Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

Reakce MPSV na vývoj situace kolem pobytu sourozenců ve žlutickém ústavu

MPSV trvá na tom, že umístění dětí do zařízení, které naprosto neodpovídá jejich potřebám, je hrubým pochybením. Mimo jiné došlo k porušení Úmluvy o právech dítěte, zejména práva na zajištění odpovídajícího náhradního prostředí.

Dle našich informací se v případě sourozenců nejednalo se o krizovou situaci a k dispozici bylo jiné vhodné prostředí, proto se, bez ohledu na to, jaké konkrétní podmínky byly dětem zajištěny, jedná o systémovou chybu na straně OSPOD, soudu i samotného ústavu, který měl právo se proti přijetí dětí odvolat. Přemístěním dětí do vhodného prostředí není nijak omezeno úsilí o návrat dětí do vlastní rodiny.

MPSV proto z vlastního podnětu zahájilo šetření postupu OSPOD a následně bude podán podnět na postup ústavu z hlediska zákonnosti přijetí dětí. MPSV ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje situaci dětí i nadále monitoruje.

Selhání, k němuž při zacházení s dětmi došlo, je mimo jiné důsledkem roztříštěnosti systému péče o ohrožené děti, kdy rezort sociálních věcí (OSPOD), spravedlnosti (soud) a školství (ústav) odlišně posuzují potřeby a zájem dětí. MPSV dlouhodobě usiluje o sjednocení systému a v tomto směru byla zahájena příprava legislativních změn.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 2.6.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.3. 2019 000 13:50.