Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Září:

Neziskovky potřebují profesionály, MPSV nabízí pomoc (aktualne.cz)

"V sociální oblasti je celá řada činností, které nestátní neziskové organizace vykonávají za stát. Usilujeme o to, aby získaly expertní zkušenosti a tím se zvýšila jejich profesionalita," vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Praxe ukazuje, že neziskové organizace potřebují ve stále větší míře na slovo vzaté profesionály, ať už pro oblast marketingu, strategického řízení, nebo fundraisingu, který je pro neziskový sektor zásadní.

Širokou škálu problémů, které dnes neziskové organizace řeší, nemohou zvládat jen dobrovolní aktivisté z řad zapálených a převážně mladých lidí. Zapotřebí jsou profesionálové z mnoha oborů: fundraising, účetnictví, legislativa, komunikace a dalších. Pracovní pozice manažerů v neziskovkách bývají ale podfinancovány a nemohou tak přitáhnout špičkové odborníky z firemního prostředí. Naopak se stává, že mladí lidé získají v neziskové organizaci zkušenosti, ale potom odcházejí za lepším.

A právě s tímto problémem by měla výzva pomoci. Podmínkou je, aby si neziskovka nechala v tomto roce zpracovat od nezávislé organizace tzv. procesní audit, který prokáže nedostatky či rezervy v jedné nebo více z těchto oblastí: strategie, financování/fundraising, lidské zdroje, marketing/PR, kvalita služeb/produktů. Dotace bude poskytnuta pouze na odstranění nedostatků formulovaných auditem. V praxi to tedy znamená, že neziskovky mohou najmout a hlavně zaplatit experty, kteří jim poradí, jak stávající fungování zlepšit.

Tento inovativní způsob pomoci umožní neziskovkám jejich další růst, efektivnější využívání disponibilních finančních prostředků a hlavně efektivnější práci s jejich cílovou skupinou. Žádosti o podporu konkrétních projektů je možné předkládat až do konce letošního roku. Další nezbytnou podmínkou je, aby neziskovka fungovala minimálně dva roky.

Více informací o výzvě se zájemci dozví na webu Evropského sociálního fondu. Na stránkách vetsisance.cz a na Facebooku FB/Vetsisance jsou pak zveřejněny příběhy lidí, kterým účast v projektech financovaných tímto fondem (a realizovaných často právě neziskovkami) změnila život k lepšímu.

Zdroj: aktualne.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 15.9.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 14:47.