Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Novinky:

MPSV se chce podílet na transformaci systému ochrany dětí

Zdůraznila důležitost velmi úspěšné spolupráce s kraji a snahu o sloučení současného roztříštěného systému ochrany dětí v České republice. Představila také koncepci sociálního bydlení, kterou MPSV v tuto chvíli dokončuje, a na kterou bude následně navazovat návrh zákona o sociálním bydlení. Jeho součástí bude rovněž vymezení standardů bydlení.

„Pokud bude tento zákon schválen, nebude se již v budoucnu stávat, že budou děti odebírány proto, že rodiče nebudou mít kde bydlet. Zároveň ale nebude možné, aby byla rodina s dětmi umístěna do nevyhovujícího bytu,“ uvedla náměstkyně Zuzana Jentschke Stőcklová.

MPSV chystá i další opatření na podporu rodin, a tím bude zákon o zálohovaném výživném.

„Nemůžeme čekat, až se státu podaří výživné vymoci, je třeba hlavně zaopatřit dítě,“ říká náměstkyně.

Na závěr se zmínila o probíhajícím vyjednávání s Ministerstvem financí, které by mělo přinést více peněz na strategii a prevenci boje proti sociálnímu vyloučení.

Fotogalerie:

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 28.5.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.5. 2019 000 00:54.