Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ministryně v médiích » Rok 2015 » Červenec:

Michaela Marksová: Rozhovor - Dotace pro Fond ohrožených dětí schvaluje vláda (Radiožurnál)

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Pře malou chvílí skončila schůzka ministryně práce a šéfa Fondu ohrožených dětí ohledně budoucnosti takzvaných klokánků. Zřízení pro děti v tísni hrozí kvůli dluhům fondu zrušení. Kvůli špatnému hospodaření odešla zhruba před měsícem z vedení fondu jeho zakladatelka Marie Vodičková. Klokánky se nyní starají o 310 dětí. Co se pro ně podařilo dohodnout? Ve vysílání vítám účastníky zmiňované schůzky, ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou, dobrý den.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A také předsedu Fondu ohrožených dětí Jana Vaňka, dobrý den.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí:
Dobrý den.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Tak poprvé ministryně práce připustila, že by fond mohl dostat až 30 milionovou dotaci, paní ministryně, za jakých okolností?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Já bych především ráda řekla, že to bylo ministerstvo financí, které dalo materiál na vládu naprosto bez předchozího projednání, kde byl právě uveden ten požadavek 30 milionů, aniž byl nějak řádně odůvodněn.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A vy a ministr Dienstbier jste tento požadavek jaksi odmítli a nyní je možné že ho připustíte?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Ne. Ne, my jsme neodmítli ten požadavek jako takový. My jsme požadovali jako vláda, a nebyla jsem to jen já. Aby ten materiál byl doplněn o opravdu relevantní podklady, protože 30 milionů je opravdu poměrně vysoká částka a já jsem se teď a mrzí mě, že už to neudělalo to ministerstvo financí, které to předkládalo, od kterého by to člověk čekal a my jsme se právě teď dohodli, o co ten materiál musí být doplněn, aby o tom vláda skutečně mohla relevantně rozhodnout.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Čili ten materiál bude doplňovat kdo, aktuálně?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Ten materiál bude doplňován, respektive dá svůj takový paralelně ministerstvo práce a sociálních věcí pro jistotu, protože ministerstvo financí, já si nejsem jista, jak by to dopadlo, ale to jsou čistě administrativní záležitosti, takže já jsem se zavázala, že ve spolupráci s Fondem ohrožených dětí to na tu vládu dodám.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Za jakých okolností tedy jste ochotni poskytnout 30 milionovou dotaci?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Já opakuji, že tam musí být vlastně jasně řečeno, protože bohužel ty dluhy Fondu ohrožených dětí jsou skutečně obrovské a my jako vláda musíme vědět, že kdybychom tam tu 30 milionovou dotaci nebo možná ta výše bude i trochu jiná, jak jsme se o tom dnes bavili, jestli jí poskytneme, tak musíme mít důkazy a podklady na to, že skutečně to bude smysluplné, že to ten Fond ohrožených dětí zachrání, protože není možné použít dotaci ze státního rozpočtu na umoření dluhů České správy sociálního zabezpečení, takže pokud ta dotace, my potřebujeme vědět, na co přesně bude použita a jak bude vyřešen ten dluh, protože zase, kdybychom poskytli dotaci, ale nevyřešil se vůbec ten dluh u české správy a u finančního úřadu, u zdravotních pojišťoven, tak v takovém případě vlastně ten účel dotace bude zcela zmařen, protože tady tomu fondu ani nepomohou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Pane Vaňku, řekněte, jste se závěry schůzky spokojen a jaký materiál poskytnete ministerstvu, abyste garantoval, že budou ty peníze naloženy účelně?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí:
Tak určitě děkujeme paní ministryni, že nás přijala dneska, za což jsem velmi rád, a pokud jde o ten materiál, tak opravdu musíme doplnit o další věci, které jsou potřeba, aby vláda mohla relevantně rozhodnout o těmto, takže bude doplněno o další ekonomické rozvahy.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Řekněte mi ale, jde to vůbec rozlišit, respektive pomůže vám ta dotace, pakliže bude takto vázaná a nebudete ji moci použít na úhradu dluhu. Na co vám tedy potom prospěje?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí:
Tak určitě nám pomůže, protože pomůže pro ten běžný provoz, takže stoprocentně nám pomůže.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A jak budete nakládat s těmi dluhy, jak je ošetříte?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí:
Tak určitě hledáme sponzory, kteří by nám pomohli a v jednání je i prodej některých budov.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Jak tedy bude dál fond nadále fungovat?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí:
Tak fond bude dál fungovat určitě a myslím si, že v tomhle tom nebude žádný problém. Samozřejmě musíme tu situaci teď nyní vyřešit a předložit kvalitní materiál tak, aby jednotliví ministři souhlasili s mimořádnou dotací.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
A to do středy?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí:
Přesně tak.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Paní ministryně, vy jste říkala, že ta částka nakonec dotace může být i v jiné výši, vyšší nebo nižší.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Ne, to čistě vycházelo z informace právě od pana ředitele Vaňka, že ty aktualizují ty své údaje, které právě dají do těch podkladů, to já samozřejmě nevím. Já nevím, kolik je potřeba skutečně na tu záchranu. Nicméně já bych řekla, že opravdu to jednání také vítám, protože to je vlastně to, co jsme celou dobu postrádali. Skutečně pragmatické jednání nad čísly tady v tuto chvíli nemají místo emoce, že se jedná o děti, ale my se skutečně musíme bavit o té ekonomice.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Čili pro vás je klíčové, že se změnilo vedení, protože takto se dá jednat?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Ano, v podstatě to je klíčové, protože s tím předchozím vedením takovéto jednání nějak nebylo možno vést.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Vy jste říkal, pane Vaňku, že bez pomoci státu nemá fond šanci na přežití. V této podobě a v takovémto časovém horizontu je ta pomoc tedy taková, jakou si představujete.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí:
Tak určitě, budeme za tu pomoc velmi rádi a opravdu je možné, že třeba ta mimořádná dotace bude v jiné výši, předpokládám, že v nižší, ale to se musí teď opravdu analyticky zhodnotit a tak jak říká paní ministryně, opravdu podívat se na konkrétní čísla.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Paní ministryně, přeci jen, dost dlouho jste se bránili, ministerstvo práce a sociálních věcí, poskytnutí nějakých výjimečných prostředků pro fond s tím, že by mohl vzniknout precedens, že by potom vlastně každá neziskovka, která by se ocitla v nějakých problémech i kvůli svému vlastnímu hospodaření, by takto mohla žádat o peníze. Neobáváte se, že právě toto se stane?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Já jsem také neřekla, že vláda tu mimořádnou dotaci schválí a to o čem mluvíte, ano, to je opravdu velký problém, protože 30 milionů tvoří téměř třetinu naší celoroční dotace pro všechny neziskové organizace, které pomáhají rodinám s dětmi, to jenom abychom měli to srovnání. Takže ano, já s tím samozřejmě mám problém a to jsme si samozřejmě ze zákulisí fondu ohrožených dětí také otevřeně říkali, že je řada neziskovek, které prostě, když nedostanou dotaci v příslušné výši, tak ty služby omezí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Každopádně říkáte, že není jisté, jestli to vláda schválí, ale když připouštíte, že by fond mohl dostat tedy tu výjimečnou dotaci, tak to asi budete vy, která bude jaksi s vládou jednat o tom, aby to schválila.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Ne, já opakuji, že ten materiál na vládu předloží ministerstvo financí a vlastně v té žádosti také bylo, že ta částka by šla z kapitoly, která patří pod ministerstvo financí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Vy na vládě se vyslovíte pro?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Já se vyslovím opravdu, až budu vidět ty podklady, které bohužel to ministerstvo financí zatím říkám nepředložilo, takže já opravdu chci racionálně rozhodovat na základě čísel a podkladů a jinak, jak jsem řekla, ano, já mám samozřejmě stejně jako ostatní ministerstva problém s tím, že je to skutečně mimořádné pro jednu organizaci. Na druhou stranu my nechceme, aby Fond ohrožených dětí úplně skončil, to samozřejmě také ne. Je to složité, je to složité.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
To bezesporu. Pane Vaňku, vy vítáte to jednání, připouštíte si, že ještě vláda ale nemusí tu dotace schválit?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí:
Tak určitě vítám to jednání a samozřejmě si to připouštím, je to o tom rozhodnutí jednotlivých ministrů, zda ty argumenty, které my třeba předložíme ještě, tak jestli budou ještě dostatečné k tomu, aby ta mimořádná dotace byla udělena nebo nebyla.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Tak předpokládám, že je tak budete formulovat, tak čím chcete přesvědčit vládu.

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí:
Tak určitě budeme formulovat, že ty náklady tam jsou a že ta dotace je opravdu oprávněná ve smyslu toho, že bez té dotace by ta situace Fondu ohrožených dětí byla velmi složitá.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Ten argument, že takto by mohly si říkat o peníze i jiné neziskové organizace?

Jan VANĚK, předseda Fondu ohrožených dětí:
To je samozřejmě argument, který je legitimní a velmi si ho uvědomujeme a právě proto je to slovo mimořádná dotace. To znamená, je to nějaká mimořádná situace, a pokud by ta dotace byla udělena, tak si toho nesmírně, opravdu nesmírně budeme vážit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Paní ministryně, je to téma, které může způsobit roztržku v koalici, protože sama říkáte, že ten materiál předkládá ministerstvo financí, že tam potřebujete ještě nějaké doplňující věci, až na základě nich se rozhodnete?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Nemyslím si, že to je na roztržku v koalici, tady jde jen o to, že ten materiál tam byl předložen velice nestandardním způsobem, naprosto bez předchozího projednání, což se opravdu takhle se materiály na vládu nedávají. A také jeho kvalita byla v podstatě nulová, protože tam bylo jenom na stránce a půl popsáno konstatování, že Fond ohrožených dětí že změnil vedení a že potřebuje 30 milionů. Tak samozřejmě to není druh materiálů, na základě kterého vůbec může rozhodovat vláda. To je ten problém.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka:
Ministryně práce a sociálních věcí Michela Marksová, děkuji vám za rozhovor. Na shledanou. A děkuji také předsedovi Fondu ohrožených dětí Janu Vaňkovi, na shledanou.

Zdroj: Radiožurnál

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 28.7.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 04:21.