Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ministryně v médiích » Rok 2015 » Říjen:

Rozhovor: Michaela Marksová hostem Dvaceti minut Radiožurnálu (Radiožurnál)

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Jak propojit střední školy a podniky, aby čeští zaměstnavatelé měli dostatek kvalifikované pracovní síly? Proč místo jednorázového příspěvku důchodcům raději nevalorizovat penze o víc než vládou schválených 40 korun? A jaký plán zaměstnanosti pro severočeský region má připravený resort práce a sociálních věcí v souvislosti s plánovaným utlumením těžby v Lomu ČSA? Do přenosového vozu Českého rozhlasu zdravím ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou z ČSSD. Dobrý den.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Na výroční konferenci s názvem Jak jsme na tom, kterou zorganizoval Aspen Institute a Forbes, premiér Sobotka mluvil o tom, že v České republice je nedostatek kvalifikované pracovní síly, ovšem nadnárodní poradenská společnost Hays ve své studii zveřejněné minulý týden naopak uvádí, že Česko má v porovnání s ostatními evropskými zeměmi dostatek kvalifikovaných lidí. Jaké informace má ministerstvo práce o tomto?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
My, bych řekla, že nemáme dostatek kvalifikovaných lidí na ta volná pracovní místa, která jsou k dispozici. Takovou trošku slabou útěchou je, že nejsme na tom takhle špatně sami, že s tím se potýká naprostá většina západoevropských zemí a vlastně neodpovídá, my tady máme okolo 400 tisíc nezaměstnaných, okolo 100 tisíce volných pracovních míst a skutečně, když se bavíte s těmi zaměstnavateli, tak vám řeknou, že na určité profese nejsou schopni ty kvalifikované lidi sehnat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A jaká je právě ta struktura, protože premiér také upozorňoval na ten paradox, že je tu 110 tisíc volných pracovních míst a přitom 440 tisíc lidí je registrováno na úřadě práce?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
My v tuto chvíli dokončujeme takovou opravdu podrobnou analýzu, kdo to vlastně je těch 400 tisíc nezaměstnaných, kolik z nich vůbec je možné nějakým způsobem třeba na ten pracovní trh vrátit, ale tam samozřejmě většina těch lidí jsou skutečně dlouhodobě nezaměstnaní, kde už je to potom velice složité, nebo to jsou ty kategorie třeba lidé nad 50 let, ti zas pak ti zaměstnavatelé neradi zaměstnávají, neradi zaměstnávají třeba maminky po rodičovské dovolené. Takže ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A z těch 110 míst, promiňte, paní ministryně, kolik procentuálně jsou tedy místa nekvalifikovaná, špatně placená, proto také dost těžko obsaditelná?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
To já v tuto chvíli tady vám neřeknu zpaměti, to, to je v té analýze, kterou já budu mít zítra, pozítří k dispozici. Ale ano, a to je další problém, že u nás těm lidem z těch úplně nekvalifikovaných pozic často vlastně svým způsobem nestojí za to chodit do práce, protože ten systém dávek, zejména těch dávek na bydlení, je tady v tuto chvíli nastaven tak, že vy když překročíte určitou hranici příjmů, tak vlastně přijdete o podstatnou část těch dávek, je velice těžké to nastavit, nicméně souvisí to také s tím, že je potřeba tady skutečně zvyšovat minimální mzdu, aby se opravdu vyplatilo pracovat.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Vypadá to tedy, že informace máme, že je dostatek informací. Jak tedy s ohledem na ně bude reagovat resort práce?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tak, jak už jsem uvedla. Jedna, jedna z těch oblastí je, že musíme skutečně zvyšovat minimální mzdu, protože my i po těch, vlastně po tom dvojím zvýšení, respektive to druhé začne platit až od 1. ledna, pořád máme jednu z nejnižších a budeme mít jednu z nejnižších v Evropské unii a myslím, že se potřebujeme skutečně dostat na těch 40 % průměrné mzdy. To se týká těch nízko kvalifikovaných. Nicméně druhá ta velká oblast je, že skutečně my nemáme technicky vzdělané lidi, nemáme lidi, kteří by byli vyučeni v nějakých učebních oborech, kde se pracuje rukama, teď spousta je potřeba lidí, kteří vlastně dnes už není taková obyčejná výroba na pásu, často to jsou lidé, kteří, byť je to pásová výroba, tak ovládají, musejí ovládat počítač a ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A to je takový běh na dlouho trať ...

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Je.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
... co je možné udělat právě teď?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Je. Je. Část těch lidí můžeme samozřejmě rekvalifikovat, což průběžně přes úřady práce děláme a také tito lidé pak samozřejmě tu práci spíše dostanou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Bohuslav Sobotka také řekl, že do vlády přijde projekt, který umožní zaměstnavatelům, kteří hledají pracovní sílu na Ukrajině, nahlásit své požadavky. Je tedy cesta, že tu kvalifikovanou pracovní sílu zaměstnavatelé, kteří o to budou mít zájem, najdou třeba na Ukrajině?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Určitě je to jedna z cest, protože zase všecky vyspělé evropské země se s tím potýkají a hledají ty kvalifikované pracovní síly v zahraničí. A myslím si, že pro nás je ideální je hledat v zemích, které jsou nám kulturně a jazykově velice blízké. Takže ta Ukrajina se skutečně nabízí jako první a v podstatě ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Co to bude znamenat pro lidi, kteří hledají místo u nás? Neobáváte se, že Češi jaksi budou argumentovat tím, že jim třeba pracovníci z Ukrajiny berou práci, právě tu kvalifikovanou, o kterou by měli zájem?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
No, právě že těžko, když v tuto chvíli ti zaměstnavatelé tuto kvalifikované lidi tady nejsou schopni sehnat. A ona taky část těch našich kvalifikovaných lidí, a týká se to třeba zdravotnického personálu, který vedle těch technických profesí také patří do této nedostatkové kategorie, jaksi je také v Německu, v Rakousku, případně v jiných zemích. Takže oni od nás odcházejí za lepším platem. Chci říci ještě, že skutečně my se bavíme o kvalifikovaných lidech, že my chceme z té Ukrajiny určité profese, my nechceme otevřít trh, aby se sem, samozřejmě aby sem přišel kdokoli a bral Čechům práci, ale evidentně my nemáme ty Čech, kteří by tady na těch místech pracovali.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A jakými prostředky si bude moci tedy Česká republika, respektive zaměstnavatelé v České republice takto vybírat? Jaké to budou nástroje?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tady jde především o ulehčení vstupu těch lidí k nám. To se týká ministerstva vnitra, potažmo ministerstva zahraničních věcí, a jinak každé to pracovní místo, které má být obsazeno člověkem s takzvané třetí země, jde přes úřad práce a jsou tam určité podmínky, které pořád ještě, i když my ty lidi chceme, tak chrání nám trh práce, to znamená, že vlastně když po určitou dobu to místo skutečně není obsazeno nikým z České republiky, tak pak teprve může být obsazeno někým ze země mimo EU.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD. Zítra se, paní ministryně, máte setkat s prezidentem Zemanem. S čím na tu schůzku jdete?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Já jsem byla informována, že se bude ta schůzka týkat problematiky Klokánků.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Právě před vámi přijímá prezident Zeman šéfa Fondu ohrožených dětí Jana Vaňka, takže jste připravena na to, že bude řeč ...

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Vidíte, to víte víc než já.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Alespoň tak to bylo tedy v agenturních zprávách. Tak jste připravena, že bude řeč především o případné mimořádné dotaci fondu, kterou vláda zamítla, a prezident naopak podporoval?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Samozřejmě, že jsem na to připravena, ale já své stanovisko neměním, protože já skutečně sleduji aktivity Fondu ohrožených dětí už nejméně 10 let, takže ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Jste tedy připravena na to, že vás prezident bude přesvědčovat o tom, abyste své stanovisko změnila?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Klidně jsem na to přesvědčená, ale víte, já nemám žádné legální prostředky, kdy bych mohla dát mimořádnou dotaci jedné organizaci. Já se nenechám, abych tak řekla, zavřít za to, abych najednou zvýhodnila jednu organizaci ze stovek dalších.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Ale tato organizace už předtím jiné mimořádné dotace dostala. V čem by tato mimořádná dotace byla tak mimořádná, že by jí tedy tentokrát dostat nemohla?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ono to, jakým způsobem byly ty dvě mimořádné předtím, tak taky nejméně jeden ten způsob byl pak napaden NKÚ, takže ono už tak to bylo na pokraji. Nicméně dnes, ono to bylo před lety a dnes ta pravidla jsou ještě mnohem přísnější.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Chcete přesvědčit třeba prezidenta o tom, že váš postoj je správný, protože sám prezident chce přiznat fondu dotaci ze svého prezidentského fondu, chce jim tedy poskytnout nějaké finanční prostředky.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
To je jeho legitimní rozhodnutí, ale já opakuji, tady jsou desítky a stovky organizací, které pomáhají skupinám obyvatel, které jsou v nějaké těžké životní situaci, ať už to jsou ohrožené děti nebo nějaké jiné skupiny, a opravdu je já vnímám jako nesmírně nefér a nespravedlivé, že zrovna Fond ohrožených dětí jenom proto, že paní doktorka Vodičková má zřejmě nějaký nadstandardní přístup k panu prezidentovi, že by ona měla být tou, kdo najednou tu mimořádnou dotaci dostane, protože tady jsou jiné požadavky ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Myslíte si, že má paní Vodičková nadstandardní přístup k prezidentovi? Zítra tam přeci jen jde tedy nový šéf Fondu ohrožených dětí Jan Vaněk.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Teď ano, ale nezapomeňte, že před rokem 28. října paní doktorka Vodičková dostala od pana prezidenta vyznamenání, a v tuto chvíli samozřejmě, když pan prezident chce jednat s oficiálními představiteli fondu, tak je to samozřejmě ten nový pan ředitel.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Tedy za tou ochotou přiznat peníze Klokánkům z vlastního fondu, ochotou prezidenta republiky vidíte to, že má nadstandardní vztahy s paní Vodičkovou, bývalou šéfkou fondu?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Já ano, protože ale mně, rozumíte, mně je to jedno, to je jeho rozhodnutí, já se jen táži, co budou dělat jiné organizace? Mají také takový přístup k panu prezidentovi? Budou teď desítky organizací neziskových, které dělají nesmírně důležitou práci, z nich celá řada se ocitla ne vlastní vinou na rozdíl od Fondu ohrožených dětí, v těžké finanční situaci, budou moci také žádat u prezidenta o pomoc? Budou mít rovné šance a rovný, rovný přístup jako ten Fond ohrožených dětí?

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Čilí přístup prezidenta, který si takto vybral, že dá peníze ze svého fondu, považujete za nerovný?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ale takhle, to je jeho, jeho legitimní rozhodnutí, které nijak nezpochybňuji, ale vůči těm ostatním organizacím ano, vůči těm je nerovný.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Budete čekat odpověď na vaši otázku, jestli takto dostanou třeba peníze i další organizace, které by prezidenta požádaly?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Já nečekám nic. Mě si zavolal pan prezident a já budu odpovídat na jeho otázky.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
S jakými pocity tam tedy jdete?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
S neutrálními. Já se ani neobávám ničeho, my se prostě o tom pobavíme, já mu řeknu svoje důvody, on mi řekne svůj názor.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Když odhlédnu od té mimořádné dotace, ředitel fondu Jan Vaněk mluví o tom, že ve hře jsou ještě jiné dotace, které jsou podmíněny dosažením bezdlužnosti fondu a toho podle svých webových stránek dosáhl.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ano.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Přiznáte mu tedy nějakou jinou dotaci?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tyto dotace, o kterých on mluví, jdou přes kraje v tuto chvíli. Nicméně my jsme opravdu udělali poměrně nadstandardní kroky k tomu, abychom, aby Česká správa sociálního zabezpečení jim vlastně dala, vyšla vstříc se splátkovým kalendářem a díky tomu má ten Fond ohrožených dětí tuto bezdlužnost.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Které nadstandardní kroky to byly?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Těžko se to, těžko se to říká. Kdybychom postupovali striktně úplně podle zvyklostí tak, jak zacházíme se všemi jinými, tak si myslím, že by tu bezdlužnost asi nedostali.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Není v tomto případě tedy také svým způsobem nerovný přístup ze strany ministerstva práce a sociálních věcí?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ano, nicméně já bych takhle, svým způsobem ano, nicméně já bych takhle bojovala za každou další neziskovou organizaci, která by se ocitla v takové situaci.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD. Budete, paní ministryně, s prezidentem mluvil i o kauze bratří Michalákových? Jejich matce před časem norská komise pro sociálněprávní ochranu dětí odebrala rodičovská práva, mladšího z hochů posílá do adopce.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
To byste se musela zeptat pana prezidenta. Já mám ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Já se ptám proto, víte proč? Že prezident se k tomuto případu také hlasitě vyjadřoval, dokonce v reakci na norský postup zrušil pozvání norské ambasadorky na všechny akce pořádané letos jeho kanceláří u příležitosti státního svátku 28. října. A já vím, že vy nějakým způsobem musíte s norskou stranou jednat. Tak se právě chci zeptat, jestli budete mluvit s prezidentem o těchto krocích.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
No, pokud on o tom bude mluvit se mnou. Pokud se mě bude ptát na můj názor. Říkám, já mám zatím informaci jenom, že téma jednání jsou Klokánky.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Ta reakce prezidenta, že tedy zrušil pozvání norské velvyslankyně, je to vhodná reakce, jasný signál norské straně, že s postupem úřadu prezident nesouhlasí podle vás?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tak určitě to signál je. Mě, i mě velice negativně překvapil postup těch úřadů a to proto, protože nám vlastně řekly na jaře něco jiného, než teď udělaly, protože nám řekly, že v podstatě ta adopce nepřichází v úvahu. Nicméně my potřebujeme s tou norskou stranou komunikovat i nadále a tak nevím, jestli tohle to řešení s paní velvyslankyní k něčemu je. Ale tak je to jakési vyjádření, symbolické postoje, které asi ničemu neuškodí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Proto jsem se ptala, jestli třeba tento signál od prezidenta nemůže nějakým způsobem zablokovat jiná jednání s norskou stranou, tu komunikaci, kterou zase vy udržujete?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ne, ne, ne, to se nedomnívám, že by zablokovalo tu komunikaci. A hlavně si musíme uvědomit, že ať je to, jak je to, tak pro Nory je to kauza, ve které figurují děti a oni sledují ze svého hlediska nějaký jejich nejlepší zájem a myslím si, že toto na to nebude mít asi žádný vliv.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Vy sama jste říkala, že jste byli norskou komisí ujištěni, že toto řešení adopce je krajním. Co vlastně ten výsledek teď vypovídá o tom, nakolik vážně jsou zástupci české strany bráni v tom vyjednávání?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ale tam česká strana oficiálně jako stát nijak zastoupena není. Je to soukromý spor paní Michalákové a pana Michaláka, protože my bychom neměli zapomínat na to, že v tom figuruje pořád ještě ten tatínek ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A na jednání ho třeba Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí pan Kapitán, který tedy spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí, čili už je to rozjeto i na té ...

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ne, ano, to samozřejmě, ale my nejsme, my jako Česká republika nejsme oficiální stranou toho sporu v tuto chvíli. Jestli mi rozumíte. My tam jsme jako jakýsi poradní orgán, jsou to čeští občané, ale my nejsme žádnou oficiální stranou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Každopádně ta komunikace, jak byste jí charakterizovala?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Já si myslím, že bychom si měli uvědomit, že ten norský systém především skutečně chrání ty děti. Chrání jejich práva a respektuje jejich názory. To znamená, že třeba v Norsku to, že tady se objeví fotky těch dětí v novinách, že se ten, že se ta kauza skutečně pitvá poměrně do detailů v médiích a k tomu přispívá ta maminka, pro ně je to naprosto nepřijatelné, naprosto nepochopitelné ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Čili to přispělo podle vás k tomu nekompromisnímu postupu ze strany norských úřadů ta medializace?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ano, je to, ano, je to, je to velice možné a já, já upřímně řečeno se tomu nedivím, protože já se domnívám, že tohle to bychom my tady dětem také dělat neměli, mně se to také velmi nelíbí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Znáte část spisu a připustila jste, že tam jsou informace, které vám přiměly zaujmout opatrný postoj v celé té kauze. Znamená to, že máte zprávu o tom, že v rodině odcházelo k takovému chování k dětem, že postup norských úřadů by byl oprávněný?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Já odmítám komentovat jakékoli podrobnosti už z těch důvodů, které jsem řekla před chvílí, ale ano, ale mě k té opatrnosti nevede jen tato kauze. Mě k tomu vedou i jiné kauzy, které jsou tady české, které jsem během svého života viděla. Tady je strašně jednoduché vždycky uvěřit té jedné straně, ale v naprosté většině případů, když se pak podíváte na podrobnosti, tak to bývá trochu jinak.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Každopádně na jaro svoláváte schůzku ministrů zemí visegrádské čtyřky, protože případy s odebíráním dětí z biologických rodin řeší také Polsko či Slovensko. Co si od toho slibujete nebo proč to vůbec iniciujete?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tak my bychom si vlastně chtěli vyměnit na té nejvyšší úrovni zkušenosti, jak která země k těmto případům přistupuje. Nicméně na Slovensku se jedná o jednu jedinou kauzu, v našem případě se také jedná o jednu jedinou kauzu, v Polsku logicky jich je samozřejmě trochu víc, je to, je to větší země. Ale chceme to i jaksi symbolicky svolat opravdu, abychom přesně věděli, jak tyto země postupují.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD. Kompromis, ale také polovičatá varianta, či alibismus, tak se mluví o rozhodnutí vlády k prolomení limitů v Lomu Bílina. Vy jste byla rovněž pro a České televizi jste řekla, že jste dostávali všichni SMS a emaily z obou stran. Cítila jste nějaký nepřiměřený tlak na vaše rozhodování?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ne, to ne, to bych určitě nepřiměřeným tlakem nenazvala. To, že přicházely ty SMS a emaily a že tam byly vlastně demonstrace těch obou opačných táborů, když jsme přicházeli na to jednání vlády, to já považuji za celkem normální a legitimní.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
První místopředseda Odborového svazu pracovníků hornictví Jaromír Franta vyčítá vládě, že když řekla, že prolomí limity na Bílině a utlumí těžbu na Dole ČSA, že už nemá plán B, že současně musí říct, co s tím regionem bude, jaké tam budou příležitosti. Je to oprávněná výčitka? Máte nějaký plán B?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Samozřejmě, že vypracováváme plán B, co s těmi lidmi. Nicméně my v tuto chvíli tedy ještě budeme podrobně analyzovat, kolik vlastně pracovních míst by skutečně zmizelo, protože ono je lehké spočítat to v rámci jenom toho dolu, ale na to jsou samozřejmě navázány nějaké jiné subdodavatelské firmy. Nicméně to je věc, která ono v podstatě rozvoj toho regionu, to se tady i připravuje celou dobu, tedy už, co, co tato vláda přišla a už i ta předchozí Rusnokova vláda vlastně hledají investory do, do toho kraje. Výsledkem je třeba to, že přišla firma Nexen Tire, která bude obrovským zaměstnavatelem a pracuje se samozřejmě na dalších věcech, takže on ten proces je takový kontinuální.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Když je to ten velký argument ohledně zaměstnanosti třeba horníků, který se tedy dost často používá, proč tedy hledět na horníky zaměstnané v Dolu ČSA, který patří soukromé firmě, nějak jinak než na jakékoli jiné zaměstnance, jejichž továrna ukončí provoz? Mají odstupné?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
No, my na ně svým způsobem nehledíme jinak než na jiné zaměstnance. Kdyby, kdyby tam byl nějaká, ale spíš...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A staráte se takto třeba o zaměstnance nějaké jiné soukromé firmy, kterým, která prostě zavře?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Mně je, ano, samozřejmě. Mně je úplně jedno, jestli ta firma je soukromá, nebo jestli je státní. Mně jde o ty lidi, kteří jsou propuštěni, kteří přijdou o práci, a o ty my se snažíme starat o všechny stejně. Tam ti horníci nic mimořádného mít nebudou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Řekněte ještě, paní ministryně, k jedné věci. Valorizace penzí. Od ledna se mají důchody zvednout o 40 korun. Vy jste někde přiznala, že to je vaše noční můra. A tak chcete přispět důchodcům jednorázově. Mluvilo se o devíti stovkách či tisícikorunách. Kolik tedy a kdy dostanou?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Já bych především chtěla zopakovat, že jsem na jaře nesla na vládu návrh, aby vláda zaručila valorizaci průměrně 200 korun na důchod pro příští rok. Pro tento návrh bohužel hlasovali jenom ministři a ministryně za ČSSD ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A jsme u těch 40 korun.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD:
... ano, a jsme u těch, a jinak ještě teda bych ráda zopakovala, že na začátku letošního roku vlastně v tom výhledu ministerstva financí bylo, že ta valorizace by měla být 100 korun. A oni nám bohužel ty indexy se ukazují až někdy v srpnu, v září. Takže proto ta noční můra. Teď to vypadá, že se tady Poslanecká sněmovna shodne na variantě tisícikoruny jako jednorázovém příspěvku.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
ODS kritizuje vládu, že na penzistech šetří a navrhuje zvýšit důchody o 200 korun měsíčně, čili ale aspoň ta suma o 200 korun měsíčně by byla v souladu s tím, co vy jste navrhovala ten návrh zafixování valorizace ve výši 200 korun.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Tak vlastně mě dojímá, že ODS má stejný návrh jako jsem já nesla na vládu, nicméně se musím trošku smát, protože co tady dělala ODS za jejich vlád s penzisty, to opravdu jako úplně neodpovídalo jejich dnešním aktivitám.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Musíte ale přiznat, paní ministryně, že byla zcela jiná ekonomická situace. Určitě nebyl takový růst.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
To sice byla, nicméně se domnívám, že i v té době té krize mohli skutečně těm seniorům a měli dát více.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Vláda od listopadu ale přidá státním zaměstnancům 3 %. Může to být taková interpretace, že na důchodce už zkrátka nezbylo?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Ta samozřejmě, že důchody jsou prostě v jednom balíku státního rozpočtu, a že když my se hádáme o každý řádově desetimilion v těch, v těch diskusích o státním rozpočtu, tak ano, tak můžete všechny skupiny uspokojit jenom trochu. Ale já bych je skutečně nechtěla stavit proti sobě. Ti zaměstnanci státní nebo ve veřejné sféře, to jsou třeba učitelé, policisté, jsou to také zdravotní sestry a jsou to lidé, kteří taky velice dlouho jim nebyly zvyšovány platy. Jsou to lidé, kteří často mají rodiny, a kteří nám všem slouží. A my ty jejich služby velmi, velmi potřebujeme. Takže já to považuji také za velmi důležité.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Stručně. Na závěr, paní ministryně, budete se snažit znovu prosadit návrh na zafixování valorizace na těch 200 korunách?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Určitě, ale v tuto, v tuto chvíli je tam jako takový jiný technický, technická věc, kterou teď ponesu na vládu a to je, aby vláda měla zmocnění v takovýchto mimořádných případech nízké valorizace rozhodnout o vyšší, a to jenom rozhodnutím vlády, aby to nemuselo jít tím bolestným legislativním procesem přes Poslaneckou sněmovnu.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A tento návrh podle vás je průchodný přes ministry hnutí ANO a lidovce, kteří, jak jste říkala, nesouhlasili s tou valorizací a zafixováním.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Toto zmocnění pro vládu tady fungovalo asi 15 let, než to zrušila Nečasova vláda a já jsem to už v loňském roce navrhovala a tenkrát to zamítl pan ministr Babiš, protože poslechl své úředníky, ale myslím si, že dnes, když vidím, jak probíhá ten legislativní proces v Poslanecké sněmovně, takže budou všichni ministři pro.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Je přesvědčena ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD, která byla hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Děkuji vám, na shledanou.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí:
Na shledanou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 22.10.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 21:06.