Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Sociální práce a sociální služby » Sociální bydlení a sociální začleňování » Sociální začleňování » Národní akční plány sociálního začleňování 2004 – 2010 (NAPSI):

Obsah položky Národní akční plán sociálního začleňování 2004 - 2006:

Národní akční plán sociálního začleňování 2004 - 2006

Česká republika 31. července 2004 spolu s ostatními přistupujícími zeměmi předložila Evropské komisi Národní akční plán sociálního začleňování pro rok 2004 až 2006. Národní akční plán navazuje na Společné memorandum o sociálním začleňování, které schválila vláda ČR usnesením č. 1241 ze dne 10. prosince 2003 a jež podepsal ministr práce a sociálních věcí v Bruselu dne 18. prosince 2003 společně s evropskou komisařkou pro zaměstnanost a sociální věci.

Gestorem Národního akčního plánu je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které pro přípravu Společného memoranda o sociálním začleňování a Národního akčního plánu sociálního začleňování zřídilo pracovní komisi složenou z jednotlivých resortů, vládních orgánů, dále institucí působících na místní a regionální úrovni, sociálních partnerů, nevládních neziskových organizací a odborníků. Plán byl připravován v úzké spolupráci se členy Komise a také s dalšími partnery, zejména představiteli nestátních neziskových organizací zabývajících se bezdomovectvím a seniory. Prostřednictvím speciálních webových stránek provozovaných Nadací rozvoje občanské společnosti byly nestátní neziskové organizace informováni o vzniku Národního akčního plánu a vyzváni k jeho připomínkám.

Dne 15. září 2004 proběhlo v rámci jednání Výboru pro sociální ochranu v Bruselu tzv. Peer review neboli vzájemné hodnocení Národních akčních plánů sociálního začleňování 2004 – 2006. Členské státy EU 25 zde navzájem hodnotily Národní akční plány sociálního začleňování nových členských zemí. Prezentace NAPSI z hodnocení je k dispozici na těchto internetových stránkách.

Dne 25. října 2004 se uskutečnilo bilaterální jednání mezi Generálním ředitelstvím zaměstnanosti a sociálních věcí a MPSV. Jednání se kromě zástupců MPSV zúčastnily také MUDr. Milena Černá, předsedkyně občanského sdružení SKOK a ředitel Sekretariátu Rady vlády pro záležitosti romské komunity Mgr. Czeslaw Walek. Cílem bilaterálního jednání byla neformální konzultace mezi Evropskou komisí a ČR ohledně první verze pracovního dokumentu Komise „Zprávy o sociálním začleňování“. Tato Zpráva je analýzou Národních akčních plánů sociálního začleňování nových členských zemí EU.

Autor: Odbor 22
Poslední aktualizace: 26.7.2010

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 22.3. 2018 000 18:54.