Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Březen:

Padesátka jako prokletí? Věk je stigmatem při hledání práce, když se pojí s dalšími handicapy (novinky.cz)

Projekt HELP 50+, který byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, byl realizován v Plzeňském kraji od dubna 2013 do konce března 2015 a veškeré aktivity byly pro klienty zdarma. Autorem a realizátorem byla plzeňská společnost Grafia s.r.o.

Součástí projektu bylo vzdělávání. Klienti navštěvovali osmidenní motivační kurz a kurz orientace na trhu práce, v nichž si procvičili zejména sebeprezentaci potřebnou při pracovních pohovorech, kurz počítačových dovedností, kde se naučili mj. správně napsat svůj životopis.

„Uvítala jsem prohloubení mých dosavadních znalostí v obsluze PC a více jsem si vyjasnila souvislosti v programu Excel,“ zhodnotila výuku jedna z účastnic, Hana Uksová.

Další aktivitou byly rekvalifikační a další odborné kurzy. Velký zájem byl například o rekvalifikaci Strážný/á. Některé rekvalifikační kurzy se pořádaly pro klienty přímo v Domažlicích a v Klatovech, aby klienti nemuseli dojíždět.

Vedle vzdělávacích aktivit bylo nejdůležitější činností individuální poradenství a zprostředkování zaměstnání. S projektem Help 50+ spolupracovalo několik desítek zaměstnavatelů v regionu. Podniky, které získaly motivovaného a proškoleného účastníka projektových aktivit, mohly na úhradu jeho mzdy získat finanční příspěvek po dobu půl roku ve výši 101 000 Kč.

Pro velký zájem byl původně plánovaný počet 51 osob navýšen na 79 účastníků. Podařilo se zaměstnat 43 osob (54,4 procenta), z toho 13 na nově vzniklých pracovních místech (10 jich bylo podpořeno mzdovým příspěvkem). To je u dané cílové skupiny velmi dobrý výsledek. Polovina účastníků zaměstnaných na dotovaném pracovním místě se u zaměstnavatelů dobře zapsala a bude ve své práci pokračovat dále, i když zaměstnavatel již nemůže čerpat další dotaci. Mezi podniky, které zaměstnaly účastníky projektu, patří např. Rondo obaly, P. Dussmann, Tvar Klatovy, Ghostshoes, Vitalpark, Nábytek Brožová, W&P Domažlice, ČS Euro oil Horšovský Týn, Květiny a upomínkové předměty Domažlice.

Projekt HELP 50+ velmi dobře splnil svoji úlohu – pomohl motivovat a zaměstnat skupinu ohroženou na trhu práce. Jeho realizace ale přinesla i řadu otázek, které mohou komplexně řešit jen systémová řešení státu.

Další informace o projektu a jeho úspěších, fotogalerie a příběhy účastníků projektu.

Zdroj: novinky.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 1.4.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 02:58.