Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ochrana práv dětí » Národní dotační tituly » Dotace na podporu rodiny pro nestátní neziskové organizace v dotačním řízení Rodina » Dotační řízení pro rok 2015:

Stanovisko k problematice kofinancování

Dle výkladu RVNNO lze do 30% kofinancování dotačních projektů zahrnout:

  • Část prostředků z evropských fondů, která je financovaná z EU a není kofinancováním ze státního rozpočtu ČR.
  • Prostředky z finančních mechanismů EHP a Norska.
  • Prostředky z programu Švýcarsko-české spolupráce.

Kofinancování je možné zahrnout v případě, že aktivity projektu předkládaného do dotačního řízení v oblasti podpory rodiny jsou součástí projektů, na něž organizace obdržela prostředky z výše zmíněných fondů.

Autor: Odbor 21
Poslední aktualizace: 9.11.2017

Nastavení zobrazení:

Sociálně-právní ochrana dětí
Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 03:20.