ČR.
 • K lidem v nouzi míří balíčky pomoci za 61 milionů korun
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s charitativními organizacemi pokračuje v distribuci potravinové a materiální pomoci pro lidi v nouzi. Balíčky v celkové hodnotě 61 milionů korun budou počínaje dnešním dnem postupně zavezeny na zhruba 200 výdejních míst, které provozuje Charita ČR, Naděje, Diakonie SKP ČCE a Slezská diakonie. Do distribuce pomoci se však mohou zapojit i další organizace.
 • (Soubor typu .pdf)Od května výjimky na veřejně prospěšné práce posuzují vybraná kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Na základě podnětů měst a obcí
  ilustrační fotoDlouhodobě nezaměstnaní lidé často nachází práci na magistrátech a radnicích. Pro samosprávy vykonávají tzv. veřejně prospěšné práce (VPP), které patří mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Města a obce usilují o to, aby zaměstnance, kteří se na VPP osvědčili, mohly s využitím daného institutu zaměstnat opakovaně. Nejen o tom jednalo předsednictvo Svazu měst a obcí ČR s vedením Úřadu práce ČR.

  PRAHA, 27. května 2016
 • (Soubor typu .pdf)ÚP ČR představí své služby v Kladně
  ilustrační fotoVíce než dvě desítky vystavovatelů z řad zaměstnavatelů a středních škol, široká nabídka volných pracovních míst a prezentace studijních oborů. To vše bude připraveno pro návštěvníky 2. ročníku Burzy práce v Kladně (Hotel Kladno, Náměstí Sítná 3113), kterou spolupořádají Úřad práce ČR, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Okresní hospodářská komora Kladno a Středočeský kraj v úterý 31. 5. 2016 mezi 10.00 - 16.00 hodinou.
 • (Soubor typu .pdf)ÚP ČR přistoupil k Paktu zaměstnanosti v Jihočeském kraji
  ilustrační fotoFlexibilní trh práce, sladění nabídky a poptávky po pracovní síle podpora podnikání, sociálních inovací a rovných příležitostí. To jsou hlavní body Jihočeského paktu zaměstnanosti, který v Českých Budějovicích dnes podepsalo šest zástupců jeho organizační struktury, včetně Úřadu práce ČR. Společným aktem se tak zavázali k vzájemné spolupráci.
 • (Soubor typu .pdf)Ve Středočeském kraji se rozbíhá „Generační tandem II“
  ilustrační foto Zaměstnavatelé ve středních Čechách, kteří chtějí udržet své zaměstnance v předdůchodovém věku a zároveň dát šanci mladým lidem do 30 let, mají nyní možnost požádat o příspěvek na mzdu těchto pracovníků. Nabízí jim je regionální individuální projekt „Generační tandem - podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“, který realizuje Krajská pobočka ÚP ČR v Příbrami. Program poběží do 31. 12. 2018 a spolufinancuje ho ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. ÚP ČR má v jeho rámci k dispozici 38 mil. Kč.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vydalo Statistickou ročenku trhu práce v ČR za rok 2015
  ilustrační fotoStatistická ročenka trhu práce je určena pro pracovníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2015. Zahrnuje základní statistické ukazatele a informace z oblasti vývoje evidované nezaměstnanosti, volných pracovních míst, aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a základní struktury nabídky a poptávky na trhu práce.
 • Vyjádření MPSV k dnešní zprávě NKÚ
  ilustrační fotoRozdíly mezi částkami rozpočtu a částkami jeho skutečného čerpání v letech 2012 – 2014 jsou způsobeny zejména tím, že musí být při přípravě rozpočtu zohledněny všechny potencionální závazky, vyplývající z dohod o poskytnutí hmotné podpory uzavřené mezi Úřadem práce ČR a investory. V dohodách bylo s investory sjednáváno, že vytvoří-li v následujících letech další pracovní místa nad stanovený minimální počet, Úřad práce jim poskytne na tato pracovní místa finanční prostředky. Úřad práce ČR tedy musel v uvedených letech na tato potencionální pracovní místa rozpočtovat finanční prostředky, protože se v dohodě s investorem zavázal k jejich financování, a to i přesto, že k jejich vytvoření např. vlivem ekonomické situace nakonec nedošlo.
 • (Soubor typu .pdf)Oslavte s námi Mezinárodní den rodin
  ilustrační fotoPodívejte se na přehled, který k 22. výročí Mezinárodního dne rodin připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jsou v něm představeny novinky v oblasti rodinné politiky, které rodičům pomohou v péči o předškolní děti a sladění práce a rodinného života.
 • (Soubor typu .pdf)Projekt Systémová podpora sociální práce v obcích
  ilustrační fotoProjekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost a to od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019. Realizátorem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda schválila otcovskou dovolenou a rozšíří se i okruh lidí s nárokem na sirotčí důchod
  ilustrační fotoNovopečení tatínkové budou mít od začátku příštího roku možnost využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou. V rámci novely zákona o nemocenském pojištění se rozšíří i okruh lidí s nárokem na sirotčí důchod a nově budou mít nárok na nemocenskou i dobrovolní hasiči. Návrhy ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové na dnešním jednání přijala vláda.
 • (Soubor typu .pdf)Ocenění Bezpečný podnik získalo dalších 12 firem
  ilustrační fotoDalším dvanácti společnostem bylo v Opavě předáno osvědčení „Bezpečný podnik“. Mezi nimi byly nejen firmy nově zapojené do programu, ale například i společnost Teplárny Brno, a.s., která toto ocenění získala již pošesté.
 • (Soubor typu .pdf)V Kutné Hoře se představí téměř tři desítky zaměstnavatelů
  ilustrační fotoZástupci celkem 29 zaměstnavatelů z Kutnohorska a okolí, široká nabídka volných pracovních míst především ve strojírenství, sociálních službách, odpadovém a lesním hospodářství či nabídka letních brigád pro studenty. To vše bude připraveno pro návštěvníky Veletrhu pracovních příležitostí 2016. Akce, na jejíž organizaci se spolupodílí ÚP ČR, Spolek kutnohorských podnikatelů a Město Kutná Hora, proběhne ve středu 11. 5. 2016 mezi 9.00 – 17.00 hodinou v Kongresovém sále hotelu U Kata (Štefánikova 92, Kutná Hora).
 • (Soubor typu .pdf)Nezaměstnaných bylo v dubnu nejméně od ledna 2009
  ilustrační fotoK 30. 4. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 414 960 uchazečů o zaměstnání. To je o 28 149 méně než v březnu a o 76 625 méně než v dubnu 2015. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 396 410 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 5,7 % (březen 2016 – 6,1 %, duben 2015 – 6,7 %). Meziročně se o více než 40,5 tis. zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 124 280, což je nejvyšší dubnová hodnota od roku 2008. Tehdy jich úřad evidoval 152 267. V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za březen, nejnižší nezaměstnanost v EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

  Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5, Příloha 6, Příloha 7, Příloha 8
 • Ministryně Marksová jednala v Ostravě o situaci OKD
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem jednali o situaci těžební společnosti OKD, která na sebe v úterý podala insolvenční návrh. V Ostravě hovořili se zaměstnanci a odboráři společnosti a se zástupci krajské tripartity a představiteli samospráv.

  Celá tisková zpráva ZDE:
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Marksová se zúčastnila konference Partnerství
  ilustrační fotoKonference, která podporuje spolupráci středních škol se zaměstnavateli a úřady práce, se ve čtvrtek zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
 • Ministryně Marksová s hasiči oslavila svátek jejich patrona
  ilustrační fotoPatron hasičů, svatý Florián, slaví svůj svátek každoročně 4. května. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová si jej dnes připomněla spolu s nimi. Mimo jiné přihlížela slavnostnímu slibu příslušníků Hasičského záchranného sboru (HZS) a zúčastnila se hasičské mše.
 • (Soubor typu .pdf)ÚP ČR je připraven pomoci propouštěným horníkům
  ilustrační fotoÚřad práce ČR je připraven nabídnout pomocnou ruku všem, kterých se dotkne případné hromadné propouštění v OKD. ÚP ČR je v kontaktu se zaměstnavatelem a má informace o počtech a struktuře zaměstnanců. Zároveň už nyní nabízí pomoc ve věci možné změny zaměstnání. Variant, jak pomoci propouštěným zaměstnancům, je hned několik. Většina z nich je realizovatelná v rámci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
 • Lidé z MPSV pomáhají s rozvojem sociální oblasti v Moldavsku
  ilustrační fotoZástupci České republiky dne 19. 4. 2016 byl v moldavském hlavním městě Kišiněvu zahájili projekt nazvaný „Zvyšování kapacit ministerstva práce rodiny a sociální ochrany v Moldavsku”, který bude v Moldavsku v letech 2016 až 2018 realizovat Ministerstvo práce a sociálních věcí České Republiky. Projekt probíhá v rámci Programu rozvojové spolupráce České republiky s Moldavskem a je financován z prostředků České rozvojové agentury.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV uvolní na obědy nejchudším dětem dalších 20 milionů korun
  ilustrační fotoProjekt „Obědy do škol“ vstupuje do druhé fáze. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělí mezi čtyři kraje až 20 milionů korun na pomoc těm nejchudším dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit jim obědy ve školních jídelnách.
 • (Soubor typu .pdf)Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2015
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejňuje přehled sociálních výdajů v roce 2015. V loňském roce činily výdaje MPSV na sociální dávky cca 489,2 mld. Kč, což bylo o 10,3 mld. Kč více než v roce 2014. Nejvyššího nárůstu výdajů bylo dosaženo u dávek důchodového pojištění (o téměř 9,1 mld. Kč), dávek nemocenského pojištění (o 2,0 mld. Kč) a příspěvku na péči (o 0,8 mld. Kč).
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ nově nabízí podrobné údaje o exekucích důchodců.
  ilustrační fotoČeská správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) má k dispozici nové statistiky důchodců v ČR se zavedenou exekuční srážkou. Nová forma statistik umožňuje členit exekuce důchodců nejen podle krajského členění ale i podle pohlaví a druhu pobíraných důchodů. ČSSZ sleduje i průměrnou výši důchodu či srážky nebo průměrný věk důchodce.

  Podrobní tabulka ZDE:
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ připomíná termín pro podání Přehledu OSVČ. Základem pro jeho správné vyplnění je inventura od ČSSZ
  ilustrační fotoPovinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2015 mají všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které v roce 2015 vykonávaly činnost. Je jedno, zda vedlejší nebo hlavní a zda podnikaly jen po část roku. Přehled musí podat i OSVČ, které z důvodu dosažení nízkých příjmů po odpočtu výdajů nejsou povinny podat daňové přiznání. Není-li podán Přehled ani zaplacené pojistné, nemůže být příslušný rok (doba pojištění ani vyměřovaní základ) hodnocen pro důchodové nároky.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV - Evidujeme již 100 zaregistrovaných dětských skupin
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí zaevidovalo 29. dubna již stou dětskou skupinu. Dětské skupiny v současné době nabízejí 1455 míst pro předškolní děti. Dětská skupina je novinkou ve spektru služeb péče o předškolní děti od jednoho roku. Funguje na nekomerční bázi a výhodou evidence je možnost využít daňové zvýhodnění na straně zřizovatele i rodičů.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV poskytne na rozvoj regionů 1,8 miliardy korun
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu na podporu komunitního rozvoje. Určena je místním akčním skupinám (MAS), mezi něž z Evropského sociálního fondu rozdělí celkem až 1,8 miliardy korun.
 • (Soubor typu .pdf)Nejstarším důchodcem v ČR v březnu roku 2016 je 108letá žena z jižní Moravy
  ilustrační fotoK březnu 2016 bylo v České republice 603 příjemců důchodu, kterým k 31. 3. bylo sto a více let. Vůbec nejstarším důchodcem žijícím v České republice byla k uvedenému datu žena, která se narodila v roce 1907 a žije v Jihomoravském kraji. Nejstarší muž - důchodce žije v Libereckém kraji a je ročník narození 1909. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
 • (Soubor typu .pdf)Mimořádná dotace pomůže zachovat Klokánky
  ilustrační fotoDěti z Klokánků se nebudou muset nikam stěhovat. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo, v souladu s vládním usnesením, Fondu ohrožených dětí (FOD) mimořádnou jednorázovou dotaci 20 milionů Kč. Neinvestiční dotace je určena k vyřešení aktuální krizové finanční situace, kterou zapříčinilo předchozí vedení FOD. MPSV se tak snaží pomoci novému vedení FOD zachovat provoz Klokánků.
 • Hlavním tématem letošního NGO Marketu byla správa neziskového sektoru
  ilustrační fotoV prostorách pražského Fora Karlín se ve středu uskutečnil již 17. ročník veletrhu neziskových organizací NGO Market. Ministerstvo práce a sociálních věcí, řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost, bylo opět partnerem celé akce. Celodenní program byl určen zástupcům neziskovek i široké veřejnosti.
 • (Soubor typu .pdf)11 400 korun, taková byla průměrná výše starobního důchodu v prvním čtvrtletí 2016
  ilustrační fotoZhruba o stovku vyšší průměrné starobní důchody pobírali čeští důchodci v prvním čtvrtletí roku 2016 ve srovnání se stejným obdobím roku loňského. Muži měli tradičně vyšší průměrnou důchodovou dávku – k 31. 3. 2016 činila 12 602 Kč (loni to bylo 12 497 Kč), ženy – důchodkyně měly měsíční příjem k 31. 3. 2016 v průměru 10 351 Kč (loni činil 10 246 Kč). Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
 • (Soubor typu .pdf)Zaměstnavatelé z Domažlicka nabídnou zájemcům práci
  ilustrační fotoCelkem 10 vystavovatelů z Domažlicka a široká nabídka volných pracovních míst ve strojírenství, logistice, autodopravě či administrativě. To vše bude připraveno pro návštěvníky Burzy práce v Domažlicích (Městské kulturní středisko, náměstí Míru 51), kterou spolupořádají Úřad práce ČR (ÚP ČR) a Okresní hospodářská komora Domažlice. Akce proběhne ve čtvrtek 28. 4. 2016 od 9.00 do 15.00 hodin. Vstup pro návštěvníky je zdarma.
 • (Soubor typu .pdf)OSSZ udělily téměř 800 postihů za nedodržování režimu na tzv. neschopence
  ilustrační fotoCelkem 787 postihů za nedodržení léčebného režimu během trvání dočasné pracovní neschopnosti udělili pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) neukázněným pojištěncům, kteří byli na tzv. neschopence během prvního čtvrtletí roku 2016. Kontroloři vyrazili do terénu 40 997 krát, tzv. neschopenku v daném období vypsali lékaři pojištěncům v 450 715 případech.
 • (Soubor typu .pdf)ÚP ČR loni vyplatil přes 122 mil. Kč v poukázkách
  ilustrační fotoBěhem loňského roku vyplatil Úřad práce ČR v poukázkách téměř 79 tis. dávek v celkové hodnotě přesahující 122 270 tis. Kč. Nejčastěji obdrželi klienti část příspěvků v této podobě v Ústeckém, Zlínském a Středočeském kraji.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Marksová zahajovala konferenci k postavení žen ve společnosti
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová zahájila včera na pražském Žofíně konferenci „Žena – klíčový faktor úspěchu“, věnovanou problematice rozdílného odměňovaní žen a mužů a postavení žen na současném trhu práce. Konference se konala v rámci vyhlašování prestižní soutěže Manažer/ka roku.
 • (Soubor typu .pdf)MSPV poskytne 200 milionů na zlepšení služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
  ilustrační fotoMPSV dlouhodobě usiluje o snížení počtu dětí odebíraných z rodin. Výzva vypsaná v rámci Operačního programu Zaměstnanost má zlepšit služby prevence právě pro ohrožené děti a jejich rodiny. Dvě stě milionů korun bude možné čerpat na přeměnu pobytových služeb ve služby ambulantní, krizové a respitní nebo na rozvoj středisek výchovné péče.
 • (Soubor typu .pdf)V prvním čtvrtletí roku 2016 lidé nejčastěji stonali s nemocemi dýchací soustavy
  ilustrační fotoOd ledna do března roku 2016 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) celkem 450 715 případů ukončených dočasných pracovních neschopností, což je o 41 351 případů méně, než ve stejném období roku 2015. Stejně jako loni lidé nejčastěji stonali s nemocemi dýchacích cest, toto onemocnění bylo příčinou neschopenky pojištěnců ve 189 461 případech, z toho ve 150 703 případech lékaři diagnostikovali akutní infekci dýchacích cest.
 • Ministryně Marksová: Na platy pracovníků v sociálních službách přidáme 350 milionů korun
  ilustrační fotoCelkem 350 milionů korun poskytne Ministerstvo práce a sociálních věcí na dofinancování platů a mezd zaměstnancům v sociálních službách.
 • Příspěvek na péči vzroste od srpna o deset procent
  ilustrační fotoLidé se zdravotním postižením od srpna dostanou vyšší příspěvek na péči. Poslanecká sněmovna ve středu schválila novelu zákona o sociálních službách, která ho zvyšuje o deset procent. Návrh ještě posoudí Senát. Nově upravena budou i pravidla pro poskytování pobytových sociálních služeb - v případech tzv. nepřípustnosti držení osoby v zařízeních poskytujících sociální služby. A na dva miliony se zvyšuje pokuta za provozování sociálních služeb bez registrace.
 • V Kopřivnici „má řemeslo zlaté dno“
  ilustrační fotoCelkem 14 profesí v technických oborech se představí na už desátém ročníku přehlídky s názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Akce proběhne ve dnech 13. 4. (9.00 – 16.00 hod.) a 14. 4. 2016 (9.00 - 15.00 hod.) ve Sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici (ul. Husova 1302). Na pořádání přehlídky se podílí Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Novém Jičíně a Kopřivnici, VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice, Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín, město Kopřivnice a zaměstnavatelé z celého okresu.
 • Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v březnu
  ilustrační fotoK 31. 3. 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 443 109 uchazečů o zaměstnání. To je o 18 145 méně než v únoru a o 82 206 méně než v březnu 2015. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 424 682 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání). Podíl nezaměstnaných osob klesl na 6,1 % (únor 2016 – 6,3 %, březen 2015 - 7,2 %). Meziročně se o téměř 41 300 zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 117 335, což je nejvyšší březnová hodnota od roku 2008. Tehdy jich úřad evidoval 151 311. V mezinárodním srovnání měla ČR, podle výsledků za únor, druhou nejnižší nezaměstnanost v EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.
 • Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi pomůže lidem z ubytoven do standardního bydlení
  ilustrační fotoVláda přijala změny v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Návrh předložila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Mění se souhlas obce jako povinné podmínky v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení na doporučující stanovisko. Návrh současně přináší řadu dalších opatření.
 • V Mělníku proběhne Burza práce, služby nabídne i ÚP ČR
  ilustrační foto<Široká nabídka volných pracovních míst zaměstnavatelů ve strojírenství, chemickém průmyslu, logistice, autodopravě nebo sociálních službách ze Středočeského kraje bude připravena pro návštěvníky Burzy práce v Mělníku (Masarykův kulturní dům, U Sadů 323), kterou pořádá Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci s Úřadem práce ČR (ÚP ČR) a Krajským úřadem Středočeského kraje ve čtvrtek 14. 4. 2016 od 10.00 do 16.00 hodin.
 • Jaké jsou možnosti výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu. Vysvětluje ČSSZ
  ilustrační foto„Mohu si při pobírání důchodu přivydělat? Kolik? A jakou práci mohu, nebo naopak nemohu vykonávat?“ To jsou poměrně časté dotazy, na které klientům odpovídají pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Určitá omezení platí pro příjemce předčasného starobního důchodu do doby, než dosáhnou důchodového věku. Lidé, kteří dosáhli důchodového věku a pobírají starobní důchod (tzv. řádný), mohou i při jeho pobírání současně pracovat.

  Praha 7. 4. 2016
 • Uchazeči se zdravotním postižením z Rokycanska dostanou šanci získat práci
  ilustrační fotoCelkem 14 zaměstnavatelů a institucí z Rokycanska i širokého okolí se sjede v úterý 12. 4. 2016 do Rokycan (zasedací místnosti TRIANA, MÚ, Masarykovo nám. 1), aby na historicky prvním ročníku Burzy práce pro osoby se zdravotním postižením (OZP) nabídli mezi 9.30 – 14.00 hodinou zájemcům z řad OZP zaměstnání. Hledat budou například uklízeče, pracovníky v ostraze, ve výrobě potravin a papírového zboží, v dopravě nebo bankovnictví. Akci pořádá Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Rokycanech. Záštitu nad ní převzala senátorka Milada Emmerová.
 • ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 4: Vdovské a vdovecké důchody
  ilustrační fotoZtráta manžela či manželky je velmi tíživou životní situací. Na sociální zabezpečení v případě úmrtí jednoho z manželů myslí zákon o důchodovém pojištění, který stanoví podmínky, za nichž má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod. Avšak tyto tzv. pozůstalostní důchody jsou opředeny mnoha mýty. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto vyvrací ty nejčastější.

  Praha 5. 4. 2016
 • Vyjádření MPSV k nepřesným informacím o převzetí budovy v Jeseninově ulici č. 60
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí reaguje na nepřesné informace, které se objevily v uplynulých dnech v médiích a týkají se převedení budovy stávajícího Autonomního sociálního centra Klinika do majetku MPSV.
 • ČSSZ publikovala dalších 20 nových datových sad na svém portálu otevřených dat
  ilustrační fotoPřehled o celkovém počtu osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) v České republice, a to podle krajů i okresů, statistiku plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení, počet vyplacených nemocenských dávek podle krajů i okresů, ale i počet posudků provedených lékařskou posudkovou službou nebo výčet nejčastějších příčin vzniku invalidity v ČR. I tyto údaje dala nově k dispozici Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na portálu „Otevřená data České správy sociálního zabezpečení“.

  Praha 4. 4. 2016
 • MPSV opět svítilo modře, připojilo se tak ke kampani na podporu osob s autismem
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí se i letos zapojilo do kampaně „Česko svítí modře“, která má veřejnost upozornit na problematiku života lidí s autismem. Během víkendové akce s názvem „Light It Up Blue!“ byla již druhým rokem modře nasvícena část hlavní budovy ministerstva ve druhém patře.
 • ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 3: Invalidní důchody
  ilustrační fotoInvalidní důchody jsou vedle důchodů starobních a pozůstalostních dalším druhem důchodů poskytovaných z českého důchodového systému. I s nimi je spojena řada nejasností a mýtů. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vysvětluje nejčastější z nich.

  Praha 31. 3. 2016
 • Výsledky loňského roku bilancovalo vedení ČSSZ
  ilustrační fotoLetošní první celostátní porada vedení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) měla na programu především zhodnocení uplynulého roku v kontextu zavádění zákona o státní službě. Konala se v úterý 29. 3. a ve středu 30. 3. a účastnili se jí také zástupci ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

  Praha 30. 3. 2016
 • Klokánky dostanou dvacetimilionovou dotaci
  ilustrační fotoVláda rozhodla o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20 milionů Kč Fondu ohrožených dětí, který provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) Klokánek. Vláda ve svém usnesení uložila ministryni Michaele Marksové, aby potřebné finanční prostředky nalezla v rezervách Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 2: Starobní důchody, část II
  ilustrační fotoPřestože jsou důchody často diskutované téma, panuje v této oblasti stále řada mýtů. Dotazy lidí se týkají oblasti výpočtu důchodu a všeho, co ovlivňuje výši důchodu jak pozitivně, tak negativně. Nejsou si jisti, co se pro důchod „počítá“ a co nikoliv. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto objasňuje další z omylů.

  Praha 24. 3. 2016
 • ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 1: Starobní důchody, část I
  ilustrační foto„Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) ukazují, že lidé mají o důchodech nízké povědomí a stále mezi nimi přetrvává řada nejasností, mylných představ a informací zažitých z minulosti. Mnohé skutečnosti související s důchodem nebo jeho výpočtem jsou poměrně komplikované, proto ČSSZ některé z nich vysvětlí.

  Praha 22. 3. 2016
 • Základem pro správné vyplnění Přehledu je inventura od ČSSZ
  ilustrační foto„Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2015 mají všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které v roce 2015 vykonávaly činnost. Je jedno, zda vedlejší nebo hlavní a zda podnikaly jen po část roku. Přehled musí podat i OSVČ, které z důvodu dosažení nízkých příjmů po odpočtu výdajů nejsou povinny podat daňové přiznání. OSVČ mnohdy při vyplnění Přehledu chybují, např. ve výši úhrnu zaplacených záloh na pojistné. Přitom dobrým podkladem pro správné vyplnění Přehledu je tzv. inventura OSVČ.

  Praha 21. 3. 2016
 • ČSSZ: I přes kratší dobu pojištění je šance na důchod. Ale jen při dosažení vyššího věku
  ilustrační foto„Na starobní důchod mám nárok – je mi 65 a odpracoval jsem 15 let.“ Ne, tato podmínka již neplatí. „Nemám odpracováno 35 let, zůstanu do smrti bez důchodu.“ Nikoliv. Zákonné podmínky pro získání nároku na starobní důchod mají několik variant. Toto jsou příklady situací, které pracovníci správ sociálního zabezpečení klientům vysvětlují.

  Praha 18. 3. 2016
 • Společné prohlášení ČS a MPSV k ukončení projektu sKaret
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR a Česká spořitelna se 2. března 2016 dohodly na ukončení smluvního vztahu a vypořádání vzájemných práv a povinností v projektu karty sociálních systémů (tzv. projekt sKarta). Dohoda vyjasňuje práva a povinnosti mezi bankou a ministerstvem, které zůstaly nevypořádány po legislativním ukončení výplaty dávek prostřednictvím sKaret, neboť smlouva mezi oběma subjekty byla uzavřena na dobu 12 let.
 • DATUM UKONČENÍ PŘIJÍMANÍ PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2015“
  ilustrační foto Vážení soutěžící,
  rádi bychom Vás upozornili, že se blíží datum pro zaslání Vašich přihlášek do osmého ročníku soutěže „Obec přátelská rodině 2015“. Konečné datum pro příjem přihlášek je stanoveno na 31. 3. 2016 včetně (rozhodující je datum uvedené na razítku pošty).
 • Výsledky dotačního řízení pro rok 2016
  ilustrační fotoRozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2016 obdrží jen ty organizace, kterým byla dotace přiznána. V případě, že projekt nebyl podpořen, není písemné vyrozumění zasíláno, tato informace je zřejmá ze zveřejněných výsledků.
 • Reakce MPSV na kritiku Hospodářské komory ke kampani za rovné platy žen a mužů
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí se chce ohradit proti kritice ze strany Hospodářské komory ČR (HK), která byla uveřejněna v tiskové zprávě HK zaměřené vůči kampani za rovné odměňování žen a mužů v rámci nového projektu „22% k rovnosti“. Projekt „22% k rovnosti“ má za cíl postihovat oblast nerovného odměňování. Na problémy zmiňované v tiskové zprávě HK se zaměřují zcela jiné aktivity, a to např. projekty mikrojesle a dětské skupiny, připravovaná resortní koncepce rovnosti žen a mužů, koncepce rodinné politiky atd.
 • Ministryně Marksová a ministr Mládek jednali s hornickými odboráři o situaci v Moravskoslezském kraji
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek v pátek jednali s Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. Řeč byla zejména o aktuální situaci ve společnosti OKD.
 • Náměstek Vaňásek vedl jednání s misí OECD
  ilustrační fotoKaždý druhý rok sestavují odborníci z OECD Hospodářský přehled ČR, který představuje strategický dokument komplexně hodnotící ekonomickou situaci země a navrhuje doporučení pro makroekonomické politiky i potřebné strukturální reformy.
 • Termín výplaty důchodu letos mění jen den upálení mistra Jana Husa
  ilustrační fotoVelký pátek ani Velikonoční pondělí výplatní termíny důchodů nemění. Jen jeden výplatní termín důchodů změní letošní červencové státní svátky. Důchody, které mají být vyplaceny ve středu 6. července, tedy v den, na který letos připadá státní svátek spojený s výročím upálení mistra Jana Husa, budou vyplaceny o den později, tedy ve čtvrtek 7. července.

  Praha 9. 3 2016
 • MSPV vyčlenilo na projekty podporující rovnost žen a mužů na trhu práce 400 milionů korun
  ilustrační fotoRozdíl v míře zaměstnanosti žen v porovnání s muži je v Česku mnohem vyšší než průměr Evropské unie. Jednou z příčin je to, že ženy během péče o děti či další členy rodiny ztrácejí kontakt s pracovním trhem, a tak se snižuje jejich šance na úspěšný návrat. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR proto v rámci Operačního programu Zaměstnanost uvolnilo 400 milionů korun na podporu projektů, které napomohou tento rozdíl snížit. Příjem žádostí startuje ve čtvrtek 10. března.
 • Průměrný výdělek českých žen je o téměř šest a půl tisíce korun nižší oproti mužům
  ilustrační fotoŽeny v České republice jsou na tom v otázce rozdílů v odměňování výrazně hůř než muži. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu a EUROSTATU. Gender Pay Gap (GPG) je problém, který poškozuje rodiny i celou ekonomiku. Česká republika má třetí nejvyšší rozdíl v odměňování žen a mužů v EU, hůř než my je na tom už jen Rakousko a Estonsko.
 • Petr Hejduk bude jmenován novým náměstkem sekce pro řízení úřadu
  ilustrační foto Na základě výběrového řízení, vypsaného podle zákona o státní službě, bude do funkce náměstka ministryně sekce pro řízení úřadu k prvnímu dubnu jmenován Ing. Petr Hejduk. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí bude zodpovídat za vnitřní chod úřadu, řídit odbor centrálních nákupů a veřejných zakázek nebo zodpovídat za odbor řízení projektů a odbor přípravy investic a dislokace.
 • ČSSZ provozuje tři specializovaná call centra. Lidem poradí každý pracovní den
  ilustrační fotoNejvíce lidí se v loňském roce obrátilo s dotazem na call centrum pro důchodové pojištění, které k 31. 12. 2015 uskutečnilo celkem 218 497 hovorů. Ze tří call center České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se tak stalo tradičně nejvytíženějším. Call centrum pro nemocenské pojištění vyřídilo ke stejnému datu 78 487 hovorů, a call centrum technické pomoci pak 33 614 hovorů.

  Praha 7. 3. 2016
 • Nový zákoník práce: Co navrhujeme a chceme prosadit?
  ilustrační foto Cílem novely zákoníku práce (ZP) je provedení změn, které budou vést k větší flexibilitě základních pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany postavení zaměstnance v těchto právních vztazích (strategie flexicurity), a to v reakci na požadavky především z řad sociálních partnerů, a s ohledem na vývoj českého právního řádu, judikatury českých soudů i Soudního dvora EU. V návrhu novely ZP se zaměřujeme také na snížení administrativní náročnosti kladené na zaměstnavatele v souvislosti s aplikací zákoníku práce.
 • MPSV vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice
  ilustrační fotoStárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje Evropy i České republiky. Rodí se méně dětí a lidé se dožívají vyššího věku. Výsledkem je větší počet i podíl starších osob, podle předpovědí budou v roce 2050 tvořit senioři zhruba třetinu celé české populace. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je národním koordinátorem politiky přípravy na stárnutí, a to jak na rezortní, tak mezirezortní úrovni, vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice, která přináší řadu zajímavých informací.
 • Novinka pro OSVČ z Chomutovska
  ilustrační fotoNovinka pro OSVČ z Chomutovska: S daňovým přiznáním mohou odevzdat i Přehled OSVČ. Na finančních úřadech v Chomutově a Kadani otevře chomutovská OSSZ svou podatelnu

  Praha 3. 3. 2016
 • Novým náměstkem pro zaměstnanost byl jmenován Jiří Vaňásek
  ilustrační fotoNáměstkem ministryně pro sekci zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek byl 1. března 2016 jmenován JUDr. Jiří Vaňásek. Zodpovídat bude za oblast trhu práce v ČR i zahraniční zaměstnanosti, nepojistných sociálních a rodinných dávek nebo odvolacích a správních činností v oblasti zaměstnanosti. Nový náměstek vzešel z výběrového řízení, které proběhlo na základě zákona o státní službě.
 • 13. dubna se v Košicích uskuteční Slovensko-český poradenský den
  ilustrační fotoJiž popáté budou mít lidé příležitost poradit se o důchodech s odborníky. Tentokrát v Košicích

  Praha 29. 2. 2016
 • Zpráva o plnění Aktivizačních opatření k řešení nepříznivé situace na trhu práce
  ilustrační fotoVláda projednala materiál, mapující průběžné plnění opatření, která mají pomoci řešit problémy na trhu práce v ČR. Jednotlivá opatření pomáhají především se zvyšováním efektivity podpory vytváření nových pracovních míst, upravují systém rekvalifikací a týkají se také rozšíření oblastí, kam se mohou poskytovat investiční pobídky. Zaměřují se na pomoc skupinám lidí, kteří v současnosti velmi obtížně hledají pracovní uplatnění – především lidem nad padesát let, studentům a absolventům škol, ženám po rodičovské dovolené nebo lidem, nacházejícím se dlouhodobě v evidenci uchazečů o zaměstnání.
 • Nahradí nové technologie v blízké době zcela lidskou práci?
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová zahájila 15. února konferenci Svět práce v 21. století, která se soustředila na vlivy technologických změn na pracovní trh, potažmo přímo na zánik pracovních míst v důsledku těchto změn.
 • ePortál ČSSZ půjde využívat i bez datové schránky. Brzy jen s elektronickou občankou
  ilustrační fotoSlužba ePortál České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) nabízí občanům a firmám možnost snadné elektronické komunikace a výměny dat, snižuje velmi výrazně jejich administrativní zátěž. Obliba portálu rychle roste, mnohé občany ale od jeho využívání dosud odrazuje nutnost vlastnit datovou schránku. Změnit by to měl projekt, který připravuje společně Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo vnitra ČR. Jejich zástupci podepsali memorandum, které je prvním krokem k úspěšné realizaci projektu, jenž by se měl začít zavádět během letošního roku.
 • Senioři se chtějí zapojit i do komunální politiky a dobrovolnictví
  ilustrační fotoVelká část seniorů touží po naplnění pocitu smysluplnosti života ve stáří, možnosti předat cenné životní a pracovní zkušenosti mladším generacím. Jednou z oblastí, kde by se mohli více prosadit, je oblast komunitního života, komunální politiky a dobrovolnické pomoci.
 • Jednorázový příspěvek důchodci bude vyplacen v únoru
  ilustrační fotoV únoru 2016 bude spolu s důchodem vyplacen také jednorázový příspěvek ve výši 1 200 Kč. Ten náleží všem, kteří mají nárok na výplatu jakéhokoliv druhu důchodu nebo jeho části z českého důchodového pojištění alespoň po část měsíce února 2016, pokud byl tento důchod přiznán ode dne spadajícího do období před rokem 2016.
 • Michaela Marksová: Důchody musí být valorizovány smysluplně
  ilustrační fotoÚpravu, která zajistí, aby důchody nebyly zvyšovány o nízké částky v řádech desítek korun, schválila vláda na návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Nová legislativní úprava by měla vstoupit v platnost už v srpnu letošního roku tak, aby podle nových pravidel mohly být valorizovány penze už v roce 2017.
 • Na Domažlicku padly pravomocné tresty za podvody při čerpání nemocenského
  ilustrační fotoPodmínečné tresty a náhrada škody. Tak zní verdikt Krajského soudu v Plzni nad čtyřmi obžalovanými, kteří podváděli při čerpání nemocenských dávek a odvolali se proti prvoinstančnímu rozsudku Okresního soudu v Domažlicích. Za podvod udělil soud tresty v rozmezí 6 měsíců až 2,5 roku s podmíněným odkladem na zkušební dobu 12 měsíců až 3 roky. Zároveň musí odsouzené osoby uhradit škodu způsobenou státu, její celkovou výši soud vyčíslil přesně na 728 984 korun.
  Praha 17. 2. 2016
 • Marksová: Výhody, které přináší firmě zdravotně postižený zaměstnanec, jsou nezanedbatelné
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v úterý posnídala se zástupci komerční sféry. Na setkání, které ministerstvo pořádalo ve spolupráci s neziskovou organizací Rytmus, byly představeny výhody, které může firmě přinést zaměstnanec se zdravotním postižením.
 • Michaela Marksová předsedala jednání tripartit zemí V4
  ilustrační fotoZa účasti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, ministra dopravy Dana Ťoka a ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka se uskutečnilo historicky první společné jednání zástupců tripartit států Visegrádské skupiny - České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Jednání se zaměřilo na otázky mobility pracovních sil v EU, přeshraniční koordinaci rozvoje dopravní infrastruktury a vzájemnou spolupráci v oblasti energetiky.
 • MPSV pomáhá těm nejchudším
  ilustrační fotoProjekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“ vstupuje do další fáze. Distribuce prvních potravinových balíčků začala již na konci roku 2015 a setkala se s velkým zájmem charitativních organizací i samotných příjemců pomoci. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR nyní na další pomoc vyčlenilo dalších více než 65 milionů korun.
 • Novým ústředním ředitelem ČSSZ bude jmenován Jiří Biskup
  ilustrační fotoŘízení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v úterý převezme Jiří Biskup. Nový ústřední ředitel vzešel z výběrového řízení, které proběhlo na základě zákona o státní službě.
 • (Soubor typu .pdf)V prosinci 2015 evidovala ČSSZ 604 sto a víceletých občanů – důchodců
  ilustrační fotoV prosinci 2015 bylo v České republice 604 příjemců důchodu, kteří v uplynulém roce oslavili buď rovných sto let, nebo na dortu sfoukli více než stovku svíček. Přesně 604 důchodových dávek tedy vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) občanům – důchodcům, kteří mají v občanském průkazu uveden rok narození v rozmezí let 1907 až 1915. Převažovaly mezi nimi tradičně ženy, kterých k 31. prosinci 2015 bylo 526, mužů z uvedených ročníků narození pak bylo 78.
 • MPSV a společnost GORDIC s.r.o. podepsaly dohodu o narovnání
  ilustrační fotoProhlášení Ministerstva práce a sociálních věcí a společnosti GORDIC spol. s r. o.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vyhlašuje osmý ročník soutěže Obec přátelská rodině
  ilustrační fotoZískat více obcí, které budou dlouhodobě podporovat rodiny a zlepšovat podmínky pro jejich život. To je cílem soutěže, kterou již poosmé vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR.
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ: V roce 2015 vzrostl počet zaměstnavatelů i pojištěnců
  ilustrační fotoVíce zaměstnavatelů, více zaměstnanců, za které jejich zaměstnavatelé odvádí pojistné. A rekordní příjmy z pojistného. Takto by se dal stručně charakterizovat uplynuvší rok 2015 z pohledu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

  Příloha
 • ePortál ČSSZ zrychluje a zjednodušuje elektronickou komunikaci mezi úřady navzájem
  ilustrační fotoProstřednictvím svého ePortálu se Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) aktivně podílí na rozvoji eGovernmentu v ČR a snižování administrativní náročnosti transferu údajů. Na bázi tzv. B2B komunikace, umožňuje ČSSZ elektronickou výměnu dat mezi ní a dalšími institucemi státní správy. Díky možnosti vzájemně propojit jednotlivá rozhraní informačních systémů může ČSSZ poskytovat informace, na které mají orgány státní správy ze zákona nárok, automatizovaně elektronickou cestou.
 • Michaela Marksová navštívila Amazon v Dobrovízi
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová spolu s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem ve čtvrtek navštívili distribuční sklad společnosti Amazon v Dobrovízi.
 • (Soubor typu .pdf)Příčinu nízkého důchodu lze včas odhalit. ePortál ČSSZ nabízí online transparentní informace
  ilustrační foto„Přihlásil mě zaměstnavatel k pojištění, aby se mi evidovaly odpracované roky na důchod?“, „Shodují se příjmy, které mám na výplatní pásce od zaměstnavatele, s příjmy, které eviduje ČSSZ pro důchodové účely?“ Na takové otázky může být při sepisování žádosti o důchod mnohdy pozdě. Klientům České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) na ně umí dát jasné odpovědi ePortál ČSSZ. Díky němu každý zaměstnanec obratem mj. zjistí a v podstatě si „zkontroluje“, zda si jeho zaměstnavatel plní povinnosti. V případě pochybností může včas zasáhnout.
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ automaticky rozešle přehledy dob pojištění vybraným ročníkům i letos. Zároveň ale počítá s plošným využitím služeb svého ePortálu
  ilustrační fotoOd července do srpna 2015 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozeslala vybraným klientům přes 103 tisíc přehledů dob jejich důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ. Většinu (102 570) dostali klienti, muži ročníku narození 1954 a ženy ročníku narození 1957, klasickou formou poštovní zásilky - dopisem, 493 přehledů odešlo vlastníkům datových schránek. S ohledem na pozitivní hodnocení této aktivity je i letos v plánu zaslání informativních výpisů o stavu důchodového pojištění v obdobném rozsahu.
 • (Soubor typu .pdf)Co největšímu počtu horníků chceme najít uplatnění v novém zaměstnání, ujistila ministryně po návštěvě Mostecka
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v úterý v rámci pravidelných cest do regionů navštívila Mostecko. Setkala se se zástupci horníků z dolu Centrum, se kterými diskutovala o aktuální situaci.
 • (Soubor typu .pdf)Přihlašovací údaje vydávané ČSSZ otevřou služby ePortálu všem, i bez „datovek“
  ilustrační fotoObliba komfortních služeb ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) stoupá, i když mnohé občany od jeho využívání dosud odrazuje nutnost vlastnit datovou schránku. ČSSZ má proto připravený záměr na zjednodušení přístupu k ePortálu dalším klientům. Hodlá zahájit realizaci projektu, který umožní poskytovat veřejnosti vlastní autentizační (přihlašovací) údaje.

  Příloha: Prezentace ePortálu ČSSZ
 • (Soubor typu .pdf)MPSV úspěšně odstartovalo Operační program Zaměstnanost
  ilustrační fotoNecelý rok po schválení Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR už 47 výzev pro předkládání žádostí o finanční podporu v celkovém objemu přes 46 miliard korun. To představuje 66 procent alokace celého programu.
 • (Soubor typu .pdf)Do první fáze projektu „Obědy do škol“ se zapojí dva kraje
  ilustrační fotoJihomoravský a Liberecký kraj – to jsou dva regiony, které se připravují na zapojení do druhé výzvy Operačního programu Potravinové a materiální pomoci (OP PMP) zaměřené na Specifický cíl 1 - snižování potravinové deprivace dětí ve vážné sociální nouzi. Finanční prostředky z výzvy zajistí bezplatné stravování v zařízeních školního stravování mateřských, základních škol a víceletých gymnázií pro děti z nejchudších rodin.
 • (Soubor typu .pdf)Rekvalifikaci loni absolvovalo přes 38 tis. lidí
  ilustrační fotoBěhem uplynulého roku se 38 078 uchazečů a zájemců o zaměstnání zúčastnilo některého z široké nabídky rekvalifikačních kurzů, které hradil Úřad práce ČR (ÚP ČR). Více než 80 % z nich rekvalifikaci v tomto období úspěšně ukončilo. Za 12 měsíců poskytl ÚP ČR na rekvalifikace celkem 380 350 411 Kč. Částka zahrnuje i prostředky z Evropského sociálního fondu.
 • (Soubor typu .pdf)Nemocným pojištěncům OSSZ udělily v roce 2015 více postihů než v roce předchozím
  ilustrační fotoK 31. 12. 2015 byl zkontrolován téměř každý desátý dočasně práceneschopný pojištěnec. Ke stejnému datu bylo totiž ukončeno 1 526 798 dočasných pracovních neschopností a okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) provedly 154 610 kontrol. Postih udělily 3 650 pojištěncům na tzv. neschopence, což je o 259 postihů více než za stejné období roku 2014. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
 • (Soubor typu .pdf)Sněmovna v prvním čtení podpořila zvýšení příspěvku na péči
  ilustrační fotoPoslankyně a poslanci schválili v prvním čtení vládní návrh, který zvýší od prvního srpna letošního roku příspěvek na péči ve všech stupních o 10 procent. Schválení návrhu bude mít pozitivní dopady pro příjemce příspěvku na péči a jejich rodiny, dojde k posílení jejich příjmu a zvýší se možnosti zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci. Návrh představuje administrativně i legislativně rychlé a jednoduché řešení, které reaguje na pokles reálné hodnoty příspěvku na péči.
 • Náměstek Martin Kučera předal ocenění TOP Zaměstnavatelům
  ilustrační fotoVíc jak deset tisíc studentů vysokých škol se zúčastnilo již pátého ročníku studie TOP Zaměstnavatelé 2016, který se konal pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. Firmám, které studenti zvolili jako ty, u nichž by si přáli po škole pracovat, předal ocenění náměstek ministryně pro ekonomiku a evropské fondy Martin Kučera.
 • (Soubor typu .pdf)Zvýšil se počet ukončených „neschopenek“, ale zkrátila se průměrná délka stonání
  ilustrační fotoLékaři v roce 2015 sice ukončili pojištěncům o 241 156 tzv. neschopenek více než v roce 2014, zkrátila se ale průměrná délka trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zatímco k 31. 12. 2014 činila téměř 45 dní, v roce 2015 klesla na přibližně 41 dní. Vyplývá to ze statistického sledování České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
 • (Soubor typu .pdf)Pokud živnostníci odvádí na důchodové pojištění minimum, dočkají se velmi malého důchodu, upozorňuje MPSV
  ilustrační fotoOsoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) chce ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová upozornit, že v budoucnu mohou mít velmi nízký důchod. Informační dopis dostanou do konce února ty OSVČ, které vykonávají samostatně výdělečnou činnost jako hlavní.
 • (Soubor typu .pdf)Horníci by mohli jít do důchodu dříve, návrh prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně
  logo ÚPHorníci z hlubinných dolů by mohli odejít do penze v 58 letech, tedy o pět let dříve než ostatní zaměstnanci. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové prošel v Poslanecké sněmovně prvním čtením. Nová pravidla by mohla začít platit už od letošního října.
 • Vyjádření ministryně Michaely Marksové k informacím o případu odebrání dítěte v Norsku
  ilustrační foto„Maminka se obrátila na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v listopadu loňského roku s případem hrozícího odebrání holčičky, kterou má se svým norským mužem. Požádali jsme ji o podklady a dohodli jsme se, že budeme přímo kontaktovat Barnevernet, pokud o to bude mít maminka zájem. Ta následně uvedla, že věc probere se svým právním zástupcem. Na náš dotaz, zda máme vstoupit do jednání s Barnevernetem, od konce listopadu již nereagovala. Do této chvíle tedy není ve spojení ani s námi, ani s českým velvyslanectvím v Norsku,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
 • Počet lidí bez práce se meziměsíčně zvýšil,meziročně klesl o téměř 89 tis. uchazečů
  ilustrační fotoK 31. 12. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) 453 118 uchazečů o zaměstnání. To je o 21 754 více než v listopadu a o 88 796 méně než v prosinci 2014.
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ: Historicky nejvyšší výběr na pojistném. V roce 2015 činily příjmy na sociální zabezpečení téměř 395 miliard korun
  ilustrační fotoRekordní výše dosáhly celkové příjmy České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v roce 2015. Bylo to přesně 394,5 mld. Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 21 mld. Kč více a jde o nárůst výběru o 5,7 %. Příjmy ČSSZ z pojistného na sociální zabezpečení představují zhruba 1/3 příjmů státního rozpočtu. Historicky nejvyšší výběr tak potvrzuje, že se ČSSZ výrazně podílí na oživení české ekonomiky.
 • Zuzana Jentschke Stőcklová debatovala se studenty pardubické univerzity
  ilustrační fotoStudentky a studenti Univerzity Pardubice (UPCE) měli možnost diskutovat o sociální tématice s náměstkyní ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzanou Jentschke Stőcklovou. V pondělí 23. listopadu se v aule pardubické univerzity uskutečnila přednáška náměstkyně, která byla zaměřena na současný stav a vývoj v oblasti sociální politiky a sociálních služeb.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vydalo SLOVNÍK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
  ilustrační fotoVysvětlit nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry je cílem „Slovníku sociálního zabezpečení“. Publikaci, která vychází historicky poprvé, vydalo MPSV společně s ČSSZ a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV). Slovník byl vydán u příležitosti 25. výročí od vzniku ČSSZ a 90 let od vzniku prvního moderního zákona o sociálním pojištění na našem území.

  „Slovník je zpracován tak, aby ve srozumitelné formě zejména široké veřejnosti přiblížil pojmy, které mohou být někdy složité na pochopení. Šlo nám hlavně o to, aby se čtenář v problematice rychle zorientoval, a také aby se dozvěděl, kde může najít podrobnější informace,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová.
 • Ministryně Marksová jednala na Hradě s prezidentem Zemanem
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se ve čtvrtek setkala na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem. Hovořili například o situaci Fondu ohrožených dětí, systému a financování péče o ohrožené děti a také o izraelsko-českých vztazích. Ministryně Marksová v neděli odlétá do Izraele na třídenní pracovní návštěvu.
 • Přijetí systému sociálního bydlení je zase o krok blíž
  ilustrační fotoVláda přijala Koncepci sociálního bydlení, kterou předložila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Jde o vůbec první materiál, který se v České republice komplexně věnuje vybudování systému dostupných sociálních bytů, vymezuje role obcí a státu a vysvětluje vazbu na sociální služby. Na základě přijaté Koncepce bude vypracován návrh zákona, který by měl být účinný od roku 2017.
 • Mezinárodní den seniorů připomíná, že starší lidé představují pro společnost přínos
  ilustrační fotoOslavou všeho, co přinášejí společnosti staří lidé, je Mezinárodní den seniorů, který si svět připomíná 1. října. Ministerstvo práce a sociálních věcí je mimo jiné koordinátorem politiky přípravy na stárnutí v České republice, usiluje o změnu dosavadních stereotypních pohledů na stárnutí a stáří a chce pomoci překonat předsudky o životě, postavení a významu seniorů pro společnost.
 • MPSV: Jak to bude s důchody od ledna 2016?
  ilustrační fotoMezi veřejností na internetu a sociálních sítích kolují nepřesné a zavádějící informace týkající se výpočtu zákonné valorizace důchodů od ledna 2016. Ministerstvo práce a sociálních věcí se proto rozhodlo zveřejnit podrobný přehled, jak a proč byly důchody dle zákona o důchodovém pojištění spočteny.
 • (Soubor typu .pdf)Odpověď MPSV předsedovi poslaneckého Výboru pro sociální politiku
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci maximální transparentnosti v oblasti veřejných zakázek na Jednotný informační systém práce a sociálních věcí uveřejňuje otázky a odpovědi na ně, které byly zaslány předsedou Výboru pro sociální politiku panem Zavadilem paní ministryni. Jedná se o opět otázky, na které by odpověď mohla zajímat i veřejnost, a proto MPSV přistoupilo k jejich zveřejnění.
 • Ministryně představila čtyři opatření, která podpoří rodiny
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová představila první opatření, která vycházejí z práce Odborné komise pro rodinnou politiku. Pečovatelská dovolená, otcovská poporodní péče a úprava rodičovského příspěvku by měla být zavedena nejpozději k 1. lednu 2017. Pilotní projekt mikrojeslí může být realizován již k 1. lednu 2016.
 • Ministryně diskutovala v Jablonci o sociální problematice
  ilustrační fotoJablonec v pondělí odpoledne navštívila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová. Na setkání v Tanvaldu i neformálním pracovním obědě v Jablonci se hovořilo o začleňování, o problematice sociálního bydlení, legislativních možnostech obcí i nástrojích státu. Odpoledne byla hlavním bodem programu diskuze se zástupci organizací poskytujících na Jablonecku sociální služby.
 • Sociální bydlení budou testovat města, ministerstvo připravuje pilotní projekt
  ilustrační fotoZúčastnit se ho má deset vybraných měst s rozdílným počtem obyvatel i různou startovací pozicí. Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí jednali ve čtvrtek 6. srpna s představiteli Pardubic o zapojení města do projektu, který by měl v praxi otestovat chystanou koncepci sociálního bydlení. Spuštění projektu se plánuje na přelom roku a bude hrazen z prostředků Evropské unie.
 • MPSV: Jak je to s příspěvkem na zaměstnávání 50+?
  ilustrační fotoChceme upozornit na některé zavádějící interpretace tiskové zprávy MPSV, kterou jsme vydali na sklonku minulého týdne k tématu znevýhodnění padesátiletých na trhu práce. Jsme rádi, že média toto téma zaujalo a že mu věnujete ve svých článcích/reportážích prostor. Vyznění některých reportáží nebo třeba jen nešťastně zvolený titulek ale vyvolaly i řadu rozporuplných reakcí a nebývalý tlak na pracovníky Úřadu práce ČR.
 • Protikorupční opatření MPSV a whistleblowing
  ilustrační fotoVážení návštěvníci internetových stránek MPSV,
  dovolujeme si Vás informovat, že funkci koordinátora implementace Protikorupčního programu resortu MPSV plní oddělení kancelář státního tajemníka.
 • MPSV: Sociální služby dostanou finanční injekci 720 milionů
  ilustrační fotoDostupnost a kvalita sociálních služeb bude zachována i v letošním roce. Vláda schválila, i přes odmítavý postoj Ministerstva financí, návrh ministryně Michaely Marksové, podle kterého půjde na dotace na podporu sociálních služeb o 720 milionů korun více. Navrhované navýšení finančních prostředků je určeno na řešení krizové situace v dlouhodobě podfinancované oblasti sociálních služeb, zejména pak na provoz zařízení a služeb pro seniory a handicapované spoluobčany.
 • MPSV zahájilo putovní výstavu I já chci mít vzpomínky na dětství
  ilustrační fotoPřiblížit široké veřejnosti problematiku pěstounství je cílem informační kampaně Ministerstva práce a sociálních věcí „PRÁVO NA DĚTSTVÍ“. Na pardubickém hlavním nádraží byla zahájena putovní interaktivní výstava „I já chci mít vzpomínky na dětství“, která je jednou z aktivit kampaně. V průběhu léta výstava zavítá vždy na týden do vybraných měst po celé České republice. Z Pardubic poputuje do Plzně, Karlových Varů, Ostravy a dál.
 • MPSV zve 21. června na oslavu „Dne otců“ v rámci TÁTAFESTU
  ilustrační fotoMPSV ve spolupráci s Ligou otevřených mužů (LOM) a Unií center pro rodinu a komunitu zve všechny na oslavu „DNE OTCŮ“ v rámci 9. ročníku TÁTAFESTU. Slavit se bude v pražském parku Stromovka 21. června od 12.00 do 20.00 hod. Těšit se můžete na koncert Lenky Dusilové, taneční vystoupení SuperNaturals nebo skupiny Marty Dance, workshop bubnování či na koncert Anebo Afro. K dispozici bude i lezecká stěna či trampolína pro děti. Vstup je ZDARMA. Den otců se koná pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.
 • MPSV chce snížit počty dětí odebíraných z rodin
  ilustrační fotoMPSV se ohrazuje proti informacím, které se v uplynulých dnech objevily v některých médiích a na sociálních sítích. Podle nich spolupracuje ministerstvo s norskou sociální službou, což povede k hromadnému odebírání dětí z rodin, které se znelíbí úředníkům. MPSV proto uvádí tyto informace na pravou míru.

  „S norskou organizací Barnevernet neprobíhá vůbec žádná spolupráce a já žádám především paní poslankyni Chalánkovou, aby přestala tyto naprosté nesmysly, které se týkají systému péče o ohrožené děti a rodiny, opakovat na veřejnosti,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová.
 • Výstava v Lysé byla určena nejen aktivním seniorům
  ilustrační fotoNa výstavišti v Lysé nad Labem proběhl již 14. ročník výstavy „Senior - handicap: aktivní život,“ jejíž součástí bylo i vyhlášení vítězů soutěže „Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení“. Akci přijela podpořit náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová.
 • Lepší sladění práce a rodinného života může pomoci předejít sociálnímu vyloučení
  ilustrační fotoJak co nejlépe sladit pracovní a rodinný život? O tom se za účasti zahraničních hostů debatovalo ve čtvrtek 11. června na konferenci v rámci projektu Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě. Pro mnoho rodičů je zásadní zajistit kvalitní péči o děti na jedné straně a udržet kontakt se zaměstnáním v době péče o dítě na straně druhé.
 • Reakce MPSV na vývoj situace kolem pobytu sourozenců ve žlutickém ústavu
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí reaguje na dnešní rozhodnutí okresního soudu v Ústí nad Labem, který zamítl předběžné opatření na stěhování osmi sourozenců do dětského domova z výchovného ústavu ve Žluticích, kde v současné době pobývají.
 • MPSV se chce podílet na transformaci systému ochrany dětí
  ilustrační fotoVe středu 27. května se v Americkém centru v Praze konala debata u kulatého stolu na téma „Spolupráce klíčových aktérů na procesu transformace systému péče o ohrožené děti“, který uspořádala platforma Vteřina poté. Diskuze se zúčastnila náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová, přítomným hostům představila chystané Memorandum o spolupráci ministerstev v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
 • MPSV představilo Analýzu sociálně vyloučených lokalit v ČR
  ilustrační fotoPočet sociálně vyloučených lokalit se za deset let zdvojnásobil

  V ČR přibylo sociálně vyloučených lokalit i lidí, kteří v nich žijí. Může jít až o 115 tisíc lidí soustředěných v celkem 606 lokalitách. Vyplývá to z Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, kterou pro MPSV zpracovala společnost GAC spol. s r.o. Tato čísla dokládají, že sociální vyloučení a chudoba jsou jedním z klíčových problémů české společnosti.

  „Výstupy analýzy budou mimo jiné použity pro efektivní a smysluplné čerpání peněz z Operačního programu Zaměstnanost, jehož je MPSV řídicím orgánem,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová.
 • MPSV vydalo aktualizovanou Příručku pro OZP v roce 2015
  muž na vozíkuZ důvodu velkého zájmu z řad odborné i laické veřejnosti se MPSV rozhodlo pro již II. vydání aktualizované Příručky pro OZP v roce 2015. Příručka si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v mnohdy složitém sociálním systému, a to zejména ve vztahu k posuzování zdravotního stavu či k podmínkám nároku na příspěvek na péči s ohledem na některé dílčí změny v letošním roce. Obsahuje ale také informace o trhu práce či další praktické rady a tipy v sociální oblasti.

  „Prostřednictvím příručky chceme opět pomoci lidem zorientovat se v sociálním systému, zákonech a paragrafech, které se jich bezprostředně týkají a často jim třeba nerozumějí. Naším cílem je stále zlepšovat komunikaci ministerstva směrem k veřejnosti, a k tomu by měla mimo jiné sloužit i tato příručka,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
 • Michaela Marksová dnes uctila památku romských obětí holocaustu
  ilustrační fotoMinistryně vyjádřila položením věnce u Památníku v Letech úctu obětem nacistického holocaustu. Události, které se zde staly, si musíme podle ministryně Marksové neustále připomínat.
 • Vydávání nových průkazů OZP od 1. dubna 2015
  ilustrační fotoPočínaje 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady, a tzv. dočasné průkazy OZP zůstávají v platnosti pouze do 31. 12. 2015.

  To znamená, že do konce roku 2015 si je musí všichni jejich držitelé vyměnit.
 • MPSV představilo koncepci dostupného bydlení
  ilustrační fotoLidé s nižšími příjmy v ČR vydávají na bydlení paradoxně více prostředků, než ti s vyššími příjmy. S problémem sehnat kvalitní a dostupné bydlení se dnes dotýká hlavně řada seniorů, rodičů samoživitelů, občanů se zdravotním postiženým nebo lidí žijících na ubytovnách. Koncepci, která řeší nejen tyto problémy, představili na konferenci v Senátu zástupci MPSV.

  „Systém dostupného a důstojného bydlení je klíčem k řešení řady dalších sociálních problémů, které dnešní domácnosti řeší, jedná se například o dluhovou past, slučování rodin, ale i odstraňování sociálně vyloučených lokalit a mnoho dalších. Na tomto návrhu, jsme spolupracovali s odborníky, zástupci obcí, ale i veřejných platforem. Koncepce se tak snaží reflektovat příklady dobré praxe nejen z ČR, ale i zahraničí,“ uvedla k problematice dostupného bydlení ministryně Michaela Marksová.
 • MPSV: Podporujeme Světový den sociální práce
  ilustrační fotoNa 17. března letos připadá Světový den sociální práce, který vyhlašuje Mezinárodní federace sociálních pracovníků (International Federation of Social Workers). Ministerstvo práce a sociálních věcí uznává významnou roli profese sociální práce v ochraně lidské důstojnosti a sociálních práv vyplývajících v ČR z Listiny základních práv a svobod a k této celosvětové oslavě se oficiálně v letošním roce přihlásilo. Tento významný den slavnostně zahájila svým úvodním slovem ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v Lichtenštejnském paláci.
 • Zástupci MPSV přijali chorvatskou velvyslankyni a jednali se saským místopředsedou vlády
  ilustrační fotoNáměstek ministryně pro zaměstnanost Jan Marek přijal na Ministerstvu práce a sociálních věcí chorvatskou velvyslankyni v České republice Ines Troha Brdar. Jednal s ní o postoji české strany k přechodným ustanovením o volném přístupu pracovníků z Chorvatska na trh práce v ČR.
 • Diváky Jednoho světa zajímala péče o seniory a sociální služby
  ilustrační fotoV rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který každoročně pořádá humanitární organizace Člověk v tísni, byl letos promítán i film Chmurné časy.
 • Ve Strakonicích byla otevřena dětská skupina Srdíčko
  ilustrační fotoV areálu strakonické nemocnice byla slavnostně otevřena dětská skupina „Srdíčko“. Stalo se tak v úterý 24. února v budově dětského centra nemocnice za přítomnosti náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivany Stráské. Na hlídání do Srdíčka budou moci své děti umístit zatím pouze zaměstnanci nemocnice a dětského centra.
 • Odpověď MPSV předsedovi poslaneckého Výboru pro sociální politiku a Transparency International
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci maximální transparentnosti v oblasti veřejných zakázek na Jednotný informační systém práce a sociálních věcí uveřejňuje otázky a odpovědi na ně, které byly zaslány předsedou Výboru pro sociální politiku panem Zavadilem paní ministryni a otázky a odpovědi na otázky, které obdrželo MPSV v rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím od společnosti Transparency International. Jedná se o otázky, na které by odpověď mohla zajímat i veřejnost, a proto MPSV přistoupilo k jejich zveřejnění.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na zavádějící zprávu v deníku MF Dnes týkající se stěžejních IT zakázek
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí reaguje na článek redaktorky Lenky Petrášové z 6. února, který nepřesně uvedl informace o stěžejních IT zakázkách v otevřených soutěžích. Informační systémy IS ZAMĚSTNANOST a IS SOCIÁLNÍ DÁVKY poptávané na základě dvou samostatných veřejných zakázek budou společně s dalšími zakázkami tvořit komplex označovaný jako „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí (JISPSV)“.
 • Ministerstvo se chce při podpoře rodin s dětmi inspirovat v Německu
  ilustrační fotoNáměstkyně Zuzana Jentschke Stőcklová dnes na konferenci ke slaďování pracovního, soukromého a rodinného života představila kroky, které za minulý rok Ministerstvo práce a sociálních věcí v oblasti podpory rodin s dětmi prosadilo a přestavila vizi do blízké budoucnosti. Na konferenci svoje zkušenosti z této oblasti představila řada odborníků z Německa. V řadě případů se chce Ministerstvo těmito opatřeními inspirovat.
 • MPSV společně se zástupci Střediska sociálních služeb Prahy 1 a Taťánou Kuchařovou a její nadací Krása pomoci bude prezentovat politiku přípravy na stárnutí na půdě OSN
  ilustrační fotoTéma stárnutí je na sociálních fórech OSN jedním z nejsledovanějších témat. Ministerstvo zahraničních věcí, prostřednictvím Stálé mise ČR při OSN v New Yorku, požádalo Ministerstvo práce a sociálních jako koordinátora přípravy na stárnutí o spolupráci při přípravě národní akce v rámci 53. zasedání Komise pro sociální rozvoj, která se plánuje na únor 2015. Cílem je zviditelnění České republiky a témat jako je pozitivní stárnutí, podpora participace starších osob ve společnosti a mezigenerační pomoc.
 • Ministryně Marksová přijala nového amerického velvyslance
  ilustrační fotoMichaela Marksová se ve středu 7. ledna 2015 setkala s novým velvyslancem Spojených států amerických v Praze Andrew H. Shapirem. Americká strana vyjádřila při setkání velký zájem o spolupráci zejména v oblasti boje proti korupci, rozvoji občanské společnosti a také podpory národnostních menšin v České republice.
 • Co se mění od ledna 2015? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí
  ilustrační fotoNový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. V příštím roce například vzroste minimální mzda na 9 200 Kč, dojde také ke zvýšení důchodů v průměru o 200 Kč, nově se zavádí porodné i na druhé dítě ve výši 10 000 Kč anebo pro rodiče dětí bude snadnější sladit jejich pracovní a rodinný život zavedením tzv. dětské skupiny.
 • MPSV: Upozornění na výpadek telefonních linek ve dnech 12. 12 až 14. 12. 2014
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí upozorňuje na výpadek telefonních linek, který se bude konat ve dnech 12. 12. od 17.00 hod. až 14. 12. z důvodu přechodu na nejnovější verzi technického zajištění hlasové služby. V těchto dnech nebudou funkční telefony na MPSV, Úřadu práce ČR a Státního úřadu inspekce práce.
 • MPSV informuje o prodloužení termínu pro příjem žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině 2014“
  ilustrační fotoVážení soutěžící, rádi bychom Vás informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v rámci soutěže „Obec přátelská rodině pro rok 2014“. Termín pro podávání žádostí byl prodloužen do 31. 1. 2015 včetně (rozhodující je datum uvedené na razítku pošty).
 • Rada vlády projednávala, jak lépe chránit seniory před fyzickým i psychickým násilím
  ilustrační fotoDne 25. listopadu 2014 se konalo 23. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Jednání Rady předsedala její místopředsedkyně, náměstkyně ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV upravilo posuzování stupně závislosti u zdravotně handicapovaných
  ilustrační fotoOd 15. listopadu letošního roku platí nová metodika, jejímž zásadním přínosem je sjednocení posuzování na první a druhé posudkové instanci, klade důraz na prevenci pochybení při posuzování stupně závislosti a zajištění možnosti rychlé a účinné nápravy v konkrétních případech pochybení.
 • Náměstkyně Jana Hanzlíková jednala v Hradci Králové o problematice pěstounské péče
  ilustrační fotoNáměstkyně pro ochranu práv dětí a sociálního začleňování Jana Hanzlíková navštívila Hradec Králové. V rámci projektu „Podpora činností orgánů sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje“, který je zaměřen na nastavení systému spolupráce subjektů participujících na systému pěstounské péče, jednala s odbornou pracovní skupinou.
 • Michaela Marksová členkou vládní návštěvy Izraele
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová navštívila společně s premiérem Bohuslav Sobotkou a dalšími členy české vlády ve dnech 24. až 26. listopadu Izrael. Na programu měla setkání s izraelským ministrem pro seniory Uri Orbachem a ministrem sociálních věcí a sociálních služeb Meirem Cohenem.

  „S panem ministrem Orbachem jsme jednali o péči o ty, kteří přežili holocaust. V České republice mohou využít podpory v rámci sociálních služeb, mohou získat příspěvky k důchodu, dávky či příspěvek na péči,“ uvedla ministryně Marksová.
 • Soutěž Společnost přátelská rodině zná své vítěze za rok 2014
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí přijalo, jako v předchozích letech, záštitu nad soutěží Společnost přátelská rodině, pořádanou občanským sdružením Síť mateřských center. Oceňuje firmy, které se snaží zavést opatření, jež pomáhají sladit pracovní a rodinný život zaměstnanců a přispívají tak i k lepšímu uplatňování rovných příležitostí pro muže a ženy.
 • Na konferenci v Brně se hovořilo nejen o kyberšikaně
  děti (ilustrační foto)Ministerstvo práce a sociálních věcí se ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí připojilo k oslavám 25. výročí přijetí Úmluvy o právech dětí a uspořádalo v Brně ve dnech 20. a 21. listopadu pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí a brněnského primátora konferenci Tradiční jevy a nové tendence v oblasti ochrany práv dětí – praxe participačních práv a kyberšikana.

  „V naší zemi máme ještě velké rezervy v naslouchání názorům dětí na všechny záležitosti, které se jich týkají - a to nejen v soudní praxi, ale také v jiných oblastech života, například při jejich vzdělávání či v oblasti poskytování sociálních služeb,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
 • MPSV podporuje činnost Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
  ilustrační fotoVýzkumný ústav bezpečnosti práce, veřejná výzkumná instituce, kterou zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, a jež se zabývá zkoumáním, ověřováním a aplikací metod prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí anebo majetek, si letos připomíná 60. výročí svého založení.
 • Oslavy 25. výročí Úmluvy o právech dítěte pokračují v Brně
  logoDne 20. listopadu 1989 byla Valným shromážděním OSN přijatá Úmluva o právech dětí. V letošním roce si tedy připomínáme 25. výročí ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE. U příležitosti oslavy výročí pořádá MPSV ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD) ve dnech 20. a 21. listopadu 2014 konferenci pod názvem „Tradiční jevy a nové tendence v oblasti ochrany práv dětí – praxe participačních práv a kyberšikana“. Konference se bude konat v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.
 • Ministryně podpořila projekt Obědy pro děti
  Obědy pro dětiMichaela Marksová přijala záštitu nad projektem, který pomáhá českým dětem v situaci, kdy jim rodiče nemohou zaplatit obědy ve školní jídelně.

  „Je zarážející, že civilizovaná země ve 21. století musí řešit problémy s chudobou a s tím, že děti nemají co jíst. Mým cílem je samozřejmě, aby takových případů bylo co nejméně. Proto vítám aktivity obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN a ráda jejich práci zaštítím jako ministryně práce a sociálních věcí,“ uvedla Michaela Marksová.
 • Druhý pilíř důchodového spoření skončí k 1. lednu 2016
  ilustrační fotoKabinet Bohuslava Sobotky na dnešním jednání podpořil rychlejší variantu ukončení druhého pilíře důchodového spoření. Ten tak bude uzavřen s koncem příštího kalendářního roku.

  „Druhý pilíř byl prosazen s tím, že má pomoci veřejnému pilíři, ale skutečnost je jiná. Vloni druhý pilíř odsál z veřejného pilíře více než 250 milionů korun a letos by to mělo být podle odhadů 700 milionů. Byl nastaven tak, že většině lidí neprospíval,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
 • Společnost musí pomoci rodičům chránit práva jejich dětí
  ilustrační fotoMinistryně práce Michaela Marksová se v Emauzském opatství zúčastnila konference, kterou ministerstvo připomíná 25. výročí Úmluvy o právech dítěte. Podle jejích slov je důležité si připomínat, že společnost by měla být připravená pomoci rodičům chránit práva jejich dětí, jako je vzdělání, péče či ochrana. Konference se konala 4. listopadu za přítomnosti ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dientsbiera, veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové a zástupců zahraniční a odborné veřejnosti.
 • Jak dál se službami asistovaného života pro seniory?
  ilustrační fotoSlužby asistovaného života pro seniory byly náplní celodenního semináře zaměřeného na další rozvoj služeb asistovaného života pro seniory, který dne 5. listopadu 2014 uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Záštitu nad seminářem převzala náměstkyně ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Jana Hanzlíková.
 • MPSV má zájem o zprostředkovatele a rozhodce kolektivních sporů
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR má zájem o zprostředkovatele a rozhodce kolektivních sporů žijících v Severomoravském kraji a v Kraji Vysočina.
 • MPSV vyhlašuje nový ročník soutěže „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2014“
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci se Stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR, Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR vyhlašuje nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině 2014“. Podmínky soutěže, přihlášku a další důležité informace naleznete zde.
 • Oslavy 25. výročí Úmluvy o právech dítěte
  ilustrační fotoDne 20. listopadu 1989 byla Valným shromážděním OSN přijatá Úmluva o právech dětí. V letošním roce si tedy připomínáme 25. výročí ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE. U příležitosti oslavy výročí pořádá MPSV 4. listopadu 2014 mezinárodní konferenci pod záštitou ministryně práce Michaely Marksové, ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka, ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera. Konference se koná v prostorách Emauzského opatství na Praze 2. Součástí oslav bude i konference pod názvem „Tradiční jevy a nové tendence v oblasti ochrany práv dětí – praxe participačních práv a kyberšikana“, která se bude konat ve dnech 20. a 21. listopadu 2014 v Uměleckoprůmyslovém muzeu na Husově 14 v Brně. Konferenci pořádá MPSV ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD).
 • Poslanci rozhodnou, zda podpoří dětské skupiny
  ilustrační fotoO osudu dětských skupin s definitivní platností rozhodnou v průběhu právě startující schůze Poslanecké sněmovny poslankyně a poslanci. Debata o lesních školkách v uplynulých dnech zastínila pravou podstatu a smysl návrhu zákona o zřizování dětských skupin. Ty mají především řešit akutní nedostatek míst ve školkách a pomoci zaplnit mezeru, která vznikla zrušením sítě jeslí v oblasti péče o děti do tří let.

  „Jde o jednoduché a pružné řešení, které rychle pomůže rodinám s péčí o malé děti a ulehčí návrat do práce,“ řekla ministryně práce Michaela Marksová.
 • Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb, kteří žádají o dotace na sociální služby pro rok 2015
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí, upozorňuje poskytovatele sociálních služeb žádajících o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na zohlednění plánovaného navýšení platů.
 • Michaela Marksová reprezentuje Českou republiku na konferenci v Turíně
  ilustrační fotoÚloha Evropské sociální charty v potvrzování sociálních práv v období krize i po jejím překonání je předmětem jednání během vrcholné konference uspořádané 17.-18. října v Turíně. Druhým hlavním tématem bude otázka implementace sociální práv v Evropě. Setkání na vysoké úrovni se kromě ministrů práce jednotlivých států účastní také vrcholní evropští představitelé v sociální i hospodářské oblasti. Českou republiku na konferenci zastupuje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

  „Česká republika bere vážně své závazky vyplývající z Evropské sociální charty a vynakládá veškeré úsilí, aby svým občanům i příslušníkům ostatních smluvních států v plném rozsahu zabezpečila přístup k právům v ní obsaženým,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
 • Zuzana Jentschke Stőcklová předala ocenění odpovědným firmám
  ilustrační fotoHlavním vítězem se mezi velkými firmami stala tuzemská pobočka společnosti IBM Česká republika. Zástupci firmy předala ve čtvrtek 16. října ve Veletržním paláci v Praze ocenění náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stőcklová . Mezi malými firmami vyhrála strojírenská společnost ZLKL z Olomoucka. Porotci měli z čeho vybírat, protože do soutěže TOP Odpovědná firma se letos přihlásilo rekordních 101 společností z celé České republiky.
 • MPSV: Vláda podpořila zvýšení platů státních zaměstnanců
  ilustrační fotoVláda schválila návrh novely nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kterým se od 1. listopadu 2014 zvýší platové tarify pro zaměstnance veřejných služeb a správy o 3,5 procenta, v průměru o cca 650 Kč.

  „Vláda se k tomu kroku rozhodla z důvodu dlouhodobého poklesu reálných platů v důsledku inflace. Tarify se naposledy plošně zvyšovaly před pěti lety. V roce 2011 navíc došlo k úsporným opatřením v platech zaměstnanců oproti roku 2010,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
 • Michaela Marksová reprezentuje ČR na jednání o zaměstnanosti v Miláně
  ilustrační fotoKroky členských zemí EU, které povedou k větší podpoře zaměstnanosti, byly hlavním tématem 3. Konference na vysoké úrovni k zaměstnanosti v Evropě. Setkání na nejvyšší úrovni se 8. října v Miláně účastnili předsedové vlád a ministři práce ze všech osmadvaceti zemí EU. Českou republiku na konferenci zatupuje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
 • Festival Nad oblaky 2014. Bezprostřednost a radost
  ilustrační fotoJaký byl festival Nad Oblaky aneb Každý může být hvězdou 2014? Radostný, zábavný, pestrý, plný úžasných pěveckých a malířských výkonů a hlavně mu vládla bezprostřední a srdeční atmosféra. Tak, jak ji umí projevit v plné síle handicapovaní lidé.
 • Ministryně Marksová navštívila Olomoucký kraj
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová navštívila v pondělí 6. října 2014 v rámci pravidelných cest do regionů Olomoucký kraj. Návštěvu zahájila v chráněné dílně sdružení Most k životu v Přerově. Na programu dále měla prohlídku Dětského domova v Plumlově.

  „Moc děkuji za krásnou návštěvu a držím všem dětem palce do života,“ zapsala ministryně do návštěvní knihy. Poté následoval přejezd do Domova pro seniory v Kostelci na Hané a návštěvu Olomouckého kraje ukončila ministryně v Domě s pečovatelskou službou v Litovli.
 • Začíná již šestý ročník Týdne sociálních služeb
  ilustrační fotoProfesionálně řízené a poskytované sociální služby jsou přirozenou a nutnou součástí každé moderní společnosti, pro kterou je důležitý důstojný život a integrace všech skupin jejích obyvatel. Cílem celostátního Týdne sociálních služeb je proto tyto služby představit veřejnosti a upozornit ji na problémy, s kterými se potýkají. Šestý ročník začíná dnes a potrvá celý týden. Vyhlašovatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s MPSV.

  „Našim cílem je ukázat, že sociální služby v České republice jsou kvalitní, že pomáhají statisícům lidí a že zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
 • Ministryně Marksová navštívila Moravskoslezský kraj
  ilustrační fotoMinistryně Michaela Marksová navštívila v úterý 30. září v rámci pravidelných cest do regionů Moravskoslezský kraj. Návštěvu zahájila v Ostravě, kde se na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity zúčastnila XXII. ročníku Evropských dnů handicapu. Následoval přejezd do Frýdku-Místku, kde si prohlédla Hospic a Azylový dům Sára a setkala se zástupci Slezské diakonie, hovořilo se o problematice bezdomovectví ve městě a způsobech, jak jej řešit.
 • MPSV připravuje poskytovatele na změny ve financování sociálních služeb
  Mgr. Zuzana Jentschke StöcklováTransparentní, zpětně ověřitelné poskytování dotací a nediskriminační jednotný přístup ke všem poskytovatelům bez ohledu na jejich právní formu. Větší respektování specifik jednotlivých krajů a různých typů služeb. Tak by měla nově vypadat oblast financování sociálních služeb od ledna příštího roku, kdy přechází jeho podstatná část ze státu na kraje.
 • Zákon o dětské skupině míří k podpisu prezidenta
  ilustrační fotoPoslanecká sněmovna Parlamentu ČR v pondělí v závěrečném čtení schválila návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Zákon zakotví do českého právního řádu nový typ služby péče o dítě od 1 roku do předškolního věku. Půjde o službu poskytovanou na nekomerčním základě a mimo systém předškolního vzdělávání. K tomu, aby zákon mohl nabýt účinnosti od ledna roku 2015, chybí už jen podpis prezidenta republiky.
 • (Soubor typu .pdf)Stovka sociálních pracovníků se účastní Podzimní školy
  ilustrační fotoAktivní zapojení do procesu přípravy koncepčních materiálů k výkonu sociální práce nabízí stovce sociálních pracovníků workshop Podzimní škola, který se koná v týdnu od 22. do 26. září v Táboře.
 • MPSV podporuje Fairtrade
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí se jako vůbec první instituce státní správy rozhodlo získat certifikát Fairtrade. Chce se tak připojit k boji proti zneužívání dětské práce, nedůstojným pracovním podmínkám nebo znečišťování přírody.

  „Fairtradové produkty patří mezi výrobky naší každodenní spotřeby. Na ministerstvu jsme se rozhodli podpořit lidi, kteří je pěstují a vyrábějí. Tímto způsobem mohou farmáři a jejich rodiny vést lepší život a snažíme se tak co nejvíce omezit i nucenou dětskou práci,“
  uvedla ministryně Michaela Marksová. MPSV by chtělo získat certifikát do konce letošního roku.
 • Ministryně Marksová jednala s velvyslancem Korejské republiky, hovořili i o investicích jihokorejských firem v ČR
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se 8. září setkala s velvyslancem Korejské republiky v České republice. Pan Moon Hayong hovořil o velmi vstřícném postoji ČR k investicím a k obchodu s Jižní Koreou i o dalším potenciálu pro korejské investice v budoucnosti. Ministryně velvyslance ujistila o připravenosti ČR, zejména úřadů práce v Ústeckém kraji, pomoci společnosti Nexen s hledáním a najímáním pracovníků do továrny, kterou postaví v areálu Triangl u Žatce.

  Dalším tématem pak byla spolupráce a sdílení zkušeností v oblasti pracovních podmínek, působení odborových organizací a v oblasti rodinné politiky.
 • Ministryně Michaela Marksová navštívila Liberec
  ilustrační fotoProhlídku sociálních bytů i návštěvu krajské pobočky Úřadu práce ČR měla na programu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. V pátek 5. září navštívila Liberec. Ministryně svou návštěvu zahájila na Úřadu práce ČR – krajské pobočce v Liberci, kde pohovořila se zaměstnanci. V rámci návštěvy se též uskutečnilo stručné zahájení školení finanční gramotnosti, které organizuje pro uchazeče o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV.

  „Vítám všechny možnosti, které pomohou nezaměstnaným. V kurzu se lidé naučí mimo jiné to, jak se vyhnout nevýhodným půjčkám a neupadnout tak do dluhové pasti. Díky tomuto základnímu školení mohou vykročit na cestu k finanční nezávislosti,“ uvedla ministryně Michaela Marksová s tím, že celková částka určena na školení finanční gramotnosti činí 120 milionů korun.
 • MPSV: Školní rok začal i pro devadesátku jiřických vězňů
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová zahájila v pondělí školní rok na Středním odborném učilišti ve věznici Jiřice. Tříletý učební obor malíř-natěrač tady studuje celkem 90 lidí, dnes nastoupilo ke studiu nově 42 vězňů.

  „Myslím, že je to velice užitečná věc, protože lidé, kteří opouštějí vězení, mají obrovské problémy vrátit se do normálního života a na trh práce. Často sklouzávají zpátky na dráhu, která končí opět ve vězení," uvedla ministryně Marksová s tím, že si snahy všech žáků i práce zdejších pedagogů velmi váží.
 • Náměstkyně Jana Hanzlíková navštívila poskytovatele sociálních služeb v Žatci a Podbořanech
  ilustrační fotoNáměstkyně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Jana Hanzlíková navštívila 3. září Domov pro seniory Podbořany, p. o. Ještě před prohlídkou zařízení byla pozvána na zahájení Chmelových her, které domov již druhým rokem organizuje. Příjemnou atmosféru her vytvářely smíšené týmy soutěžících, složené z klientů spřátelených domovů pro seniory a žáků střední školy.
 • Bavorská ministryně práce navštívila MPSV, hovořilo se nejen o zaměstnanosti
  ilustrační fotoBavorská ministryně práce a sociálních věcí, rodiny a integrace Emilia Müller jednala ve středu 3. září na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Hovořilo se například o zaměstnanosti a technickém vzdělávání, migrační politice či o evropské dunajské strategii.
 • Náměstkyně Zuzana Jentschke Stőcklová navštívila Sportovní hry tělesně postižených v Hrabyni
  ilustrační fotoJiž 13. ročník Sportovních her tělesně postižených uspořádalo Centrum sociálních služeb v Hrabyni. Letošního ročníku, který se konal 29. srpna, se zúčastnilo celkem 172 soutěžících z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Plzeňského kraje.
 • Jana Hanzlíková jednala ve Zlíně o transformaci krajského systému péče o ohrožené děti a mládež
  ilustrační fotoNáměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková přijala pozvání na setkání s vedením Zlínského kraje, které se rozhodlo zapojit do otevřené výzvy projektu CZ04 – Ohrožené děti a mládež.
 • Michaela Marksová zahájila veletrh poskytovatelů sociálních služeb
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí přijala záštitu nad prvním ročníkem Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb, který dnes začal v Praze na Střeleckém ostrově.
 • Ministryně Marksová navštívila Zlínský kraj
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a náměstkyně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová navštívily ve dnech 25. až 26. srpna Zlínský kraj.

  V průběhu pracovní návštěvy se ministryně s náměstkyní společně s hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem probrali aktuální otázky z oblasti sociálních věcí v sídle Krajského úřadu ve Zlíně.
 • Jak se žije seniorům v srdci metropole? Jana Hanzlíková navštívila Středisko sociálních služeb na Praze 1
  ilustrační fotoNáměstkyně ministryně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Jana Hanzlíková dne 25. 8. přijala pozvání k návštěvě Střediska sociálních služeb městské části Praha 1. Průvodce jí dělala ředitelka příspěvkové organizace Helena Čelišová a starosta městské části Praha 1 Oldřich Lomecký. Tato městská část je zřizovatelem střediska.
 • MPSV: Opravujeme Hospodářské noviny (18.8.2014)
  peníze (ilustrační foto)Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí na pravou míru informaci, která se objevila 13. srpna 2014 v Hospodářských novinách. Autor článku „EU zaplatí Česku dálnice a firmám výzkum“ uvádí, že v novém dotačním programu Zaměstnanost je na podporu zaměstnanosti, rovných příležitostí, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotní služby a modernizaci veřejné správy a služeb vyčleněno 60 mld. Kč. Celková alokace Operačního programu Zaměstnanost (národní a EU zdroje) činí ve skutečnosti 69,7 mld. Kč.
 • Ministerstvo práce a ČVUT budou spolupracovat
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí (MPSV) Michaela Marksová a rektor Českého vysokého učení technického (ČVUT) Petr Konvalinka podepsali memorandum o spolupráci v oblasti budování nové informační strategie a ICT infrastruktury MPSV.

  Podle ministryně Marksové znamená podpis memoranda průlom v dosavadní spolupráci zástupců akademické sféry a státní správy.
 • Ministryně Marksová navštívila Karlovarsko a Plzeňsko
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová navštívila ve dnech 4. - 5. srpna Karlovarský a Plzeňský kraj. Na programu měla návštěvu domovů pro seniory i organizací, které pomáhají osobám se zdravotním postižením. Ministryně Marksová si v pondělí například prohlédla Azylový dům pro matky s dětmi v Sokolově. Následoval přejezd do Chebu, kde navštívila chráněné dílny Joker. Návštěvu Karlovarska ukončila ministryně v Kynžvartu, kde se zúčastnila besedy v tamějším Domově seniorů.

  „Pokud člověk celý život poctivě pracuje, musí mít také nárok na důstojné stáří a slušný důchod.“ uvedla ministryně Marksová.
 • MPSV pomůže lidem znevýhodněným na trhu práce hledat zaměstnání i ve státních podnicích
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, náměstek pro zaměstnanost Jan Marek a generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková se ve čtvrtek 31. července sešli s řediteli dvaceti velkých podniků se státní účastí.
 • Premiér pochválil ministryni Marksovou za první půlrok práce
  ilustrační fotoPremiér Bohuslav Sobotka jednal v pondělí v rámci bilančních cest po resortech s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. V budově pobočky pražského Úřadu práce diskutovali o plnění vládních priorit v oblasti resortu práce a sociálních věcí, především o stabilizaci úřadů práce. Hovořili ale i o důchodové reformě a zvyšování penzí.
  „Před námi je mnoho úkolů a já děkuji kolegům za jejich obrovské nasazení. Například teď jsme do zrychleného připomínkového řízení poslali novelu zákona, aby držitelé průkazu ZTP nemuseli být znovu posuzováni. To by lidem s postižením velmi znepříjemnilo život,“ uvedla po jednání s premiérem ministryně Marksová.
 • Michaela Marksová se s vedením Hospodářské komory shodla na potřebě omezovat nelegální zaměstnávání
  ilustrační fotoProblematika nelegálního zaměstnávání, práce načerno a oblast agenturního zaměstnávání byly hlavními body dnešní pracovní schůzky ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové s novým prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým.
 • Vláda podpořila zákony předkládané MPSV
  ilustrační fotoOd ledna 2015 se zvýší platy pracovníkům zaměstnaným v sociálních službách. Platové poměry v tomto oboru nejsou dlouhodobě řešeny a reálně dochází k poklesu mezd. Dotace ve výši 750 milionů pomůže situaci stabilizovat. Díky dalšímu návrhu zákona z dílny MPSV se příští rok zvýší platy některých představitelů státní moci jen o symbolické jedno procento. Oba návrhy ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové podpořil kabinet premiéra Bohuslava Sobotky.
 • Zvýší se ochrana pracovníků. Za nelegální zaměstnávání a diskriminaci v práci budou přísnější tresty
  ilustrační fotoVláda chystá v rámci novely zákona o zaměstnanosti zvýšit pokuty za nelegální zaměstnávání nebo diskriminaci ze strany zaměstnavatelů a zpřísnit podmínky pro agentury působící na trhu práce.
 • Pozvánka: Tisková konference ministryně práce Michaely Marksové a ministra vnitra Milana Chovance k problematice zaměstnávání cizinců
  ilustrační fotoPozvánka na tiskovou konferenci ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a ministra vnitra Milana Chovance k problematice zaměstnávání cizinců. Tisková konference se uskuteční v úterý 15. července 2014 v 10.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 4, Praha 1.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV: VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI FONDŮ EHP
  děti (ilustrační foto)Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje 11. července 2014 výzvu k překládání projektů v rámci Malého grantového schématu programu CZ04 „Ohrožené děti a mládež“ financovaného z Fondů EHP, pro prioritní oblasti Zapojení dětí do rozhodovacích procesů a Zvýšení povědomí o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit.
  Více informací naleznete na http://www.mpsv.cz/cs/17576.
 • Dobrovolníci z řad seniorů získali ocenění Dobrá duše
  předávání oceněníMinisterstvo práce a sociálních věcí bylo jedním z partnerů druhého ročníku projektu Dobrá duše, který oceňuje jednotlivce i instituce, jež pomáhají rozvíjet dobrovolnictví seniorů v České republice. Vítězové jednotlivých kategorií za rok 2013 si ve čtvrtek 3. července převzali certifikáty v Klášteře minoritů sv. Jakuba v Praze. Smyslem projektu je aktivizovat dobrovolníky v seniorském věku a zapojit je do činností v sociálním zařízení. Projekt rovněž podporuje instituce, které vytváří vhodné podmínky pro aktivní seniory. Snahou je zvýšit počet dobrovolníků a posílit jejich vzájemnou spolupráci.
 • Vláda podpořila zákony předkládané MPSV
  Matka s dítětem (ilustrační foto)Hned trojici zákonů, kterými se od příštího roku mění financování sociálních služeb, pravidla výplaty dávky hmotné nouze a také se zavádí porodné na druhé dítě v rodině, předložila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová na dnešním jednání Vládě ČR. Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky všechny tři zákony schválil. Podrobnosti o tom, jaké změny s sebou legislativní úpravy nesou, včetně vyjádření ministryně Marksové, najdete v přiložených tiskových zprávách.
 • Ministryně Marksová navštívila Trutnovsko
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová navštívila ve čtvrtek 26. června Trutnovsku. Vedle jednání se zástupci odborů z podniků v regionu a politiků zvolených do místní samosprávy i horní komory Parlamentu ČR právě na Trutnovsku navštívila Klub vozíčkářů Bukovina.

  „Debatovali jsme zejména o možných řešeních problematiky sociálně vyloučených lokalit. Shodli jsme se mimo jiné na významu prodloužení podpory institutu veřejných prací na dva roky,“ uvedla ministryně Marksová.
 • V Plzni se díky dobrovolnictví daří spojovat lidi všech generací
  ilustrační fotoNáměstkyně pro ochranu práv dětí a sociální začleňování Jana Hanzlíková navštívila při své cestě do Plzně regionální dobrovolnické centrum – spolek TOTEM. Spolek propaguje a rozšiřuje myšlenku dobrovolnické pomoci a téměř polovinu zdejších dobrovolníků tvoří senioři.
 • Sněmovna schválila dětské skupiny a vyšší valorizaci důchodů od ledna 2015
  ilustrační fotoSchválení zákona o dětských skupinách a vyšší valorizace důchodů od ledna 2015, to je výsledek hlasování Poslanecké sněmovny, které se konalo v pátek 20. června. Návrh zákona o dětských skupinách upravuje novou službu hlídání a péči o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Pokud novelu podpoří Senát, mohla by začít platit již od letošního září. Cílem zvýšené valorizace důchodů je zlepšit postavení seniorů a posílit jejich sociální ochranu. V příštím roce by se měly penze mimořádně zvýšit o 1,8 procenta. V praxi to znamená, že by důchody vzrostly v průměru o 205 korun.
 • Zrakově postižení v Brně mohou nadále počítat s pomocí MPSV
  ilustrační fotoNáměstkyně ministryně práce pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová zahájila druhý ročník letní zámecké slavnosti v Centru sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích. Akci pořádal Nadační fond Slunečnice a jejím cílem bylo propagovat činnost centra mezi širokou veřejností.
 • Ministryně Marksová v Chomutově navštívila sociálně vyloučené lokality
  ilustrační fotoMinistryně práce Michaela Marksová navštívila ve čtvrtek 5. června Chomutov. Boj s chudobou a sociálním vyloučením je jednou z priorit ministryně, ve městě si prohlédla sociální centra a též sociálně vyloučené lokality. „Chomutov je jedno z aktivnějších měst v oblasti boje s chudobou. Spousta jejich aktivit opravdu funguje a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR chce podporovat jejich další rozvoj,“ řekla ministryně.

  Návštěvu Chomutova ministryně Marksová zahájila na radnici setkáním s představiteli města. Hovořilo se například o tom, jak co nejefektivněji a pokud možno trvale řešit situaci problémových lokalit ve městě.
 • Aby mohli senioři déle žít doma
  ilustrační fotoZuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku, se při dnešní návštěvě komunitního centra pro seniory Dům PORTUS seznámila s jeho praktickým provozem.
 • Jak řešit problém sociálně vyloučených lokalit? Pomůže jen komplexní přístup
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová včera vystoupila se svým příspěvkem na konferenci Sdílení příkladů dobré praxe integrace menšin na lokální úrovni, na které si starostové z České a Slovenské republiky vyměňovali praktické zkušenosti v aktuálních otázkách a cestách k lepšímu začleňování všech občanů.
 • Sportovní hry Centra sociálních služeb Tloskov a Sdružení Sport pro sportovce s mentálním a kombinovaným postižením
  ilustrační obrázekVe dnech 20. – 22. 5. 2014 se opět po roce konaly v Tobogán kempu na Nové Živohošti, již XXV. Sportovní hry Centra sociálních služeb Tloskov a Sdružení Sport pro sportovce s mentálním a kombinovaným postižením s mezinárodní účastí.
 • Michaela Marksová navštívila automobilku v Kolíně
  logo rodinaMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, velvyslanci Japonska a Francie, vedením města a automobilky TPCA (Toyota Peugeot Citröen Automobile) pokřtila první vozy nové generace, které sjely z tovární linky v kolínské automobilce. Ministryně se zde zajímala o práci více než 3 200 zaměstnanců koncernu, z nichž 70 procent pochází přímo z Kolínska. Zjišťovala jaké je postavení žen (18 procent všech pracovníků), nebo formy podpory zaměstnanců s malými dětmi a absolventů škol. Továrna TPCA je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu a v letních měsících plánuje přijmout dalších 700 lidí.
 • Hejtmani se sešli s ministryní práce a sociálních věcí
  ilustrační fotoPřevod poskytování sociálních služeb ze státu na kraje byl hlavním tématem včerejšího setkání hejtmanů s ministryní Michaelou Marksovou.
 • Ministryně Marksová se setkala s velvyslanci zemí EU, OECD a Číny
  illustrační fotografieJiž tradiční setkání šéfky resortu práce a sociálních věcí ČR se členy zastupitelských úřadů cizích států se konalo dnes na pražské Kampě. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová zde nejprve krátce zhodnotila uplynulé období a působení svých předchůdců v resortu. Převážná část jejího projevu k velvyslancům byla ale zaměřena na budoucí plány a směřování pracovní a sociální politiky v České republice.
 • MPSV oslavilo Mezinárodní den rodin v Brně
  logo rodinaKřest kočičích mláďat kočky pouštní, kouzelnické představení, soutěže i dětské atrakce a mnohem více čekalo včera na návštěvníky brněnské ZOO. Pod záštitou ministryně práce Michaely Marksové a brněnského primátora Romana Onderky se ve čtvrtek 15. května v ZOO BRNO uskutečnila oslava 20. výročí MEZINÁRODNÍHO DNE RODIN. V rámci zábavného programu pro rodiny s dětmi pokřtila ministryně mláďata kočky pouštní. Pro jedno z nich vybrala ministryně jméno Garfield. Součástí dopoledního programu byl kulatý stůl k tématu „podpora rodin s dětmi“ a předání cen vítězům soutěže Obec přátelská rodině 2014.
 • Ministryně jednala o podpoře zaměstnanosti v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji
  ilustrační fotoEfektivnější vytváření nových pracovních míst v krajích nejvíce ohrožených nezaměstnaností a opatření, jak zabránit odlivu mladých perspektivních lidí z těchto regionů. To byly hlavní otázky, o kterých se včera diskutovalo na pracovním jednání u kulatého stolu k tématu Operační program Zaměstnanost 2014+.
 • Ministryně Marksová zve na oslavu Mezinárodního dne rodin v ZOO Brno
  logo rodinaKouzelnické představení, soutěže, dětské atrakce a dílničky i křest kočičích mláďat, to vše a mnoho více na Vás čeká v brněnské ZOO. Pod záštitou ministryně práce Michaely Marksové a brněnského primátora Romana Onderky se ve čtvrtek 15. května v ZOO BRNO uskuteční oslava 20. výročí MEZINÁRODNÍHO DNE RODIN. Zábavný program pro rodiny s dětmi začíná ve 13. hodin, paní ministryně v pavilonu Tropické království pokřtí mláďata kočky pouštní. Součástí dopoledního programu bude kulatý stůl k tématu podpora rodin s dětmi a předání cen vítězům soutěže Obec přátelská rodině 2014.
 • Snížíme administrativní zátěž handicapovaných a seniorů
  Mgr. Michalea MarksováZhruba 450 tisíc držitelů průkazů mimořádných výhod a průkazů osoby se zdravotním postižením nemusí v nejbližší době absolvovat nové posouzení zdravotního stavu, které by měl podle platné legislativy absolvovat každý žadatel do konce roku 2015. Dohodla se na tom ministryně práce Michaela Marksová se zástupci organizací a svazů zdravotně postižených a poskytovatelů sociálních služeb. Počátkem roku 2016 se podoba průkazů sjednotí, bude existovat pouze jeden průkaz osoby se zdravotním postižením. Zároveň tento postup ušetří obrovskou zátěž posudkovým lékařům.
 • Sociální bydlení nesmí znamenat jen „ubytování“
  ilustrační fotoPříprava tolik očekávaného nového zákona o sociálním bydlení je nově převedena pod gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. V pondělí 7. dubna se na půdě Senátu ČR, pod patronací jeho místopředsedkyně Miluše Horské, sešli zástupci nejdůležitějších subjektů a organizací, kteří se zabývají problematikou sociálního bydlení.
 • Ministryně navštívila Moravskoslezský kraj
  Mgr. Michalea Marksová v uhelném doleMinistryně práce Michaela Marksová při své úterní návštěvě Moravskoslezského kraje diskutovala s hejtmanem Miroslavem Novákem, jeho náměstky a vládním zmocněncem pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiřím Ciencialou o příčinách a možnostech řešení nezaměstnanosti v regionu, prioritách v sociální oblasti a financování sociálních služeb.

  „Vítám nabízenou spolupráci v oblasti regulace trhu práce a dalšího rozvoje sociálních služeb. Povinností veřejného sektoru totiž vždy bude pomáhat lidem v obtížných životních situacích tak, aby byl zachován sociální smír,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
 • Zákon o dětských skupinách míří do druhého čtení
  Mgr. Michalea MarksováPoslanecká sněmovna podpořila většinou hlasů návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Návrh by měl podle plánu nabýt účinnosti 1. září 2014. Pokud novelu po druhém a třetím čtení ve sněmovně podpoří také Senát, mohou od příštího školního roku vzniknout v rámci dětských skupin až tisíce míst pro děti předškolního věku zřízených podle pevných pravidel. Právě rozšíření škály služeb péče o předškolní děti je hlavním cílem nové právní úpravy, kterou podpořili zákonodárci napříč spektrem politických stran zastoupených v PSP ČR.

  „Umístění potomka do dětské skupiny může výrazně usnadnit postupný návrat rodičů na trh práce s ohledem na strategii slaďování rodinného, profesního a osobního života bez nutnosti rezignovat na rodičovskou roli,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová.
 • Ministryně Michaela Marksová představuje své priority
  Mgr. Michalea MarksováMinisterstvo práce a sociálních věcí je úřadem, který má sloužit lidem.
  Toto heslo je sice jasné a srozumitelné, ale v minulých letech jej úřadující ministři rozhodně nenaplňovali. Pro první měsíce ve svém úřadě jsem si tedy stanovila následující priority: zvyšování důchodů od ledna 2015, boj s nezaměstnaností, podporu rodin s dětmi, zrušení II. pilíře důchodové reformy, spolehlivé výplaty sociálních dávek, sociální bydlení či slevy na sociálním pojištění pro obtížně zaměstnatelné skupiny.
 • Michaela Marksová představila zákon o dětské skupině
  ilustrační fotoO návrhu zákona, který umožní vznik dětských skupin, hovořila na semináři v Poslanecké sněmovně ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
 • Jak se lépe uplatnit na trhu práce? Studenti diskutovali na MPSV s odborníky
  ilustrační fotoO možnostech, jak se lépe uplatnit na trhu práce, debatovali na MPSV studenti a absolventi dvou brněnských univerzit se zástupci z ministerstva. Diskuse se zúčastnili i studenti ze Slovenska, Polska a Litvy. Skupina mladých lidí se nejvíce zajímala o situaci na českém trhu práce a o možnostech zaměstnávání absolventů z řad cizinců.
 • Ministryně Michaela Marksová navštívila Ústecký kraj
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová byla v pondělí 17. února na pracovní cestě v Ústeckém kraji. Se zástupci regionu řešila nezaměstnanost a další sociální problémy.
 • Ministryní práce a sociálních věcí se stala Michaela Marksová
  Mgr. Michalea Marksová (foto: ČSSD)Novou ministryní práce a sociálních věcí se stala Michaela Marksová. Do funkce ji včera uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka. Michaela Marksová se dlouhodobě profesně věnuje otázkám rovných příležitostí mužů a žen a rodinné politice. Nejdříve se chce důkladně seznámit s aktuální situací v resortu. Mezi její hlavní priority patří stabilizace výplaty sociálních dávek, zajištění funkčnosti informačních systémů a posílení úřadů práce v otázkách aktivní politiky zaměstnanosti. Důležitým úkolem je pro ni také vyšší podpora rodin s dětmi, prosazení vyšší valorizace důchodů a například dokončení přechodu financování sociálních služeb na kraje.
  foto: ČSSD
 • (Soubor typu .pdf)MPSV: Společné stanovisko MPSV a MZ k odškodňování pracovních úrazů
  ilustrační fotoSpolečné stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví k postupu při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.
 • MPSV vydalo Příručku pro osoby se zdravotním postižením
  ilustrační fotoJak lze získat průkaz osoby se zdravotním postižením v roce 2014, kdo má nárok na příspěvek na péči nebo kde lze žádat o dávky či jak posouzení nároku na konkrétní příspěvek či dávku probíhá v praxi, tak na tyto a další otázky přináší odpovědi historicky první Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014, kterou vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Důvodem bylo usnadnit lidem se specifickými potřebami orientaci v sociálním systému.

  „Uvědomuji si, že pro běžného občana může být obtížné vyznat se v sociálním systému a hledat odpověď na otázky v paragrafech. Ještě složitější může být orientace v zákonech pro člověka s postižením. Právě proto vychází tato příručka,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.
 • MPSV: Prohlášení ministra Koníčka k nepravdivým informacím v médiích
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí František Koníček se chce striktně ohradit proti některých nepravdivých a zavádějícím informacím, které zazněly v reportáži na ČT1 v Událostech (IT zakázky na resortu zemědělství, 11. 1. 2014) a zároveň se objevily v článku na serveru ct24.cz (Sporné zemědělské zakázky: Jednu získala i bývalá Koníčkova firma, Ekonomika, 11. 1. 2014) k jeho dřívějšímu působení ve společnosti BDO v souvislosti s IT zakázkami na ministerstvu zemědělství.
 • MPSV: Bojujeme proti sexuálnímu násilí na dětech
  ilustrační fotoZnámý britský herec a zpěvák Matthew McVarish má v plánu ujít pěšky 16 000 kilometrů a během své cesty navštívit 31 hlavních měst v zemích Evropy.
 • Co se mění od ledna 2014? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí
  ilustrační fotoNový rok přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí. Mění se například podmínky pro získání průkazu osoby se zdravotním postižením, zvyšují se důchody a náhradu mzdy bude zaměstnavatel vyplácet opět jen po dobu prvních 14 dnů. V novém roce bude možné např. průkaz pro OZP přiznat pouze na základě podání žádosti. Bude probíhat samostatné správní řízení, a to vč. posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem OSSZ. Od ledna 2014 se mění také výše cestovních náhrad. Rok 2014 přinese i několik změn pro klienty ÚP ČR. Pro lepší orientaci v sociální oblasti vydalo MPSV „Příručku pro OZP v roce 2014“ a také soubor tří letáků nejen pro OZP.
 • MPSV: Aktivním občanem v Evropské unii
  ilustrační fotoZástupci ministerstva práce a sociálních věcí se dnes zúčastnili závěrečné konference k Evropskému roku občanů pořádanou pod záštitou předsedy vlády ČR Jiřího Rusnoka a Zastoupením Evropské komise v ČR.
 • ČSSZ: Informace o posouzení zdravotního stavu pro účely výměny průkazu mimořádných výhod - pro zdravotně postižené občany
  ilustrační fotoV souvislosti se zrušením zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, došlo ke zrušení institutu mimořádných výhod. Průkazy mimořádných výhod (dále průkaz MV) však platí i po 1. lednu 2012, a to po dobu, která je na nich uvedená, nejdéle však do 31. 12. 2015.
 • Stárneme! Musíme se s tímto trendem vyrovnat a naučit se spolupracovat
  ilustrační fotoV budově MPSV proběhl včera seminář věnovaný realizaci Národního akčního plánu (NAP) podporujícího pozitivní stárnutí pro období 2013 až 2017.
 • MPSV: Pracujeme na plynulém převodu dotací na sociální služby
 • Stát musí být sociálně citlivý (8.11.2013)
  ilustrační fotoČtyři priority, které po svém nástupu do funkce ministra práce a sociálních věcí vytyčil – s ohledem na prospěch široké veřejnosti - František Koníček, MPSV splnilo či postupně plní. Senát zrušil sKarty a MPSV i Úřad práce ČR dělají vše proto, aby se ukončení projektu v příštím roce co nejméně dotklo klientů. Od srpna se zvýšila minimální mzda, převod dotačního řízení v oblasti sociálních služeb na kraje se o rok odložil a rovněž se zlepší podmínky lidí se zdravotním postižením. Úřad práce ČR se může vrátit ke kořenům. Díky personálnímu i finančnímu posílení, organizačním změnám a posílení autonomie se bude moci opět věnovat tomu, proč vznikl: aktivní politice zaměstnanosti. A po auditech evropských projektů MPSV dělá vše proto, aby peníze z fondů EU využívaly účelněji i efektivněji a samotné čerpání se zrychlilo. Připravuje se další programovací období 2014 – 2020.
 • MPSV spolu s MMR uspořádaly panelovou diskusi k otázce sociálního bydlení
  ilustrační fotoMinisterstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí uspořádali v Praze na Žižkově panelovou diskusi k Návrhu komplexního řešení sociálního bydlení.
 • Koníček v ČSSZ: Lidé na prvním místě
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí František Koníček se zúčastnil celostátní porady vedení České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Konala se od 7. do 8. října v Seči. František Koníček informoval o aktuálních tématech, která s touto největší finančně-správní organizací v České republice souvisí.
 • MPSV: Občané USA budou mít stejné podmínky při platbě zdravotního pojištění jako Češi
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí František Koníček dnes podepsal spolu s americkým velvyslancem v České republice panem Normanem L. Eisenem dodatek k bilaterální Smlouvě o sociálním zabezpečení, která byla uzavřena mezi oběma státy v roce 2007.
 • Kampaň Žít déle doma odstartovala
  ilustrační fotoDevět z deseti lidí si přeje dožít doma. Devět z deseti lidí umírá v ústavech. Změňte to. Tak zní heslo kampaně, která byla dnes představena na tiskové konferenci v budově Generálního ředitelství Úřadu práce. Má zlepšit informovanost a kvalitu služeb pro seniory a jejich rodiny.
 • MPSV: Pracujeme na řešení agendových informačních systémů pro výplatu nepojistných dávek
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí se intenzivně zabývá agendovými informačními systémy (AIS) pro výplatu nepojistných dávek. Pracuje na řešení přechodného období, návrh by chtěl ministr práce a sociálních věcí František Koníček předložit tento týden vládě.
 • Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji - to je hlavní téma aktuálního výjezdu ministra Františka Koníčka
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí František Koníček byl na pracovní cestě v Moravskoslezském kraji. První zastávka vedla do společnosti Hyundai Motor Manufactoring Czech s.r.o. v průmyslové zóně Nošovice. Ministr jednal s vedením firmy - prezidentem Jun-Ha Kimem a viceprezidentem Sung-Ho Limem.
 • Česká republika má historicky první koncepci, která řeší bezdomovectví
  ilustrační fotoVláda dnes schválila historicky první Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR.
 • Na MPSV poprvé jednala expertní skupina k sociálním službám
  ilustrační fotoZástupci ministerstva práce a sociálních věcí a sociální komise Asociace krajů ČR se včera sešli na prvním jednání expertní skupiny k sociálním službám.
 • MPSV: Budeme aktivněji podporovat zaměstnanost (15.8.2013)
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí František Koníček už při nástupu do funkce stanovil jasné priority. Jak se je daří naplňovat?
      - 700 nových zaměstnanců Úřadu práce ČR bude působit přímo v terénu a komunikovat se zaměstnavateli, samosprávou i uchazeči o práci.
      - Minimální mzda se zvýšila o 500 korun na 8 500 korun. Může tak lépe plnit svou ochrannou i motivační funkci.
      - Resort se intenzivně připravuje na případné ukončení projektu sKaret.
      - Novela zákona o sociálních službách, která pomůže handicapovaným, už prochází legislativním procesem.
      - Nastavit efektivnější čerpání peněz z fondů Evropské unie pomůže probíhající revize a vyhodnocení projektů.
 • MPSV: Opravujeme Hospodářské noviny
  ilustrační fotoDeník Hospodářské noviny v úterý 6. srpna přinesl nesprávné informace o personálních změnách na ministerstvu práce a sociálních věcí. A to i přes to, že jsou tyto informace zveřejněny na webových stránkách MPSV, stejně jako organizační struktura ministerstva.
 • Ministr jednal v Brně, Olomouci a Ostravě
  ilustrační fotoŘešil sociální služby, podporu zaměstnanosti, sociální pojištění i systémy pro výplatu nepojistných dávek.
 • Zvýšila se minimální mzda (1.8.2013)
  ilustrační fotoZákladní sazba minimální mzdy je od dnešního dne vyšší o 500 korun. Ministr František Koníček totiž prosadil ve vládě návrh na její zvýšení na 8 500 korun. Splnil tak jeden ze čtyř prioritních úkolů, které si po příchodu do úřadu dal. Zvýší se i základní hodinová sazba minimální mzdy ze 48,10 korun na 50,60 korun. Mění se tak poprvé od roku 2007.

  „Minimální mzda je kategorický imperativ pro zaměstnavatele. Díky jejímu zvýšení se posílí pracovní příjmy zaměstnanců, a tedy jejich koupěschopná poptávka,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí František Koníček.
 • MPSV: Opravujeme Hospodářské noviny
  ilustrační fotoDeník Hospodářské noviny ve středu 24. července přinesl nesprávné informace o personálních změnách na ministerstvu práce a sociálních věcí. A to i přes to, že jsou tyto informace zveřejněny na webových stránkách MPSV, stejně jako organizační struktura ministerstva.
 • Stabilizace a zlepšení funkcionality systémů pro výplatu dávek je můj nejtěžší úkol, říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí František Koníček chce na jednání vlády 31. července předložit návrh na personální posílení Úřadu práce ČR. Jeho stabilizaci vnímá jako jednu z priorit, kterou je třeba co nejdříve vyřešit, aby Úřad práce ČR mohl hrál aktivnější roli, co se týče podpory zaměstnanosti.
 • Stát by měl být sociálně citlivější (19.7.2013)
  Peníze (ilustrační foto)Od 1. srpna se zvýší minimální mzda. Měsíční sazba bude nově 8 500 Kč místo stávajících 8 000 Kč, základní hodinová sazba pak 50,60 Kč místo současných 48,10 Kč. Vláda schválila návrh na změnu nařízení č. 567/2006 Sb., který předložil ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Připraveny jsou také změny, které by měly pomoci zdravotně postiženým, stejně jako je Úřad práce ČR připraven pomoci Moravskoslezskému kraji.
 • František Koníček převzal resort Ministerstva práce a sociálních věcí
  ilustrační fotoNovým ministrem práce a sociálních věcí se stal František Koníček, kterého dnes předseda vlády Jiří Rusnok uvedl do funkce ministra. Ministr Koníček převzal resort po své předchůdkyni, a to bývalé ministryni práce Ludmily Müllerové. Ministr se chce nejdříve seznámit s aktuální situací ve svém úřadě a poté se bude věnovat plnění prioritních úkolů. Mezi priority ministra Koníčka patří řešení projektu sKaret, dokončení rozpracované legislativy, stabilizace úřadu a zefektivnění čerpání peněz z EU.
  „V řadě věcí mohu navázat na mou předchůdkyni Ludmilu Müllerovou, které patří za odvedenou práci mé poděkování“, říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček. A dodává: „Lidé, kteří mě znají, vědí, že si vždy nejdříve osobně a podrobně zjistím, jak se věci mají, a pak teprve dělám změny. Tak tomu bude i na ministerstvu. Nepůjde však o další reformy, ale o stabilizaci.“
 • MPSV: Ministryně Müllerová dnes v Interview na ČT24
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová bude dnes hostem v pořadu Interview na ČT24. Rozhovor s ministryní začne v 18.30 hod. a jeho tématem bude mj. zhodnocení práce a působení ministryně v resortu ministerstva práce. V čele úřadu byla Ludmila Müllerová od 16.listopadu 2012.
  Autor: oddělení Public relations
 • MPSV má svůj Facebook a Twitter. Nově komunikuje i na YOUTUBE!
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí začalo před časem nabízet občanům aktuality a užitečné informace prostřednictvím FACEBOOKU s logem MPSV či TWITTERU. NOVĚ však nyní MPSV spustilo také svůj video kanál na YOUTUBE MPSV, který nabídne občanům ke vzhlédnutí zajímavá videa z činnosti ministerstva. Lidé mohou vidět např. VIDEO Z PŘEDÁNÍ ŠEKU na povodně pro záplavami postiženou Černěves, který osobně na místě předala ministryně Ludmila Müllerová. Mezi zaměstnanci MPSV a ČSSZ se podařilo, ve sbírce, vybrat částku 69 501 Kč. Prostřednictvím video kanálu YouTube MPSV budou lidé moci vidět aktuální dění a zajímavosti z prostředí a činnosti MPSV. Dejte nám svůj LIKE!
 • PLÁN PRO ZAMĚSTNANOST „7 za 7“ má své první VÝSLEDKY
  ilustrační foto Ministerský plán pro zaměstnanost – 7 bodů za 7 mld. korun, který prosadila ministryně Ludmila Müllerová s cílem pomoci vytvářet nová pracovní místa a dát lidem bez práce novou šanci, přináší své VÝSLEDKY. 765 OSOB bylo pomocí plánu dosud (od 1. 3. k 31. 5. 2013) zaměstnáno formou zkráceného pracovního úvazku. Ve stejném období bylo také podpořeno celkem 8 626 MLADÝCH LIDÍ DO 30 LET a z toho 4 077 osob v rámci rekvalifikací. O PLÁNU PRO ZAMĚSTNANOST se více dozvíte v tiskové zprávě.
 • Ministryně Müllerová se zúčastnila oslavy státního svátku na Velehradě
  ilustrační fotoV pátek 5. července 2013, u příležitosti 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, se ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová zúčastnila oslavy státního svátku na Velehradě. V rámci oslav se ministryně setkala s vozíčkáři a také s dobrovolníky Maltézské pomoci, kteří se o ně starají. Setkání s ministryní si nenechalo ujít téměř stovka handicapovaných, kteří patřili mezi poutníky na tradičních Dnech lidí dobré vůle. O pomoci těmto lidem a práci s nimi hovořila ministryně s ředitelem Maltézské pomoci ČR Jiřím Judou.
 • Do druhého pilíře vstoupilo za prvního půl roku 74 573 lidí, nejsilnější byl červen
  ilustrační fotoMinisterstvo financí ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí dnes pořádalo tiskovou konferenci v Hotelu Ibis v Praze na téma - II. pilíř důchodové reformy a jeho současný vývoj. Během června uzavřely penzijní společnosti 27 181 nových smluv o vstupu do druhého pilíře. Celkový počet účastníků důchodového spoření tak vzrostl na 74 573.
 • Ministryně Ludmila Müllerová se zúčastnila posledního jednání Nečasovy vlády
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová se dnes zúčastnila historicky posledního jednání Nečasova kabinetu, který po necelých třech letech (tj. od 13. července 2010) končí. V čele resortu ministerstva práce byla L. Müllerová od 16. listopadu 2012.
 • Ministryně Ludmila Müllerová dnes předala šek ze sbírky na povodně pro Černěves
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová dnes osobně předala, do rukou starostky obce Černěves Jitky Dyrynkové, šek na povodně ve výši 69 501 Kč pro záplavami postiženou Černěves.
 • NATANKUJTE NA PENZI TEĎ! Čas je jen do 1. 7. 2013 pro VSTUP DO II. PILÍŘE
  ilustrační fotoČas na rozhodnutí, zda vstoupit do nového důchodového spoření či nikoliv, mají občané STARŠÍ 35 LET už jen do pondělí, tj. 1. 7. 2013. To jim zajistí státní příspěvek ve výši 1,5násobku vložených prostředků. Výši budoucí penze si lze jednoduše spočítat na DŮCHODOVÉ KALKULAČCE. Vše zajímavé o důchodové reformě se dozvíte také na FACEBOOKU nebo můžete využít call centrum a zavolat na číslo 234 712 111. Informace o vládní kampani k reformě penzijního systému najdete na webu – www.klidnabudoucnost.cz. MPSV má také svůj FACEBOOK. Dejte nám svůj LIKE.
  Šéf opozice vzkazuje lidem: „Penze neznárodníme, z druhého pilíře půjde vystoupit“ (iDnes.cz, 24.6.2013).
 • Kulatý stůl k zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol
  ilustrační fotoAsociace občanských poraden pořádala ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby kulatý stůl na téma zaměstnávání absolventů v oboru sociálních služeb. Akce se konala v Praze dne 24. června 2013 v rámci projektu "Otevřené dveře na trh práce" spolufinancovaného Evropským sociálním fondem (ESF). Cílem tohoto projektu je zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce.
 • MPSV: Ministryně Müllerová dnes jednala na tripartitě nejen o zvýšení minimální mzdy
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová se dnes zúčastnila jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tzv. tripartity) na Úřadě vlády. V rámci působnosti resortu ministerstva práce jednala společně se zástupci vlády a odborových svazů mj. o zvýšení minimální mzdy na 8 500 Kč, o sociálním bydlení nebo o aktuální situaci na úřadech práce či o dofinancování sociálních služeb v roce 2013.
 • MPSV: sKarty zřejmě skončí
  ilustrační fotoPoslanci dnes ve 2. čtením podpořili návrh zákona, který počítá s ukončením projektu sKaret. Podle něj by karta sociálních systémů měla skončit ke konci letošního roku.
 • MPSV: Předseda ÚOHS prozatím zrušil uložené sankce pro MV a MPSV
  ilustrační fotoMinisterstvo vnitra (MV) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) reagují na nepřesné informace, které se objevily v souvislosti s probíhajícím řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve věci veřejné zakázky na poskytnutí produktů Microsoft a služeb s těmito produkty spojenými.
 • MPSV: Ludmila Müllerová dnes jednala s čínskou delegací
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová dnes přijala čínskou delegaci, kterou zastupoval pan Li Wei, ředitel Centra rozvojového výzkumu Státní rady Čínské lidové republiky (ČLD) s doprovodem. Společně jednali například o systému sociálního zabezpečení a důchodů v ČR, o zaměstnanosti a trhu práce či o rodinné politice. Dalším tématem diskuse byla také politika na podporu malého a středního podnikání a OSVČ.
 • MPSV: Ministryně Ludmila Müllerová dnes navštívila maminku paterčat
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová dnes v podolské nemocnici navštívila maminku paterčat Alexandru Kiňovou, aby jí osobně předala věcné dary pro její novorozeňata a popřála také hodně zdraví a především pevnou vůli při budoucí výchově pěti dětí. Ministryně se při návštěvě přesvědčila o velké a upřímné radosti ze strany maminky z jejího vícečlenného přírůstku.
 • MPSV upozorňuje na omezení poboček České pošty, s. p. kvůli povodním (4.6.2013)
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí upozorňuje, že v důsledku omezení provozu některých poboček České pošty, s. p., které zasáhly povodně, jedná Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) s Českou poštou, s. p. o zajištění náhradního způsobu hotovostní výplaty důchodů a dávek nemocenského pojištění. O způsobu řešení mimořádné situace bude dnes ČSSZ a Česká pošta, s. p. informovat.
 • Upozornění: Omezení některých poboček a bankomatů v souvislosti s povodněmi
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českou Spořitelnou, a.s. (ČS) oznamuje, že v souvislosti s povodněmi došlo k omezení některých poboček ČS a bankomatů v postižených oblastech. Aktuální informace o omezení jsou dostupné na webu ČS.
 • Müllerová: Chceme spolupracovat a nabízet cestu, jak jít dál v sociální oblasti
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová se dnes zúčastnila sněmu hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v Průhonicích, na kterém opět potvrdila intenzivní spolupráci mezi TOP 09 a STAN v sociální oblasti a pomoci obcím v dalším společném období.
 • NATANKUJTE NA PENZI TEĎ! je hlavní heslo vládní kampaně k důchodové reformě
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí přestavuje vládní kampaň k důchodové reformě pod heslem NATANKUTE NA PENZI TEĎ! V televizních spotech či na internetu veřejnost získá maximum informací o tzv. II. pilíři důchodového spoření, který rozšiřuje možnosti zvýšit si příjem ve stáří. Občané starší 35 let se mohou do nového důchodového spoření zapojit do 30. června. To jim zajistí státní příspěvek ve výši 1,5násobku vložených prostředků. Informace o vládní kampani k důchodové reformě naleznete na novém webu – www.klidnabudoucnost.cz. Ministerstvo práce také spustilo speciální FACEBOOKOVÉ STRÁNKY – Důchodová reforma, které informovují své návštěvníky o všech novinkách a faktech o reformě penzijního systému v ČR. MPSV má také svůj FACEBOOK.
 • MPSV má svůj FACEBOOK a komunikuje i na TWITTERU
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí začalo jako jeden z prvních resortů nabízet občanům aktuality a užitečné informace také na sociálních sítích. Nově tak spustilo svůj oficiální FACEBOOK s logem MPSV a komunikovat s lidmi chce také prostřednictvím sítě TWITTER. Dejte nám svůj LIKE!

  „Věřím, že náš nový přístup zlepší komunikaci ministerstva. Lidé by se měli mít možnost k informacím dostat cestou, která je pro ně nejsnadnější. A my chceme oslovit také mladé lidi. I těm mohou být informace z resortu prospěšné a sociální sítě jsou zvyklí používat,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová (TOP 09).
 • Stanovisko MPSV k závěrům kontroly NKÚ č. 12/19
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jako řídicí orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) usiluje o to, aby se projekty financované z Evropského sociálního fondu (ESF) realizovaly bezchybně. V zájmu MPSV je tedy přijmout taková opatření, aby k problémům nedocházelo.
 • MPSV: Ministryně Ludmila Müllerová se zúčastnila 21. národní abilympiády
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová se dnes poprvé zúčastnila 21. národní abilympiády v Pardubickém kraji, kterou každoročně pořádá Česká abilympijská asociace.
 • MPSV: Ministryně Ludmila Müllerová dnes jednala s hejtmany v Českých Budějovicích
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová se dnes zúčastnila 5. zasedání Rady Asociace krajů ČR v Českých Budějovicích, kde jednala s hejtmany o dofinancování sociálních služeb v letošním roce. Druhým bodem společného jednáním mezi ministryní a hejtmany byla novela zákona o zdravotnických službách.
 • MPSV: Konference o budoucnosti českého důchodového systému
  ilustrační fotoÚřad vlády ČR ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem financí uspořádal v Lichtenštejnském paláci v Praze konferenci pod názvem "Budoucnost českého důchodového systému." Akce byla součástí vládní kampaně, která má podpořit důchodovou reformu a její II. pilíř.
 • O českou dětskou skupinu se zajímají ve světě a zítra ji projedná vláda (21.5.2013)
  ilustrační fotoZítra má vláda projednat návrh zákona o dětské skupině. Předložilo ho ministerstvo práce a sociálních věcí, které také dětskou skupinu pilotně provozuje. O novou službu péče o děti, která by – pokud vše projde legislativním procesem – mohla fungovat od roku 2014 se zajímají firmy, kraje, města i média. Včetně zahraničního zpravodajství – reportáž ruské televize si můžete přehrát na http://www.1tv.ru/news/other/233123. Více informací o dětské skupině pak najdete v tiskové zprávě.
 • Experti na bezpečnost práce a ochranu zdraví se setkali na Slovensku, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR bylo u toho
  ilustrační fotoNáměstek ministryně pro trh práce Roman Chlopčík slavnostně zahájil třídenní Mezinárodní konferenci s názvem Bezpečné pracoviště. Konala se od 15. do 17. května 2013 ve slovenských Bojnicích. Součástí akce, uspořádané pod záštitou ministerstva práce a sociálních věcí, byl i česko-slovenský seminář.
 • MPSV: Opravujeme Lidové noviny
  ilustrační fotoDeník Lidové noviny v dnešním článku „Dítě bez nohy, Podle úřadu malé postižení“ popisuje problematiku posuzování zdravotního stavu postižených v návaznosti na sociální reformu.
 • Ministryně Müllerová na jednání ministrů zaměstnanosti a sociálních věcí ze zemí tzv. Visegradské 4 v Polsku
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová se zúčastnila dvoudenního setkání ministrů zaměstnanosti a sociálních věcí ze zemí tzv. Visegradské 4 (V4) v Polsku. Tématem jednání ministrů byla mj. pracovněprávní regulace, bariéry a příležitosti pro růst a zvýšení zaměstnanosti či vliv V4 na tvorbu evropské politiky a zaměstnanost mládeže.
 • MPSV: Ministryně Ludmila Müllerová jednala se slovenským ministrem práce o veřejné službě
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová včera jednala v Krakově se slovenským ministrem práce Jánem Richterem v rámci dvoudenního setkání ministrů zodpovědných za zaměstnanost a sociální věci z tzv. Visegradské 4 (V4). Diskutovali o možnostech a dopadech veřejné služby a docházce nezaměstnaných. Diskuse se týkala také výměny vzájemných zkušeností v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti v obou zemí.
 • MPSV: Pozvánka na konferenci „ Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe“
  ilustrační fotoPodvýbor pro pracovní právo a zaměstnanost PS PČR pod záštitou Výboru pro sociální politiku PS PČR pořádá ve středu dne 22. května 2013 od 9.30 do 16.30 hodin v budově Poslanecké sněmovny PČR na Malé Straně konferenci na téma „Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe“.
 • Rozhodnutí ÚOOU není o sKartě
  ilustrační fotoÚřad pro ochranu osobních údajů uložil Ministerstvu práce a sociálních věcí pokutu nikoliv ve věci sKarty, ale ochrany dat v Jednotném informačním systému. Některá média interpretovala mylně rozhodnutí a spojila ho se správním řízením týkajícím se karty sociálních systémů, které úřad teprve zahájil.
 • Začala veřejná diskuse k sociálnímu bydlení
  ilustrační fotoHistoricky první panelovou diskusi na téma „Analytické části komplexního řešení sociálního bydlení pořádalo v úterý 7. května 2013 ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV).
 • Opravujeme MF Dnes: Dobré úmysly, které… (9.5.2013)
  ilustrační fotoV části článku deníku MF Dnes ze dne 7.5. 2013, ve kterém se popisují náklady na pořízení nových systémů na úřadech práce, je jedním z argumentů cena systémů. Přestože autoři uvádějí, že čerpali z materiálů MPSV, uvedená částka 823 milionů korun bohužel není přesná. Proto také není rozhodně možné souhlasit ani s tím, že celá změna softwaru v resortu stála třikrát více než předtím.
  Oddělení PR MPSV
 • Ministryně zastavila vydávání sKaret
  ilustrační fotoÚřady práce dostaly v pátek pokyn, aby přestaly vydávat karty sociálních systémů - sKarty. Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová to uvedla na dnešním happeningu Národní rady zdravotně postižených ČR a KDU-ČSL před budovou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
 • Ministryně Müllerová navštívila Pardubický a Karlovarský kraj
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová dnes navštívila Pardubický a Karlovarský kraj. V Pardubickém kraji se dopoledne setkala s ředitelkou Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim Hanou Pilnou a živě se zajímala o sociální firmu Kruh zdraví Chrudim, která provozuje alternativní zdravou jídelnu, v níž nalezli zaměstnání handicapovaní lidé i lidé po léčbě závislosti na návykových látkách.
 • Ministryně práce a sociálních věcí navštívila Ústecký kraj
  ilustrační fotoDebatovalo se o výplatě dávek, podpoře zaměstnanosti i bydlení.
 • Ministryně Müllerová navštívila Středočeský kraj (15. dubna 2013)
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová – na pozvání starosty Jana Jakoba - zavítala do Roztok u Prahy. S obyvateli města diskutovala mimo jiné o aktuálním dění v regionu a současné situaci na trhu práce. Rovněž navštívila Husův sbor ČCH (Husitskou diakonii), který pomáhá lidem v obtížné životní situaci. Na programu ministryně nechyběla ani návštěva Levého Hradce, historicky prvního křesťanského kostela v Čechách či místního domova s pečovatelskou službou.
 • MPSV: Ministryně Müllerová navštívila Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová dnes navštívila Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD) v Brně, kde se seznámila nejen s aktuálními případy, které řeší tento úřad, ale např. se dozvěděla i to, že se mu v loňském roce podařilo vymoci výživné ze zahraničí v celkové částce 33 788 000,- Kč.
 • Spočítejte si svůj budoucí důchod na NOVÉ DŮCHODOVÉ KALKULAČCE
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí nabízí lidem novou úpravu DŮCHODOVÉ KALKULAČKY. Dosud si lidé mohli spočítat pouze svůj budoucí důchod za předpokladu, že se nijak nezmění zákony a důchody jim bude stát i za 30 nebo 40 let počítat a také platit stále stejně jako dnes. Nová verze kalkulačky naopak vychází z toho, že důchodců bude v Česku přibývat a stát v budoucnu již nebude mít peníze na udržení takové výše důchodů. Důchodovou kalkulačku najdete zde.
 • Důchodová reforma má svůj FACEBOOK a MANUÁL pro důchodové spoření
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spustilo speciální FACEBOOKOVÉ STRÁNKY – Důchodová reforma, které budou informovat své návštěvníky o všech novinkách a faktech o reformě penzijního systému v ČR. Prostřednictvím facebookové stránky si budou moci občané také spočítat výši své budoucí penze na důchodové kalkulačce. Novinku najdete jednoduše pod logem MPSV. A o všem můžete taky diskutovat. Vše zajímavé o důchodové reformě se dozvíte na FACEBOOKU.

  Důchodová reforma má také svůj Manuál pro budoucí účastníky důchodové spoření, který obsahuje popis registrace smlouvy o důchodovém spoření pro osoby, které chtějí vstoupit do II. pilíře důchodového systému.
 • Celostátní seminář Celoživotní učení 2013
  ilustrační fotoV Kroměříží se již řadu let, vždy v květnu, koná celostátní seminář o odborném vzdělávání. Podporuje jej několik ministerstev včetně MPSV a relevantních institucí zabývajících se vzděláváním.
 • Upozornění: Náměstek Roman Chlopčík dnes v pořadu Pro a Proti (Radio Česko+), téma – nezaměstnanost mladých lidí (29.3.2013)
  ilustrační fotoNáměstek ministryně pro trh práce Roman Chlopčík byl hostem v pořadu Pro a Proti na Radiu Česko+, kde diskutoval se senátorem Zdeňkem Škromachem z ČSSD na téma nezaměstnanost a recepty na její řešení. Diskuse se především týkala mladých lidí bez práce a jejich uplatnění na pracovním trhu, dále prognózy vývoje nezaměstnanosti v ČR a jednotlivých krajích. Rozhovor můžete poslouchat dnes ve 21.00 hod. na Radiu Česko+. Otázky pokládala Renáta Kalenská.
 • MPSV: Dnes se konalo 37. zasedání Rady vlády pro BOZP
  ilustrační fotoNa ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) se dnes konalo již 37. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), kterému předsedal náměstek ministryně pro oblast trhu práce Roman Chlopčík.
 • MPSV: Poslední kulatý stůl k důchodové reformě se dnes konal v Praze
  ilustrační fotoV rámci celorepublikové roadshow k důchodové reformě se dnes v Praze konal již patnáctý a zároveň poslední kulatý stůl k reformě, který pořádalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s ministerstvem financí (MF). Diskuse o reformě penzijního systému se zúčastnilo rekordních 107 odborníků z MPSV, MF, Finanční správy ČR a dále okresní správy sociálního zabezpečení či pracovníci krajského pracoviště Úřadu práce ČR.
 • MPSV: Ministryně Ludmila Müllerová na setkání krajských ředitelů úřadů práce v Jihlavě
  fotografie ze setkáníMinistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová se dnes zúčastnila pracovního setkání s řediteli krajských úřadů práce a vedením generálního ředitelství ÚP ČR u příležitosti celostátní dvoudenní konference v Jihlavě. Tématem jednání byl například současný stav vydávání tzv. sKaret a plánované změny, zkušenosti se systémem DONEZ nebo aktuální situace na trhu práce.
 • (odkaz)MPSV: Úřad práce ČR vyhlásil výběrové řízení na pracovní pozici - tiskový mluvčí ÚP ČR
  logo ÚPÚřad práce ČR vyhlásil výběrové řízení na obsazení pracovní pozice tiskový mluvčí Úřadu práce České republiky. Pokud jste spolehlivá a samostatná osobnost s výbornými organizačními schopnostmi a máte vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu a k tomu například mediální praxi, pak je to nabídka právě pro Vás. Podrobnější informace naleznete na webu ÚP ČR.
 • MPSV: Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení tzv. česko-slovenské důchody
  ilustrační fotoPoslanecká sněmovna včera schválila v prvním čtení vládní návrh zákona o tzv. česko-slovenských důchodech, který reaguje na odlišnosti v přiznaných penzích při rozdělení ČSFR. Situaci by nově mohla vyřešit speciální dávka - dorovnávací přídavek.
 • Upozornění: Roman Chlopčík v pořadu Máte slovo na ČT, téma - nezaměstnanost
  ilustrační fotoNáměstek ministryně pro oblast trhu práce Roman Chlopčík bude ve čtvrtek 21. března 2013 hostem v pořadu Máte slovo na ČT, kde bude společně s dalšími hosty diskutovat o aktuálním vývoji nezaměstnanosti v ČR a nástrojích na podporu pracovního trhu.
 • MPSV: Diskuse o důchodové reformě se přesunula i do Českých Budějovic
  ilustrační fotoV Českých Budějovicích se dnes konal v pořadí již čtrnáctý kulatý stůl k důchodové reformě, který pořádalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s ministerstvem financí (MF). Diskuse o reformě penzijního systému se zúčastnilo celkem 51 odborníků z MPSV, MF, Finanční správy ČR a dále okresní správy sociálního zabezpečení či pracovníci krajského pracoviště Úřadu práce ČR.
 • (Soubor typu .pdf)ČSSZ: Podíl předčasných starobních důchodů z celkového počtu starobních důchodů činil 22 %
  ilustrační fotoPočet nově přiznaných předčasných starobních důchodů, jejichž výplatu Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v loňském roce zahájila, činil 27 852. Lidé, kterým se blíží věk 60 let, se stále častěji přicházejí na okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) poradit, zda částečně vyřeší svou situaci, zejména ztrátu zaměstnání nebo pracovní výkonnosti, odchodem do předčasného starobního důchodu. Mnohdy se ale neorientují, kdy a za jakých podmínek mohou o předčasný starobní důchod žádat. Jak zjistit, kdy vzniká nárok na předčasný starobní důchod?
 • MPSV: Celkem 10 sportovců dostalo ocenění „Nejlepší handicapovaný sportovec ČR za rok 2012“
  ilustrační fotoCelkem 10 sportovců převzalo včera z rukou ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové ocenění vítězů v jednotlivých kategoriích v soutěži „Nejlepší handicapovaný sportovec ČR za rok 2012“, která se konala v Top Hotelu Praha.
 • MPSV: Ministryně navštívila krajský ÚP v Hradci Králové a v Pardubicích
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová navštívila krajské pobočky ÚP ČR v Hradci Králové a v Pardubicích, kde se zajímala o současnou situaci ve vyplácení dávek státní sociální podpory. Dalším tématem diskuse byl aktuální stav vydávání tzv. sKaret.
 • MPSV: O důchodové reformě se diskutovalo i v Ústí nad Labem
  ilustrační fotoVčera proběhl v Ústí nad Labem již třináctý kulatý stůl k důchodové reformě, který pořádalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s ministerstvem financí (MF). Diskuse se zúčastnilo celkem 53 odborníků z MPSV, MF, Finanční správy ČR a dále okresní správy sociálního zabezpečení či pracovníci krajského pracoviště Úřadu práce ČR.
 • MPSV: V Karlových Varech se diskutovalo o důchodové reformě
  ilustrační fotoNa již dvanáctém kulatém stole k důchodové reformě se dnes diskutovalo v Karlových Varech. Diskuse se zúčastnilo přes tři desítky odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), Ministerstva financí ČR (MF), Finanční správy ČR a dále okresní správy sociálního zabezpečení či pracovníci krajského pracoviště Úřadu práce ČR.
 • MPSV: ČSSZ informuje o změně termínů výplaty důchodů v roce 2013
  ilustrační fotoČeská správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) informuje klienty, že kvůli státním svátkům, dnům pracovního klidu a svátkům, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, se mění některé výplatní termíny důchodů. Ve všech případech změn výplatních termínů obdrží klienti důchod o den nebo dva dříve.
 • Ministryně Müllerová se zúčastnila zasedání Rady EU pro zaměstnanost a sociální politiku (EPSCO) v Bruselu
  konference EPSCO Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová se dnes zúčastnila zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (Rady EPSCO). Za účasti ministrů práce EU bylo hlavním tématem jednání politika zaměstnanosti členských států a podpora vzdělání a práce pro mladé lidi do 25 let věku, a to do čtyř měsíců od doby, kdy skončí školu nebo přijdou o místo. Cílem je tak bojovat s vysokou nezaměstnaností mladých lidí v EU.
 • MPSV: Diskuse o důchodové reformě se přenesla do Zlína
  ilustrační fotoDiskuse o důchodové reformě se dnes přenesla také do Zlína a zúčastnilo se jí na 57 odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), Ministerstva financí ČR (MF), Finanční správy ČR a dále okresní správy sociálního zabezpečení či pracovníci krajského pracoviště Úřadu práce ČR.
 • MPSV: V Olomouci se diskutovalo o důchodové reformě
  ilustrační fotoV Olomouci se dnes diskutovalo o důchodové reformě. Byl to již desátý kulatý stůl, kterého se zúčastnilo na 43 odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), Ministerstva financí ČR (MF), Finanční správy ČR a dále okresní správy sociálního zabezpečení či pracovníci krajského pracoviště Úřadu práce ČR. Ministerstvo práce ve spolupráci s MF realizuje ve všech krajských městech celkem patnáct těchto kulatých stolů.
 • MPSV: O důchodové reformě se diskutovalo i v Ostravě
  ilustrační fotoO důchodové reformě se dnes diskutovalo na již devátém kulatém stole v Ostravě. Diskuse se zúčastnilo na 48 odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), Ministerstva financí ČR (MF), Finanční správy ČR a dále okresní správy sociálního zabezpečení či pracovníci krajského pracoviště Úřadu práce ČR.
 • Česko-rakouská akademie expertů bilancovala
  ilustrační fotoPod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové a rakouského ministra práce Rudolfa Hundstorfera se konala 21. 2. 2013 ve Vídni závěrečná konference Česko-rakouské akademie expertů (EXPAK), na které se bilancovala její více jak desetiletá činnost.
 • MPSV: Ministryně Ludmila Müllerová dnes navštívila Škoda Auto v Mladé Boleslavi
  ilustrační fotoO aktuální situaci na pracovním trhu a sociálním vývoji v ČR dnes hovořila ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová při návštěvě nejvýznamnějšího zaměstnavatele v regionu Škoda Auto. Diskuse se zúčastnili také zástupci krajské pobočky úřadu práce v Příbrami a vedení společnosti.
 • MPSV: Diskuse o důchodové reformě se přesunula i do Jihlavy
  ilustrační fotoV pořadí již osmý kulatý stůl k důchodové reformě se včera konal v Jihlavě a zúčastnilo se ho na 68 odborníků z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), Ministerstva financí ČR (MF), Finanční správy ČR a dále okresní správy sociálního zabezpečení či pracovníci krajského pracoviště Úřadu práce ČR.
 • MPSV: I v Hradci Králové se dnes diskutovalo o důchodové reformě
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s ministerstvem financí (MF) připravilo ve všech krajských městech sérii patnácti kulatých stolů k důchodové reformě. V pořadí již šestý se dnes konal v Hradci Králové a zúčastnilo se ho na 67 odborníků z MPSV, MF, Finanční správy ČR a dále okresní správy sociálního zabezpečení či pracovníci krajského pracoviště Úřadu práce ČR. Tématem diskuse byly především praktické informace o realizaci a zapojení do důchodové reformy.
 • Ministryně se stala předsedkyní Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
  podpis (ilustrační foto)Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová byla ve středu jmenována vládou předsedkyní Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Místopředsedou Rady se stal náměstek ministryně Jan Dobeš. Úkoly spojené s činností Rady jsou totiž v gesci právě ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Pardubice žily důchodovou reformou, dnes o ní diskutovalo na šedesát odborníků
  Snímek z diskuze v PardubicichKdy je možné vstoupit do II. pilíře a jak to v praxi udělat? Mohou si lidé někde zjistit, jaký by měli pouze státní důchod a jak to bude, když využijí kombinovaný státně-komerční II. pilíř? I tato témata se dnes probírala na v pořadí už pátém kulatém stole k důchodové reformě. Konal se v Pardubicích a sešlo se na něm na šedesát odborníků z MPSV, MF a Finanční správy ČR. Nechyběli ani pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení, úřadů práce, finančních úřadů, zástupci penzijních fondů či profesních asociací a zaměstnavatelů.
 • Ministryně práce a sociálních věcí navštívila ČSSZ
  Ministryně Ludmila Müllerová na návštěvě ČSSZPrvní letošní porady vedení ČSSZ, která se uskutečnila v úterý 22. ledna, se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová. Do budovy ústředí v Praze 5 ji přivedl zájem dozvědět se od ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna o úkolech, které ČSSZ čekají v roce 2013, a o výhledu pro následující období.
 • Jak na nový důchod? Máme pro vás návod
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravilo ve spolupráci s ministerstvem financí (MF) podrobný návod, který vám pomůže se zorientovat v důchodové reformě a odpovědně se rozhodnout o vlastní budoucnosti. Dokument s názvem „Manuál k důchodové reformě“ vám nabízí formou nejčastějších otázek a odpovědí informace o všech současných změnách v důchodovém systému. Najdete ho v elektronické podobě na webu - http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/10 nebo je vám k dispozici také v tištěné podobě na okresních správách sociálního zabezpečení, úřadech práce či finančních úřadech. Pro občany je nově k dispozici také informační linka k důchodové reformě na čísle 234 712 111.
 • MPSV: Mluvíme o reformě penzí ve všech krajích
  ilustrační fotoV rámci kampaně k nové důchodové reformě zahájilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s ministerstvem financí (MF) sérii patnácti diskusí. Dnes se o reformě debatovalo už podruhé, v Liberci.
 • První výjezd ministryně do regionů – Ludmila Müllerová navštívila Moravskoslezský kraj
  ilustrační fotoSlužby pro občany včetně té veřejné, sKarty či nezaměstnanost. To byla nejvíc diskutovaná témata během návštěvy ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové v Moravskoslezském kraji.
 • Důchodová reforma startuje
  ilustrační fotoOd 1. ledna 2013 se spouští největší reforma penzí od roku 1989. Dobrovolné spoření pomůže budoucím důchodcům. Nespoléhejte se pouze na stát. Vznikne nový dobrovolný druhý pilíř penzijního systému, který umožní převést občanům 3 procentní body jejich sociálních odvodů na soukromé spoření za předpokladu, že k tomu přidají další 2 procenta ze svých příjmů. „Chceme změnit pohled české společnosti na zajištění ve stáří. Senioři se v historii vždy spoléhali také na svoje úspory a pomoc rodiny. Jen jedinkrát byli zcela závislí na státu, a to posledních 50 let za minulého režimu. Myslet na dobu, kdy nebudu moci pracovat, to byla a je osobní zodpovědnost a přirozenost každého. Proto jsme udělali změny, kterým říkáme důchodová reforma“, řekla Ludmila Müllerová, ministryně práce a sociálních věcí.
 • PF 2013
  fotoV těchto dnech si všichni vzájemně přejeme šťastné a veselé Vánoce a k tomu lepší rok, než byl ten letošní. Ale byl opravdu tak špatný? A nemáme náhodou už dnes šťastný den? Možná, že je to nějaký typicky český gen, že nikdy nejsme úplně spokojení, anebo že jen rádi reptáme. Na otázku: „Jak se máte?“, odpovídáme výčtem momentálních problémů a máme pak pocit, že se jednoduše nemáme dobře.
 • Pro příjemce dotací MPSV v oblasti podpory rodiny zrušena povinnost dokládat bezdlužnost
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí schválila dodatky, kterými se mění pravidla pro příjemce dotací v oblasti podpory rodiny pro rok 2012 a 2013. NNO, které získaly dotaci pro rok 2012, již nemusí dokládat bezdlužnost vůči státním orgánům.
 • Tripartita projednala řadu sociálně-ekonomických témat
  ilustrační fotoProrůstová opatření, kohezní politika a aktuální situace ve zdravotnictví. To byly nejvíc diskutované body dnešního jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR.
 • Poslanecká sněmovna schválila zvýšení platů soudců a změny v sKartách
  ilustrační fotoDolní komora Parlamentu včera večer schválila řešení platů soudců a zprostředkovaně státních zástupců. Podle něj bude platovou základnu těchto představitelů státní moci od 1. ledna 2013 tvořit 2,75násobek průměrné nominální měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře. Novelu zákona č. 236/1995 Sb. minulý týden předložila ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Reagovala tak na fakt, že bez platné právní úpravy by nebylo možné od nového roku stanovit platy soudců obecných soudů ani státních zástupců. Vláda předlohu v pátek projednala ve stavu legislativní nouze.
 • (Soubor typu .pdf)Zdravotně postižení nemusí mít hned od nového roku sKartu, bude stačit průkaz
  ilustrační fotoLidé, kterým vyprší s koncem roku platnost průkazu ZTP nebo ZTP-P, se nemusí obávat, že by od nového roku nemohli využívat výhod nebo slev pro osoby se zdravotním postižením. Buď si na úřadě práce vyzvednou novou sKartu, která průkaz d ledna nahradí a bude také splňovat identifikační funkci, nebo mohou požádat o vydání průkazky na přechodnou dobu.
 • Vláda navrhne výpočet platu soudců
  ilustrační fotoMinistryně práce a sociálních věcí připraví legislativní řešení platu soudců.
 • MPSV: Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2012 a predikce na další období
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předložilo na středeční jednání vlády materiál, který obsahuje informace o vývoji příjmů a výdajů českých domácností za 1. pololetí roku 2012.
 • Výzva pro předkládání projektů zařízení péče o děti
  ilustrační fotoV rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byla vyhlášena výzva pro předkládání grantových projektů zaměřených na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku. Cílem výzvy je zlepšovat situaci v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a ve sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím zřízení a provozu zařízení péče o děti předškolního věku. Výzva je otevřena do 15. 2. 2013.
 • MPSV: Vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové k nálezu Ústavního soudu (27.11.2012)
  ilustrační foto„Ústavní soud zrušil povinnou veřejnou službu na základě věcných výhrad, nikoli procesních. Nejprve se tedy musíme se zněním nálezu detailně seznámit, abychom mohli rozhodnout, zda se pokusíme koncept veřejné služby nově nastavit s podmínkami, na které Ústavní soud odkazuje. V tuto chvíli je zřejmé, že rozhodnutí Ústavního soudu nabývá účinnosti až po jeho vydání ve Sbírce zákonů, do té doby se tedy zatím nic nemění.“
 • MPSV: Upozornění na změnu metodiky výpočtu nezaměstnanosti (27.11.2012)
  ilustrační fotoNa základě dohody s Českým statistickým úřadem Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přechází na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.
  Více informací naleznete na - http://portal.mpsv.cz/sz/stat.
 • Reakce MPSV na dnešní článek v Právu a na serveru Novinky.cz
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí se ohrazuje proti tvrzení, která se objevila na serveru Novinky.cz v článku „SKarta musí být povinná, úplně otočila nová ministryně.“ Ministryně Ludmila Müllerová opakovaně veřejně deklaruje, že je připravena o další podobě jednat, na jejím postoji se nic nemění.
 • Oznámení – nekrolog
  ilustrační fotoV úterý 13. listopadu odešel navždy první český polistopadový ministr práce a sociálních věcí Ing. Milan Horálek, CSc., vystudovaný ekonom. Ve funkci ministra, od 29. června 1990 do 2. července 1992, se zasloužil zejména o vybudování sítě úřadů práce, které dodnes fungují a mají v politice boje proti nezaměstnanosti nezastupitelnou úlohu.
 • MPSV: Reakce na článek - „Poslanci pomáhají: Na novou mámu si teď děti počkají“ (MF Dnes, 9. 11. 2012)
  ilustrační fotoMPSV reaguje na článek – „Poslanci pomáhají: Na novou mámu si teď děti počkají“ (MF Dnes, 9. 11. 2012, str. 12), který nazývá zločinem novou úpravu „právního uvolnění dítěte“ k adopci z důvodu nezájmu rodičů, který přinese schválená novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Tato novela skutečně mění také § 68 zákona o rodině. Citovaný článek je však z několika důvodů zásadním způsobem zavádějící až (snad záměrně) nepravdivý.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV k dnes zveřejněným informacím v tisku
  ilustrační fotoV dnešním tisku se objevily informace, které nepřesně popisují způsob výběru a hodnocení žádostí o čerpání dotací z projekt OPLZZ Vzdělávejte se pro stabilitu. MPSV proto touto cestou uvádí na pravou míru, že metodika výběru bude veřejným dokumentem.
 • Oznámení
  ilustrační fotoDne 23. srpna 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR nečekaně ztratilo významného odborníka v oblasti sociálně pojistných systémů, vrchního ředitele Mgr. Jiřího Krále.
 • Investiční podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb pokračuje
  ilustrační fotoV úterý 7. srpna 2012 došlo k dalšímu podpoření investiční projektů z Integrovaného operačního programu (jenž je spolufinancován z ERDF a státního rozpočtu) zabývajících se transformací pobytových zařízení sociálních služeb. Tentokrát došlo k podpoření 8 nových projektů z Královehradeckého, Středočeského, Olomouckého a Jihomoravského kraje v celkové hodnotě 177 366 402,66 Kč.
 • MPSV může vymáhat náhradu škody u dodavatele
  ilustrační fotoReakce MPSV na článek „Drábkův systém vyplácel dávky dvakrát, vymáhat je nelze“ zveřejněný na serveru Aktuálně.cz 6. 8. 2012.
 • MPSV: Zpráva o činnosti ÚP ČR za období leden až červen 2012
  ilustrační fotoV souvislosti s usnesením výboru pro sociální politiku č. 89 ze dne 5. 4. 2012 zpracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) souhrnnou Zprávu o činnosti Úřadu práce ČR (ÚP ČR) za období leden až červen 2012.
 • MPSV: Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) představuje materiál, který byl předložen (dne 11/7/2012) vládě ČR jako jeden z výsledků činnosti Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců (MOPNZC). Na centrální úrovni zajišťuje koordinaci a spolupráci v oblasti boje proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců. Gestorem činnosti MOPNZC je MPSV.
 • MPSV: Investiční podpora sociálního podnikání
  ilustrační fotoDne 20. července 2012 schválilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) čtyři nové projekty zaměřených na podporu sociálního podnikání. Projekty budou financovány z Integrovaného operačního programu (IOP), oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, tedy ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.
 • MPSV k novele zákona o platu představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
  ilustrační fotoNávrh novely zákona, který bude na svém zítřejším zasedání projednávat vláda, reaguje na nález Ústavního soudu, který snížení platů představitelů soudů označil ve svém nálezu jako nepřípustné. Tato vláda prostřednictvím MPSV původně přijala dnes stále ještě platnou legislativu, podle které došlo ke snížení platové základny na 2,5 násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře oproti původně platnému 3násobku. „Toto snížení jsem považoval za adekvátní a osobně skutečně nemám potřebu na něm nic měnit, vždyť jsem byl předkladatelem tohoto návrhu. Nicméně rozhodnutí ústavního soudu respektovat musím,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.
 • Nová výplata dávek přes sKarty
  ilustrační fotoNepojistné sociální dávky a dávky z oblasti státní sociální politiky zaměstnanosti, které jsou dosud vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně), začnou být postupně vypláceny prostřednictvím Karty sociálních systémů neboli tzv. sKarty. Vydávat se bude ve dvou variantách: základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P.
 • MPSV upozorňuje na podvodné jednání – falešnou podomní „kampaň“
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí bylo upozorněno na případ podnikavce, který jako údajný zástupce ministerstva nabízí v domácnostech lidí možnost vysvětlení principů důchodové reformy. Je možné, že tak činí pod záminkou odvedení pozornosti a případného odcizení peněz či jiné cennosti. MPSV upozorňuje občany, že resort neorganizuje žádnou „podomní“ kampaň na vysvětlování důchodové (či jiné) reformy.
 • Projekty EU pomůžou lidem ze sociálně vyloučených lokalit
  ilustrační fotoVe středu 27. června 2012 schválila výběrová komise další projekty zaměřené na investiční podporu příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit/komunit v celkové hodnotě 68,711 mil. Kč. Projekty budou financovány z Integrovaného operačního programu (aktivita 3.1b), jenž umožňuje čerpání z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o čtyři projekty realizované v Toužimi – Dobré Vodě, Trmicích, Krásné Lípě a v Chomutově.
 • Podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb
  ilustrační fotoDne 26. června 2012 došlo k podpoření čtyř projektů hrazených z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP) v hodnotě 117 870 745, 67 Kč. Podpořené projekty jsou zaměřeny na sociální integraci osob se zdravotním postižením a mentálním postižením. Konkrétně se jedná o investiční podporu transformace pobytových zařízení sociálních služeb.
 • Novela osvobodí od poplatků některá zařízení
  ilustrační fotoLetos v září nabude účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích, jež osvobozuje od zpoplatnění mj. vozidla "provozovaná domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením". Osvobození se bude týkat všech vozidel, tzn. jak do 3,5 tuny (časové poplatky), tak nad 3,5 tuny (mýtné). U vozidel nad 3,5 tuny by uvedená zařízení měla včas vrátit palubní jednotku, která jim počítá najeté kilometry.
 • MPSV zve veřejnost na diskuzi o aktivním stárnutí
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR zve občany jakéhokoliv věku na Veřejné setkání s patrony Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012, které se uskuteční v úterý 19. června 2012. Přijďte diskutovat s náměstkem ministra pro sociální začleňování a rovné příležitosti Janem Dobešem a dalšími patrony Evropského roku a zapojte se do vzniku Národní strategie podporující pozitivní stárnutí...
 • (Soubor typu .pdf)Otevřený dopis Nadačnímu fondu proti korupci
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek reagoval otevřeným dopisem na odpověď Nadačního fondu proti korupci.
 • Reakce MPSV na dnešní článek v Týdnu („Druhý pilíř? Past na důchodce“)
  ilustrační fotoMPSV chce reagovat na článek s názvem „Druhý pilíř? Past na důchodce“ otištěný v dnešním Týdnu (str. 60, rubrika Ekonomika), který kritizuje pravidla valorizace penzí v druhém pilíři a hodnotí je jako méně výhodná než pravidla pilíře prvního, státního důchodu. Článek nezohledňuje veškerá pravidla, ale jen některá, a také zcela opomíjí zcela odlišný způsob, kterým se důchody ve II. pilíři určují, čímž se jeho závěr stává zavádějícím.
 • MPSV: Vyjádření k otázkám Výboru pro sociální politiku PSP ČR na výběr dodavatele IT produktů pro ÚP ČR
  ilustrační fotoMPSV chce reagovat na výtky některých médií, podle nichž ministerstvo nepředalo Výboru pro sociální politiku PSP ČR kompletní odpovědi ohledně výběrového řízení na dodavatele IT produktů pro Úřad práce ČR. Tato tvrzení se však nezakládají na pravdě, což také plyne ze samotného vyjádření, které MPSV poskytlo minulý týden sociálnímu výboru sněmovny.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV spustilo nový web o důchodové reformě
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí dnes spustilo nový web o důchodové reformě. Na adrese http://duchodovareforma.mpsv.cz občané najdou přehledně a srozumitelně vysvětleno vše podstatné, co se reformy penzí týká. Stránky jsou členěny do tematických kategorií a přináší přehled nejdůležitějších změn, které začnou platit po startu reformy od ledna 2013.
 • ICT řešení MPSV
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) prochází v rámci koncepčních změn v ICT obdobím transformace. Jsou prováděny strategické kroky, které bez většího vysvětlení mohou být snadno napadnutelné a vyvolávat řadu otázek. Ministerstvo proto veřejnosti předkládá podrobný popis změn včetně výběru dodavatele a přehledu ICT nákladů.

  MPSV rozhodlo o změně systémů, v nichž se administrují a vyplácejí dávky na úřadech práce, zejména z důvodu nutných úspor a větší flexibility. Přechod na nový systém ukončil monopolní postavení jednoho dodavatele, který si v podstatě mohl určovat podmínky výplaty, což byl stav zejména z finančních důvodů dlouhodobě neudržitelný. Náklady na systémy od tohoto dodavatele v posledních letech rostly z roku na rok o desítky milionů korun – za posledních pět let MPSV jen na administraci dávek vyplatilo celkem 2,4 mld. Kč.
 • MPSV: Prohlášení náměstka ministra práce Vladimíra Šišky o podaném trestním oznámení
  ilustrační fotoDo státní správy jsem šel realizovat reformní program vlády tak, jak mu věřím, jak jej považuji za správný a v době nedostatků veřejných financí jediný možný. Do své práce vkládám veškeré své manažerské dovednosti, a to včetně znalosti trhu.
 • Výsledek jednání mezi MPSV a zástupci poskytovatelů sociálních služeb a Asociace krajů
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek ocenil konstruktivní diskuzi nad tak vážným tématem, jakým jsou výpadky ve financování sociálních služeb: „Jednání nebyla jednoduchá, trvala bezmála tři hodiny a jejich výsledkem je dohoda o dalším postupu ve věci financování sociálních služeb,“ uvedl ministr práce na včerejší tiskové konferenci po jednání se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a předsedou Asociace krajů Michalem Haškem. Dohoda také přispěla k odvolání demonstrace plánované původně na příští pondělí.
 • Reakce MPSV na dnešní zveřejněné informace Nadačního fondu proti korupci
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí chce reagovat na dnešní zveřejněné informace Nadačního fondu proti korupci a jeho podání stížnosti na postup MPSV při výběru dodavatele informačních systémů.
  MPSV, 3. 4. 2012
 • (odkaz)Sociální reforma - přehled změn od ledna 2012
  ilustrační fotoPřehled toho nejdůležitějšího, co se mění v sociální oblasti od ledna 2012, lze najít na webu Sociální reforma – změny 2012. Stránky jsou přehledně členěny do kategorií podle témat Jednotné výplatní místo, Karta sociálních systémů (sKarta), Rodičovský příspěvek, Nezaměstnanost, Podpora OZP a Státní úředník. Každý se zde může seznámit s hlavními novinkami platnými od ledna 2012, které jsou popsány srozumitelnou, jednoduchou formou. Konkrétní změnu v sociálním systému představují také jednotlivá krátká videa. Pro tazatele je k dispozici infolinka 844 844 803, kde jsou pracovníci Call centra Úřadu práce ČR připraveni zodpovědět dotazy i v souvislosti se sociální reformou.

  Ve všech krajských městech se konaly v průběhu listopadu a prosince semináře, na nichž odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a z Úřadu práce ČR představili zaměstnancům samospráv, pracovníkům Úřadu práce, okresních správ sociálního zabezpečení a zástupcům neziskových organizací hlavní změny v rámci sociální reformy. V rámci informační kampaně jsou připraveny také letáky a plakáty, jejichž distribuce je zajištěna prostřednictvím poboček ÚP. Veškeré komunikační aktivity jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu.
 • Stanovisko MZ a MPSV k zajištění pracovnělékařských služeb v souladu s přechodným ustanovením § 98 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
  ilustrační fotoDnem 1. 4. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Hlava IV zákona nově upravuje kromě jiného posudkovou péči, lékařské posudky, pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání.
 • Výsledky Dotačního řízení MPSV pro NNO v oblasti podpory rodiny
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek schválil výsledky dotačního řízení pro nestátní neziskové organizace na podporu rodiny pro rok 2012. Výsledky spolu se zápisem jednání z dotační komise naleznete ZDE.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV: Prohlášení o zabezpečení dat
  ilustrační fotoPožadavky na bezpečnost dat vycházejí z požadavků a standardů resortu MPSV. Celý návrh řešení a zabezpečení Integrační platformy byl připraven na základě těchto požadavků. Služba je poskytována ze dvou datových center, která jsou umístěna v Praze, konkrétně ve Státní tiskárně cenin, s.p. a ČD Telematika, a.s. V rámci uvedených datových center jsou umístěna data a provozovány systémy také pro jiné státní organizace (např. Integrovaný informační systém Státní pokladny provozovaný Ministerstvem financí), nicméně vzhledem k tomu, že poskytovatel dodává službu resortu na platformě určené výhradně pro resort MPSV, nedochází ke sdílení výpočetního výkonu a datových úložišť s jinými organizacemi.
 • VÝPLATA LEDNOVÝCH DÁVEK K 26. 1. 97,5 % VYPLACENO
  ilustrační foto

  Vzhledem ke zkreslujícím informacím, které se objevují v posledních dnech v médiích a které zcela deformují realitu, MPSV uvádí, že ke dni 25. ledna bylo zpracováno, a tedy i odesláno klientům jednotným výplatním místem, celkem 1 436 507 dávek v celkové hodnotě 5 515 mil Kč. Byly vyplaceny všechny dávky SSP (rodičovské příspěvky, přídavky na děti apod.) a také podpory v nezaměstnanosti. Celkem bylo k dnešnímu dni vyplaceno 97,5 procenta všech dávek.

 • MPSV: Reakce ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka na článek v dnešní MF Dnes (25.1.2012)
  ilustrační foto"Považuji za důležité ohradit se proti zavádějícím informacím v dnešním článku MF Dnes (Chaos v dávkách, str. 1), který popisuje údajný chaos ve vyplácení sociálních dávek a nezvládnutí procesu administrace těchto dávek. Dle doložitelných informací bylo k dnešnímu dni vyplaceno 97 % všech dávek, což je cca 1 450 000 z 1,5 mil. dávek. Toho bylo dosaženo i přes nevyhnutelné komplikace, které jsou obvyklé vždy na počátku roku. Vyrovnat se s přechodem na nové systémy bylo možné jen díky enormnímu nasazení všech zaměstnanců Úřadu práce ČR. Nelze vyloučit jednotlivá pochybení, při složitém přechodu na nové systémy administrace dávek, jsou naprosto přirozená a omluvitelná. Nicméně faktem zůstává, že systém prokazatelně funguje, o čemž hovoří množství vyplacených dávek. Poplašné informace, které vnáší obavy a chaos, jak mezi zaměstnance, tak mezi klienty, jsou pouze senzacechtivé a nemají ambici objektivně informovat o stavu věcí. Především znehodnocují práci zaměstnanců Úřadu práce, kteří se na výplatě dávek podílejí."
 • MPSV: Novely právních předpisů v rámci sociální reformy I. od 1. ledna 2012
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí chce upozornit na novely právních předpisů, které nabyly účinnost od 1. ledna 2012 v rámci tzv. sociální reformy I. Jedná se především o novely zákonů v oblasti zaměstnanosti, zákoníku práce, dávek státní sociální podpory či dávek sociální ochrany pro OZP a dále příslušné vyhlášky.
 • Upozornění: MPSV varuje zdravotně postižené občany před podvodným jednáním neznámého muže
  ilustrační fotoNa jednom z pražských pracovišť ÚP ČR došlo k politováníhodné skutečnosti, kdy byla od čekajících klientů z řad zdravotně postižených podvodným způsobem vylákána neznámým mužem částka 300 Kč na údajné kolky, které je třeba k žádosti připojit. MPSV proto důrazně upozorňuje, že není třeba platit žádný poplatek, žádosti o veškeré příspěvky, které klient podává na úřadech práce, jsou podávány zdarma a bez nutnosti zakoupení kolku.
 • MPSV: Informace o nových formulářích k dávkám sociální ochrany od 1. ledna 2012
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí chce upozornit na nové formuláře k dávkám sociálních ochrany od 1. ledna 2012, které jsou k dispozici ke stažení na Internetovém portálu MPSV.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV: Sdělení pro obce a města k informačním technologiím v souvislosti s převodem agend pomoci v hmotné nouzi
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí v uplynulých dnech informovalo dopisem jednotlivé obce a města o způsobu zajištění informačních technologií v součinnosti s Úřadem práce ČR v rámci převodu agend pomoci v hmotné nouzi.

  Hlavním cílem je zajistit plné fungování agend, které od 1. ledna 2012 přecházejí na Úřad práce ČR v rámci sjednocení administrace výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. Úřad práce ČR dostal od MPSV pokyn, aby neprodleně zahájil jednání v jednotlivých regionech o zapůjčených informačních technologiích, které jsou nutné pro zajištění vlastní správy agend. Zbývající část IT (popř. majetek), který bude pro Úřad práce ČR nepotřebný, bude zmapován a zajištěn tak, aby mohly být podniknuty následné kroky k jeho vyřešení (např. úprava „Smluv o přenechání majetku do užívání“, převod nebo vyřazení majetku).
 • (Soubor typu .pdf)MPSV: Realizace dotačního návrhu pro rok 2012 – tvorba reálných návrhů
  ilustrační fotoNa základě rozhodnutí vedení Ministerstva práce a sociálních věcí přijal resort materiál – Principy dotačního řízení pro rok 2012, který pro účely dotačního řízení stanovuje tzv. směrná rámcová čísla, definující podíl jednotlivých krajů na celkové disponibilní částce. Tato rámcová čísla byla stanovena výpočtem, který mj. vychází z dostupných informací a dat z dotačních řízení v předchozích letech a konečné částky alokované ve státních rozpočtu na dotační řízení pro rok 2012. Důvodem pro přijetí uvedeného materiálu byla skutečnost, že přes veškerou snahu se MPSV nepodařilo najít vzájemnou shodu se zástupci krajů nad výší jednotlivých částek, načež se kraje v rozporu s dobrou praxí předchozích let deklaratorně a jednostranně odmítly podílet na stanovování reálných návrhů částek dotací jednotlivým poskytovatelům svým usnesení v rámci Asociace krajů ČR.
 • Příspěvek na mobilitu
  ilustrační fotoMPSV upozorňuje, že v souvislosti s legislativními změnami platnými od 1. 1. 2012, je možné žádosti o příspěvek na mobilitu uplatnit kdykoli během ledna, tedy až do 31. ledna 2012. Informace o tom, že je nutné žádost podat hned v první dny nového roku, které se mezi příjemci této dávky šíří, se nezakládají na pravdě. Příspěvek na mobilitu je opakující se dávkou, která nově slučuje dosavadní příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na provoz motorového vozidla.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV: Vyhodnocení projektu DONEZ za první dva měsíce provozu
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem práce ČR realizuje od října 2011 projekt „Docházka nezaměstnaných – DONEZ“. Cílem projektu, který je financován z Evropského sociálního fondu, je v maximální možné míře omezit výkon nelegálního zaměstnávání.
 • ÚOHS potvrdil správnost postupu MPSV při výběru dodavatele Karty sociálních systémů
  ilustrační fotoÚOHS svým rozhodnutím ze dne 9. 12. 2011 potvrdil výklad MPSV, podle kterého není možné při výběru dodavatele postupovat podle zákona o veřejných zakázkách v případech, kdy neexistují nároky na výdaje ze státního rozpočtu. V případě sociální karty (S Karty) jsou nároky na státní výdaje nulové, proto MPSV postupovalo podle při výběru dodavatele S Karty podle obchodního zákoníku. Správnost tohoto postupu ÚOHS svým rozhodnutím potvrdil.
 • (Soubor typu .pdf)Realizace dotačního řízení pro rok 2012 – způsob výpočtu směrných čísel
  ilustrační fotoDne 20. října schválilo vedení resortu práce a sociálních věcí materiál Principy dotačního řízení na podporu poskytování sociálních služeb v letech 2012 a 2013 a způsob výpočtu směrného rámcového čísla pro kraje k zajištění financování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách (dále jen Principy). Principy vzhledem k zásadní změně systému financování sociálních služeb od roku 2014 nemají za cíl pravidla dotačního řízení v současném systému zcela reformovat, ale nastavit prostřednictvím interních mechanismů MPSV taková pravidla, která pomohou zajistit rovný, transparentní a ověřitelný způsob přidělování dotačních prostředků na úrovni jednotlivých krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy.
 • Brno hostilo rekordní kulatý stůl
  ilustrační fotoBRNO – 15. 11. 2011 – Více než sto deset posluchačů si našlo cestu na třetí kulatý stůl k balíku zákonů označovaných jako Sociální reforma I, který se konal v brněnském hotelu Voroněž I. Zástupci Úřadu práce ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) prezentovali zástupcům státní i veřejné správy a občanských sdružení nejdůležitější změny, které nastanou po 1. lednu 2012.
 • MPSV posiluje v boji s prací na černo - i tzv. mobilními kancelářemi
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí od ledna 2012 výrazně posiluje boj s nelegálním zaměstnáváním. Ekonomické ztráty státu způsobené nelegálním zaměstnáváním odhaduje resort na desítky miliard korun ročně. Spolu s reorganizací struktury úřadů práce a jejich agendy proto posiluje aparát Státního úřadu inspekce práce, kde bude kontrolní činnost sjednocena. V současnosti zabezpečuje kontroly nelegálního zaměstnávání a další kontroly v oblasti zaměstnanosti 275 kontrolorů. Nově by tuto činnost mělo vykonávat 400 inspektorů Státního úřadu inspekce práce. Spolu s navýšením počtu pracovníků zajistí MPSV také provoz 180 tzv. mobilních kanceláří. Počet kontrol tak v příštím roce vzroste oproti letošnímu roku téměř čtyřnásobně, a to na 200 000.
 • ČSSZ: Česko-německé konzultační dny k důchodům se uskuteční v Ústí nad Labem
  ilustrační fotoVe dnech 2. – 3. listopadu 2011 se v Ústí nad Labem uskuteční v pořadí již jedenácté mezinárodní konzultační dny, kde mají čeští občané, kteří pracovali nebo pracují v Německu, či naopak němečtí pracovníci v České republice možnost získat aktuální informace a odpovědi na otázky týkající se podmínek nároků na důchod, dob pojištění, důchodového věku, postupu při uplatňování žádostí o důchod, případně o stavu důchodového řízení.
 • Ministr Drábek vyzval kraje k jednání o dotacích sociálních služeb pro příští rok
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek vyzval dopisem předsedu Asociace krajů ČR Michala Haška k jednání o zajištění dotačního řízení na podporu poskytovatelů sociálních služeb na rok 2012. Postup krajů, které se rozhodly o dotačním řízení de facto nekomunikovat, nepovažuje za správný. Rada Asociace krajů svým usnesením doporučila krajským úřadům odeslat resortu pouze souhrnnou žádost o dotaci bez upřesnění konkrétních požadavků a hodnocení potřebnosti jednotlivých služeb, pokud MPSV nevyhoví požadavku na navýšení celkové částky pro dotace sociálních služeb ze státního rozpočtu v roce 2012 na 8,5 miliard korun. Na příští rok v oblasti sociálních služeb počítá návrh státního rozpočtu s výdaji 6,1 miliardy korun, tedy stejně jako v letošním roce. To považuje ministr práce v době fiskálních škrtů za nesporný úspěch.
 • Reakce MPSV na poplašné zprávy šířené elektronickou poštou
  ilustrační fotoElektronickou cestou se v poslední době řetězově šíří nesmyslný a poplašný email, klasický hoax, který mj. tvrdí, že „veřejně prospěšné práce budou vykonávat nezaměstnaní, kteří déle než dva měsíce pobírají příspěvek v nezaměstnanosti. Cikáni však příspěvek v nezaměstnanosti nepobírají, protože nepracovali. Ti dostávají sociální dávky, které nejsou vázány na vykonávání veřejně prospěšných prací. Takže toto řešení, co vymyslela naše vládní garnitura, není zaměřeno na to, aby cikáni začali pracovat, ale proti nám ostatním, kteří jsme byli léta zaměstnaní a povinně jsme odváděli do státní kasy sociální pojištění.“
  Toto je samozřejmě ryzí nesmysl.
 • (Soubor typu .pdf)Souhrnná informace za rok 2010 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců
  ilustrační fotoMateriál je vládě České republiky předkládán jako jeden z výsledků činnosti Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců, který na centrální úrovni zajišťuje koordinaci a spolupráci v oblasti boje proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců.
 • (Soubor typu .pdf)Kroky MPSV v postupném rušení kojeneckých ústavů podporují i občanská sdružení
  ilustrační fotoZáměry ministerstva práce a sociálních věcí na vytvoření kvalitní a dostupné sítě služeb rodinného typu a pěstounské péče s cílem postupně nahradit dosavadní praxi v umisťování dětí do ústavních zařízení, podpořily téměř tři desítky občanských sdružení v rámci veřejného prohlášení, které iniciovalo občanské sdružení AMALTHEA, o. s. Mezi jinými jsou to například Nadace Terezy Maxové, Sdružení SOS dětských vesniček nebo UNICEF ČR či Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
 • MPSV: Reakce na nepravdivá vyjádření společností zastupující dětské lékaře
  ilustrační fotoV první řadě se musíme distancovat od tvrzení, že nejprve budou zrušeny kojenecké ústavy a teprve následně bude vznikat síť pěstounských rodin. To samozřejmě není pravda, žádná taková informace z MPSV nikdy nezazněla. Potřeba vybudovat kvalitní profesionální pěstounskou péči je neoddiskutovatelně prvořadá, teprve následně bude možné zamezit umísťování těch nejmenších dětí (tedy v první fázi dětí do tří let věku, kterých projde kojeneckými ústavy každoročně na dva tisíce) do ústavních zařízení.
 • Odstávka informačních systémů (20.9.2011)
  ilustrační foto Ve dnech 30.9. od 24.00h do 2.10. 24.00h bude v datových centrech MPSV proveden upgrade firewallové soustavy. Z tohoto důvodu nebudou v uvedeném termínu dostupné žádné informační systémy MPSV.
 • Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2008 a predikce na další období
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí předložilo na jednání Vlády ČR v pondělí 24. 8. 2008 Analýzu vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2008 a predikce na další období.
 • Sociální reforma prošla ve sněmovně třetím čtením
  ilustrační fotoNovely zákonů souhrnně označované jako Sociální reforma přijala Poslanecká sněmovna ve třetím čtení, postupují tak k projednání Senátem. Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo změny v jednotlivých oblastech do legislativních návrhů v prvním pololetí letošního roku, v červnu je přijala vláda. Nabytí účinnosti schválených zákonů se předpokládá od ledna 2012.
 • MPSV: Reakce na nepřesné informace ohledně odměn pro agentury práce za zprostředkování zaměstnání
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) považuje za důležité uvést na pravou míru některé nepřesné informace, které se dnes objevily v médiích v souvislosti s plánovaných systémem odměňování agentury práce za zprostředkování zaměstnání a propouštění zaměstnanců ÚP. Zákon o zaměstnanosti již dnes ukládá spolupráci úřadům práce s agenturami práce pro dosažení maximální možné zaměstnanosti. Pravidla pro tuto spolupráci nejsou ale nikde ukotvena, a proto je MPSV zpřesňuje a sjednocuje.
 • MPSV: Reakce ministerstva na nepřesné informace k možnému zavedení sociální karty pro výplatu důchodů od roku 2013
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR považuje za důležité, uvést na pravou míru některé nepřesné informace, které se dnes objevily v médiích v souvislosti s možným zavedením karty sociálních systémů pro výplatu starobních důchodů od roku 2013.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV: Vláda schválila návrh novely zákoníku práce
  ilustrační fotoVláda schválila návrh novely zákoníku práce, který motivuje k větší flexibilitě pracovněprávních vztahů a tvorbě nových pracovních míst. „Novela také obsahuje několik desítek zpřesnění, aby bylo běžnému uživateli jasné, jakým způsobem se musí řídit jednotlivými ustanoveními. V Česku jsou 4 miliony zaměstnanců a několik set tisíc zaměstnavatelů, kteří se řídí zákoníkem práce. Tato právní úprava by proto měla být co nejsrozumitelnější,“ říká Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí. Účinnost novely zákoníku práce se předpokládá od 1. ledna 2012.
 • (Soubor typu .pdf)Posuzování zdravotního stavu bude kvalitnější
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek chce zkvalitnit a modernizovat systém posuzování zdravotního stavu pro účely přiznávání dávek, například příspěvku na péči. V úmyslu má také zajistit ověřování kvality vydávaných posudků. Cestu vidí ve vzdělávání lékařů posudkové služby a elektronizaci systému. O připravovaných změnách dnes ministr posudkové lékaře informoval na celostátní poradě. Většina změn má platit již od ledna 2012.
 • Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2011
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předložilo na dnešním jednání vlády materiál, který obsahuje informace o vývoji příjmů a výdajů českých domácností v 1. čtvrtletí roku 2011. Zpráva zahrnuje mj. údaje z oblasti mezd, podpor v nezaměstnanost či dávek státní sociální podpory anebo průměrnou výši vyplácených důchodů a predikci dalšího vývoje.
 • MPSV vydalo informační plakát k sociální reformě
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vydalo informační plakát k reformě sociálního systému pod názvem „Sociální reforma – základní otázky a odpovědi“. Ve formě krátkých otázek a odpovědí jsou v něm jednoduše vysvětleny základní body reformy. Občan se může například dozvědět to, co znamená sociální reforma, jaké změny přinese v roce 2012 a koho se budou týkat.
 • ÚV vydal publikaci popisující roční působení vládní koalice
  ilustrační foto Úřad vlády (ÚV) ve spolupráci s jednotlivými resorty, vydal historicky první informační brožuru popisující první rok působení koaličního kabinetu ODS, TOP 09 a Věcí veřejných v úřadě. Materiál přehledným způsobem rekapituluje hlavní úspěchy roční činnosti všech ministerstev a také předkládá statistický přehled dosud předložených legislativních opatření.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vyhlásilo obchodní soutěz na tzv. sociální kartu
  ilustrační fotoZefektivnění, zjednodušení a zpřehlednění celého systému výplat sociálních dávek a příspěvků by mělo zajistit mj. zavedení tzv. sociální karty. MPSV předpokládá úsporu nákladů na administraci dávek po celkové implementaci nového systému ve výši zhruba jedné miliardy korun.
 • MPSV pořádá workshop k veřejné soutěži sociální karty
  ilustrační foto Ministerstvo práce a sociálních věcí jako další krok na cestě k maximální efektivitě a jednoduchosti systému vyplácení nepojistných sociálních dávek zavádí tzv. sociální kartu, neboli kartu sociálních systémů. Ta bude sloužit pro výplatu dávek a příspěvků poskytovaných v rámci resortu MPSV, jejichž výplata je v současné době značně roztříštěná a tedy i nákladná. MPSV nyní připravuje obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systémů. U příležitosti vyhlášení této obchodní veřejné soutěže ministerstvo pořádá 30. 6. informativní workshop, jehož cílem bude mj. předat všem zájemcům kompletní soutěžní dokumentaci a zároveň rámcově představit podmínky veřejné obchodní soutěže.
 • (Soubor typu .pdf)Další etapa intenzivní kontrolní činnosti nelegálního zaměstnávání
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek vyhlásil další etapu intenzivní kontrolní činnosti nelegálního zaměstnávání. Koordinované kontroly, na jejichž provádění spolupracují úřady práce s oblastními inspektoráty práce a okresními správami sociálního zabezpečení, byly podle schváleného plánu zahájeny v první červnové dny. Zaměřují se na oblast pohostinství a ubytovacích zařízení.
 • MPSV informuje veřejnost o stávce z pohledu pracovního práva
  ilustrační fotoPro zaměstnance, kteří budou stávkou dotčeni - nebudou se moci např. včas a řádně dostavit do práce, se nejedná o překážku v práci. Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, je důležitou osobní překážkou v práci pouze nepředvídatelné přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků. O tento případ překážky v práci se nejedná např. při stávce dopravních odborových svazů, která byla včas avizována, neboť není splněna podmínka nepředvídatelnosti.
 • (Soubor typu .pdf)Zpráva expertního týmu z prošetření kauzy týraného chlapce z Brna a související legislativní změny
  ilustrační fotoV případu dlouhodobě týraného chlapce Dominika je závažný zejména fakt, že systém nedokázal zajistit ochranu dítěte. Šlo o rodinu vykazující dlouhodobě řadu rizikových faktorů, oba rodiče navíc byli již v roce 2000 odsouzeni za týrání svěřené osoby. „Rozhodl jsem se proto ustavit velmi úzký expertní tým složený z odborníků na sociální práci, právo, psychologii a pediatrii. Tento tým prostudoval kompletní spisovou dokumentaci a provedl rozhovory s vybranými osobami v Brně,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Expertní tým se zabýval nejen postupy orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případu Dominika D. a jeho rodiny, ale i otázkami fungování systému péče o ohrožené děti v České republice, přenosu informací mezi jednotlivými subjekty, odbornosti sociálních pracovnic a pracovníků a jejich vytíženosti, způsobem metodického vedení a kontrolními mechanismy.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV: Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR předložilo na včerejším jednání vlády materiál pro informaci, který obsahuje analýzu vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2010. Obsahem materiálu jsou především údaje o realizaci politiky zaměstnanosti ČR, srovnání situace na trhu práce ČR s dalšími zeměmi EU a očekávání dalšího vývoje v prvním čtvrtletí 2011. Z analýzy například vyplývá, že v roce 2010 celková zaměstnanost podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ (VŠPS) ve všech sférách národního hospodářství České republiky poklesla na 4 885,2 tis. osob, meziročně byla nižší o 49,1 tis. osob, tj. o 1,0 %.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda přijala základní body sociální reformy I
  ilustrační fotoVláda dnes schválila první část sociální reformy, kterou připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Novely zákonů řeší zejména zjednodušení systému výplaty dávek, snížení administrativní zátěže a lepší zacílení na skutečně potřebné příjemce státní pomoci. Sociální reforma má podporu Svazu měst a obcí a respektuje jí také Národní rada zdravotně postižených, která s navrhovanými změnami původně nesouhlasila.
 • Společné vyjádření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí k údajnému zvyšování poplatků za pobyt v LDN
  ilustrační fotoMinisterstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí spolupracují na přípravě zákona o dlouhodobé péči a na projektu optimalizace lůžkové péče. Ani jeden z resortů neuvažuje o zvýšení cen za pobyt v Léčebnách dlouhodobě nemocných.
 • Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2010
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předložilo na dnešním jednání vlády materiál, který obsahuje informace o vývoji příjmů a výdajů českých domácností v ČR za rok 2010. Zpráva zahrnuje mj. údaje z oblasti mezd, podpor v nezaměstnanost či dávek státní sociální podpory anebo průměrnou výši vyplácených důchodů a predikci dalšího vývoje. Hospodářskou situaci ČR podle analýzy charakterizoval v úhrnu za celý loňský rok ve srovnání s rokem 2009 již zřetelný přechod od recese k ekonomickému oživení. Potvrdil to zejména fakt, že HDP stoupl za celý rok ve stálých cenách o 2,2%, zatímco o rok dříve se propadl o 4,0%. Vývoj v průběhu roku byl ale nerovnoměrný a zejména ve 4. čtvrtletí ekonomický růst zpomalil, a to jak v souvislosti s vyšší výchozí základnou posledního čtvrtletí roku 2009, tak i za přispění meziročního poklesu výdajů domácností na spotřebu.
 • Nezaměstnanost v ČR v průběhu dubna klesla na 8,6 % (10.5.2011)
  ilustrační fotoV průběhu měsíce dubna 2011 se situace na trhu práce výrazně zlepšila. Míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně poklesla o 0,6 p. b. na 8,6 % a ve srovnání s dubnem 2010 byla nižší také o 0,6 p. b. Počet uchazečů v evidenci úřadů práce se v dubnu 2011 meziměsíčně snížil o 33,9 tis. na 513 842. Více v tiskové zprávě.
 • Ministr práce a sociálních věcí se včera sešel se zástupci poslaneckého klubu ČSSD (28.4.2011)
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek nabídl poslaneckému klubu ČSSD možnost prodiskutovat s ním aktuálně realizované legislativní úpravy reforem MPSV. Včera tedy ministr sociálnědemokratické poslance seznámil se základními parametry sociální reformy (která již byla po zapracování připomínek předána Legislativní radě vlády a čeká na zařazení do programu jednání vlády) a důchodové reformy (jejíž úpravy prvního pilíře jsou nyní na programu Poslanecké sněmovny a jejíž druhá stěžejní část týkající se úpravy dobrovolného pilíře se nyní dokončuje). „Diskuzi s opozicí považuji za důležitou, s výsledkem jsem tedy spokojen. Nepředpokládám, že jsem někoho politicky přesvědčil, nicméně pokud se mi podařilo věcně některé nejasnosti vysvětlit či poupravit pokřivené představy o předkládaných návrzích, pak považuji naše dnešní setkání za užitečné,“ řekl k setkání ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.
 • Reakce na prezentaci ČMKOS „6 lží Jaromíra Drábka“
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí je nuceno důrazně se ohradit proti prezentaci Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), která zveřejnila na svých stránkách materiál, v němž uvádí šest údajných lží ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka (TOP 09). V tomto případě se ČMKOS zaměřily na navrhovanou reformu penzí.

  ČMKOS často používá ideologické a věcně nepodložené soudy, s nimiž lze v racionální rovině jen komplikovaně polemizovat. Na heslovité, samoúčelné a prvoplánové výroky („ohlupující kampaň na podporu byznysu vlády“, „vláda straší“, „uvržení do masové chudoby“ apod.) se velmi špatně reaguje, neboť chybí logická souvislost mezi definovanou „lží“ a komentářem či textem. V komentářích k jednotlivým tvrzením odborů jsme alespoň v základních obrysech popsali skutečný stav věcí.
 • ČSSZ: Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010 musí OSVČ podat nejdéle do 2. května
  ilustrační fotoČSSZ připomíná: Nejpozději do pondělí 2. května 2011 musí každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2010 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV zveřejnilo kalkulačku k důchodové reformě
  ilustrační fotoNově si mohou lidé vypočítat výši svého budoucího důchodu prostřednictvím kalkulačky k důchodové reformě, kterou uveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) na svých internetových stránkách www.mpsv.cz/duchodovakalkulacka.
 • Nejčastěji kladené dotazy k problematice pojištění agentur práce
  ilustrační fotoAgentura práce, která vykonává tzv. agenturní zaměstnávání, má podle novely zákona o zaměstnanosti účinné od ledna letošního roku povinnost mít do konce března 2011 sjednané pojištění proti úpadku. Agentury, které získaly povolení po 1. lednu 2011, musí tuto povinnost splnit do dvou měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Opatření má přispět k lepší ochraně zaměstnanců, kteří získávají práci přes agenturu.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV k dnešní demonstraci zdravotně handicapovaných
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek se zúčastnil dnešní demonstrace zdravotně handicapovaných, která byla svolána na protest proti plánované sociální reformě. Přišel jej podpořit také jeho stranický kolega a šéf resortu zdravotnictví ministr Leoš Heger. Více v tiskové zprávě.
 • MPSV k plánované demonstraci handicapovaných
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek oslovil v pátek otevřeným dopisem zdravotně handicapované. Vysvětluje v něm nejčastěji uváděné nepravdy a polopravdy týkající se sociální reformy, resp. souhrnu novel zákonů, které jsou nyní v připomínkovém řízení (pozn.: celý text najdete v příloze). „K nejčastěji uváděným lžím patří tvrzení, že plánujeme rušení ZTP a ZTP/ P průkazů a s nimi spojených výhod. Tato informace se naprosto nezakládá na pravdě, MPSV průkazy ZTP a ZTP/P neruší, stejně jako výhody a úlevy s nimi spojené. Dochází pouze k obměně nosiče těchto výhod, průkazy budou nahrazeny novými typy, a to navíc v průběhu dvou let, tedy s dostatečnou časovou rezervou, po kterou budou platit oba typy průkazek,“ vysvětluje Jaromír Drábek.
 • (Soubor typu .pdf)Otevřený dopis ministra práce a sociálních věcí zdravotně postiženým
  ilustrační fotoVážení, návrh sociální reformy, který předložilo v minulých týdnech Ministerstvo práce a sociálních věcí do připomínkového řízení, vzbudil mnohé reakce, často emotivní, v některých případech založené na mýtech a nepravdách, jindy oprávněné. Od samého začátku jsem deklaroval připravenost vést o jednotlivých návrzích otevřenou diskuzi a zapracovat připomínky, které budou podloženy relevantními argumenty. V řadě případů se tak skutečně stalo. Upravili jsme některá opatření podle připomínek, které vzešly z jednotlivých diskuzí a kulatých stolů. Více v dopise.
 • MPSV vs kritika sociální reformy (18.3.2011)
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci připomínkového řízení k balíku zákonů první etapy sociální reformy, které probíhá do konce měsíce března, pořádá kulaté stoly s jednotlivými sociálními partnery, neziskový organizacemi, občanskými sdruženími apod. Již minulý týden došlo k dohodě s Chartou sociálního podnikání o úpravách navrhovaných změn v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zachována tedy zůstane možnost tzv. náhradního plnění, ale v podobě, která zamezí jeho zneužívání, resp. odběru zboží od firem zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením víceméně pouze fiktivně. Více v tiskové zprávě.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončilo jednání ve věci účasti na nemocenském pojištění při souběhu funkcí
  ilustrační fotoJednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí se konalo za účasti zástupců zaměstnavatelů a Komory daňových poradců se zástupci státní správy v oblasti sociálního pojištění a daní. Týkalo se rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 9. prosince 2010 ve věci účasti na nemocenském pojištění v roce 2005 zaměstnance společnosti s ručením omezeným, který uzavřel se společností pracovní poměr na činnost ředitele a zároveň byl jednatelem této společnosti.
 • ČSSZ: V roce 2011 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů
  ilustrační fotoČeská správa sociálního zabezpečení oznamuje svým klientům, že v roce 2011 dojde ke změně některých výplatních termínů důchodů. Mění se kvůli státním svátkům, dnům pracovního klidu a svátkům, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích.
 • ČSSZ: Vše o změnách v oblasti sociálního zabezpečení v roce 2011
  ilustrační fotoNejdůležitější informace o novinkách a změnách z oblasti sociálního zabezpečení v letošním roce najdou zájemci v publikaci „Sociální zabezpečení 2011“. Vydala ji Česká správa sociálního zabezpečení s cílem poskytnout klientům odpovědi na otázky týkající se nemocenského a důchodového pojištění, platby pojistného, vysvětlit novinky v sociálním zabezpečení OSVČ, v koordinaci sociálního zabezpečení v EU a přiblížení rozsahu činnosti lékařské posudkové služby.
 • Pozvánka na seminář: Celoživotní učení - Kroměříž 2011
  ilustrační fotoCelostátní seminář pod názvem Celoživotní učení – Kroměříž 2011 se bude konat ve dnech 12. a 13. května t.r. v Domě kultury v Kroměříži. Téma letošního ročníku je Proměny - Kvalita - Budoucnost a mezi tradiční partnery semináře patří mj. také Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Jedná se již o 18. ročník, na kterém se sejdou odborníci ze vzdělávacích institucí, firem, úřadů práce či veřejné správy.
 • Důchodová reforma (23.2.2011)
  ilustrační fotoPro zajištění dlouhodobě a finančně udržitelného vývoje základního důchodové pojištění, a tudíž pro plné krytí jeho budoucích závazků zdroji, je nezbytné pokračovat v postupných parametrických úpravách průběžně financovaného základního důchodového pojištění a dále jeho doplnění o tzv. kapitalizační pilíř, který bude založen na dobrovolné účasti klienta ve fondovém penzijním spoření. Více v tiskové zprávě.
 • Porada ekonomických ministrů se dohodla na parametrech důchodové reformy (18.2.2011)
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek dnes v rámci vládní koalice uzavřel diskuzi o parametrech reformy důchodového systému, včetně úprav průběžného systému dle požadavku Ústavního soudu ČR na zvýšení zásluhovosti. Více v tiskové zprávě.
 • Pozvánka na konferenci „Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení“ v Roudnici nad Labem
  ilustrační fotoPod záštitou a za účasti ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka se bude konat 21. 2. 2011 konference pod názvem „Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení“ v Roudnici nad Labem. K tematickým okruhům konference bude patřit mj. působení Agentury pro sociální začleňování v Roudnici nad Labem i celé České republice, zaměstnávání osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením z pohledu Úřadu práce.
 • Zpráva o základních tendencích vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí roku 2010
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) předloží na dnešním jednání vlády materiál, který obsahuje informace o vývoji příjmů a výdajů českých domácností v 1. až 3. čtvrtletí roku 2010. Zpráva zahrnuje mj. údaje z oblasti mezd, podpor v nezaměstnanost či dávek státní sociální podpory anebo průměrnou výši vyplácených důchodů a predikci dalšího vývoje.
 • Míra registrované nezaměstnanosti v lednu vzrostla na 9,7 % (8.2.2011)
  ilustrační fotoV průběhu ledna míra registrované nezaměstnanosti vzrostla o 0,1 p. b. na 9,7 %, ve srovnání s prosincem 2010 byla vyšší o 0,1 p. b., oproti lednu 2010 poklesla o 0,1 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 1,8 % na 571 863 a počet volných pracovních míst vzrostl o 1,9 % na 31 393. Více v tiskové zprávě.
 • Sociální reforma v roce 2011 (13.1.2011)
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1. ledna 2012. Ministr práce a sociálních věcí vládě předloží návrh řešení v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a v neposlední řadě také v oblasti rodinné politiky a péče o děti. Více v tiskové zprávě.
 • Státní úřad inspekce práce evidoval loni téměř 40 000 pracovních úrazů
  ilustrační fotoStátní úřad inspekce práce (SÚIP) a podřízené oblastní inspektoráty práce (OIP) evidovaly loni přes 39 000 pracovních úrazů, o devět procent méně než v roce 2009. Loni v prosinci evidovaly 2964 pracovních úrazů. Je to o 157 případů více než v listopadu, kdy zaznamenaly 2807 pracovních úrazů.
 • Polovina zaměstnavatelů, které letos zkontroloval Úřad práce v Plzni, porušuje předpisy
  ilustrační fotoNejméně polovina zaměstnavatelů porušuje předpisy, vyplývá z letošní kontrolní činnosti Úřadu práce v Plzni. Pracovníci úřadu od začátku roku do 15. prosince zkontrolovali dodržování pracovněprávních předpisů u více než 250 zaměstnavatelů v územním obvodu okresu Plzeň-město a uložili jim dohromady 105 pokut v celkové výši přes sedm milionů korun. V dalších 21 případech se uložení pokuty chystá.
 • Úřad práce v Plzni zaznamenal zvýšený výskyt evidence cizinců v souvislosti se sezónní odstávkou u některých zaměstnavatelů
  ilustrační fotoÚřad práce v Plzni zaznamenal vysoký počet ukončování pracovních poměrů občanů Evropské unie. V uplynulých 14 dnech skončilo 1400 zaměstnanců na pozicích jednoduchých montážních prací a operátorů linek ve firmách na Borských polích. Jednalo se především o Slováky, Rumuny, Bulhary, ale také Vietnamce a Mongoly, kteří mají v ČR trvalý pobyt.
 • (Soubor typu .pdf)Zpráva o kontrolní činnosti Úřadu práce v Opavě
  ilustrační fotoV roce 2010 zahájil Úřad práce v Opavě celkem 182 kontrol. Kontroly byly zaměřeny zejména na odhalování nelegální práce a na plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, dále na agentury práce a na následnou veřejnosprávní kontrolu při poskytování příspěvků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
 • Čerpání rodičovského příspěvku od 1. ledna 2011
  ilustrační fotoZměnou v čerpání rodičovského příspěvku, která začne platit 1. ledna 2011, bude pouze předsunutí termínu volby tříleté varianty čerpání z 21. měsíce věku dítěte na 9. měsíc věku dítěte. Tím zároveň dojde u čtyřleté varianty ke zkrácení doby, po kterou se čerpá rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600 Kč.
 • (Soubor typu .pdf)ÚP Svitavy: Zpráva Úřadu práce ve Svitavách o provádění komplexních koordinovaných kontrol v roce 2010
  ilustrační fotoV období od 1. 9. 2010 byla uskutečněna komplexní kontrola pod záštitou MPSV, kterou v rámci koordinace provedla vedle úřadu práce i okresní správa sociálního zabezpečení a oblastní inspektorát práce. Během 2 měsíců bylo provedeno dalších 25 kontrol v oblasti stavebnictví, pohostinství, cestovním ruchu i v dalších oblastech, přičemž bylo celkem zkontrolováno 509 občanů ČR, 20 občanů EU a 8 cizinců.
 • Povinná vyšetření před a po předání psa se speciálním výcvikem jsou již známa
  ilustrační fotoNa povinných vyšetřeních před a po předání psa se speciálním výcvikem se shodli odborníci z meziresortní pracovní skupiny na svém 7. zasedání na začátku prosince. Zabývali se povinnými vyšetřeními před samotným zařazením psa do výcviku i před předáním osobě se zdravotním postižením.
 • V podnikatelské sféře letos opět rostly mzdy
  ilustrační fotoV prvních třech čtvrtletích letošního roku podle Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) opět rostly v podnikatelské sféře mzdy. Střední hodnota čili medián hrubé měsíční mzdy v podnikatelské sféře dosáhla od počátku roku do konce třetího čtvrtletí roku 2010 výše 21 675 korun.
 • Volný pohyb pracovníků v EU neznamená exodus české pracovní síly
  ilustrační fotoNejpozději k 1. květnu 2011 bude v celé Evropské unii zaveden volný pohyb pracovníků, který umožní českým občanům pracovat ve všech členských státech. Pro sezonní pracovníky bude německý trh práce plně otevřen už od ledna příštího roku. Po odstranění administrativní bariéry pracovního povolení se není třeba obávat nějakého „exodu“ české pracovní síly směrem na německý trh práce, shodli se představitelé českých a německých úřadů práce a zástupci služeb zaměstnanosti obou států na setkání koncem listopadu.
 • Stávka omezí provoz ve čtyřech úřadech práce
  ilustrační fotoStávka odborových svazů chystaná na středu 8. prosince 2010 omezí provoz ve čtyřech úřadech práce. Podle údajů ze 77 úřadů práce dostupných 7. prosince v 15:00 se omezení provozu týká úřadů práce ve Zlíně, Českém Krumlově, Mostě a Třebíči. Rozhoduje se také o uzavření děčínského úřadu práce.
 • Úřady práce dnes slaví 20 let své existence (1.12.2010)
  ilustrační fotoÚřady práce dnes slaví 20 let své existence. Při této příležitosti se dnes v Brně sejdou ředitelé jednotlivých úřadů i další hosté, probíhat zde bude dvoudenní odborná konference. Ministr práce Jaromír Drábek připomněl, že v době, kdy začaly vznikat na území tehdejšího Československa úřady práce, šlo o instituce, které společnost do té doby neznala: „Měly začít fungovat na volném trhu jako regulátoři rychle rostoucí nezaměstnanosti. S prakticky nulovými zkušenostmi se podařilo vybudovat dostatečně hustou síť úřadů, které musely doslova za plného provozu akceptovat nové praktiky a osvojovat si přenesené zkušenosti, vytvářet nové mechanismy a nástroje, které s ohledem na hospodářský vývoj buď zajišťovaly dostatek pracovních sil, nebo v horším případě pomáhaly aktivně nacházet pracovní uplatnění těm, kteří přišli o práci.“ Více v Tiskové zprávě.
 • MPSV: Expertní panel k problematice sociálně zdravotní péče
  ilustrační fotoDne 25. 11. 2010 se na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) uskutečnilo pracovní jednání Expertního panelu k problematice sociálně zdravotní péče. Tato meziresortní pracovní skupina je složena z odborníků v oblasti sociální a zdravotní péče.
 • Národní centrum podpory transformace sociálních služeb zahájilo činnost
  ilustrační fotoTransformaci služeb sociální péče směrem ke komunitnímu způsobu jejich poskytování, tedy k větší míře sociálního začlenění a samostatnosti klientů, podporuje projekt, jehož součástí je zřízení a činnost Národního centra podpory transformace sociálních služeb. Národní centrum zahájilo svou činnost v listopadu 2010 na základě veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Úkolem tohoto pracoviště je zajistit vybrané činnosti v individuálním projektu MPSV.
 • Dobrá praxe v rehabilitaci a sociálním začleňování osob po poškození mozku
  ilustrační fotoSdružení CEREBRUM pořádá v rámci projektu „Inkluze po poranění mozku“ druhý mezinárodní workshop k organizaci péče, rehabilitace a poskytování sociálních služeb a dlouhodobé péče pro občany, kteří utrpěli poranění nebo jiné poškození mozku. Akce se koná 1. prosince 2010 od 9.00 - 16.30 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).
  Více informací se dozvíte v pozvánce a v samotném programu.
 • Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v prvním pololetí 2010
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí předložilo na včerejším jednání vlády materiál, který obsahuje informace o vývoji příjmů a výdajů českých domácností v prvním pololetí 2010. Zahrnuje mj. podrobné údaje z oblasti mezd, podpor v nezaměstnanost či dávek státní sociální podpory anebo průměrnou výši vyplácených důchodů a predikci dalšího vývoje.
 • Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2010
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí předložilo na včerejším jednání vlády materiál, který shrnuje hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2010. V materiálu jsou také obsaženy údaje o politice zaměstnanosti ČR, srovnání situace na českém trhu práce se zeměmi EU a očekávání dalšího vývoje.
 • Jaromír Drábek do funkce uvedl nového ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna (1.11.2010)
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek dnes do funkce uvedl nově jmenovaného ústředního ředitele České správy sociálního zabezpečení doc. JUDr. Viléma Kahouna, Ph.D., dosavadního ředitele pracoviště České správy sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích a bývalého ředitele Krajské správy sociálního zabezpečení pro Jihočeský kraj. Při výběru nového ústředního ředitele hrály roli podle ministra Drábka zejména jeho profesní zkušenosti a detailní znalost obsáhlé agendy ČSSZ. Více v tiskové zprávě.
 • Sto dní nové vlády: MPSV směřuje k vyrovnaným státním rozpočtům (21.10.2010)
  ilustrační fotoPrvních sto dní ve vládě si nadstandard hájení nemohl dovolit žádný ze členů kabinetu, nejinak tomu bylo v případě Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Jako ostatní ministerstva i MPSV nastoupilo trajektorii k vyrovnaným stáním rozpočtům, letní měsíce se nesly ve znamení úprav, které nesnesly odkladu, tedy výdajové stránky rozpočtu. Z legislativního hlediska má v současné době MPSV vypracováno 18 novel zákonů, které byly projednány vládou v rámci úsporných opatření a zcela nový zákon o Úřadu práce, který je v současné době ve vnějším připomínkovém řízení. Paralelně s nezbytnými škrty přicházely na pořad dne další zadání, zejména reformní kroky, na nichž se začalo intenzivně pracovat. V běhu jsou jednání o prorodinné politice státu, zejména možností zřizování firemních školek a miniškolek, která se vedou napříč resorty. K zásadním úkolům, na nichž se započalo intenzivně pracovat, pak patří bezpochyby důchodová reforma a komplexní novela zákoníku práce. Paralelně připravovaná reforma sociální sítě směřuje k nastavení jednoduššího a přehlednějšího systému vyplácení sociálních dávek, který mj. usnadní administrativní procesy jak na straně příjemce, tak i na straně státu, a umožní snadnější kontrolu vyplácených státních prostředků. MPSV nehodlá snižovat úroveň sociálních podpor, plánuje ale účinně kontrolovat a postihovat jejich případné zneužívání. Podrobnější informace se dočtete v tiskové zprávě.
 • Vyjádření MPSV k vyhlášení stávkové pohotovosti (13.10.2010)
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí opakovaně vyzývalo odborové svazy k předložení alternativních návrhů, které by zajistily desetiprocentní úsporu na mzdových prostředcích vyplácených ve státní správě, k níž se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení. Několikrát byli zástupci odborů přizváni na pracovní jednání, aby přednesli vlastní návrhy k řešení tohoto zadání vyplývajícího ze současné fiskální situace a avizovaných rozpočtových škrtů. Na žádném z těchto setkání, ať už na úrovni premiéra, ministra práce a sociálních věcí či na úrovni pracovní, odbory žádný návrh nepředložily. Patrná byla pouze neochota na stávajícím systému cokoli měnit, na stůl nebyl odbory položen jediný protinávrh. Konstruktivního přístupu ani věcné diskuse o návrzích ministerstva práce a sociálních věcí jsme se od odborů nedočkali bohužel ani v nejmenším, včera vyhlášená stávková pohotovost je toho výsledkem, ministerstvo práce a sociálních věcí se od tohoto výsledku distancuje, prostoru k jednání jsme odborovým organizacím nabídli dostatek. Více se dozvíte v tiskové zprávě.
 • Vláda schválila návrh MPSV na snížení platů ústavních činitelů a dalších představitelů státu (8.10.2010)
  ilustrační fotoVláda na svém středečním zasedání (6. října 2010) schválila návrh zákona Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Více se dozvíte v tiskové zprávě.
 • Zvýšená kontrolní činnost ÚP přinesla první výsledky
  ilustrační fotoZvýšená kontrolní činnost ve firmách prováděná úřady práce podle schváleného plánu pokračuje. Po prvním měsíci bylo zahájeno několik správních řízení, podána byla už první trestní oznámení i podnět na ukončení živnosti. Dosud, tj. v průběhu září, bylo zahájeno 45 z plánovaných 120 kontrol. Nedostatky byly zjištěny v celkem 19 případech z 26 dosud uzavřených šetření. Cílem kontrol je zejména odhalení nelegální práce, vyplácení mzdy nižší než je zaručená mzda, neplacení sociálního a zdravotního pojištění atp.
 • Důchody se od ledna 2011 v průměru zvýší o 371 Kč
  ilustrační fotoVláda přijala návrh Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na zvýšení základní výměry důchodů o 60 Kč na 2 230 Kč a procentní výměry každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2011 o 3,9 % procentní výměry náležející před zvýšením. Cílem navržené úpravy bylo zvýšit důchody v zákonem stanoveném termínu a zákonem předepsanou formou, tj. nařízením vlády. V pravidelném termínu byly důchody zvýšeny naposledy od ledna 2009.
 • Stanovisko MPSV k nepravdivým informacím v dnešním článku Hospodářských novin
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí považuje za důležité uvést na pravou míru některé nepravdivé a zavádějící informace, které dnes vyšly v článku (HN, 11. 8. 2010, Stát zaměstná tisíce absolventů bez praxe) v Hospodářských novinách.
 • Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2010
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí dnes předložilo na jednání Vlády ČR Zprávu o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí letošního roku.
 • Mimořádná okamžitá pomoc lidem postiženým povodněmi
  ilustrační fotoLidem, kteří byli postiženi živelní pohromou, například povodní, může být podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, poskytnuta mimořádná okamžitá pomoc. Výše této dávky se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby nebo společně posuzovaných osob. Může být až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce. Na základě individuální potřeby lze podle dříve uvedeného zákona poskytnout mimořádnou pomoc také osobě, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby. Tato mimořádná pomoc může být až do výše konkrétního nákladu s tím, že součet takto poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce. Podrobnosti zde
 • (Soubor typu .pdf)Méně a také kratší dobu stonali lidé v prvním pololetí 2010
  ilustrační fotoCelkem 726 205 ukončených dočasných pracovních neschopností evidovala za 1. pololetí roku 2010 Česká správa sociálního zabezpečení. To je téměř o 15 % ukončených DPN méně než v prvním pololetí minulého roku. V letošním prvním pololetí také meziročně ubylo prostonaných dnů. Celkem jich bylo 34 160 337, což je o 18,2 % méně než ve stejném období roku 2009.
 • Pozvánka na workshop - Rehabilitace kognitivních funkcí po poranění mozku
  ilustrační fotoObčanské sdružení CEREBELUM si Vás dovoluje pozvat na workshop na téma Rehabilitace kognitivních funkcí po poranění mozku. Workshop se bude konat dne 23.9.2010 od 9.00 do 17.00 hod. v Malém sále Městské knihovny Praha. Workshop je určen sociálním pracovníkům, střednímu zdravotnickému personálu a rodinným příslušníkům osob po poranění mozku.
 • Statut Úřadů práce se po dvaceti letech jejich existence mění (28.7.2010)
  ilustrační fotoÚřady práce po dvaceti letech fungování doznají značných změn, ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek zadal vypracování technické novely zákona o zaměstnanosti, která by měla být projednána Parlamentem spolu s dalšími legislativními změnami vyplývajícími z programového prohlášení. „O změně, kterou plánuji provést, byl vyrozuměn také příslušný odbor spravující úřady práce, jehož úkolem je nyní nastavení věcných procesů tak, aby mohla být novela aplikována od 1. 1. 2011,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Více v tiskové zprávě.
 • První zahraniční cesta ministra práce a sociálních věcí SR Jozefa Mihála vedla do Prahy (26.7.2010)
  ilustrační fotoMinistr práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky Jozef Mihál navštívil ve dnech 22. – 23. 7. 2010 Českou republiku. Prahu si vybral jako cíl své první zahraniční cesty. Tento fakt ocenil po společném jednání také ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek. Setkání bylo iniciováno právě v souvislosti s nedávným jmenováním jak slovenské, tak české vlády. Více v tiskové zprávě.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vydalo Statistickou ročenku trhu práce v ČR za rok 2009
  ilustrační fotoStatistická ročenka trhu práce je určena pro pracovníky z oblasti služeb zaměstnanosti či úřadů práce, pro analytiky trhu práce a pracovníky, kteří se problematikou trhu práce zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2009. Zahrnuje základní statistické ukazatele a informace z oblasti vývoje evidované nezaměstnanosti, volných pracovních míst, aktivní politiky zaměstnanosti a základní struktury nabídky a poptávky na trhu práce.
 • (Soubor typu .pdf)Souhrnná informace za rok 2009 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty, resp. jejich výkonnými složkami, v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců
  ilustrační fotoShrnutí aktivit Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, resp. Generálního ředitelství cel, Ministerstva průmyslu a obchodu a Bezpečnostní informační služby v oblasti boje proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců na území České republiky v roce 2009. Materiál MPSV předložilo 12. července 2010 Vládě ČR.
 • Novým ministrem práce a sociálních věcí je Dr. Ing. Jaromír Drábek (15.7.2010)
  ilustrační fotoDne 13. července 2010 byl jmenován novým ministrem práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek, který mj. působil šest let ve funkci prezidenta Hospodářské komory ČR a v poslední době byl také členem předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR. Více v přiloženém životopisu, který najdete na internetové adrese http://www.mpsv.cz/cs/9047.
 • Závěrečná zpráva PES k důchodové reformě (9.6.2010)
  ilustrační fotoPoradní expertní sbor (PES) byl založen v lednu 2010 ministry financí a práce a sociálních věcí s cílem aktualizovat projekci státního důchodového systému a doporučit změny v důchodovém systému, které by jej učinily středně a dlouhodobě odolnějším vůči různým rizikům. Doporučení jsou součástí závěrečné zprávy.
 • Jak se vypořádat s povodní
  ilustrační fotoSnahou Ministerstva práce a sociálních věcí je pomoci lidem postiženým povodní rychle se orientovat v sociální a pracovněprávní oblasti, která s živelní pohromou souvisí. Proto MPSV připravilo informační leták a publikaci s podrobnějšími informacemi.
 • Lidem postiženým povodněmi pomůže stát (17.5.2010)
  ilustrační fotoKarviná odříznutá od zbytku světa, Bohumín podle aktuálních zpráv čeká stoletou vodu, s povodněmi se potýká i řada dalších míst v České republice. V důsledku živelní pohromy se mohou někteří občané ČR dostat do tíživé životní situace, proto Ministerstvo práce a sociálních věcí přináší potřebné informace z pracovněprávní a sociální oblasti. Více v tiskové zprávě.
 • Rádi fotografujete? Přihlaste se do soutěže (22.4.2010)
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Press Publishing Group, s. r. o. vyhlásilo fotografickou soutěž. Soutěžní snímky mají zachytit chudobu a sociální vyloučení. Akce se koná v rámci národní kampaně k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010. Fotografické klání začalo 15. března a potrvá do 30. června 2010. Autoři nejlepších snímků získají tisíc korun. Víc najdete na http://www.mpsv.cz/cs/8525.
 • (Soubor typu .pdf)Na výstavišti v Holešovicích začal mezinárodní veletrh pracovních příležitostí JOBDAYS 2010
  ilustrační fotoTřetí ročník veletrhu včera odpoledne slavnostně zahájil ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka společně s ředitelem projektu Markusem Klosem. Ministr mimo jiné vyzdvihl mezinárodní rozměr této akce, jejímž cílem je podpořit pracovní mobilitu v Evropě.
 • Ministerstvo běželo pro charitu, představilo nový spot a fotosoutěž
  ilustrační fotoDva závodní týmy postavilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na start ve štafetovém závodu Hervis ½ Maratónu Praha 2010. Podpořilo tak Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Na charitu rovněž zaměstnanci MPSV vybrali více než 14 tisíc Kč. Kromě toho lze na obrazovkách České televize sledovat spot k Evropskému roku a každý se může zúčastnit související fotosoutěže.
 • Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí předložilo na jednání Vlády ČR v pondělí 20. 7. 2009 materiál „Národní program Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
 • (Soubor typu .pdf)Výroční zpráva za rok 2009 o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti poskytování informací
  ilustrační fotoVýroční zpráva za rok 2009 o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti poskytování informací je zpracována na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje resortu povinnost každoročně zveřejnit údaje o této své činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku. Předmětem Výroční zprávy je souhrnná evidence písemných podání fyzických a právnických osob, které byly v roce 2009 vyřizovány jednotlivými útvary ministerstva podle zákona.
 • Přehled změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2010
  ilustrační fotoV roce 2010 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Některé se realizují v rámci tzv. parametrických změn důchodového pojištění, k jiným se přistoupilo na základě tzv. úsporného balíčku se záměrem snížit deficit státního rozpočtu.
 • Češi a chudoba – představení aktivit Evropského roku 2010 v České republice
  ilustrační fotoČeská republika oficiálně zahájila jako první z členských států EU Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení na národní úrovni. Evropský rok 2010 je především informační a osvětovou kampaní, v Česku podpořenou zatím dvanácti vybranými projekty v celkové hodnotě 9,5 milionu korun. Tyto projekty jsou jedním ze základních způsobů naplnění cílů a priorit Evropského roku 2010.
  Více o projektech a prioritách národního programu.
 • Nelegální zaměstnávání cizinců
  ilustrační fotoNa konci roku 2009 byly vládě předloženy „Souhrnné informace za rok 2008 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty, resp. jejich výkonnými složkami v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců, předkládaná prostřednictvím Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců v ČR“.
 • Opatření, která MPSV připravuje pro případ nařízení mimořádných opatření
  ilustrační fotoV souvislosti se zvýšeným výskytem počtu případů chřipkových onemocnění, včetně onemocnění virem Pandemic (H1N1), připravilo MPSV ve spolupráci s ČSSZ opatření zaměřené k usměrnění postupu příslušných správ sociálního zabezpečení při provádění nemocenského pojištění v případě, že by hlavní hygienik ČR v souladu s § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařídí mimořádná opatření při epidemii chřipky nebo nebezpečí jejího vzniku.
 • Vláda schválila nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
  ilustrační fotoNa zasedání vlády dne 14. 12. 2009 byl přijat návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2010 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení, je zpracován na základě zákonného zmocnění obsaženého v § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • (Soubor typu .pdf)Letáky MPSV provedou veřejnost změnami od 1. ledna 2010
  ilustrační fotoJak se změní nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a pojistné na sociální zabezpečení. Tyto a další informace přináší informační leták „Úsporný balíček – Změny v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR od 1. ledna 2010“. V listopadu ho vydalo MPSV v nákladu 100 000 ks.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí
  ilustrační fotoPomocí tabulek a grafů popsat sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2008. To je cíl Statistické ročenky, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Publikace se skládá ze čtrnácti tematických oddílů.
 • Rodina na prahu 21. století
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí České republiky jako resort odpovědný za koncipování a realizaci rodinné politiky v České republice pořádá konferenci o rodinné politice s tématem „Rodina na prahu 21. století“. Konference se bude konat ve dnech 10. – 11. prosince 2009. Konference je již plně obsazena.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda schválila nařízení vlády o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů vybrané skupiny horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
  ilustrační fotoNa včerejším zasedání vlády byl přijat návrh nařízení vlády, který byl předložen na základě zmocnění § 107 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 108/2009 Sb., kterým se stanoví důchodový věk a přepočet starobních důchodů vybrané skupiny horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech před rokem 1993. Důchodový věk s přihlédnutím k délce zaměstnání se stanoví v nižších věkových hranicích, než jsou věkové hranice stanovené podle zákona o důchodovém pojištění.
 • Firmy v obtížné ekonomické situaci mohou opět využít projekt „Vzdělávejte se!“
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 2. fázi projektu „Vzdělávejte se!“. Jde o pilotní ověřování nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, financované opět z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky. Tzv. protikrizový projekt má za cíl pomoci zaměstnavatelům, kteří se v souvislosti s hospodářskou recesí nacházejí v obtížné ekonomické situaci a nejsou přechodně schopni zaměstnancům přidělovat práci.
 • Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2009
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí předložilo na jednání Vlády ČR v pondělí 17. 8. 2009 Zprávu o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí letošního roku.
 • MPSV vydalo publikaci Právní předpisy o zaměstnanosti 2009
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí vydalo v tištěné i e-podobě zaktualizovanou publikaci Právní předpisy o zaměstnanosti 2009, která je určena pro potřeby úřadů práce a dalších orgánů státní správy a územní samosprávy. V publikaci je uveden zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění všech jeho dosavadních novel účinných k 31. 3. 2009.
 • (Soubor typu .pdf)Vláda schválila Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti (NAP)
  ilustrační fotoDefinovat klíčové aktivity nutné pro zvýšení kvality práce s ohroženými dětmi a rodinami si klade za cíl tento národní akční plán, který vláda schválila na svém jednání. Přijatý materiál je výsledkem meziresortní spolupráce a týká se všech složek systému práce s ohroženými dětmi a rodinami bez ohledu na resort, který je za danou oblast zodpovědný. Národní akční plán byl přijat na období 2009 až 2011.
 • V rámci komunitárního programu Progress vyhlašuje generální ředitelství Evropské komise pro oblast zaměstnanosti nové veřejné zakázky na služby
  ilustrační fotoGenerální ředitelství Evropské komise pro oblast zaměstnanosti informuje o vyhlášení nových veřejných zakázek na služby v rámci komlunitárního programu Progress.
 • Slevy na pojistném na sociální zabezpečení
  ilustrační fotoJak mohou zaměstnavatelé uplatnit slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a kdy na ně mají nárok. Tyto a další informace souvisejí s novelou zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení, se dozvíte na webu České správy sociálního zabezpečení.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vydalo publikaci v elektronické podobě pro lidi postižené povodní
  ilustrační fotoPraktické rady, jak je to s volnem, pokud se odstraňují následky povodní, jak žádat o mimořádnou okamžitou pomoc, jak postupovat v případě, když velká voda poničila či odnesla doklady a řadu dalších informací bude možné najít v elektronické podobě publikace POVODNĚ 2009 – Praktické rady občanům. Publikaci již MPSV distribuovalo na úřady práce a další organizace spadající pod resort práce a sociálních věcí v oblastech, které postihla velká voda.
 • (Soubor typu .pdf)Lidem postiženým povodněmi pomůže stát
  ilustrační fotoNa řadě míst v České republice byl vyhlášen 2. či 3. stupeň povodňové aktivity. Vzhledem k tomu, že se mohou někteří občané ČR dostat v důsledku živelní pohromy do nesnází, je stát připraven jim pomoci.
 • Upozornění pro osoby zdravotně znevýhodněné
  ilustrační fotoFyzickým osobám, které byly rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení uznány za osoby zdravotně znevýhodněné v období od 1. 10. 2004 – 30. 6. 2006, končí platnost tohoto rozhodnutí dnem 30. 6. 2009 (na základě zákona č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách). Na webových stránkách MPSV je k dispozici žádost o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, která se podává na úřadu práce, v jehož správním obvodu má fyzická osoba své bydliště.
 • Vláda schválila zavedení zvýšené stupnice platových tarifů pro zdravotnické pracovníky v civilu i v armádě
  ilustrační fotoNa pondělním zasedání vlády byly přijaty návrhy nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, které kabinetu předložil ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka.
 • Informace o Přehledu vzdělávacích programů
  ilustrační fotoSekretariát Akreditační komise MPSV upozorňuje uživatele webových stránek MPSV ČR na možnost inzerovat akreditované vzdělávací programy v informačním systému Přehled vzdělávacích programů. Jedná se o databázi, jejímž cílem je poskytování aktuálního přehledu o vzdělávacích aktivitách realizovaných v sociální oblasti.
 • Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí předložilo na jednání Vlády ČR v pondělí 8. 6. 2009 Zprávu o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008.
 • Změny v systému sociálních dávek od 1.1.2009
  ilustrační fotoV souvislosti se změnami v sociálním systému, které vstoupily v platnost od 1. ledna 2009, vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí sadu čtyř letáků - "Pomoc v hmotné nouzi", "Státní sociální podpora", "Základní práva a povinnosti uchazeče a zájemce o zaměstnání" a "Informace pro osoby se zdravotním postižením v oblasti zaměstnanosti". Jedná se o materiály, které podrobně a přehlednou formou informují o sociálním systému po zavedení změn od nového roku.
 • Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2008
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí předložilo na jednání Vlády ČR v pondělí 1. 6. 2009 Výroční zprávu Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2008.
 • (odkaz)Výroční konference ESF v ČR
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor řízení pomoci z ESF pořádá u příležitosti pátého výročí realizace projektů ESF v ČR konferenci „5 let investic do lidských zdrojů s Evropským sociálním fondem v České republice“. Zařazena je mezi doprovodné akce českého předsednictví v Radě EU.
 • Soutěž „Obec přátelská rodině roku 2009“
  ilustrační fotoMPSV a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny PČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR vyhlašuje 14. května 2009, „v předvečer“ Dne rodin, v prostorách Poslanecké sněmovny již druhý ročník soutěže Obec přátelská rodině. Cílem této celostátní soutěže je podpora rozvoje prorodinných aktivit a propagace rodinné politiky na místní úrovni.
 • JUDr. Petr Šimerka novým ministrem práce a sociálních věcí (12.5.2009)
  ilustrační fotoDne 8. května 2009 byl jmenován novým ministrem práce a sociálních věcí JUDr. Petr Šimerka, který do té doby působil jako státní tajemník-náměstek ministra práce a sociálních věcí pro oblast legislativní, pracovněprávní, mzdovou a bezpečnosti práce. Více v přiloženém životopisu.
 • Vláda schválila zvýšení platů zaměstnanců ve veřejné sféře o 3,5 %
  ilustrační fotoNa pondělním zasedání vlády byly přijaty návrhy nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné sféře, které kabinetu předložil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Nařízení byla přijata v souvislosti s navrženým zvýšením platových tarifů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě o 3,5% s platností od 1. června 2009.
 • Vláda schválila návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
  ilustrační fotoNa pondělním zasedání vlády byl přijat návrh zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, který kabinetu předložil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Cílem nové právní úpravy je vymezení prostoru, který by měl umožnit Ministerstvu financí ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vytvořit nový systém sociálního úrazového pojištění bez zatížení státního rozpočtu.
 • Projekty „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se!“
  ilustrační fotoMPSV podpoří v rámci programů Evropského sociálního fondu podniky, které čelí současné nepříznivé ekonomické situaci. Zaměstnavatelé budou dostávat peníze na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance.
 • Vláda schválila materiál ke krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí
  ilustrační fotoNa včerejším zasedání vlády byl přijat materiál ke krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí, který kabinetu předložil ministr resortu Petr Nečas. Materiál byl předložen vládě za účelem zajištění finančních prostředků na krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů na podpory v nezaměstnanosti a na příspěvek na péči.
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  ilustrační fotoVláda dnes rozhodla, že nařízením zjednoduší systém tarifních platů státních zaměstnanců. Vyškrtla základní tabulku, kam patřili například nepedagogičtí pracovníci škol, zaměstnanci v kultuře a zdravotnictví (nezdravotnický personál). Tímto krokem se jim zvýší jejich tarifní plat, řekl novinářům ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.
 • Vláda schválila návrh nařízení vlády o stanovení okruhu prací, které nemůže agentura práce formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
  ilustrační fotoNa zasedání vlády dne 5. 3. 2009 byl přijat návrh nařízení vlády o stanovení okruhu prací, které nemůže agentura práce formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, které kabinetu předložil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Smyslem tohoto nařízení je reakce na aktuální vývoj na trhu práce v oblasti dočasného přidělování zaměstnanců agenturami práce a regulace přílivu nových pracovních sil ze zahraničí.
 • Vláda schválila návrh zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  ilustrační fotoNa dnešním zasedání vlády byl přijat návrh zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kterou kabinetu předložil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.
 • Vláda schválila zásady třetí fáze důchodové reformy
  ilustrační fotoNa včerejším zasedání vlády byly přijaty zásady třetí fáze důchodové reformy, kterou kabinetu předložil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Tato část etapy důchodové reformy počítá se zavedením možnosti opt out ze základního důchodového pojištění, tj. vytvoření II. pilíře založeného na kapitálovém financování na základě dobrovolného rozhodnutí. Věcný záměr zákona by měla vláda dostat k projednání do konce měsíce července.
 • Průvodce sociálním systémem v roce 2009 (12.1.2009)
  ilustrační fotoO změnách v sociálním systému, které letos vstoupily v platnost, informuje Průvodce sociálním systémem v roce 2009. Na řadě modelových situací ilustruje nový způsob výplaty dávek nemocenského, peněžité pomoci v mateřství i podpor v nezaměstnanosti. Obsahuje informace o změnách na pracovním trhu a poradí, kde je třeba o jednotlivé dávky žádat.
 • Dva roky sociálních reforem
  ilustrační fotoUplynuly téměř dva roky od doby, kdy začala současná vláda pracovat. V současné době již působí dopady sociálních reforem, proto je čas na bilanci hlavních změn.
 • Prorodinný balíček
  ilustrační fotoDne 19. listopadu 2008 schválila vláda materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem „Prorodinný balíček“, který obsahuje sedm různých opatření na podporu rodin s dětmi.
 • Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2008
  ilustrační fotoV 1. pololetí 2008 činil dle Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ (VŠPS) průměrný počet zaměstnaných osob ve všech sférách národního hospodářství České republiky 4 980,8 tisíc osob, což představuje nárůst ve srovnání s 1. pololetím 2007 v absolutním vyjádření o 91,4 tisíc osob a v relativním vyjádření o 1,9 %. Úroveň zaměstnanosti je nejvyšší za celou dobu provádění VŠPS (1993). Nárůst zaměstnanosti dosáhl zatím vrcholu ve 4. čtvrtletí 2007 (meziročně o 2,2 %), v roce 2008 zpomalil - v 1. čtvrtletí na 1,9 % a ve 2. čtvrtletí na 1,8 %.
 • Vláda schválila novelu zákona o sociálních službách
  ilustrační fotoNa včerejším zasedání vlády byla přijata novela zákona o sociálních službách, kterou kabinetu předložil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. V nové právní úpravě jsou navrženy změny, jejichž cílem je zejména zajistit efektivní a správné využívání příspěvku na péči. Novela zákona musí ještě projít oběma komorami parlamentu a její schválení musí potvrdit prezident republiky svým podpisem.
 • Veřejná diskuse k novele zákoníku práce k návrhům předloženým nezávislými experty
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí uveřejňuje na internetových stránkách materiál, který je výsledkem práce expertního panelu složeného z odborníků na pracovní právo. Obsahuje katalog doporučení ke změnám v zákoníku práce. Tentýž materiál byl v uplynulých měsících projednáván společnou tripartitní expertní komisí za účasti zástupců odborů a zaměstnavatelů.
 • Valorizace důchodů od 1. ledna 2009 (23.9.2008)
  ilustrační fotoVláda schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zvýšení důchodů od lednové splátky důchodů v roce 2009. Procentní výměra každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2009 se zvýší o 4,4 %. Výše základní výměry důchodu, která činí 2 170 Kč, se nezmění. V důsledku tohoto zvýšení se od lednové splátky zvýší průměrný vyplácený starobní důchod o 330 Kč, tj. o 3,4 %. Více se dozvíte v tiskové zprávě.
 • Informace o zkoušce z češtiny pro cizince jako podmínky trvalého pobytu
  ilustrační fotoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým (VÚP) spustilo nové webové stránky, které přinášejí informace ke zkoušce z češtiny pro cizince a povolení k trvalému pobytu.
 • Valorizace důchodů od 1. ledna 2009 (4.9.2008)
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí navrhuje od 1. ledna 2009 zvýšit průměrný vyplácený důchod o 330 Kč, tj. o 3,4 %. Za období leden 2008 - leden 2009 dojde po třech valorizacích k celkovému zvýšení průměrného starobního důchodu o 1 150 Kč. Reálná hodnota průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu se v roce 2009 meziročně zvýší o 3,7 % a dosáhne 111,5 % reálné hodnoty samostatně vypláceného starobního důchodu v roce 1989. Více se dozvíte v tiskové zprávě.
 • (Soubor typu .pdf)Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o zaměstnanosti
  ilustrační fotoPoslanecká sněmovna schválila dne 22. 8. 2008 vládní návrh novely zákona o zaměstnanosti a změnu dalších souvisejících zákonů, jejichž cílem je pružnější pracovní trh v České republice. Ta kromě změn vyplácení podpor a dávek nezaměstnaným obsahuje i program zelených karet pro cizince ze zemí mimo evropskou unii. Na základě pozměňovacích návrhů poslanců bylo schváleno zpřísnění právní úpravy v oblasti agentur práce a příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pozměňovací návrhy upravily i zákon o pomoci v hmotné nouzi.
 • (Soubor typu .pdf)Zpráva o hlavních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2008
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí předložilo na jednání Vlády ČR ve středu 20. 8. 2008 Zprávu o hlavních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2008. Předkládaný materiál Zpráva o hlavních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2008 naleznete zde.
 • Vláda schválila koncepci Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČR
  ilustrační fotoSnížení počtu pracovních úrazů o čtvrtinu v příštích pěti letech si klade za cíl národní koncepce, kterou dne 23. 7. 2008 schválila česká vláda. Materiál vyplývající ze strategie Evropské unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2007 až 2013 předložil kabinetu ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS).
 • Dopad reformy veřejných rozpočtů na sociální výdaje a domácnosti (21.7.2008)
  ilustrační fotoStatistické údaje za první měsíce letošního roku (období leden – květen) signalizují pozitivní výsledky reformy veřejných rozpočtů ve vývoji sociálních výdajů. Celkový objem výdajů na sociální dávky meziročně klesá, přičemž se v čistých příjmech většiny domácností pozitivně projevily daňové změny. Více se dozvíte v tiskové zprávě.
 • Sociální reformy - aktuální stav
  ilustrační fotoDne 14. července 2008 navštívil předseda vlády Mirek Topolánek Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Na tiskové konferenci zhodnotil práci ministerstva. Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas následně představil konkrétní dopady reforem do sociálních výdajů za období leden-květen a výhled dalších prací resortu do budoucna.
 • Nelegální zaměstnávání cizinců
  ilustrační fotoDne 27. června 2008 byly vládě předloženy „Souhrnné informace za rok 2007 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty, resp. jejich výkonnými složkami v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců, předkládaná prostřednictvím Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců v ČR“.
 • Program k odstranění nejhorších forem dětské práce
  ilustrační fotoDne 27. 6. 2008 byla vládě předložena „Zpráva o plnění Programu pro implementaci opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce v období let 2005 až 2007“.
 • Sněmovna schválila I. etapu důchodové reformy a změny v nemocenském
  ilustrační fotoPoslanecká sněmovna schválila dne 25. 6. 2008 I. etapu důchodové reformy a změny v nemocenském. Parametrické změny důchodového systému spočívají především v pokračování postupného zvyšování věku odchodu do důchodu, prodloužení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na důchod, novém vymezení invalidních důchodů, ve změnách týkajících se dob pojištění a zavedení možnosti souběhu výdělečné činnosti a části starobního důchodu s možností přepočtu důchodu. Poslanci schválili i změny v nemocenském pojištění, vyvolané nálezem Ústavního soudu, a to jak od 1. září 2008, tak od 1. 1. 2009. Více v přiložených souvisejících tiskových zprávách.
 • Předkládací zpráva k Výroční zprávě Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2007
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí předložilo na jednání Vlády ČR v pondělí 9. 6. 2008 předkládací zprávu k Výroční zprávě Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2007, kterou pravidelně ministerstvo předkládá vládě vždy do 31. května následujícího roku.
 • Ministr Nečas fáral do dolu Lazy na Karvinsku
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Petr Nečas jednal s horníky o důchodové reformě přímo v jejich pracovním prostředí – pod zemí. V rámci svého programu na Moravě je navštívil v dole Lazy na Karvinsku.
 • Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2007
  ilustrační fotoZaměstnanost v České republice roste od počátku roku 2004 a její úroveň v roce 2007 je nejvyšší průměrnou roční hodnotou od roku 1997. V návaznosti na vývoj ekonomiky a různé formy podpory zaměstnanosti očekáváme růst zaměstnanosti i v roce 2008. Očekáváme meziroční růst zaměstnanosti v intervalu 1,4 % až 1,8 %.
 • Informace o vývoji peněžních příjmů domácností za rok 2007
  ilustrační fotoBěžné příjmy sektoru domácností v roce 2007 dosáhly celkové výše 2 661,8 mld. Kč. Meziročně tak vzrostly nominálně o 8,2 % (+201,4 mld. Kč) a reálně o 5,3 %,. Další podrobné údaje obsahuje Informace o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů za rok 2007, kterou předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí na jednání Vlády ČR dne 14. května 2008.
 • Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2007
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí předložilo na jednání Vlády ČR Zprávu o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2007. Tato zpráva byla schválena Radou vlády na jejím 6. zasedání, které se uskutečnilo v březnu letošního roku.
 • Zvýšení důchodů od srpna 2008 (12.5.2008)
  ilustrační fotoZákladní výměra důchodu, která je jednotná pro všechny důchodce, se zvýší z 1 700 Kč na 2 170 Kč měsíčně. Zvýšení bude stejné pro všechny druhy důchodů (starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí), bude stejné u důchodců pobírajících pouze samostatně vyplácený důchodu i u důchodců, pobírajících současně např. starobní a vdovský důchod, protože při souběhu nároku na výplatu více důchodů náleží základní výměra pouze k jednomu důchodu. Výše zvýšení nebude záviset ani na výši důchodu, což je rozdíl od předchozích zvýšení důchodů. Více se dozvíte v tiskové zprávě.
 • Ve 20 evropských zemí pracovalo loni 76.400 Čechů
  ilustrační fotoVe dvou desítkách evropských zemí loni podle dostupných údajů pracovalo 76.400 občanů České republiky. Za poslední dva roky se tak jejich počet víc než zdvojnásobil.
 • Mimořádná valorizace důchodů (18.3.2008)
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Petr Nečas navrhl mimořádnou valorizaci důchodů od srpna 2008. Vládě ČR předložil návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která změní podmínku desetiprocentní inflace pro mimořádné zvýšení důchodů na 5 procent. Při mimořádném zvýšení důchodů od srpna 2008 bude zohledněn skutečný růst cen od srpna 2007 do ledna 2008 ve výši 5,1 %, což znamená zvýšení průměrného starobního důchodu o 465 Kč. Více se dozvíte v tiskové zprávě.
 • (Soubor typu .pdf)Výroční zpráva vlády
  ilustrační foto"Nadále budeme zjednodušovat sociální systém tak, aby byl efektivnější, levnější a podporující především sociálně potřebné," uvádí ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas v publikaci "První rok změn pro budoucnost". Jedná se o výroční zprávu vlády za rok 2007, ve formátu pdf si ji můžete stáhnout zde.
 • Seminář: Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU
  ilustrační fotoEurocentrum Praha pořádá pravidelné semináře pro veřejnost zaměřené na problematiku EU a otázky související s členstvím České republiky v EU. Další z pravidelných seminářů se koná dne 13. března 2008, a to na téma Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU.
 • Ministr Nečas zaštítil projekt „Počítač v ordinaci lékaře“
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Petr Nečas převzal záštitu nad vzdělávacím projektem „Počítač v ordinaci lékaře“. Cílem tohoto programu je poskytnout zdravotníkům základní informace o možnostech využívání nových technologií v jejich každodenní práci.
 • Vláda schválila možnost mimořádné valorizace penzí
  ilustrační fotoVláda schválila novelu zákona o důchodovém pojištění, která umožňuje mimořádně valorizovat penze tehdy, pokud růst cen překročí pět procent. Dosud to bylo deset procent. Od srpna by se tak penze měly v průměru zvýšit o 465 korun. Novelu musí ještě schválit parlament a podepsat prezident.
 • Lidé, jimž vichřice poničila domov, mohou žádat o mimořádné dávky
  ilustrační fotoLidé, kterým víkendová vichřice poničila domov či vzala střechu nad hlavou, mohou získat pomoc až 78.150 korun. O dvě mimořádné dávky mohou požádat sociální odbory příslušných obecních úřadů.
 • Ministerstvo vydalo informační materiál pro cizince s trvalým pobytem
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí vydalo informační materiál Informace pro cizince s trvalým pobytem, jehož cílem je podat cizincům základní stručné informace ohledně práv a povinností, které jim plynou ze získání statutu trvalého pobytu na území ČR.
 • Vláda schválila návrh I. etapy důchodové reformy
  ilustrační fotoVláda schválila návrh novely zákona o důchodovém pojištění, tzv. první etapu důchodové reformy. Mezi nejvýznamnější schválené úpravy patří postupné zvyšování důchodového věku až na 65 let u mužů a žen, které nevychovaly žádné dítě nebo jedno dítě, a 62 až 64 let u žen (podle počtu vychovaných dětí), pokud vychovaly aspoň dvě děti. Součástí úpravy je i postupné prodlužování potřebné doby pojištění až na 35 let pro vznik nároku na starobní důchod.
 • Doma tady a teď – dokumentární film o pracovní migraci
  ilustrační fotoNa internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí je ke zhlédnutí nový dokumentární film o pracovní migraci „Doma tady a teď
 • Vláda schválila Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012
  ilustrační fotoVláda schválila návrh Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. Jednou z hlavních priorit tohoto materiálu, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, je udržet a zvýšit zaměstnanost starších pracovníků.
 • Po mateřské bude cesta do práce snazší
  ilustrační fotoZískat práci by mělo být pro matky po rodičovské dovolené mnohem jednodušší než teď. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas chce totiž výrazně podpořit podnikatele, který je na částečný úvazek zaměstná.
 • Stav jednání o I. etapě důchodové reformy (30.11.2007)
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Petr Nečas na tiskové konferenci seznámil novináře se stavem jednání politické komise pro důchodovou reformu. Na čtyřech bodech z dvanácti se zástupcům parlamentních stran zatím nepodařilo najít shodu. „V tuto chvíli jsme v intenzivním kontaktu s politickými partnery, připravujeme určité alternativní návrhy, které jsou jim předloženy k analýze, a samozřejmě jsme připraveni dál intenzivně jednat,“ uvedl Petr Nečas.
  Související prezentaci naleznete zde.
 • Informace o změnách ve státní sociální podpoře, platných od 1. 1. 2008
  ilustrační fotoZměny se týkají výplaty sociálních dávek, včetně zavedení vícerychlostního pobírání rodičovského příspěvku. Tyto změny se týkají i rodičů, kteří budou do 31. 12. 2007 pobírat rodičovský příspěvek. Tyto rodiny obdrží do konce listopadu 2007 dopis s informacemi a příslušnými formuláři. Od prosince do konce ledna si musí z důvodu dokládání nových skutečností znovu požádat o výplatu rodičovského příspěvku.
 • Vláda schválila návrh na zavedení zelených karet
  ilustrační fotoVláda v pondělí schválila návrh na zavedení takzvaných zelených karet, které by Česká republika udělovala cizincům vybraných profesí ze zemí mimo Evropskou unii. Karty budou spojovat povolení k pobytu s pracovním povolením. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas řekl, že by měly začít fungovat co nejdříve. "Pokud možno už v příštím roce," dodal.
 • Ministr Nečas nesouhlasí s návrhem na tzv. státní alimenty
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Petr Nečas nesouhlasí s návrhem, aby dlužné výživné na děti hradil v některých případech stát. Návrh příslušného zákona v Poslanecké sněmovně ve středu prošel do třetího čtení.
 • První programy pro čerpání ze strukturálních fondů pro Českou republiku podepsány (16.10.2007)
  ilustrační fotoDne 16. října 2007 byly slavnostně podepsány první tři české operační programy, přes které do České republiky poputují první evropské peníze pro programové období 2007 – 2013. Více se dozvíte v tiskové zprávě.
 • Minimální mzda se v příštím roce měnit nebude
  ilustrační fotoVláda nehodlá v příštím roce zvyšovat nominální výši minimální mzdy. Uvedl to ve čtvrtek po jednání tripartity ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Minimální mzda, kterou pobírají zhruba 2,5 procenta všech zaměstnanců, tak zůstane stejná jako letos, tedy 8000 korun.
 • Vytvoření zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu (12.10.2007)
  ilustrační fotoVláda učinila další krok v důchodové reformě. Ministerstvo práce a sociálních věcí prosadilo v návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech, který vláda schválila dne 12. 9. 2007, vytvoření rezervy pro důchodovou reformu. Více se dozvíte v tiskové zprávě.
 • Nezaměstnanost v září 2007 poklesla, stoupá počet volných pracovních míst (8.10.2007)
  ilustrační fotoV průběhu září 2007 registrovaná míra nezaměstnanosti poklesla ve srovnání s minulým měsícem o 0,2 procentního bodu na úroveň 6,2 %. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 poklesla o 1,6 %. Zároveň opět stoupl počet volných pracovních míst na 137 429. Více se dozvíte v tiskové zprávě.
 • Ministr: Dlouhodobě nezaměstnané je třeba pobídnout k práci
  ilustrační fotoMinistr práce a sociálních věcí Petr Nečas představil plán, jak pobídnout k práci i lidi dlouhodobě nezaměstnané. "Máme velmi demotivující sociální systém. Funguje jako drogový návyk a to chceme změnit," řekl na fóru Hospodářských novin, věnovaném nedostatku lidí na pracovním trhu.
 • Vláda schválila zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu
  ilustrační fotoVláda v pondělí 24. září na svém zasedání schválila věcný záměr zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu. Kabinet uložil místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí Petru Nečasovi vypracovat návrh zákona a předložit ho vládě do šesti měsíců k projednání.
 • Senát podpořil vládní návrh refromy veřejných financí
  ilustrační fotoSenát ve středu 19. září podpořil návrh zákona o stabilizaci veřejných financí, jehož součástí je rozsáhlý soubor změn v oblasti práce a sociálních věcí. Přijetí zákona umožnilo 49 z 80 přítomných senátorů. Návrh zákona nyní posoudí prezident.
 • Analýza mapuje přístup imigrantů na trh práce v ČR
  ilustrační fotoPřístup imigrantů a imigrantek ke vzdělávání a na trh práce v České republice mapuje nová sociologická analýza, jejímž zadavatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Její prezentace proběhla ve středu 5. září.
 • Valorizace důchodů v roce 2008 (30.8.2007)
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí navrhuje v souladu s naplněním valorizačních podmínek zvýšení důchodů o 3,95 %, což znamená, že se průměrná výše vypláceného starobního důchodu zvýší o 346 Kč měsíčně na 9 111 Kč. Více se dozvíte v tiskové zprávě.
 • (Soubor typu .pdf)Poslanecká sněmovna schválila návrh reformy veřejných financí
  ilustrační fotoPoslanecká sněmovna v úterý schválila vládní návrh první etapy reformy veřejných financí. Pro návrh hlasovalo 101 ze 200 přítomných poslanců. Podrobnosti návrhu se dozvíte zde.
 • Navrhované změny v sociální oblasti v rámci projednávané reformy veřejných financí (15.8.2007)
  ilustrační fotoJaké jsou navrhované změny v sociální oblasti v rámci reformy veřejných financí proti původní vládní předloze se dozvíte v tiskové zprávě.
 • Příjmy českých domácnosti v 1. čtvrtletí 2007 přesáhly 620 miliard k