Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Říjen:

Rozhovor: Aktivní politika zaměstnanosti (Radiožurnál)

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Vláda dnes probrala mimo jiné i návrh na zřízení nové dávky, která má lidi motivovat, aby víc než dosud dojížděli za prací. Výše příspěvku na tuto cestu by se odvíjela od více kritérií, zejména by záleželo na vzdálenosti pracoviště a místa bydliště. Podrobnosti má ředitel odboru trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Vaňásek. Dobrý den.

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Můžete v krátkosti načrtnout, kdo by měl mít nárok na tuto novou dávku, alespoň podle návrhu, který dnes projednávala vláda?

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
Tak předně, ona to není nároková dávka, byl by to příspěvek v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, zjednodušeně řečeno, v rámci tohoto příspěvku bychom rádi na jedné straně motivovali a současně pomohli nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání, kteří ve svém regionu nemohou najít uplatnění na trhu práce, aby mohli cestovat za prací do jiného regionu a rádi bychom se podíleli na těch nákladech, které s tímto cestováním logicky jsou spojené.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jak vysoké by to tedy měly být příspěvky?

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
Pokud vezmeme zhruba průměrnou cestu dojíždění za prací, tu vzdálenost, která by byla zhruba padesát kilometrů, tak my předpokládáme, že by úřad práce na základě dohody takto nezaměstnaným uchazečům o zaměstnání mohl paušálně poskytovat částku až do výše pěti tisíc korun měsíčně.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jakou máte představu, ano, jakou máte představu, že by to stálo státní rozpočet to celé?

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
Tak my, pokud v podstatě vypočítáme náklady na jednoho nezaměstnaného, to znamená, kolik stát stojí takový nezaměstnaný, který je například dlouhodobě v evidenci úřadu práce, tak se domníváme, že i ten příspěvek nakonec mohl přinést státu úsporu, nicméně to pilotní ověření, které bychom chtěli vyzkoušet, zejména v těch regionech, které se postiženy například strukturální nezaměstnaností nebo se v ní nacházejí sociálně vyloučené lokality, takto samotný pilotní ozkoušení by v podstatě přineslo náklady ve výši asi dvaceti milionů korun.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Když mluvíme o pilotním zkoušení, o té zkoušce, tak kdy by se měla uskutečnit a jak daleko máme případně ke spuštění celého toho projektu nebo té nové dávky do praxe?

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
Tak my bychom rádi ten příspěvek představili, pokud možno, v nejbližší době, v současné době se finalizují vlastně veškeré ty podmínky pro spuštění tohoto příspěvku, samozřejmě ty konkrétní informace potom budeme mít zveřejněné na našich internetových stránkách a především budou ty konkrétní informace podávat příslušná pracoviště úřadu práce, kde bude možné vlastně podávat žádosti o přiznání tohoto příspěvku.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ještě se zeptám na ten pilotní zkušební provoz, kdy budete mít výsledky, abyste mohli zanalyzovat, jestli opravdu to lidi motivuje, když dostanou od státu příspěvek na cestování, jestli budou ochotnější hledat si práci dál od svého bydliště?

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
Tak my bychom to samozřejmě velmi rádi v krátkém časovém horizontu vyhodnotili v období nějakých tří až šesti měsíců a pokud se to osvědčí, tak rádi bychom potom tento příspěvek zavedli jako standardní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, jako jsou například veřejně prospěšné práce nebo společensky účelná pracovní místa.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Předpokládáte, že právě toto je problém, který Čechy trápí, nebo kvůli kterému nejezdí do práce dál od svého bydliště, tedy to, že na to nemají peníze, aby si zaplatili dopravu?

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
Tak v České republice není úplně obvyklé cestovat, cestovat za prací a my jsme si analyzovali situaci, kdy máme v současné době zhruba čtyři sta padesát tisíc nezaměstnaných na trhu práce a oproti tomu přes sto tisíc volných pracovních míst. A jedním z těch důvodů je i v podstatě různá regionální rozlišenost nabídky volných pracovních míst a možnosti jednotlivých uchazečů o zaměstnání a domníváme se, že to je jedna z těch bariér, proč se například nedaří více uplatňovat uchazeče o zaměstnání na trhu práce.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Vysvětluje Jiří Vaňásek z ministerstva práce a sociálních věcí. Děkuji, na shledanou.

Jiří VAŇÁSEK, ředitel odboru trhu práce ministerstva práce a sociálních věcí:
Na shledanou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 21.10.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 08:15.