Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Zahraniční vztahy a EU » Mezinárodní vztahy » Finanční mechanismy EHP a Norska » Informace » Program CZ04:

Obsah položky Informační seminář pro příjemce grantu programu CZ04:

Informační seminář pro příjemce grantu programu CZ04

Informační seminář pro příjemce programu CZ04 - Ohrožené děti a mládež proběhne 14. dubna 2015 od 9:00- 13:00 MPSV, Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5, místnost S 27 „Zasedací místnost“ (suterén). Cílem semináře je zvýšení informovanosti příjemců dotace o organizaci Malého grantového schématu se zaměřením na administraci sub-projektů a zajištění hladkého průběhu vlastní realizace projektu. V první části semináře zástupci MPSV seznámí příjemce dotace s vlastní realizační strukturou Malého grantového schématu a následně s řízením, kontrolou a monitorováním v rámci jednotlivých projektů. V druhé části semináře zástupci z MF představí Fond pro bilaterální spolupráci.

Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 3. dubna 2015 na adresu: norsko@mpsv.cz.

Děkujeme za případné zasílání dotazů či podnětů k diskuzi.

Autor: Odbor 84
Poslední aktualizace: 30.3.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 23.2. 2018 000 13:10.