Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2015 » Tiskové zprávy (červen) » MPSV reaguje na zavádějící informace týkající se výplaty sociálních dávek uveřejněné 6. června v MF DNES:

Úplné znění odpovědí MPSV na dotazy Lenky Petrášové z MF Dnes

1. MPSV se pustilo do sporu s firmou GORDIC a odmítlo jí zaplatit. Proč?
Smlouva se společností GORDIC byla uzavřena za okolností, které vedení MPSV po svém nástupu v únoru 2014 vyhodnotilo jako nestandardní. Existovaly pochybnosti o tom, zda MPSV plnění společnosti GORDIC potřebovalo, zda byl dodržen zákon o veřejných zakázkách a některé další předpisy a zda je plnění smlouvy skutečně hospodárným postupem. MPSV proto podalo podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a trestní oznámení, aby se příslušné orgány začaly zjištěnými skutečnostmi zabývat. Na základě rozhodnutí ÚOHS pak skutečně bylo konstatováno porušení zákona o veřejných zakázkách tím, že za předchozího vedení MPSV uzavřelo bez soutěže smlouvu se společností GORDIC. Uzavření smlouvy šetří také orgány činné v trestním řízení. MPSV též nechalo provést znalecké posouzení, na jehož základě bylo zjištěno, že ceny účtované společností GORDIC jsou v průměru o i více než 20 % vyšší, než ceny obvyklé. Spor se společností GORDIC je důsledkem jejího tlaku na to, aby mohla co nejdříve fakturovat cenu plnění, aniž by přitom bylo postaveno najisto, že je smlouva vůbec platná, že byla včas a řádně splněná a že MPSV vynakládá adekvátní prostředky za to, co dostává. MPSV průběžně informuje veřejnost o průběhu sporu se společností GORDIC prostřednictvím tiskových zpráv, např. tomu tak bylo 24.2.2015.

2. Nyní soud rozhodl, že MPSV zaplatit musí. K částce však za tu dobu přibylo penále. Nebyl to z pohledu zpětně zbytečný spor?
Soud nerozhodl o tom, že MPSV musí zaplatit. Zatím v prvoinstančním řízení rozhodl pouze o tom, že MPSV má povinnost podepsat akceptační protokol. Jednalo se o tzv. rozsudek pro zmeškání a byl dle názoru MPSV vydán na základě nesprávného procesního postupu soudu, aniž by soud vůbec zkoumal podstatu věci a aniž dal adekvátní prostor MPSV k vyjádření či nařídil ve věci jediné stání. MPSV se proti tomuto rozhodnutí brání a podniklo již aktivně další kroky. Spor se společností GORDIC má legitimní základ a rozhodně není u konce. Aktuální rozhodnutí není spojeno s jakýmkoli penále.

3. Na konci roku končí smlouva s firmou GORDIC. Vyhlásilo už ministerstvo novou soutěž na nového dodavatele? Stihne se nová smlouva tak, aby ekonomické systémy MPSV od ledna příštího roku fungovaly? Jakým způsobem to bude zajištěno?
MPSV dlouhodobě intenzivně analyzuje a řeší situaci, kterou současné vedení MPSV zdědilo po svých předchůdcích. Kroky, které MPSV připravuje, směřují k zajištění řádného fungování ekonomických systémů ministerstva, což považuje za jednu z nejvyšších priorit. V tuto chvíli nepadlo konečné rozhodnutí o konkrétním způsobu, ale ve hře je více variant a zkoumáme jejich ekonomické i právní aspekty. Přichází do úvahy několik možností, např. využití licencí k systému SAP, jenž až do roku 2013 MPSV využívalo a disponuje tak bez omezení oprávnění k užití tohoto informačního systému.

4. Na MPSV se nyní pohybují lidé z firmy SAP a podle informací MF DNES se chystá přechod ekonomického systému právě na SAP. Na základě čeho tomu tak je? Proběhla soutěž?
Jak již MPSV uvedlo, má ve svém majetku licence k systému SAP, za které již v minulosti byla uhrazena implementace a licenční odměna. Ostatně i tento fakt byl jedním z důvodů, proč se vedení MPSV obrátilo se svým podnětem na ÚOHS a orgány činné v trestním řízeni ve věci JŘBU na systém Gordic vybraný předchozím vedením rezortu. Informace o aktuálním zapojení společnosti SAP není přesná - MPSV možnost budoucího využití všech svých licencí k informačním systémům včetně systému SAP primárně interním týmem analytiků a konzultantů skutečně analyzuje, za účelem stanovení optimální strategie budoucího využívání informačních technologií pro fungování ekonomicko-správní agendy v celém rezortu.

5. Na systémy Gordic je navázána i výplata dávek přes dodavatele OKsystem. Jak MPSV zajistí, aby v nejbližších dvou letech fungovaly bez kolapsu?
Primárním výplatním nástrojem je systém JVM postavený na platformě SAP. Uvedená obava je poněkud zbytečná, protože systém výplaty dávek není závislý výhradně na informačním systému Gordic. Zjevně bezproblémová výplata dávek probíhala i před implementací systému Gordic na přelomu let 2013 a 2014. Kolaps nepřichází do úvahy a jakékoliv aktivity MPSV jsou činěny primárně s ohledem na řádné a bezproblémové fungování výplaty sociálních dávek.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 12.6.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 20.2. 2018 000 07:00.