Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Důchody:

Výhodnost správného načasování odchodu do důchodu

Jak se ve zprávě uvádí, z komplexní analýzy efektivního věku odchodu do starobního důchodu lze identifikovat dva základní faktory, které významněji tuto výhodnost ovlivňují. Těmito apekty jsou ekonomický status v době odchodu do starobního důchodu a potom také individuální délka života daného jedince. Odchod do starobního důchodu je pro osoby, které jsou v danou chvíli neaktivní, výrazně výhodnější před dosažením důchodového věku. Naopak u osob, jež jsou v době odchodu do starobního důchodu zaměstnané, je efektivnější odchod do důchodu cílit ke statutárnímu důchodovému věku nebo i za tento důchodový věk. Podle druhého významného faktoru, a to individuální délky života, je patrné, že předčasný starobní důchod je výhodnější pro osoby s kratší než průměrnou délkou života. Je tedy logické, že odložení odchodu do starobního důchodu až za hranici statutárního důchodového věku je efektivnější pro osoby s delší než průměrnou délkou života.

Koeficienty pro krácení či zvyšování starobního důchodu

Analýza také ukázala ne zcela optimální nastavení koeficientů upravujících výši starobního důchodu při odchodu do předčasného starobního důchodu. U odchodu do starobního důchodu dva roky před dosažením důchodového věku a především pak jeden rok před dosažením důchodového věku jsou používané koeficienty příliš nízké a výhodnost odchodu do starobního důchodu v tomto období je relativně vysoká. Zároveň platí, že koeficient při odchodu o tři a více let je vyšší, než by musel být, a jeho snížení by nijak výrazně nezvýšilo motivaci k odchodu do starobního důchodu v tomto období a zároveň by se pozitivně projevilo v příjmové situaci osob, které v tomto věku do starobního důchodu z nějakého důvodu odcházejí, a mohlo snížit riziko nedostatečných příjmů. U koeficientu při tzv. přesluhování má i relativně malé zvýšení tohoto koeficientu výrazný potenciál zvýšit motivaci k odložení odchodu do starobního důchodu do vyššího věku.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 16.3.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 16.10. 2018 000 12:43.