Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Říjen:

Rozhovor: Penzijní systém (Radio Impuls)

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
Dnes je Mezinárodní den seniorů a těch u nás i v Evropě stále přibývá. Odborníci si už roky lámou hlavu tím, jak sociální systém zreformovat, aby dnešní třicátníci jednou vůbec nějakou penzi dostávali. Předního českého experta na toto téma teď vítám ve studiu Rádia Impuls. Vysílá s námi předseda odborné komise pro důchodovou reformu, profesor Martin Potůček. Dobrý den, pane profesore.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
Dobrý den.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
A já musím začít otázkou, která vyplývá z vašeho věku, protože vy už jste dosáhl věku pro vyplácení starobní penze.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
Ano.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
Můžete mi říct, jak je vysoká?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
To je soukromá věc, to vám skutečně neodpovím, ale co vám mohu potvrdit, že od ledna tohoto roku skutečně pobírám starobní penzi.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
Vy jste zároveň zaměstnán, jste vysokoškolský učitel.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
Ano.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
Jednou nastane určitě ten moment, kdy tím vysokoškolským učitelem nebudete a budete pouze penzistou. Je ta penze tak vysoká, že nemáte obavy o to, jak budete platit své běžné výdaje?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
Určitě ne.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
A jakým způsobem jste se pojistil, abyste mohl kompenzovat to, co vám ta penze nedá?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
To je dobrá otázka. V zásadě jsem se pojistil několika způsoby, jednak tím, že jsem po studiu začal pracovat a celý život jsem pracoval a odváděl jsem příspěvky do našeho systému sociálního pojištění a navíc jsem v polovině devadesátých let, když nastartoval u nás ten takzvaný třetí pilíř, tak jsem začal přispívat i do toho třetího pilíře, a tam se asi o 10 let později k tomu přispívání připojil i můj zaměstnavatel, to jest Univerzita Karlova.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
Čili jedna věc je průběžný systém, do kterého jste přispíval, to znamená stát, a druhý byl třetí pilíř, kde jste naspořil částku, která vám dává dostatečnou jistotu do konce života, že nebudete ...

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
Ano.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
Umírat hlady.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
To nebudu.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
Jak by podle vás měli dnes postupovat lidé, kterým je mezi 30 a 40 lety, mají jít stejnou cestou jako vy nebo doporučujete nějaké jiné řešení?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
No, musím říct, že mají tu situaci trochu ztíženou. Mají ji ztíženou z několika důvodů. První důvod je ten, že na rozdíl od mého života budou mít asi větší problémy nalézt stabilní a trvalé zaměstnání, poněvadž situace na trhu práce se mění, přicházejí ty takzvané flexibilní formy zaměstnání. Další problém je ten, že náš první pilíř, ten průběžný, veřejný díky zásahům v posledních 25 letech už na konci toho spoření neposkytuje budoucím důchodcům tolik, kolik poskytoval před těmi 20, 30 lety. Takže ta komplikace je, tkví i tady v této oblasti a celkově musím říct, že celý náš důchodový systém je, použiju trochu expresivní výraz, trochu zastydlý, právě proto byla ustavena naše komise, která má promýšlet způsoby, jak celý důchodový systém, všechny jeho složky nastavit tak, aby skutečně lidé a lidé na to mají právo, podle mého názoru, že nemuseli bát, že když do toho důchodu odejdou, takže nebudou mít na skývu chleba.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
Dobrá, to jsou plány na překopání penzijního systému, ale vraťme se k tomu třicátníkovi až čtyřicátníkovi, to znamená, že by měl více spořit ve třetím pilíři, nebo co by měl být tedy jeho postup?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
No, tak začal bych například osobami samostatně výdělečně činnými, kde ten stávající systém je příliš nenutí k tomu, aby si na to stáří spořili. Tam ty úložky mohou být velmi nízké a už teď se ukazuje a v budoucích letech se ukáže ještě více, že mnozí OSVČ nakonec zase lidově řečeno spláčou nad výdělkem, poněvadž ty jejich důchody budou mizerné. My na to dlouhodobě upozorňujeme. Je tam velký nepoměr v tom, jaké povinnosti má zaměstnanec a zaměstnavatel v tom regulérním zaměstnaneckém poměru a OSVČ, takže to je například jeden krok.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
Dobrá, to mluvíme o prvním pilíř.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
A mluvíme-li o těch OSVČ v té věkové skupině, tak jednak bych jim doporučil, aby zvážili zvýšení toho svého příspěvku do toho prvního pilíře, to určitě ano. A pak obecně mohu doporučit samozřejmě několik možností, které závisejí právě dosti na jejich výdělcích. V okamžiku, kdy máte ten výdělek podprůměrný například, tak nemůžete příliš mnoho si ukládat stranou, takže tam bych skutečně sázel především na ten první pilíř. Pokud máte ty výdělky slušnější, pak bych doporučil to, co jsem ostatně udělal i sám, to znamená, přihlásit se do toho třetího pilíře a samozřejmě jsou i další možnosti, spořit si, popřípadě si pořídit vlastnické bydlení, poněvadž ty náklady na bydlení v tom důchodovém věku představují značkou položku a v okamžiku, kdy tím bytem disponujete, tak jsou samozřejmě nižší.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
Posloucháte Kauzu dne Rádia Impuls. Dnes je naším hostem poradce premiéra Bohuslava Sobotky a odborník na penzijní systém, profesor Martin Potůček. My dnes vydáváme jako stát, myslím, na penze nějakých zhruba 400 miliard korun ročně. Ta částka se zvyšuje každým rokem. Víme, že příjmy, které plynou na penze, jsou nižší než výdaje. Jak dlouho je ten systém ještě udržitelný?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
To je otázka, na kterou bych odpověděl trošku jinak nepřímo. My v tom mezinárodním srovnání na penze všechny, tedy nejenom ty starobní, ale i pozůstalostní nebo invalidní dáváme méně než je průměr Evropské unie. Celkově je nezvratitelným trendem, že tak jako v jiných evropských zemích i my do budoucna budeme muset v poměru k hrubému domácímu produktu investovat v této oblasti více než doposud právě proto, abychom naše důchodce neponechávali nebo neuvrhávali do situace, kdy budou žít z ruky do úst a čili to je jedna poznámka. Určitě už nevystačíme jenom s těmi příspěvky na sociální pojištění právě proto, poněvadž v těch uplynulých letech se zdroje tohoto fondu scvrkávaly tím, jak se vlastně zmírňovaly podmínky příspěvků do celého tohoto fondu. Takže my sice formálně máme systém sociálního pojištění, ale ve skutečnosti funguje jako systém sociálního zabezpečení.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
Kde se na světě mají penzisté nejlépe?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
Tak to nevím, na takovou otázku vám jednoznačně odpovědět nemohu, ale mohu vám říci ...

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
Myslím samozřejmě systémově.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
Ale mohu vám říci samozřejmě, kde ty země si dokázaly v průběhu desetiletí ten systém rozpracovat tak, že skutečně tam ta šance na důstojné stáří po ukončení ekonomické aktivity je veliká, a to je například Švýcarsko. Určitě velmi dobré systémy mají kupodivu na opačné straně zeměkoule, to znamená, Austrálie a Nový Zéland a samozřejmě země západně, některé další země západní Evropy, poněvadž právě v Evropě ten systém důchodového pojištění, respektive zabezpečení vznikal a má tedy také největší tradici.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
Pane profesore, na závěr mi dovolte ještě jednu takovou lehčí otázku, ale samozřejmě s penzijním systémem souvisí, jak se vám pracuje s budoucím nejbohatším českým penzistou, to znamená, s člověkem, který bude dostávat nejvyšší penzi?

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
Máte jistě na mysli pana vicepremiéra Babiše?

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
Mám na mysli pana Špidlu.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
Aha, tak to mě napadlo, upřímně řečeno. Já netuším, jakou penzi má nebo bude mít Vladimír Špidla.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
On bude přesahovat 100 tisíc korun a jeho penzijní věk už se blíží, takže se stane člověkem, který v České republice pobírá nejvyšší penzi, to znamená, rekordmanem v této oblasti.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
Vy jste informovanější než já, gratuluji. Musím říct, že docela dobře.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
Výborně. Děkuju. Tolik dnešní Kauza dne. Jejím hostem byl předseda odborné komise pro penzijní reformu, profesor Martin Potůček. Děkuji vám za rozhovor a na slyšenou.

Martin POTŮČEK, předseda odborné komise pro důchodovou reformu:
Děkuji za váš zájem.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES:
Video z Kauzy dne najdete už teď na webových stránkách www.impuls.cz. Pěkný večer vám přeje šéfredaktor Mladé fronty DNES Jaroslav Plesl.

Zdroj: Radio Impuls

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 5.10.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 10:52.