Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Říjen:

Největší riziko pracovního úrazu? Pondělní dopoledne (Moravskoslezský deník)

Ostrava – Pondělí, desátá až jedenáctá hodina dopolední a zaměstnanci ve věku 36 až 40 let. Rizikový čas a riziková věková skupina. Alespoň z hlediska loňských pracovních úrazů.

„Loni bylo v České republice zaznamenáno celkem 45 058 pracovních úrazů s pracovní neschopností. Oproti roku 2013 je to o 950 úrazů více,“ říká Rudolf Hahn, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce (SÚIP).

Jak doplnil, 86 procent z nich se stalo v důsledku špatně nebo nedostatečně odhadnutého rizika. A vzestupný trend je také v případě smrtelných úrazů. Loni si pro smrt do práce přišlo 117 Čechů, o čtyři více než v roce předešlém.

Moravskoslezský kraj se vzhledem ke kumulaci těžkého průmyslu, který je spojen s rizikovým pracovním prostředím, dlouhodobě drží v počtu pracovních úrazů na horní příčce celorepublikového žebříčku.

Největší riziko pracovního úrazu? Pondělní dopoledne

Jen během minulého měsíce jich bylo nahlášeno 535. Ve srovnání s Karlovarským krajem, kde bylo naopak pracovních úrazů nejméně, je za jediný měsíc rozdíl 427.

„Muž měl demontovat ocelové příčky v regálu ve výšce zhruba 4,5 metru. Aby se na tuto úroveň dostal, byl do potřebné výšky vyzdvihnut pomocí vidlí vysokozdvižného vozíku. Jakmile přestoupil do regálu a postavil se na rošty, došlo následně k jeho propadnutí až na podlahu skladovací haly,“ popisuje jeden z případů, kdy bylo podceněno riziko, Libor Černý z Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

Jak podotkl, kraj se drží na prvním místě v republice v počtu pracovních úrazů dlouhodobě. Měsíčně jich na oblastním inspektorátu zaevidují 510 až 530. Od začátku roku do poloviny října jejich počet vzrostl již na 4305, z toho 181 úrazů závažných a 11 smrtelných. Už nyní je těch smrtelných o dva více než v loňském roce.

Nohy, ruce, záda

„Při vkládání vsázky do tavicího kelímku, kde se již roztavený kov nacházel, došlo k vystřiknutí roztaveného kovu. Ten propálil ochranné kalhoty pracovníka a stekl mu do boty, kde způsobil popálení nártu a prstů dolní končetiny,“ přidává další případ úrazu typického pro průmyslový region.

Právě v podnicích, kde se pracuje s kovem, se dřevem, dále ve stavebnictví a montážních závodech, se zraní nejvíce lidí. Dále pak také v dopravě a při manipulaci s materiálem. Ze statistik se nejčastěji lidé zraní v oblasti prstů, různých částí dolních končetin nebo ruky. Také záda jsou častým terčem pracovního úrazu.

„Vždy se jedná o velmi vážné, bolestivé a někdy tragické záležitosti,“ doplnil Libor Černý.

Poměrně často řeší pracovní úrazy traumatologové Fakultní nemocnice Ostrava.

„Máme jedno ze tří popáleninových center, a proto se podílíme velkou měrou na řešení popáleninových stavů, vzniklých mimo jiné i při pracovních procesech. Setkáváme se s nimi bohužel po celý rok. Jako například v srpnu po tragickém výbuchu v Dole Darkov u Karviné. Jeden z pacientů i nadále zůstává v naší péči,“ říká mluvčí nemocnice Tomáš Oborný a doplňuje, že často ve fakultní nemocnici léčí také v souvislosti s pracovními úrazy komplikované zlomeniny i amputace končetin, a rovněž pacienty s poraněními při pádu během práce ve výškách.

Pracovní úrazy v našem kraji

RokPočet
20106345
20116164
20126123
20136044
20146284
20154305 (do 15.10.)

Zdroj: OIP proMSa OL kraj

K tématu:

Co? Nejčastějším zdrojem vzniku pracovních úrazů jsou zejména různá břemena, stavební materiál, spojovací části (hřebíky, nýty), zemědělské výrobky (včetně semen, slámy), skladované výrobky, zemina či kámen.

Kdo? Ze Zprávy o pracovní úrazovosti v roce 2014 Státního úřadu inspekce práce lze také vyčíst, že nejvíce zraněných v rámci republiky, celkem 5773, bylo ve věku 36 až 40 let. Následují mladí zaměstnanci ve věku 21 až 25 let, pracovní úraz jich loni utrpělo 5120. Podle zjištění inspektorů je nejrizikovější částí dne desátá až jedenáctá hodina dopolední, kdy se stalo celkem 4259 úrazů.

Kdy? Rizikovým dnem je pondělí (8772 úrazů), následuje úterý (7763 úrazů). Nejvíce úrazů se loni stalo v měsíci září (3898 úrazů) a v říjnu (3791 úrazů). Naprostá většina úrazů se stala zaměstnancům, kteří na daném pracovišti pracovali kratší dobu než jeden rok, loni šlo o 11 916 úrazů. Zdroj: SÚIP

Vyšší odškodnění

V minulých dnech schválila vláda nové nařízení o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Toto nařízení vlády pomůže při vydávání lékařských posudků, které jsou podkladem pro stanovení odškodnění, protože přesně definuje pojmy jako bolest a ztížení společenského uplatnění, a vymezuje postupy i způsob bodového hodnocení újmy daného pacienta pro určení výše náhrady. Hodnota jednoho bodu se také po 14 letech zvýší ze 120 na 250 korun.

Zdroj: Moravskoslezský deník

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 22.10.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.12. 2018 000 01:12.