Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Srpen:

Do kraje mohou přijít peníze na mimoškolní aktivity (Chebský deník)

Žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost mohou žadatelé předkládat do 16. října tohoto roku. Výzva s názvem "Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo Prahu" umožňuje školám, školským zařízením, obcím či profesním sdružením získat finanční podporu například na zakládání a provozování školních klubů a družin či zajištění doprovodu dětí do zájmových kroužků. Mezi podporované aktivity se řadí také skupinová doprava dětí školními autobusy do/ze škol, které se nacházejí zejména ve venkovských či příměstských regionech, nebo pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin.

Žadatelé mohou na jeden projekt získat finance v maximální výši šest miliónů korun s tím, že realizované aktivity nebudou trvat déle než dva roky. Podrobné informace včetně přesného znění výzvy, kontakty pro sjednání konzultací a další relevantní informace naleznou zájemci na webových stránkách Evropského sociálního fondu ČR nebo se mohou účastnit jednoho ze srpnových informačních seminářů v Praze.

Zdroj: Chebský deník

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 17.8.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 18:39.