Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Červen:

Nejlepší loňský zákon omezil papírování (Ekonom)

Pět loňských legislativních změn bojovalo v anketě Zákon roku o titul nejlepšího počinu pro podnikatelskou veřejnost. Vyhrálo snížení administrativy při komunikaci s živnostenským úřadem a menší pokuty za takzvaný švarcsystém. Druhé místo v anketě si pak odnesla změna daňového řádu umožňující prominutí penále a úroku z prodlení. Naopak za nejhorší legislativní počin loňska byla zvolena novela zákona o DPH zavádějící třetí sazbu.

Vítěz ankety, novely zákona o zaměstnanosti a živnostenského zákona, je společným počinem ministerstev průmyslu a obchodu a práce a sociálních věcí. Díky těmto novelám se povedlo zrušit povinnost živnostníků opakovaně dokládat nejrůznější dokumenty.

"Novelu živnostenského zákona považuji za jeden z nejvýznamnějších kroků v dalším snižování administrativní zátěže podnikatelů v posledních letech," chválil změny ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Snazší život podnikatelů Novela v první řadě umožnila elektronizaci živnostenského rejstříku, takže podnikatelé už nemusí pořád dokola předkládat živnostenskému úřadu dokumenty, které již jednou doložili. Úřad si vytvoří jejich elektronickou kopii, kterou pak nahraje do datového úložiště rejstříku. Tam je kdykoliv k dispozici všem živnostenským úřadům. Další ulehčení přineslo také zrušení povinnosti podnikatelů uchovávat v místě pracoviště doklady potvrzující pracovní vztah s jejich zaměstnanci. Stačí, pokud jsou řádně hlášeni v evidenci správy sociálního zabezpečení.

"Změny, které obě novely přinášejí, se řadí k těm, které usnadňují podnikatelům život. Jestliže má stát nějakou informaci již k dispozici, není důvod, aby ji podnikatel musel znovu dokládat. Věřím, že to bude signál, aby státní správa i nadále propojovala své databáze a sdílela informace. Tím by se ještě více mohlo odlehčit podnikatelům," říká jeden z členů nominační rady ankety Zákon roku advokát Jan Procházka, který je vedoucím týmu pracovního práva v Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Velkou úlevu pro podnikatele představuje také snížení minimální pokuty za nelegální zaměstnávání, tedy tzv. švarcsystém. Dříve zákon počítal s částkou minimálně 250 tisíc korun, novela ale dolní hranici snížila na 50 tisíc. Není tak likvidační pro malé živnostníky, kteří se dopustí jen drobnějšího prohřešku.

"Stručně řečeno, na rozdíl od řady jiných sankcí zde neměli inspektoři práce dostatečný prostor pro posouzení, o jak závažné porušení se jedná. Minimální sazba byla vždy 250 tisíc korun," dodává Procházka.

Poslední oblastí, ve které zmíněné předpisy firmám pomohly, je posílení ochrany soukromí. Od ledna totiž platí, že citlivé údaje o podnikatelích, kteří s živností skončili, budou po čtyřech letech přesunuty do neveřejné části rejstříku. Současně se už také nesmí v rejstříku zveřejňovat bydliště podnikající osoby.

Daňové úlevy těsně na druhém místě V závěsu za administrativními úlevami skončila v anketě o nejpopulárnější předpis loňského roku novela daňového řádu, která zavedla možnost prominutí penále a úroku z prodlení.

Podle novely může finanční úřad penále a úroky prominout tehdy, pokud podnikatel dříve plnil své daňové a účetní povinnosti řádně a s úřadem spolupracoval, nebo tehdy, pokud by byl úrok s ohledem na jeho poměry příliš tvrdý.

"Novela daňového řádu, týkající se promíjení příslušenství daně, je změnou, kterou daňové subjekty velmi přivítaly. Současně však tato změna vytváří i pozitivní tlak na plnění daňových povinností, neboť jednou ze základních možností podání žádosti o prominutí příslušenství daně je její úhrada," říká Petra Petlachová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Možnost promíjení považuje za pozitivní krok také Jiří Nesrovnal, člen prezidia Komory daňových poradců ČR:

"Jde o velmi důležitý a nenahraditelný institut, který umožňuje řešit některé individuální absurdní důsledky zdanění vyplývající ze složitého a často se měnícího daňového systému, umožňuje zohlednit neúmyslné chyby a odstranit možnou tvrdost právní úpravy a podobně – jde tedy o jakousi krabičku poslední záchrany," říká s tím, že by se do budoucna přimlouval za rozšíření promíjení i na daň samotnou.

Politici myslí na podnikatele Ostatně právě úleva pro podnikatele je stěžejním tématem celé ankety Zákon roku. A politici na něj slyší.

"Jsem si vědom toho, jak potřebné je pro živnostníky a malé podnikatele, aby stát zjednodušoval postupy a minimalizoval byrokratickou zátěž, která je na ně kladena," dodává ministr Jan Mládek.

Sám inicioval znovuobnovení expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů.

"Vítězství v anketě je pro ministerstvo práce a sociálních věcí především odpovědnost a velký závazek, aby i v budoucnu byly v naší gesci připravovány zákony, které budou přispívat k usnadnění činnosti podnikatelů a ke snižování jejich administrativní zátěže ve všech oblastech, nejen v oblasti zaměstnanosti. Usilujeme o to, abychom byli podnikatelům partnerem," řekl mluvčí resortu Petr Sulek.

Stěžejní přesto bude spolupráce napříč ministerstvy.

"V některých případech se názory MPO a MPSV na řešení problematiky ne zcela shodují. Jsme si vědomi toho, že v některých oblastech, jako je např. oblast pracovněprávních vztahů, nelze vždy jednoduše nalézt optimální řešení vyhovující všem dotčeným stranám a je nutné nalézt a vyjednat kompromisní řešení," uzavírá Mládek.

Zdroj: Ekonom

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 4.6.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 02:26.