Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Dotace a veřejné zakázky » Informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře:

Evropský globalizační fond (EGF)

logo EGF

Základní informace o fondu

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EGF“) byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 na dobu trvání víceletého finančního rámce od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.

EGF poskytuje pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku velkých strukturálních změn v celosvětovém obchodu souvisejících s globalizací. Může se jednat například o situaci, kdy musí velký podnik v důsledku globální hospodářské a finanční krize ukončit svou činnost nebo svůj provoz přesunout mimo EU.

V období 2014–2020 je v rámci tohoto programu ročně k dispozici maximální částka ve výši 150 milionů EUR. Evropská unie poskytuje na financování projektů pomoci z EGF až 60 % (evropský podíl) nákladů na projekty, které mají propuštěným pracovníkům pomoci při hledání zaměstnání nebo se založením vlastní firmy.

Prostředky z EGF mohou být zpravidla použity pouze v případech, kdy jediný podnik propustil více než 500 pracovníků (včetně zaměstnanců dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku) nebo pokud došlo v určitém odvětví k masivnímu propouštění, a to v jednom či několika sousedících regionech.

Financování z EGF je spravováno a realizováno na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Doba trvání jednotlivých projektů je 2 roky.

Autor: Odbor 35
Poslední aktualizace: 29.5.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.9. 2019 000 22:15.