Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Dotace a veřejné zakázky » Informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře » Evropský globalizační fond (EGF):

Kontaktní údaje

Mgr. Petra Hájková
Kontaktní osoba za ČR pro EGF

Oddělení ostatních evropských fondů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Kancelář: Kartouzská 4/200, 150 00 Praha 5

Telefon: +420 221 923 479
Email: petra.hajkova@mpsv.cz

Autor: Odbor 35
Poslední aktualizace: 10.6.2019

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 16:16.