Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Červenec:

Rozhovor: Klokánky bez dotace, Události, komentáře (ČT 24)

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Klokánky zatím mimořádnou dotaci nedostanou. Vláda se včera pozdě večer nedohodla, jestli poskytne miliony Fondu ohrožených dětí, který zařízení pro děti v tísni provozuje. Kabinet chce nejdřív vidět konkrétní plán, jak bude hospodařit. Teprve pak se k tomu vrátí. Hrozí zadluženým Klokánkům zánik? A starají se o děti skutečně dobře? Otázky, které padnou v Událostech, komentářích. Věřím, že i odpovědi. Jan Vaněk, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku v Praze 10, dobrý večer.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ředitelka odboru ochrany práv dětí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Šlesingerová, dobrý večer.

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, ředitelka, odbor ochrany práv dětí MPSV:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Vítám vás oba v Událostech, komentářích. Co přesně vládě vadilo, jsme slyšeli před malou chvílí od Jiřího Dienstbiera. Skutečně to byl tak velký problém, že se vláda bojí podpořit organizaci starající se o děti?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, ředitelka, odbor ochrany práv dětí MPSV:
Pan ministr asi může lépe mluvit za, za vládu. Pokud jde o to, co je postoj ministerstva práce a sociálních věcí, tak samozřejmě ten, kdo chce pomáhat, tak musí sám být schopen postarat se o sebe. Dobře víte, že tonoucí, tonoucího nezachrání, že i v letadle vždycky dostanete pokyn, že nejdřív musíte zajistit kyslíkovou masku pro sebe a pak teprve se starat o druhé. Pokud je tady organizace, která chce pomáhat dětem, tak samozřejmě zodpovědné je fungovat tak, aby sama nepotřebovala pomoc.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Čili to je stanovisko ministerstva práce a sociálních věcí, se kterým se půjde tedy asi na to další vládní jednání, až to bude zase na programu. Pokud nebudou schopni se samy o sebe postarat, tak nedostanou nic? Tohle bude stanovisko ministerstva?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, ředitelka, odbor ochrany práv dětí MPSV:
Není pravda, že fond nedostává nic. Fond ohrožených dětí na provoz Klokánků dostává státní příspěvek, který dostávají všichni, kteří takováto zařízení provozují. A ten státní příspěvek je něco zcela výjimečného v sociální oblasti. On je nárokový a každá organizace, která tuto službu poskytuje, tak ví dopředu, kolik peněz na tu službu dostane. Ostatní poskytovatelé většinou žijí z dotací, které nejsou, nejsou jisté, takže každý rok prostě žijí v nejistotě, zda budou moci dále existovat. Fond má tuto výhodu, že dostává skutečně každý měsíc jasně daný státní příspěvek. Je to proto, že považujeme ta zařízení za důležitá, je to důležitá součást péče o děti, potřebujeme, abychom je měli, proto tedy taková, taková to výhoda pro jejich zřizovatele a poskytovatele.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pane předsedo, co tedy vy teď budete dělat? Budete zavírat Klokánky nebo jaká budou ta opatření, která vládě nabídnete, aby případně kromě nárokové částky přišla i ta dotace.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
Tak my jsme vládě nabídli v materiálu pro mimořádnou dotaci i krizový plán, takže jsem byl překvapen tím, že je potřeba teda nějakým způsobem doladit tento krizový plán...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Myslíte krizový plán, který přinese další ztrátu do konce roku, jak jsme před chvílí slyšeli od Jiřího Dienstbiera.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
Který přinese další úspory, protože samozřejmě, jak říká paní Šlesingerová, je pravda to, že ta nároková dávka, která přichází na děti, na druhou stranu s ní nesouhlasím v tom, že nikdy nevíte, kolik těch dětí budete mít a kolik těch finančních prostředků budete mít, takže to není tak, že bysme měli pevně stanoveno, kolik za ten měsíc dostaneme finančních prostředků.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No, dobrá. Tam jsou nějaké obrovské výkyvy z roku na rok, aby se to řešilo v řádu milionů korun, kolik peněz dostane Klokánek nebo?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, ředitelka, odbor ochrany práv dětí MPSV:
Fond ročně dostává přes 120 milionů korun právě jenom na tomto státním příspěvku.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
To je ta nároková složka, podle počtu dětí je dítě v posteli, přijdou peníze a tak dále.

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, ředitelka, odbor ochrany práv dětí MPSV:
Ano, teď, teď je pravda, že se to snižuje, protože vzhledem k problémům, které Fond ohrožených dětí má, tak v těch zařízeních je čím dál tím méně dětí a souvisí to samozřejmě i s tím, že samozřejmě i sociální pracovnice si nejsou jisty, zda do toho zařízení mohou dítě umístit, zda je to bezpečné. Takže teď se ty částky snižují. Ale jinak se každý měsíc pohybovaly okolo těch deseti milionů korun dlouhodobě.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Čili v principu to víte, kolik budete mít peněz?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
V principu to víme, ale nevíme to samozřejmě přesně. Předsednictvo dneska rozhodlo o tom, že bude prodávat dvě budovy Klokánku tak, aby samozřejmě ta finanční situace Fondu ohrožených dětí se zlepšila.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pokud se nemýlím, aspoň ty informace, které přicházely před časem, vy jste přece ty jednotlivé Klokánky a jednotlivá zařízení oddělili od Fondu ohrožených dětí, že budou hospodařit samostatně, nebudou zatíženy dluhy, tak proč je teď tedy budete prodávat? Já se přiznám, že tomu moc nerozumím. Když z něčeho vytvořím samostatnou jednotku, ať si tu žije vlastním životem, i ekonomicky samozřejmě, tak proč to prodávat, když to neodpovídá za dluhy Fondu ohrožených dětí.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
Pokud jde o nové stanovy, tak je tam možnost zřizování pobočných spolků o tom, jestli pobočný spolek opravdu vznikne, nebo nevznikne, se dále jedná, protože ne všechny kraje přistupují na to, aby vznikl v jejich kraji pobočný spolek, a berou to tak, že v podstatě pokud vznikne pobočný spolek, pak to berou jako novou službu, která je potřeba, aby měla nějakou historii, což znamená ne v každém kraji to tímto způsobem půjde udělat. A pokud jde o Klokánky, pak pobočné spolky nebudou Klokánky. To znamená, v současné době se to Klokánků netýká.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Nebudou Klokánky, to znamená, že ta místa úplně zaniknou? Když je kraj chtít nebude, vy budete z daného místa chtít udělat pobočný spolek, ale nebude o něj zájem, tak to prostě zanikne a skončí.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
Pokud, pokud ten zájem tam nebude, tak se jedná i s dalšími provozovateli těch sociálních služeb tak, aby třeba ta služba přešla v jiného poskytovatele, tak aby ta služba byla zachována.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dobrá. Co jako fond tedy do konce za ten měsíc navrhnete vládě, abyste tu dotaci, kterou, o kterou žádáte, těch 30 milionů korun, abyste dostali? Říkal jste prodeje nějaké. Ještě něco dalšího?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
Tak je to samozřejmě personální audit, kdy snižujeme počty zaměstnanců tak, aby samozřejmě ten dluh se dále nezvyšoval. A dále je to samozřejmě snižování jednotlivých středisek. To znamená například...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Propustíte lidi.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
Například u těch poboček Fondu ohrožených dětí na konci roku je plánováno 7 až 8 poboček Fondu ohrožených dětí s tím, že na začátku jich bylo 23.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A zbytek zrušíte.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
A zbytek se zruší, anebo se převede pod jiného poskytovatele.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A co bude s těmi dětmi?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
V pobočkách Fondu ohrožených dětí nejsou děti fyzicky přítomny, ale jsou tam samozřejmě spisy, které se řeší společně s těmi dětmi a ty samozřejmě přebere třeba ta nová služba. Ale pokud jde o Klokánky, tak v těch dvou budovách, které se budou prodávat, tak samozřejmě se bude muset vyřešit i situaci ohledně dětí.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Co tomu říká ministerstvo? Tak jak se ta situace vyřeší? Nehrozí tady, že děti, které potřebují bezprostřední pomoc, ji nedostanou?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, ředitelka, odbor ochrany práv dětí MPSV:
Tak to bych vás ráda ujistila, že rozhodně nehrozí. My situaci stále monitorujeme, mapujeme. My si samozřejmě přejeme, aby zařízení, která jsou potřebná, aby zůstala zachována, aby byla nadále v provozu.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
I Klokánek?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, ředitelka, odbor ochrany práv dětí MPSV:
I Klokánek. Ale na druhou stranu, protože samozřejmě nemůžeme ručit za činnost soukromé organizace, ale ručíme za to, abychom dětem poskytli službu, kterou potřebují, tak my samozřejmě ve spolupráci s kraji máme připravené plány pro situaci, kdyby bylo nutné nějak zajistit tu péči o děti neodkladně, kdyby prostě fond najednou přestal mít možnost tu péči zajišťovat, tak prostě ty plány připraveny máme. Jsou jiná zařízení, která by byla schopná o ty děti se postarat, takže rozhodně nehrozí to, že by nebylo kam umístit děti ani ty stávající, které v těch zařízeních teďko jsou, ani děti, které jsou případně...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Já se přiznám, že teď tomu moc tedy nerozumím. Tak tady jsou nějaké kapacity, které jsou schopny se o děti postarat.

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, ředitelka, odbor ochrany práv dětí MPSV:
Ano.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A vedle toho tady máme organizace, Fond ohrožených dětí a Klokánek, který má obrovské problémy, je zadlužený, tak proč to stát nevyřeší nějak razantně? Tak to prostě skončí a když jsou ty kapacity někde jinde, tak se o ty děti postaráme jinak. Proč tedy řešit nějakou dotaci vůbec?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, ředitelka, odbor ochrany práv dětí MPSV:
Tak vláda ji včera řešila, protože má asi...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tak vy k tomu dáváte doporučení nějaká, tak asi musíte říct, ne, to nepotřebujeme, žádnou dotaci nedávejte, protože jsme schopni to zařídit jinak. Jestli to je to nejlepší řešení, to je otázka.

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, ředitelka, odbor ochrany práv dětí MPSV:
Tak Fond ohrožených dětí má nějakou dlouhou tradici. Je to velká významná organizace. Provozuje zhruba třetinu těch kapacit těchhle těch krizových zařízení, takže je to nějaký významný poskytovatel. Nicméně samozřejmě pokud by ani fond nebyl nadále, tak, tak ta síť je schopná o děti se postarat i tak. Přesto víme a spolupracujeme s kraji, přejí si, aby ta zařízení pokud možno dále fungovaly, spolupracují s nimi a hledají možnost, jak to tedy zajistit, aby, aby ty děti mohly zůstat tam, kde jsou, protože samozřejmě i z hlediska těch dětí není vhodné, aby musely se stěhovat. Oni už toho v životě zažily dost, takže samozřejmě přejeme si, aby pro ně to bylo co nejklidnější.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A poskytují Klokánci tu péči kvalitně, odborně, tak jak se má?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, ředitelka, odbor ochrany práv dětí MPSV:
Tak zákon nastavuje nějaké podmínky, které samozřejmě všichni ty zřizovatelé mají dodržovat, máme standardy kvality, které kontrolují inspektoři. Takže...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ano, a dodržuje to Klokánek? Ne, já samozřejmě narážím na tu kritiku, která se objevuje, že není tam dostatečná kvalifikace, že ne vždy se dodržovala pravidla umisťování dětí do rodin a tak dále. Tohle se týká Klokánku?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, ředitelka, odbor ochrany práv dětí MPSV:
Pokud, pokud my jsme dostali jakýkoliv podnět, který by se týkal jakéhokoliv zřizovatele, tak jsme samozřejmě vždycky uvědomili příslušný krajský úřad, který měl prošetřit cokoliv, se dozvěděl a zjistit, zda tedy nedochází k nějakému porušování zákona nebo porušování pravidel pro poskytování péče těm dětem, které jsou tam umístěné.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Takže se to dělo.

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, ředitelka, odbor ochrany práv dětí MPSV:
Podněty byly, ale...

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A výsledky těch podnětů?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, ředitelka, odbor ochrany práv dětí MPSV:
A výsledky těch podnětů byly prošetřeny v souladu se zákonem.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
No, a výsledky jsou tedy jaké, že se to dělo, nebo nedělo, nebo to byly podněty neoprávněné?

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, ředitelka, odbor ochrany práv dětí MPSV:
Protože je neprošetřovalo ministerstvo, tak se k tomu asi nemůžu vyjadřovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dělo se to? To je kritika, která se veřejně objevuje, že v podstatě fond, Klokánci umisťovaly děti, aniž by počkaly na rozhodnutí státu. Ne úplně kvalifikovaný personál.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
Pokud já mám možnost teď to shlédnout z jiného pohledu, objíždíme teď jednotlivé kraje právě, abysme jednali o té situaci v daném kraji, a pokud já mám informace, tak správci Klokánků jsou velmi spokojeni.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Správci Klokánků jsou spokojeni s čím?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
S tou prací jsou spokojeni a samozřejmě vítají a chtějí dál, aby ty Klokánky samozřejmě dál fungovaly.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A odpovídá našim zákonům ta práce, nejsou tady nějaká porušení, byly podněty, které se...

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
Určitě to neodporuje žádným zákonům a určitě splňujeme veškeré náležitosti, které jsou k tomu, abysme mohli zřizovat /nesrozumitelné/, stejně jak to říkala paní Šlesingerová, bez těchhle těch zákonných podmínek není možné provozovat zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ta opatření, která navrhnete vládě, budou znamenat jenom snížení ztráty, anebo budou znamenat zrušení ztráty? Už nebudou dluhy a že dluhy zaplatíte.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
Tak samozřejmě děláme maximum pro to, aby ta ztráta se snížila na minimum. Ale bohužel nějaké závazky tu jsou a musíme je samozřejmě do budoucna umořit, aby došlo k vyrovnání s věřiteli.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
A ten plán na to, jak to udělat, navrhnete vládě. A jak to uděláte tedy, jaký ten plán bude?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
Samozřejmě ten plán byl navrhnut a pokud vláda má ještě další požadavky, tak je velmi rádi doplníme.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Vy jste navrhli plán, který vyřeší veškeré závazky nějakým způsobem, splátkovými kalendáři, prostě kompletní řešení veškerého dluhového zařízení vy jste navrhli vládě.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
Řešení příjmů a výdajů bylo v tom krizovém plánu navrženo i ty opatření, které nyní budeme podnikat.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Takže řešení takové, které vyřeší veškeré dluhy. Neříkám, že zaplatí za týden, ale vyřeší dluhy.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
To určitě. Samozřejmě, samozřejmě.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Budeme to sledovat. Děkuju oběma za rozhovor. Na shledanou.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí, ředitel Klokánku Štěrboholy:
Na shledanou.

Kateřina ŠLESINGEROVÁ, ředitelka, odbor ochrany práv dětí MPSV:
Na shledanou.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pěkný večer, to je přání pro vás diváky Událostí, komentářů a samozřejmě pozvánka na zítřek. V deset tady budeme připraveni. Na shledanou.

Zdroj: ČT 24

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 31.7.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 00:20.