Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Napsali o nás » Ministryně v médiích » Rok 2015 » Březen:

Michaela Marksová: Rozhovor v pořadu Kauze dne (Rádio Impuls)

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
Dobrý podvečer. Mým dnešním hostem je ministryně práce a sociálních věcí a také místopředsedkyně České strany sociálně demokratické Michaela Marksová. Vítám vás ve studiu, paní ministryně.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
Dobrý den.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
Já na začátek mám takovou prosbu na vás, protože o tom se docela často mluví a občas to bývá také terčem jistých vtipů, já bych vás rád požádal zcela vážně, teď myslím, o to, abyste nám udělala pořádek ve svých jménech. Některé bude asi rodné, některé bude asi vyvdané, jak to tedy je?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
Já jsem rozená Tominová a když jsem se vdávala v roce 1993, tak se mi nechtělo moc měnit to rodné příjmení, protože vás všichni pod ním znají. Jenže my jsme v té době jeli s manželem do Anglie, on tam měl studovat a to byla dřevní doba před vstupem do Evropské unie. A já jsem za prvé vlastně musela být vdaná, protože jinak bych tam měla problémy s pobytem, bylo by to mnohem komplikovanější, a za druhé jsem si právě říkala, že když je to takhle složité, takže radši budu mít to příjmení manžela. A v té době se oficiálně ještě nesmělo mít ta dvě příjmení, jak to jde dnes, no, a já jsem se pak vrátila po 2-3 letech a musela jsem se stejně všude představovat jako Tominová, protože mě ti lidé neznali, takže jsem vlastně začala používat ta dvě příjmení, ale nemám je v občance.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
Ale já jsem si všiml, že od toho trošku ustupuje od těch dvou příjmení v poslední době, je to tak, nebo se mi to jenom zdá?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
Nezdá, ale to je tak, že je to komplikované. Říkám, já mám v občance oficiálně jenom Marksová.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
Ano, čili správně by mělo být Michaela Marksová bez Tominová, přestože je to také vaše jméno.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
Ano, ano.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
Dobrá, teď tomu rozumím. Tak pojďme k tomu, co je náplní práce vašeho ministerstva a my v Mladé frontě DNES jsme předevčírem nebo před 3 dny referovali o nové koncepci sociálního bydlení, která u vás vzniká a z ní vyplývá, že navrhujete dát více než 4,5 miliardy korun ročně na dotované bydlení. Není to trošku moc peněz?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
No, ono se to možná zdá jako moc peněz, my samozřejmě ještě uvidíme, tohle to je zatím jenom koncepce, jaké budou detailní propočty, ale ono už dnes si musíme uvědomit, že stát vydává na dávky na bydlení za a) každý rok více, a za b) obrovské částky, kam se hrabe tady 4,5 miliardy. V loňském roce to bylo na ten takzvaný doplatek na bydlení, což je opravdu pro ty nejchudší a je to takové to problematické do těch ubytoven, asi 2,7 miliardy. Ale na takzvaný příspěvek na bydlení, což se dá charakterizovat jako dávka pro opravdu normální lidi, kteří jenom prostě jsou v nějaké životní situaci, kdy nemají na ten tak drahý nájem, tak na tento příspěvek na bydlení vydáváme něco přes 9 miliard a když si to sečteme, tak jsme u téměř 13 miliard korun za rok.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
A znamená to, že pokud by ten váš plán prošel, že ta celková částka by klesla nebo jak by se ty částky zahýbaly?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
To je asi těžko předjímat, ale samozřejmě ten účel je, aby ta částka klesla, protože dneska je v těch dávkách svým způsobem velký chaos a my jako stát platíme celé řadě spekulantů. My to neplatíme těm normálním lidem. Ono to samozřejmě na ně má dopad. A v té koncepci také je, že by napříště si to sociální bydlení regulovaly obce a obce by byly příjemcem těch státních peněz, to znamená, že ony by pak rozhodovaly, kam to půjde dál a chceme zabránit tomu, aby, jak říkám, bohatli na těch státních dávkách ti soukromí v uvozovkách byznysmeni.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
Nicméně, pokud by obce nedisponovaly vlastním fondem sociálního bydlení, potom by ho musely někde pořídit a s vysokou pravděpodobností by ho pořizovaly od soukromých majitelů takového bydlení a ty peníze by se stejně k těm soukromým majitelům dostaly, čili kde je rozdíl?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
Ano, to určitě, s tím se počítá. Rozdíl je v tom, že ta obec si určí a ne všichni soukromí majitelé, kteří pronajímají byty, jsou samozřejmě špatní, to je, to v žádném případě. My chceme, aby ti pronajímatelé byli solidní lidé a prostřednictvím těch obcí my zaručíme, že to bude v pořádku, že se nestane, že budou, já nevím, že bude 5 lidí v jednom pokoji, že se budou zneužívat doplatky na energie a tak dále.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
Posloucháte Kauzu dne Rádia Impuls a dnes je naším hostem ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně sociální demokracie Michaela Marksová. Paní ministryně, jak tedy podporuje vaše ministerstvo zaměstnanost?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
My podporujeme zaměstnanost prostřednictvím takzvané aktivní politiky zaměstnanosti, to znamená, zjednodušeně, že přes úřady práce dotujeme zaměstnavatele, kteří zaměstnají různé kategorie lidí, kteří na tom normálním volném trhu práce mají problémy a vlastně my jako stát jim dočasně dáme peníze nebo dáme jim příspěvek na mzdu toho člověka.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
Já předpokládám, že váš největší problém nebo asi největší problém z pohledu vašeho ministerstva jsou dlouhodobě nezaměstnaní, čili, jak to funguje v případě dlouhodobě nezaměstnaných a jak se jim snažíte pomoci?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
To jsou velice často lidé se základním vzděláním, takže tam se kombinuje celá řada problémů a většinou jsou tito lidé také v těch regionech s největší mírou nezaměstnanosti jako je třeba Ústecký a Moravskoslezský kraj a tam se velice úspěšně využívá takový nástroj, kterému se říká veřejně prospěšné práce, kdy zejména starostové obcí si vlastně vyhledají ve spolupráci s úřadem práce tyhle ty lidi a my jim platíme za to, aby v té obci, já nevím, uklízeli parky, udržovali pořádek, některá města je používají i třeba jako údržbáře a opraváře v mateřských školkách, v základních školách a velice často si z těchto lidí potom vychovají pracovníky a pracovnice, které potom třeba zaměstnají na plné úvazky.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
Já jsem si všiml, že v poslední době v místech s vysokou nezaměstnaností jsou podezřelé, podezřele čisté stráně a strouhy okolo silnic, je to i jeden z důsledků vaší politiky?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
No, já věřím, že ano, ale samozřejmě není to jenom naše politika bez spolupráce s těmi starosty, s těmi místními bychom to nedokázali. Ale já si myslím, že je to opravdu velmi pozitivní věc, nejen, že jsou čisté stráně a strouhy, ale také jde o to, že ti dlouhodobě nezaměstnaní často mají děti a je potřeba třeba, aby ty děti vůbec viděly, že rodiče chodí do práce a aby sami ti dlouhodobě nezaměstnaní se vlastně vzpamatovali a znova získali pracovní návyky, protože se říká, že když je někdo už půl roku doma, tak má potom, neřku-li déle, tak má potom velké problémy znova vlastně do toho rytmu naskočit.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
Čili jde i o nějaké sociální vzory?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
Ano, určitě.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
Vy máte v agendě ministerstva také podporu vyhrazených společensky účelných míst a já si neumím vůbec představit, co to znamená, můžete mi to vysvětlit?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
Já chápu, že ty pojmy jsou poměrně komplikované.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
To jsou.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
Ale v podstatě ten princip je stejný, kdy ..., jedná se o to, když zaměstnavatel vytvoří pracovní místo pro někoho z těch skupin, které mají komplikace, tentokrát se nejedná o ty dlouhodobě, většinou o dlouhodobě nezaměstnané nebo se základním vzděláním, ale může se jednat třeba o maminky po rodičovské dovolené, které mají problém s hledáním místa nebo o lidi nad 50 let, nebo naopak o příliš mladé lidi bez praxe a zase úřad práce dotuje část té mzdy a někdy se třeba, máme třeba projekt Generační tandem, kde se sdílí to místo právě toho mladého bez praxe a toho naopak staršího s velkou praxí, takže tam dojde k předání zkušeností.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
Když jsem v takové situaci, že bych si myslel, že to je právě věc vhodná pro mě, co mám v takové situaci udělat?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
Určitě jít na ten úřad práce, kam patříte podle svého bydliště a tam se vyptat a myslím si, že vám určitě ty zaměstnankyně pomohou.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
Posloucháte Kauzu dne Rádia Impuls a naším hostem je ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Paní ministryně, já se chci ještě zeptat na jednu věc, která mě trápí, a to je případ dětí paní Michalákové, protože já vůbec nevím, co si o tom mám myslet a raději si o tom nemyslím nic, ale vy jste jeden z nejlépe informovaných lidí v této věci, jeden z mála dobře informovaných lidí v této věci v naší zemi a mě by zajímalo, na které straně stojíte vy?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
Já bych především řekla, že chci stát na straně těch dětí.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
To jsem přesně věděl, že mi řeknete a bál jsem se toho. Tak, když pomineme tuto odpověď, zkusíte ještě jednu?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
Takhle, v mých očích stát na straně těch dětí znamená o tom vlastně ten případ co nejméně rozebírat na veřejnosti, protože to jsou malé děti a my si musíme uvědomit, že cokoliv bude vypuštěno veřejně, tak jim někdy někdo během jejich života může vlastně omlátit o hlavu v uvozovkách a může to být velice nepříjemné. Jinak ta znalost té kauzy, zatím nikdo z nás jako ze zástupců státu neviděl ten celý spis. My jsme vlastně teď požádali paní Michalákovou a její advokátky, aby tam stát připustili, protože ani my ty detaily neznáme.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
A paní Michaláková je nakloněna k tomu, aby vás pustila k tomu celému spisu?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
Pokud jsem informována, tak ano.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
A kdybyste se k němu měli dostat?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
To nevím. Já předpokládám ...

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
V řádu týdnů, měsíců?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
No, já předpokládám, že v řádu týdnů. Nicméně, i když tomu tak bude, tak zase je to na paní Michalákové, co třeba z toho spisu chce zveřejnit a co ne, protože já bych, já osobně, i kdybych si ho celý přečetla, tak bych o něm nechtěla veřejně mluvit.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
To chápu, ale znamená to, že vy budete mít přístup k celému tomu spisu, nebo jenom k tomu, co vám umožní paní Michaláková?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
My jsme žádali o přístup k celému spisu, protože, jestliže po nás rodina chce, abychom opravdu pomáhali, tak si myslím, že bychom měli být tou stranou, která má tedy přístup ke všem informacím. Ten postup českého státu, jsem přesvědčena, moc neovlivní rozhodování těch norských soudů. My jsme pouze poskytli záruky norské straně, řekli jsme, že když by chlapci se skutečně přestěhovali sem k, zřejmě s maminkou, kde tam není úplně jasné, jestli se chce z toho Norsko sem stěhovat zpátky nebo ne, nebo třeba tatínkovi matky nebo té tetě, takže my vlastně zaručíme té norské straně, že opravdu budeme vědět, kde ty děti bydlí, jak se chovají, že tam bude kontrola z naší sociálněprávní ochrany.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
A co přesně je naším zájmem číslem jedna, je to štěstí těch dětí, anebo to, aby ty děti nevyrůstaly jako norské děti, ale jako české děti?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
No, mým zájmem je, aby vyrůstaly jako šťastné a spokojené děti.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
To znamená, že není pro vás důležité, jestli to bude v Norsku nebo v České republice?

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
Ne, pro mě ne, pro mě opravdu je důležité to, co je dobré pro ty děti. A musíme si uvědomit, že obě v Norsku vyrůstaly celý život.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
Čili se na ně díváme tak trošku už jako na Nory.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
Jak kdo. Je tady samozřejmě velká skupina lidí, která, protože ty děti mají české pasy a české občanství, říká, že by měly být vráceny zpátky do Čech, ale tady ten pojem vráceny je vlastně v uvozovkách, protože ony tady, pokud vím, možná ten jeden chlapec chvíli, ale v podstatě tady nežily.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
Tolik dnešní Kauza dne. Jejím hostem byla ministryně práce, sociálních věcí a místopředsedkyně České strany sociálně demokratické Michaela Marksová. Děkuji vám za rozhovor.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
Já také děkuji.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
A na slyšenou.

Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/, místopředsedkyně strany /ČSSD/
Na slyšenou.

Jaroslav PLESL, šéfredaktor Mladé fronty DNES
Video z Kauzy dne najdete už teď na webových stránkách impuls.cz. Pěkný večer vám přeje šéfredaktor Mladé fronty DNES Jaroslav Plesl.

Zdroj: Impuls

Autor: tiskové oddělení
Poslední aktualizace: 27.3.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 21.2. 2018 000 18:28.