Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Minimální mzda v Německu:

MPSV informuje o zahájení řízení EK proti SRN

Dne 19. května zahájila Evropská komise řízení o porušení Smlouvy (tzv. infringement) proti Spolkové republice Německo v souvislosti s působností německého zákona o minimální mzdě (MiLoG) vůči pracovníkům z ostatních členských států, především v odvětví dopravy.

Komise zaslala SRN formální upozornění, ve kterém namítá, že aplikace německých opatření na čistý tranzit a určitou část mezinárodní přepravy představuje nepřiměřenou administrativní bariéru, která narušuje fungování vnitřního trhu. Taktéž sankce za nedodržování MiLoGu označila Komise za disproporčně vysoké (celá tisková zpráva EK je k dispozici zde). SRN má nyní dvouměsíční lhůtu na zaslání odpovědi. Pokud SRN nepřizpůsobí právní úpravu minimální mzdy námitkám Komise, případně pokud nepřesvědčí Komisi o souladu svého postupu s právem EU, rozhodl by o věci v další fázi Soudní dvůr EU.

Česká republika, ve spolupráci s dalšími členskými státy, se již od počátku roku aktivně zasazuje o to, aby byla působnost MiLoGu omezena, a proto zahájení infringmentu v zásadě vítá. Bližší podrobnosti o obsahu formálního upozornění nejsou v tuto chvíli známy.

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 22.5.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.9. 2019 000 17:01.