Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Červen:

Právo na dětství aktuálně v systému péče o ohrožené děti a rodiny (Právo a rodina)

Informační kampaň "Právo na dětství" spadá pod rozsáhlý projekt "Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny" - komplexní systémovou změnu zajišťování péče o rodiny a děti ohrožené sociálním vyloučením, sociálně vyloučené, nebo ty, na něž se zaměřuje sociálně-právní ochrana.

Změna systému péče má umožnit zapojení dětí a rodin do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, včetně zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Systémová změna spočívá v optimalizaci řízení a financování systému péče o ohrožené děti v ČR na národní úrovni a na úrovni krajů a obcí, standardizaci systému a sjednocení přístupů a postupů pro práci s touto skupinou. Nezbytnou podmínkou pro dosažení systémové změny je zvýšení profesní úrovně pracovníků. V projektu bude provedena komplexní analýza systému, zpracován návrh systému řízení a financování systému na různých úrovních veřejné správy a zpracovány závazné postupy pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí, poskytovatele služeb a další subjekty v systému.

Publicita projektu stejně jako další navazující aktivity související s reformou systému péče o ohrožené děti zajišťuje právě národní informační kampaň s názvem "Právo na dětství". V rámci kampaně vznikla komunikační strategie a grafický manuál, který téma ohrožených dětí a péče o ně zastřešuje. Jedná se o klíčové sdělení "Vzpomínky na dětství jsou to nejhezčí, co máme, a proto na ně mají právo všechny děti v České republice." S obrazovým motivem dítěte držícího rodinné fotoalbum s chybějícími fotkami, které symbolizují chybějící zážitky s blízkými - rodiči, prarodiči, sourozenci. Tento motiv slouží jako symbol toho, že sebelepší institucionální péče nedokáže nahradit společně prožitý čas v rodině.

Kampaň je rozdělena do čtyř tematických okruhů, kterými jsou Prevence v biologické rodině, Dítě jako subjekt práva, Podpora pěstounské péče a Systém po transformaci.

Ambasadory jednotlivých tematických okruhů kampaně se stali a po odborné stránce je zaštiťují:

  • Prevence v biologické rodině - MUDr. Elena Turnovská
  • Dítě jako subjekt práva - Mgr. Petr Zmuda
  • Podpora pěstounské péče - Ing. Hana Jurajdová PhD.
  • Systém po transformaci - Mgr. David Beňák, DiS.

Komunikace v rámci kampaně je směřována na odbornou i na laickou veřejnost -především regionálně, mimo hlavní město. Pro odbornou veřejnost, která zahrnuje instituce a služby s přímou vazbou na problematiku péče o ohrožené dítě a rodinu (orgány sociálně právní ochrany dítěte - OSPOD, Krajské a obecní úřady, poskytovatelé sociálních služeb a poradny, soudy, policie, pobytová zařízení), akademickou obec a vzdělávací instituce pro odbornou veřejnost a také média jsou v rámci kampaně připraveny následující aktivity:

  • Odborné konference - konference "Pěstounství je profese" proběhne 23. 6. v Pardubicích, konference k tématu "Systém po transformaci - Mýty a pravdy" v říjnu v Olomouci.
  • Informační brožury, infografiky, letáky, videa - poslouží především odborníkům prakticky řešit konkrétní problémy s prvními transformačními kroky. Veškeré výstupy projektu jsou průběžně uveřejňovány na čtyřech mikro webových stránkách. Bannerový odkaz na stránce www.pravonadetstvi.cz s obrázkem chlapečka s albem přivede uživatele k tematickému rozcestníku a podle výběru tematického okruhu pak k příslušným informacím.
  • E-learning - vzdělávací platforma pro odbornou veřejnost bude dostupná i po ukončení kampaně.

Široká veřejnost je oslovována především prostřednictví médií, v rámci kampaně však proběhne také interaktivní putovní expozice po vybraných českých a moravských městech. Výstava s tematikou pěstounství a péče o ohrožené děti odstartuje 23. 6. právě v Pardubicích, odkud se přemístí do Plzně, Uherského Hradiště a dále.

Hlavním zdrojem informací o průběhu projektu a jeho výstupech je ovšem server www.pravonadetstvi.cz. Právě na něm naleznete aktuální zprávy o jednotlivých aktivitách projektu, jakými jsou právě odborné konference, kontakty na členy realizačního týmu, prezentace k projektu, informace o výběrových řízeních i odkazy na další webové stránky související s tématem péče o ohrožené děti.

O autorovi: Bc. Veronika Sonnková působí v ImageCZ, a. s.
Zdroj: Právo a rodina

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 4.6.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 14:59.