Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ministryně v médiích » Rok 2015 » Březen:

Ministryně Michaela Marksová navštívila Svitavy (parlamentnilisty.cz)

Jedná se o projekt, jehož záměrem je komplexní řešení problematiky bezdomovectví a sociálního vyloučení ve Svitavách. Město Svitavy projekt Šance po projednání v zastupitelstvu v loňském roce předložilo v dotačním řízení v rámci ROP Severovýchod. Projekt nebyl prozatím v dotačním řízení podpořen, důvodem byly zejména termíny posuzování projektu a probíhajícího stavebního řízení, jež v době odevzdání projektu nebylo z důvodů dodržení zákonných lhůt dokončeno.

Setkání se kromě vedení města - starosty a místostarosty účastnili především členové sociální komise rady města Svitavy a pracovníci sociálního odboru MěÚ Svitavy. Cílem setkání byla kromě představení projektu ministryni Michaele Marksové, případně novým členům sociální komise rady, také odborná diskuse o jeho dalším směřování - vhodném dotačním programu, způsobu provozu, případně o redukci některých částí projektu. V průběhu představení projektu Šance také starosta poukázal na několik systémových nedostatků, které v současnosti limitují sociální práci jako takovou. Za první z nich označil zrušení institutu veřejné služby, který se v obcích začal před lety velmi dobře rozvíjet a pomáhal alespoň z části obnovení pracovních návyků a stabilizaci některých nezaměstnaných. Za další problém označil přechod části sociální práce na Úřady práce a také odměňování pracovníků v sociální oblasti. Ministryně Marksová přítomné informovala, že všechna tato témata její resort řeší, pouze proces přesunu sociální práce zpět na obce považuje za nevratný především z důvodů celkové stability systému, který si další rozkolísání nemůže dovolit. V další části setkání starosta představil přítomným další projekty nebo opatření města v sociální oblasti. Jedním z nich je např. připravovaný projekt tzv. SOS tlačítka, o kterém budeme podrobně informovat v samostatném článku.

Setkání přispělo nejen k informování všech přítomných o připravovaných záměrech města Svitavy, ale především k orientaci nových členů sociální komise nebo odborné veřejnosti o aktuálním stavu přípravy klíčových projektů nebo opatření. Rada se v budoucnu bude opírat především o jejich odborné stanovisko.

Zdroj: parlamentnilisty.cz

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 30.3.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 24.2. 2018 000 09:14.