Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Dotace a veřejné zakázky » Informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře » Evropský globalizační fond (EGF):

Pro koho je podpora určena?

Pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku strukturálních změn. Z rozpočtu na období 2014–2020 se mohou prostředky poskytnout osobám samostatně výdělečně činným, pracovníkům s dočasnou smlouvou i se smlouvou na dobu neurčitou.

Do konce roku 2017 se o prostředky z fondu mohou v regionech s vysokou nezaměstnaností ucházet rovněž mladí nezaměstnaní, kteří nenavštěvují žádný rekvalifikační kurz ani se neúčastní odborné přípravy. Počet těchto uchazečů, kteří podporu z EGF dostanou, může v daném regionu dosahovat počtu propuštěných pracovníků, kteří získali prostředky z EGF.

K jakým účelům nelze pomoc z EGF poskytnout:

EGF nemůže poskytovat pomoc podnikům, které mají finanční problémy, ani jim nemůže přispět na modernizaci či restrukturalizaci.

Kdo je oficiálním žadatelem pomoci z EGF:

Žadatelem o pomoc z EGF je výhradně stát, v rámci České Republiky je to Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je současně řídícím orgánem EGF.

Více informací o možných příjemcích pomoci najdete zde.

Autor: Odbor 35
Poslední aktualizace: 28.5.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 17:07.