Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Duben:

V Jihočeském kraji úspěšně proběhl projekt zaměřený na pomoc ženám znevýhodněným na trhu práce (novinky.cz)

V průběhu dvou let trvání projektu, který se vznikl díky podpoře z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v roce 2013, byla využita řada inovativní metod a také doprovodná opatření a nástroje na slaďování pracovního a rodinného života. Specifickými cíli projektu bylo zvýšit informační gramotnost ohledně podnikání, podpořit zahájení a rozvoj samostatně výdělečné činnosti, účinně snižovat limity brzdící rozvoj schopností a dovedností vlivem dlouhodobé nezaměstnanosti a hledat alternativní způsoby uplatnění žen ohrožených na trhu práce.

Ženy, které se do projektu zapojily, prošly nejprve odborně vedenou pracovně bilanční diagnostikou, odborným vzdělávání v oblasti podnikání a byla jim poskytnuta praktická pomoc odborného asistenta při realizaci podnikatelského záměru a také následné poradenství zejména v oblastech marketingu a PR.

Mezi inovativní prvky v projektu patřilo zapojení stávajících podnikatelů do vzdělávacího modulu v rámci předání pozitivních vzorů účastnicím projektu, dále tuzemské i zahraniční workshopy, provozování komunitního obchůdku jako poradenského centra a místa prvního odbytu výrobků a služeb od žen podnikatelek. Celkem 40 účastnic projektu absolvovalo kurz Základy podnikání, PC kurz, absolvovalo odbornou praxi v obchodě a individuální poradenský program.

Celý projekt probíhal pod bedlivým dohledem expertky na rovné příležitosti. Jednou z významných aktivit projektu byl také mentoring, kde každá účastnice kurzu podnikání získala mentorku, tj. odbornici z oblasti podnikání. Účast v programu hodnotí jedna z účastnic Slávka Nejedlá, která se rozhodla začít podnikat v oblasti poskytování kondičních jízd pro ženy.

"Mentoring v rámci projektu Podnikavé ženy mne nadchl. Nejdřív jsem sice měla trochu obavy, jestli se pro mě podaří najít vhodnou mentorku. Hlavně proto, že kondiční jízdy pro ženy nejsou právě masově rozšířenou podnikatelskou aktivitou. Ale měla jsem štěstí. Lucie Límová provozuje kondiční jízdy pro ženy v Praze, a co je ještě důležitější, byla ochotná se se mnou podělit o své mnohaleté zkušenosti. Sešly jsme se spolu opakovaně a já se mohla zeptat na všechno, co mě zajímalo. Několikrát jsem se také zúčastnila jako pozorovatelka kondiční jízdy. Myslím, že jsem se díky tomu dozvěděla a naučila všechno potřebné. A hlavně jsem díky mentoringu a účasti v projektu získala dost znalostí, odhodlání a sebevědomí, abych sama zahájila podnikání, zatím jako vedlejší činnost. A co bude dál? To záleží hlavně na mně,” uvedla Slávka Nejedlá.

Řešitelem projektu je organizace Centrum MARTIN o.p.s., která v letošním roce navázala na zkušenosti z projektu z Jihočeského kraje a pokračuje s obdobnými aktivitami také na území hl. m. Prahy.

Zdroj: novinky.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 23.4.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 18.2. 2018 000 04:27.