Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Říjen:

Rozhovor: Spor o sociální bydlení (ČT 24)

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ministři schválili koncepci sociálního bydlení. Má sloužit jako základ pro budoucí zákon. Cílem je dostat lidi z ulic a drahých ubytoven do tří různých stupňů sociálních bytů. Kabinet chce, aby tahle norma, která se teprve bude připravovat, začala platit od roku 2017.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Jsou tady obce, které jsou schopny poskytnout takovým kategoriím, jako jsou třeba senioři, kteří zůstanou sami ve větším bytě nebo matky samoživitelky, nebo děti, které opustily dětské domovy, nějaké adekvátní vlastně obecní bydlení se sníženým nájmem, ale těchto obcí je naprosté minimum. Naprostá většina obcí tady privatizovala veškerý svůj majetek a tito lidé vlastně nemají, kam se obrátit. Stát vykládá, vynakládá asi 13 miliard ročně na těch dvou dávkách na bydlení, což je obrovská suma, ale stá velice často platí předražené nájmy a ty peníze potom končí u soukromých majitelů a obce, kdy se tak děje, vlastně na to nemají vůbec žádný vliv.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Lenka Kohoutová, expertka občanských demokratů na sociální politiku. Dobrý večer v Událostech, komentářích.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A ředitel odboru sociálního bydlení ministerstva práce a sociálních věcí David Pospíšil, dobrý večer, pane řediteli.

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálního bydlení MPSV:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Proč tahle cesta k pomoci nejpotřebnějším s bydlením?

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálního bydlení MPSV:
Tak na úvod bych chtěl říct, že sociální bydlení nebo ta koncepce je primárně zaměřena právě na seniory, zdravotně postižené, běžné domácnosti, rodiny s dětmi, kteří nemají dostatek finančních prostředků na to, aby si pořídili nájemní bydlení. Obdobně, jako je to v západní Evropě, v Německu, v Rakousku nebo ve Švýcarsku.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No, ale oni si ho dnes pořídí s tím doplatkem na bydlení, který stojí těch 13 a půl miliardy korun ročně. Čili jde spíš o to, aby stát neplatil tolik peněz.

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálního bydlení MPSV:
Mimo jiné také pro to.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A ptám se, proč tohle je ta nejlepší cesta?

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálního bydlení MPSV:
Je to cesta, která se už dneska odehrává běžně na obcích, například v Ostravě, v Brně nebo v jiných městech, kde realizují obce sociální bydlení, zaměřuje se, zaměřují se na tuto cílovou skupinu a poskytují svým občanům za snížené nájemné běžně dostupné nájemní byty. Takže vycházíme z praxe, která funguje v České republice a snažíme se to nějakým způsobem orámovat a zajistit obcím dostatek finančních prostředků pro to, aby mohly například opravit svůj současný bytový fond nebo vystavět byty, popřípadě najmout si neziskovou organizaci, aby to za tu obec udělala.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Hm, paní Kohoutová, je to dobré řešení? Slyšel jsem, že funguje na mnoha místech v České republice?

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Já se jenom pozastavím, slyšela jsem paní ministryni, jak říkala, že města prodaly, prodaly byty, tak by možná se chtělo zeptat, proč stát prodal byty OKD? To je ...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ne, ne, ne, jdeme k sociálnímu bydlení, nebudeme řešit otázku OKD v Událostech, komentářích. Ptám se, je to dobré řešení? Protože funguje.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Ale, ale tady je nutné říci, že ..., není.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To znamená, že je empiricky ověřeno, že to je funkční řešení.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Empiricky ověřeno to určitě není. Ta koncepce ...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Počkejte, to si pan náměstek, teda pan ředitel vymyslel, že to nefunguje? Ostravu jste zmínil ...

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Ne, to by za tak krátkou dobu určitě nestihli. Vychází to prostě z nějakých predikcí, které jsou tady mnoho let. Už za doby, když jsem byla v Poslanecké sněmovně, tak na sociálním bydlení jsme pracovali. Čili my se shodneme v několika věcech. Za prvé to rozdělení, tak jak rozdělili ty jednotlivé kategorie bydlení, na tom se shodneme, to bylo i z naší dílny, to v podstatě tak je. My se však neshodneme na věcech, které jsou o prioritách.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To je to krizové, sociální a dostupné.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Ano, my se neshodneme na tom, jak k takovému bydlení asi budeme přistupovat, které a jakým způsobem zajistíme sociální prací a podobně, a pak se neshodneme na tom, komu dáme prioritu v tom směru, že mu budeme poskytovat nějaké bydlení nebo úpravu bytu a podobně. A třetí věc, ve které se absolutně neshodneme, to je to, že obec, pokud nebude mít nějaký bytový fond sociálního bydlení, takže bude jaksi penalizována. Tam se domníváme, že to jde proti ústavě, domníváme se, že v žádném případě není možné penalizovat obec za to, že nevytvoří sociální fond nebo fond sociálního bydlení.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tahle výhrada, ta je poměrně zásadní. Vy budete nutit obce, tedy samosprávu, a ostatně je to výhrada i Svazu měst a obcí, budete nutit samosprávu do toho, co má dělat?

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálního bydlení MPSV:
No, tak každopádně připravujeme zákon, je to regulace a v případě, že se nějaký zákon nedodržuje, tak musí přicházet sankce, nicméně ty sankce přicházejí až v těch jakoby nejhorších případech. To znamená, obec nezajistí, buď vlastními prostředky, nezajistí běžně na trhu, protože může si najmout i soukromý, soukromé vlastníky nebo právě ty neziskové organizace a potom samozřejmě neplní tu svoji funkci, který ten budoucí zákon ...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Co když to v nějakým místě prostě nepůjde? Co když nesežene, nemá, nevlastní, nemá peníze a nesežene někoho smluvního?

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálního bydlení MPSV:
Tak to jsou případy, kdy ta sankce nebude. Je to v té koncepci popsáno. To znamená, pokud obec využije všechny zákonné možnosti pro to, aby zajistila povinnost, kterou ji zákon dává, tak potom nemůže být nějakým způsobem banalizována, takže obec se bude snažit využít všechny nástroje, které ten zákon budoucí bude té obci dávat a v případě, že se to prostě nepovede, všechny možnosti prostě selžou, tak žádná penalizace nebude.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A nebude to tak, že si obce řeknou: Tak co bychom se o to staraly, když na konci žádná penalizace není?

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálního bydlení MPSV:
Ne, ne, ne, samozřejmě musí, ty jednotlivé možnosti musí ta obec zkoušet, to je, to je zřejmé. Navíc by se tyhle ty věci netýkaly velmi malých obcí a já teď doufám, že bude prostor se Svazem měst a obcí a se Svazem místních samospráv komunikovat, o jak velké obce by se mělo sociální bydlení týkat.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
To ale není kompetence MPSV.

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálního bydlení MPSV:
Takže teď je ten prostor pro to, abychom se společně bavili, jak ty podmínky nastavit a jak ten případný zákon upravit.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
To není, za prvé, tam jsou dvě kompetence. Jedna je ministerstvo pro místní rozvoj, jedna je ministerstvo práce a sociálních věcí. Svaz měst a obcí se v žádném případě nebude dohadovat s MPSV, protože proč? Tam je důležité se domluvit především s ministerstvem pro místní rozvoj a ta koncepce zasahuje do kompetencí ministerstva práce a sociálních věcí.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Má někdo, kdo něco spravuje na něčem, tak bavit by se asi mohli spolu, ne?

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
No, to sice ano, taky na tom měla na tom pracovat oboje a co já jsem se dneska dozvěděla, tak úplně paní ministryně Šlechtová není s tím komfortní.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ano, té gesce se MMR vzdalo.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Ano, přesně tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Takovou informaci jsem zaznamenal také.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Ano, pak je tady důležité říci, že ta koncepce nepočítá s tím, že člověk, když se jaksi dostane do toho systému sociálního bydlení, takže se taky bude muset snažit, taky nerozděluje zaviněnou a nezaviněnou hmotnou nouzi. To znamená, že všechny házíme do jednoho pytle, a to je špatně. Pak neříkáme, že sociální dávky budeme podmiňovat prací. A to právě i sociální demokracie, všechny politické strany napříč, před volbami o tom mluvily, že sociální dávky je zapotřebí, je zapotřebí podmínit prací, alespoň některé. A to já se domnívám, že zrovna tyhle ty jsou důležité. Taky to jasně neříká, které to sociální bydlení, jak a v jakém, v jaké linii bude nutné spolupracovat se sociálními pracovníky, aby se třeba ukázalo, že ta maminka samoživitelka opravdu není samoživitelka a že se jí vyplatí být na dávkách a tatínek s nima bydlí, jenom není nahlášený.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Počkejte, nejste úplně ve předu? Jsme zatím ve fázi koncepce, nejsme u paragrafovaného znění zákona.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Ano, ale to je zapotřebí už právě v té koncepci mít jednoznačně zakotveno, jak ten systém bude vypadat, protože díky té koncepci nebude už žádný záměr k sociálnímu bydlení, ale už rovnou půjde do paragrafového znění tato koncepce. Proto je to špatně, že to takhle není vypracováno.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane řediteli, proč se omezuje na ministerstvu ta snaha postarat se o sebe sama? Ostatně to říká Svaz měst a obcí, že se tím vlastně bourá dosavadní koncepce 25letého principu vedoucího k větší odpovědnosti jedince a tak dále? Čili proč tuto snahu podvazujeme, nebo nepodporujete? Proč nerozlišujete zaviněnou a nezaviněnou nouzi?

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálního bydlení MPSV:
Já myslím, že tady dochází spíš k nepochopení, protože ta koncepce právě říká, že v jednotlivých těch formách sociálního bydlení je potřeba s těmi lidmi pracovat. Současně říká, že je potřeba rozvinout sociální práci na obcích, která vinou i sociální reformy byla nějakým způsobem poničena a ta vazba sociálních pracovníků na obci už v současné době není. Takže u těch sociálních bytů, kam by měli přicházet zejména ti lidé, kteří ještě nemají dostatečné kompetence bydlet sami, tak je to podmíněno zůstat v tom sociálním bytě právě sociální prací. Sociální pracovník stanoví plán péče, řekne mu, tomu klientovi, jakým způsobem se má vyrovnat třeba i s dluhovou pastí, jakým způsobem si má hledat práci. Nastaví mu plán a pokud ten člověk ten plán plnit nebude, tak samozřejmě v tom systému dál zůstávat nemůže. Takže ta motivace těch lidí v tom systému sociálního bydlení je a je to stěžejní součást.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Není možné si myslet, že budeme ...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Vy jste tam nenašla tohle to ...

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Ne, to takhle to tam úplně není.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tak počkejte, pan ředitel snad ví, co připravuje na ministerstvu.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Je to 155 stran, já jsem je ..., je dobré si to každý vyložit po svém tak, aby to bylo zajímavé pro tu kterou politickou stranu.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Proto jste tu oba, takže ...

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Takže v těch 155 stránkách jsem tohle to úplně přesně nenašla, když tak pouze okrajově. Chtěla bych říct, že je strašně důležité, abychom rozlišovali sociální bydlení jako nějaký tréninkový byt a podobně, abychom rozlišovali chráněné bydlení, abychom rozeznávali už běžné bydlení a abysme se především specializovali na ty lidi ...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale to z té kategorizace lze takto pochopit.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Jde, jde, ano, ale není tam to, a tady už se bavíme o tom, že se budou dávat finanční prostředky na výstavbu. Ježíšmajrá, vždyť my postavíme nová ghetta! To, to je špatně a to říkáme už mnoho let, že tohle to nelze. Je zapotřebí se radši domlouvat se soukromými vlastníky, tam kde došlo k nezaviněné hmotné nouzi, čili ti lidi nebudou problematičtí a začínat na takovémhle bydlení od tréninkového po krátko až dlouhodobé nájemní byty. To přece lze. Stejně tak v zákoně o hmotné nouzi ...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale, když se se soukromým sektorem nedohodnete, nedostaneme se tam, kde jsme, že zase budou nějaké doplatky na bydlení a bude to vlastně stát stejně?

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Ony budou ..., no, samozřejmě,takhle, jak to je, tak to akorát bude stát na výstavbu, budou to peníze z nějakejch evropskejch fondů, sloučí se doplatek a příspěvek na bydlení a bude, jediná změna, která tam je, že oba dva ty příspěvky se budou testovat na majetek, to je správně. Ale pořád tam není ta podmínka - zaviněná, nezaviněná hmotná nouze. Pořád tam není ta podmínka, která je o tom, že teda, jestliže chci sociální dávky, tak musím teda pracovat, nebo alespoň ve veřejně, ve veřejných pracech odvádět nějakou činnost a stejně tak tam není nikde to, že a jakým způsobem teda se budou financovat sociální, sociální pracovníky ..., pracovníci na obcích. To je strašně důležité, protože to je jednoznačně výkon státní správy a to je ...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tohle tam bude potom, až napíšete zákon?

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálního bydlení MPSV:
Tohle to tam, tohle to tam už je. Já začnu odzadu. V té sociální práci, je tam podmínky vytvoření dotačního titul. Ten dotační titul na sociální práci už jsme zavedli, teď byl nově, nově vytvořen ...

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Ano, to uznávám.

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálního bydlení MPSV:
Prakticky všechny obce České republiky druhého a třetího stupně se do toho dotačního titulu přihlásily. Takže zájem obcí je. Důležité je ...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobře, tak jste se shodli, to tam je. Tak ...

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Dotační titul, na jak je dlouho, pane řediteli?

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálního bydlení MPSV:
Já předpokládám, že zůstane v zákoně a že ministerstvo financí pro něj alokuje dostatek finančních prostředků, takže ...

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
A přesně, teďkon jste to řekl, ano, bude to v zákoně a jsme u jádra problému, protože vy s tím stagnujete, paragrafové znění se bude projednávat nejdřív v první polovině příštího roku a vy vlastně další vlády uvedete do problémů, které se bude týkat sociálního bydlení. To nebude už váš problém, to už bude nové vlády, a to bude ten problém.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Třeba bude ta stejná vláda. Krátká reakce, prosím, v což vy nedoufáte samozřejmě, to je jasný, to je jiná, to je politika, ano. Prosím, ...

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálního bydlení MPSV:
Já v tomhle tom ohledu nesouhlasím. Samozřejmě sociální bydlení je oblast na 10, 20, 30 let, než se ten celý systém nastaví. Takže není to jedno funkční období, to je, to je zřejmé a je potřeba prostě zajistit dostatek finančních prostředků a zejména ta koncepce říká o tom, že obce mají dostat kompetence pro to, aby se mohly rozhodovat, kde ty sociální byty budou a cílem samozřejmě mimo jiné je i to, že se zamezí obchod s chudobou.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
V tom případě lituju toho, že jste nás nepřizvali k jednání o této koncepci, protože nebyly v těch pracovních skupinách zajištěny, zajištěno, zajištěna přítomnost parlamentních stran, pane řediteli.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tak doufám, my to budeme sledovat určitě dál, jak se to vyvíjí, zhodnotíme zákon, až bude napsán. Teď vám oběma děkuji, že jste přišli. Na shledanou.

David POSPÍŠIL, ředitel odboru sociálního bydlení MPSV:
Hezký večer, na shledanou.

Lenka KOHOUTOVÁ, expertka strany na sociální oblast /ODS/:
Hezký večer, na shledanou.

Zdroj: ČT 24

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 15.10.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 10:23.