Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ministryně v médiích » Rok 2015 » Říjen:

Vynikající výsledky žen ocení i ministryně M. Marksová (Madam business)

Ve svém vyjádření sama uvedla: „Dovolte, abych ocenila Vaše aktivity, které podporují české ženy, podnikatelky. Mohu Vás ujistit, že podporuji projekt, který oceňuje transparentní firmy s dobrými ekonomickými výsledky a zároveň poukazuje na jejich hodnoty a společenskou zodpovědnost drženou v rukou českých žen."

Kromě záštity, kterou vyjádřila Michaela Marksová, poskytuje celoroční záštitu celému projektu také Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Ocenění Českých Podnikatelek - OCP podporuje české podnikatelky, hodnotí jejich projekty, inovace, ekonomický růst, osobní přístup, společenský dopad a kultivaci podnikatelského prostředí nejenom v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Oceňuje transparentní firmy s vynikajícími ekonomickými výsledky a zároveň poukazuje na jejich hodnoty a společenskou odpovědnost prosazovanou do praxe českými ženami. Společnosti jsou nominovány odborným garantem, významnou mezinárodní ratingovou a scoringovou společností CRIF-Czech Credit Bureau. Analýzy provádí ve spolupráci s auditorem NSG Morison. Tyto analýzy posunuly projekt Ocenění Českých Podnikatelek mezi přední, mapující pohyb žen v businessu, a to z hlediska ekonomického i sociálního.

Soutěžní kategorie

 • Česká podnikatelka, která podnik vlastní a řídí
  Udělují se ceny za první až třetí místo v podkategoriích Malá společnost (roční obrat 10-30 milionů Kč), Střední společnost (roční obrat 30-80 milionů Kč) a Velká společnost (roční obrat 80 milionů Kč a více).
 • Cena ČSOB - Výjimečná podnikatelka
  Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, dále vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena. Patronem této ceny je generální partner.
 • Cena za výjimečný růst firmy - pod patronací Microsoft
  Hodnotí se řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.
 • Cena za inovativní řešení - pod patronací Allianz
  Oceňuje se inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

Kritéria hodnocení

Do Ocenění českých podnikatelek - OCP - se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF - Czech Credit Bureau, který jejich firmu doporučil na základě analýzy, jež zohledňuje dostupnost účetních závěrek za roky 2011-2013, minimální roční obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 2013) a hodnocení iRating ve stupních 1-11. Splňovat musí pravidlo 100% vlastnictví a českého občanství.

Doba podnikání musí být minimálně čtyři roky.

Podnikatelky měly letos možnost podávat přihlášky do letošního ročníku soutěže, a to až do uzávěrky dne 25. září 2015 ve 12 hodin. Vyhlášení vítězů se uskuteční 5. listopadu 2015 v Praze.

Zdroj: Madam Business

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 22.10.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 00:06.