Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ostatní články - Archiv » Rok 2015 » Březen:

Úřad práce pomáhá s odborným vzděláváním (homerlive.cz)

Krajský úřad práce pokračuje s projektem „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“. Projekt je realizován v období 1. 12. 2013 - 30. 11. 2015 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a navazuje na sérii projektů, které jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců.

„Projekt je určen zaměstnavatelům, případně osobám samostatně výdělečně činným, kteří i přes negativní vývoj aktuální ekonomické situace mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu. Projekt umožní získat vybraným podnikům finanční příspěvky na vzdělávací aktivity nebo rekvalifikace svých zaměstnanců,“ vysvětlil analytik trhu práce ústecké pobočky Michal Tuček.

Zaměstnavatelé tak díky tomuto projektu mohou současně získávat od úřadu práce prostředky na mzdy vzdělávaných zaměstnanců, a to po celou dobu jejich vzdělávání.

„Podmínkou vstupu do projektu je výše tržeb zaměstnavatele nebo OSVČ, která v meziročním srovnání nesmí zaznamenat pokles překračující 15 %,“ upozornil ještě Michal Tuček.

Krajská pobočka dosud přijala 295 žádostí od 83 zaměstnavatelů nebo OSVČ pro 3 099 osob. Z uvedeného počtu bylo schváleno 211 žádostí pro 1 901 zaměstnanců/OSVČ.

Zdroj: homerlive.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 30.3.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.2. 2018 000 17:05.