Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Dobrý tip:

Vybíráte domov pro seniory? Volte podle doporučeného standardu kvality služeb

V poslední době se v médiích často objevují příklady špatné praxe v pobytových zařízeních poskytujících sociální služby seniorům, a to zejména v souvislosti s tzv. neregistrovanými poskytovateli sociálních služeb, jejichž stejným jmenovatelem jsou vysoké úhrady a často velmi nízká kvalita poskytovaných služeb. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, jako největší profesní sdružení v sociálních službách, proto vydala Doporučený standard kvality poskytovaných služeb v domovech pro seniory v ČR. „Ačkoliv v posledních deseti letech došlo k výraznému zvýšení kvality poskytovaných služeb v domovech pro seniory a celá řada z nich je naprosto srovnatelná s obdobnými zařízeními v západní Evropě, stále je co zlepšovat a čemu se učit. Často jde i o malé detaily, změny a nápady, které mnohdy nestojí ani moc peněz, ale vedou ke zvýšení komfortu i kvality života seniorů. Doporučený standard kvality je pomůckou zejména pro seniory a jejich blízké k rozpoznání běžného standardu a toho, co mají od každého domova pro seniory očekávat,“ uvádí prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.

Zohledňuje pět oblastí 92 kritérii

Doporučený standard kvality vznikl na základě dvouleté práce týmu odborníků, jejichž cílem bylo vytvořit standard z pohledu uživatele služby, tj. seniora. Doporučený standard je rozdělen do pěti oblastí: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče, přičemž obsahuje devadesát dva kritérií. Jednotlivá kritéria byla ověřována u více než dvou stovek seniorů v šesti krajích ČR. Doporučený standard myslí i na detaily a jednotlivosti, jako např. vybavení pokoje, možnosti regulace teploty na pokoji, zastínění denního světla, ale i velikost pokoje a všech ostatních místností. Důraz je kladen také na možnost výběru z více druhů jídla, kulturu stolování, volnočasové aktivity, ale i na oblast partnerství, tzn. individuální přístup, komunikaci a respektování všech potřeb seniorů. Doporučený standard obsahuje mj. ve sféře péče terapeutické aktivity, rehabilitaci, ale i někdy oblasti opomíjené, jako je prevence pádů, podvýživy či dehydratace seniorů.

Zdroj: APSS ČR

Doporučený standard kvality v domovech pro seniory v ČR

Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR si můžete zdarma stáhnout z webových stránek www.apsscr.cz (Asociace – Aktuality). Jde o první a jedinečný materiál tohoto druhu v České republice a má několik cílů:

  • pomoci seniorům a rodinným příslušníkům ve výběru kvalitních domovů pro seniory, ukázat, co mají od kvalitního zařízení očekávat a požadovat,
  • motivovat personál a celkově zvyšovat kvalitu služeb i vybavení v domovech pro seniory,
  • stanovovat neformální hranici „kvalitních a nekvalitních“ domovů pro seniory v ČR.
Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 15.9.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.5. 2019 000 19:59.