Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Dotace a veřejné zakázky » Informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře » Evropský globalizační fond (EGF):

Kontaktní údaje

Mgr. Jiří Cihelka
Kontaktní osoba za ČR pro EGF

Oddělení ostatních evropských fondů
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Kancelář: Kartouzská 4/200, 150 00 Praha 5

Mobil: +420 608 955 092
Telefon: +420 221 922 622
Email: jiri.cihelka@mpsv.cz

Autor: Odbor 35
Poslední aktualizace: 14.9.2018

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2019 000 11:04.