Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2015:

Tiskové zprávy (květen)

Obsah položky Tiskové zprávy (květen):

 • (Soubor typu .pdf)MPSV se informační kampaní snaží předcházet pracovnímu vykořisťování občanů ze zahraničí
  ilustrační fotoNa rizika nelegální práce a porušování pracovněprávních předpisů, jež mohou někdy vyústit až k pracovnímu vykořisťování, chce bulharské uchazeče o práci v České republice upozornit informační kampaň Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Počet sociálně vyloučených lokalit se za deset let zdvojnásobil
  ilustrační fotoV České republice přibylo sociálně vyloučených lokalit i lidí, kteří v nich žijí. Může jít až o 115 tisíc lidí soustředěných v celkem 606 lokalitách. Vyplývá to z Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, kterou pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovala společnost GAC spol. s r.o. Tato čísla dokládají, že sociální vyloučení a chudoba jsou jedním z klíčových problémů české společnosti.
 • Titul Obec přátelská rodině za rok 2014 náleží osmi obcím a městům
  ilustrační fotoJiž sedmým rokem soutěžily obce, města i městské části z celé České republiky o titul Obec přátelská rodině a finanční dotaci na aktivity, které podpoří rodiny. Ocenění a šeky s peněžní dotací předala vítězům ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV ušetřilo na provozních výdajích téměř 75 milionů korun
  ilustrační fotoCelkem 74 604 207 Kč ušetřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2014 na provozních výdajích. Ve srovnání s rokem 2013 se tak největší úspory podařilo dosáhnout u telekomunikačních služeb, nájemného a plynu.
 • (Soubor typu .pdf)Ministryně Marksová jedná v Arménii a Gruzii
  ilustrační fotoPodpisy memoranda o spolupráci, diskuse o systému sociálního zabezpečení a sociálních služeb i problematice nezaměstnanosti. Nejen to, ale i další jednání má na programu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, která je ve dnech 19. až 23. května na pracovní cestě v Gruzii a Arménii.
 • (Soubor typu .pdf)Přibývá mužů na tzv. mateřské, častěji také čerpají ošetřovné
  ilustrační fotoZ údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) lze vysledovat mírně rostoucí trend počtu mužů, kteří čerpají peněžitou pomoc v mateřství (lidově řečeno „mateřskou“). V absolutních číslech jsou to stále ženy-matky, které zůstávají s dětmi doma, ale jestliže v prvním čtvrtletí roku 2014 nově čerpalo peněžitou pomoc v mateřství 143 mužů, ve stejném období roku 2015 jich bylo 179, tedy o 36 více.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV k aktuálnímu vývoji případu Michalákových: Barnevernet navrhl zbavit Evu Michalákovou rodičovských práv
  ilustrační fotoBarnevernet v obci Nedre Eiker navrhl adopci mladšího ze synů Michalákových stávajícím norským pěstounům. I když žádosti nebude vyhověno, trvá na úplném zrušení kontaktu dětí s rodinou. Matka má být zbavena rodičovských práv k oběma dětem, otci mají být zachována ke staršímu synovi. Jako primární důvod uvádí zveřejnění případu a zmiňuje i odmítnutí vydání pasů dětí pěstounům.
 • (Soubor typu .pdf)Seminář s mezinárodní účastí připomene 80 let případové sociální práce v Čechách
  ilustrační fotoPřípadové práci s klientem, jedné z metod sociální práce, která se v Čechách používá již 80 let, se bude věnovat úvodní konference dvoudenního semináře uspořádaného Ministerstvem práce a sociálních věcí 19.–20. května v Praze. Součástí programu budou i workshopy za účasti stovky sociálních pracovníků, odborníků z oblasti sociální práce i zástupců akademické obce a politiky.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV ukazuje, jak pomáhají peníze z Evropského sociálního fondu. Vydalo publikaci s příběhy lidí
  ilustrační fotoPublikace „Díky MPSV putují peníze správným směrem … a neztratí ho ani v novém programovém období“, se snaží ukázat, jak mohou pomáhat peníze plynoucí z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačních programů zaměřených na zaměstnanost. Obsahuje víc než dvacítku příběhů lidí z celého Česka, kterým účast v projektech pomohla studovat, najít si práci i úplně změnit život.
 • (Soubor typu .pdf)„Mám odpracováno 25 let a důchodový věk. Přiznáte mi důchod?“ Pracovníci OSSZ Karlovy Vary se s tímto dotazem potkávají velmi často
  ilustrační fotoOkresní správa sociálního zabezpečení Karlovy Vary proto uspořádala kulatý stůl s novináři z regionu, aby nejen u příležitosti probíhajícího jubilejního roku, kdy si Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná 25 let od svého vzniku, upozornila i na přetrvávající mýty o důchodech. Setkání proběhlo ve středu 13. 5. 2015.
 • (Soubor typu .pdf)Osvědčení „Bezpečný podnik“ získalo dalších deset firem
  ilustrační fotoDalších deset společností získalo v Opavě osvědčení „Bezpečný podnik“. Dvě z těchto firem, Metrostav a.s. se sídlem v Praze a MP Krásno, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí, získaly ocenění již pošesté.
 • (Soubor typu .pdf)Rok průmyslu a technického vzdělávání si připomnělo i MPSV na semináři v Kroměříži
  ilustrační fotoJiž 22. ročník semináře Celoživotní učení, jehož partnerem bylo i MPSV, se včera a dnes konal v Kroměříži. Seminář se zapojil do kampaně Roku průmyslu a technického vzdělávání, a to příspěvky a panelovými diskusemi na aktuální témata počátečního a dalšího odborného vzdělávání.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV vydalo Statistickou ročenku trhu práce v ČR za rok 2014
  ilustrační fotoStatistická ročenka trhu práce je určena pro pracovníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2014.
 • (Soubor typu .pdf)Nechat kontrolu dob důchodového pojištění na poslední chvíli se nemusí vyplatit
  ilustrační fotoPokud se během letošního roku chystáte do důchodu, nenechávejte kontrolu svých dob pojištění na poslední chvíli. Lidé, kteří v roce 2015 dosáhnou důchodového věku, musí získat alespoň 31 let pojištění. K předběžnému ověření dob důchodového pojištění kdykoliv před přiznáním důchodu slouží přehled dob důchodového pojištění nebo informativní osobní list důchodového pojištění. Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.
 • (Soubor typu .pdf)Výběr dodavatelů IT na MPSV probíhá transparentně
  ilustrační fotoMinistryně Michaela Marksová podrobně informovala vládu o průběhu zadávání veřejných zakázek na agendové informační systémy v rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí na MPSV.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV zveřejnilo stanovisko k německé minimální mzdě
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s dalšími rezorty připravilo stanovisko k působnosti a vymáhání německého zákona o minimální mzdě (MiLoG). Jeho text ministerstvo projednalo i se zástupci sociálních partnerů (Odborového svazu dopravy, Sdružení dopravců ČESMAD Bohemia a Svazu dopravy).
 • (Soubor typu .pdf)Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost, čerpání peněz tak může začít
  ilustrační fotoEvropská komise ve středu 6. května schválila Operační program Zaměstnanost (OPZ). Došlo tak ke splnění poslední formální překážky pro zahájení čerpání peněz z Evropské unie v programovém období 2014–2020. Celková alokace programu, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, je zhruba 70 miliard korun.
 • (Soubor typu .pdf)Michaela Marksová jednala s Marcelem Chládkem o příspěvku na školní obědy pro děti
  ilustrační fotoO tom, jak zajistit dětem ze sociálně slabých rodin pravidelnou stravu formou teplého oběda v jídelnách škol a předškolních zařízení, jednala v úterý ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Marcelem Chládkem.

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2019 000 21:37.