Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ministryně v médiích » Rok 2015 » Červen:

Michaela Marksová: Rozhovor - Nezaměstnanost v květnu klesla na 6,4 % (ČT 24)

Jan ČERNÝ, moderátor:
První Ekonomika pracovního týdne začíná rekordně příznivými čísly z pracovního trhu. Dobrý večer. Na úřadech práce hledalo v květnu zaměstnání o 84 tisíc lidí míň než před rokem. Zaměstnanost klesla na 6,4 %. Může za to rekordní růst ekonomiky a pokračující sezónní práce. Oproti loňsku stoupl na dvojnásobek i počet volných pracovních míst.

Jan ČERNÝ, moderátor:
Ve studiu vítám ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou z ČSSD. Dobrý večer.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Dobrý večer.

Jan ČERNÝ, moderátor:
Za co vděčíme těm pozitivním číslům, jsme slyšeli. Ale naopak, co podle vás teď brzdí pracovní trh?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Já, jestli můžu, já bych pochválila Českou republiku na začátku, než řeknu o těch /nesrozumitelné, souzvuk hlasů/...

Jan ČERNÝ, moderátor:
Teď myslíte sebe, nebo výkon ekonomiky?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Ne, obecně, obecně celou Českou republiku, nejen sebe, protože my máme velice dobré umístění v rámci Evropské unie. Od září do března jsme měli dokonce třetí nejnižší nezaměstnanost v celé EU. Od toho dubna do teď už jsme "spadli" na čtvrté, případně páté místo, ale pořád si myslím, že je to úžasné a brzda, já si myslím, že jedna brzda je pořád v tom, že se nám nepotkává část nezaměstnaných, respektive jejich schopnosti, jejich kvalifikace s těmi volnými pracovními místy. Nicméně také nejsme osamělá země, která má tyto problémy. A potom samozřejmě vždy tady určitě máme ještě rezervy v lákání investorů.

Jan ČERNÝ, moderátor:
Co s tím konkrétně vy jako ministryně budete dělat? Teď myslím s tím, jak jste říkala, že se nepotkává poptávka s nabídkou na pracovním trhu?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Tak část toho jde samozřejmě na vrub ministerstva školství, kde je potřeba trošku zreformovat vzdělání, nebo systém vzdělávání tak, abychom tady měli mnohem víc lidí s technickým vzděláním a méně absolventů škol, kteří studují třeba marketing nebo bankovnictví a...

Jan ČERNÝ, moderátor:
Dobře. To je ministerstvo školství...

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Ano, tak a za mě, samozřejmě my v tom máme také velice důležitou úlohu, protože na nás leží rekvalifikace a další vzdělávání dospělých, celoživotní učení, to je také obrovský balík, kde je určitě velmi mnoho ještě co dělat.

Jan ČERNÝ, moderátor:
To znamená nějaké kampaně?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Třeba, ale teď vlastně už v současné době přes úřady práce běží rekvalifikace, školení, čerpáme na to hojně i evropské prostředky a určitě se daří ty lidi potom mnohem lépe umisťovat.

Jan ČERNÝ, moderátor:
Jak jsme slyšeli, daří se sezónním pracem. To tedy znamená žně pro pracovní agentury. Jejich praxi chcete regulovat. Víte už přesně jak?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Návrhy už máme. S současné době jsou v připomínkovém řízení. Nicméně já bych hlavně chtěla zdůraznit, že my chceme regulovat hlavně ty špatné, ty, o kterých víme, že vlastně využívají lidi jako otroky, dá se říci, že některé z nich vlastně obchodují s lidmi a pro ty jejich zaměstnance je to velice špatné. Ale my nechceme v žádném případě se tady zbavovat těch agentur, které se chovají solidně a vlastně ta opatření proti těm, které jsou tak na pomezí legality, tak připravujeme, nebo připravili jsme ve spolupráci s těmi velkými, s těmi, které fungují dobře a s kterými i spolupracují naše úřady práce.

Jan ČERNÝ, moderátor:
To mi, prosím, vysvětlete. Samozřejmě bavíme se o nástrojích jako je řetězení pracovních smluv a podobně. Jak ale dokáže zákon rozlišit mezi, jak říkáte, kvalitní agenturou a tou, která zneužívá pracovní sílu?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
No tak určitá opatření jsou například požadavek na to, aby ta agentura složila kauci, to znamená, že když jí bude odebrána lince, tak ta kauce propadne, týká se to toho omezení řetězení smluv, o tom asi ještě budeme diskutovat. Ale týká se to i zavedení jakési odpovědnosti toho zaměstnavatele, aby se nestávalo, že ten zaměstnavatel řekne, ale to není můj člověk, to je prostě člověk agentury. A samozřejmě to vyžaduje i obecně přísnější kontroly, aby se nedělo, že jsou vedle sebe v továrně dva výrobní pásy, jedni zaměstnanci jsou agenturní, druzí neagenturní, dělají stejné věci a mají velmi odlišné podmínky. To je taky vlastně další věc, aby ti lidé opravdu měli srovnatelné podmínky.

Jan ČERNÝ, moderátor:
Někteří velcí zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají právě i z pracovní sílu přes agentury, ale tvrdí, že jejich, že se jich ten zákon neblaze dotkne, že se to dotkne jejich hospodaření. Máte připravenou nějakou dopadovou studii? Víte, co to přinese všem firmám, které využívají právě agenturní pracovní sílu?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
My jsme, jak říkám, to připravovali ve spolupráci se zástupci těch velkých agentur, nicméně, já si myslím, že narážíte na jednu věc, která vlastně odešla do toho připomínkového řízení, a to je návrh na procentuální omezení počtu agenturních zaměstnanců, ale to podle mého názoru potom z toho vypadne, protože proti tomu právě spousta těch solidních velkých zaměstnavatelů říká, že by to pro ně bylo nepřijatelné, že jim vlastně sezónně se mění ten podíl a kdybychom jim dali do zákona fixní, že by to pro ně, opravdu, tak by je to poškodilo.

Jan ČERNÝ, moderátor:
A teď, kdy zákon začne platit? Teď máme letní sezónu. Příští sezóna už se bude řídit těmito pravidly?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Já se domnívám, že ano, že by mohla. A já bych byla ráda.

Jan ČERNÝ, moderátor:
Tak teď jedna aktuální statistika. Firmám v Česku se víc vyplatí propouštět spíš dlouhodobé zaměstnance než ty, kteří tam pracují kratší dobu. Náklady spojené s propouštěním pracovníka s kratší praxí, jsou tady jedny z nejvyšších v Evropě. Vyšší náklady už mají jen v Litvě a Belgii. Obecně vyjde propouštění zaměstnance dráž v západní Evropě než ve střední. Vyplývá to ze studie Deloitte Legal.

Jan PROCHÁZKA, advokát, Ambruz&Dark Deloitte Legal:
České pracovní právo relativně málo rozlišuje mezi tím, jaká je vlastně seniorita toho zaměstnance. To znamená, že ty jeho pracovní podmínky a tudíž i náklady propuštění jsou relativně stejné mezi zaměstnancem, který v podstatě zahajuje svoji kariéru a zaměstnancem v předůchodovém věku. To ve většině zahraničních právních řádů tak není. Tam ta rozlišnost je větší.

Jan ČERNÝ, moderátor:
V Česku, tedy v podstatě není důležité, jestli zaměstnanec ve firmě pracuje 2 roky nebo 20 let. Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr výpovědí s výpovědní dobou. Smlouvu může zrušit okamžitě, anebo během zkušební doby. Ve většině zemí se na takové ukončení smlouvy vztahují přísná pravidla. Jak to bude s pravidly u nás, paní ministryně?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Co se týče propouštění zaměstnanců, tak tam v tuto chvíli nechystáme žádná nová opatření, spíš si myslím, že jde o to, abychom se obecně tady u nás naučili dodržovat zákoník práce, a to nejen ze strany zaměstnavatelů, ale aby se i zaměstnanci naučili více za sebe bojovat, jakkoliv i ta právní situace, jak tedy teď vypadá, tomu samozřejmě moc nepomáhá.

Jan ČERNÝ, moderátor:
Vy v tom boji za zaměstnanost chcete pokračovat, nebo alespoň jste chtěla pokračovat programem, který se jmenuje kurzarbeit. Podle loňského jednání vlády už teď měl platit. Neplatí. Bude platit?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Bude, tam to bylo připraveno tak, že to půjde pozměňovacím návrhem do novely zákona o zaměstnanosti, což si myslím, že v Poslanecké sněmovně brzo dojde na pořad dne. A v podstatě to zdržení je dáno legislativním procesem v Poslanecké sněmovně. Na druhou stranu ta novela byla myšlena na případný dopad sankcí vůči Rusku. A já jsem nezaznamenala teď žádný požadavek od zaměstnavatelů ani na tripartitě nám sociální partneři nic neříkali. Takže si myslím, že to zdržení nikomu nepřinese nic negativního.

Jan ČERNÝ, moderátor:
Znamená to tedy, že když se partneři z tripartity neozvou, takže nebudete usilovat o tento zákon?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Bude, bude. Budu usilovat určitě. Já jenom chci říci, že to, že se zdržel ten legislativní proces, si myslím, že nevadí.

Jan ČERNÝ, moderátor:
A budete s tím nějak spěchat? Jak jste říkala ekonomice se daří.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
No jakmile, určitě chceme, aby to, aby to v zákoně bylo a jak říkám, ono to, to souviselo skutečně bezprostředně s firmami, které by byly poškozeny sankcemi vůči Rusku.

Jan ČERNÝ, moderátor:
My se dnes bavíme o tom, že lidem se zřejmě daří lépe, v kontextu teda růstu HDP, v kontextu pracovního trhu. Jsou ale skupiny lidí, o kterých se to říct nedá. Matkám samoživitelkám jste v koaliční smlouvě jako vláda slíbili, že jim pomůžete s vymáháním, řekněme, pohledávek, tedy s vymáháním výživného od partnerů, od partnerek, kteří neplatí. Jak jste daleko?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Co se týče mého resortu, tak já bohužel nemám vliv na vymáhání, ale připravili jsme věcný záměr zákona o takzvaném zálohovaném výživném, což je vlastně institut, který funguje asi v polovině zemí Evropské unie a je to vlastně jakási dávka, jakási záloha, kterou stát zaplatí tomu rodiči, který to dítě vychovává, na kterýho ten druhý neplatí a kde potom ten stát je tím, kdo vymáhá tuto dávku zpět. A my jsme připravili jednu variantu, kterou jsme potom ještě na základě připomínek hodně měnili. Právě jsme chtěli hodně zapojit ministerstvo spravedlnosti...

Jan ČERNÝ, moderátor:
Pardon, já teď do debaty zapojím ministerstvo financí...

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Ano.

Jan ČERNÝ, moderátor:
Co na to říká ministr financí Andrej Babiš?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Tak a ministerstvo financí se zatím netváří moc pozitivně, ale já jsem chtěla říci, že to zřejmě bude na programu příštího jednání koaliční rady, protože teď ta nová podobě tohoto věcného záměru je v podstatě hotová. Takže uvidíme.

Jan ČERNÝ, moderátor:
Další téma, které dnes zaznělo: valorizace penzí. Andrej Babiš dnes vystoupil proti vašem návrhu na valorizaci o 200 korun. Mě by zajímalo, při sestavování rozpočtu, vy jste nevěděli, že budete potřebovat víc nákladů?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Samozřejmě, že jsme to věděli a víme to, ale my se o rozpočtu teprve budeme dohadovat. Takže vlastně i dnes, když jsme se bavili o tomto návrhu, který jsem nesla na vládu, tak právě pan ministr financí říkal, že by raději, abychom se o tom bavili v celém tom balíku, v celém návrhu rozpočtu, abychom vlastně viděli, která skupina co potřebuje a bavili se o tom komplexně.

Jan ČERNÝ, moderátor:
Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí. Já vám děkuji.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/:
Já také. Na shledanou.

Jan ČERNÝ, moderátor:
Na shledanou.

Zdroj: ČT 24

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 10.6.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 25.2. 2018 000 04:31.