Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Červen:

V Příboře funguje prostupné bydlení (Lidové noviny)

I v našem městě tedy využíváme systém prostupného bydlení, tzn. přestěhování klienta z ubytovny do bytu určeného k sociálním účelům, který je nižší kategorie, a následně do bytu se samostatným sociálním zařízením a se standardním vybavením apod. Samozřejmě že tento systém předpokládá širší rozsah sociální práce, ale také klade větší pracovní nároky na správce sociálních bytů a ubytoven.

V případě dlužníků, kteří nespolupracují se sociálními pracovníky obce a úřadu práce při výplatách dávek, se znovu pokoušíme zintenzivnit sociální práci, uzavřít splátkový kalendář, protože nechceme podporovat bezdomovectví. Jsem ráda, že konečně ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo Koncepci dostupného bydlení pro osoby ohrožené ztrátou bydlení ČR 2015–2025. Stát by však neměl všechny povinnosti převést na obce. Pokud ano, měl by formou dotací a slušných podmínek podporovat obce při výstavbě i rekonstrukcích objektů určených k sociálnímu bydlení. Zároveň by stát měl dobře zvážit nastavení pravidel financování sociálního bydlení prostřednictvím obecního fondu rozvoje sociálního bydlení a rejstříku fondu sociálního bydlení. Souběžně by stát měl formou dotací ve veřejné správě podporovat práci sociálních pracovníků v terénu, ale i odborné sociální poradenství při řešení sociálně právních problémů. Rovněž systém sociálního bydlení bude vyžadovat vyšší náklady na správce objektu apod.

Je dobře, že se začínají primárně řešit i příčiny problémů, jako je např. nezaměstnanost osob s nižším nebo žádným vzděláním, práce na černo apod. Jenom tak se může předejít bezdomovectví a začlenit lidi do společnosti.

O autorovi: DANA FORIŠKOVÁ, místostarostka Příboru, KDU-ČSL
Zdroj: Lidové noviny

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 4.6.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 03:18.