Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Noviny Práce a sociální politika » Důchodová reforma:

Česko představilo v OSN agendu přípravy na stárnutí

Panelová diskuze s názvem Stárnutí se týká všech generací – osvědčené postupy mezigenerační podpory aktivního stárnutí (Ageing connects all generations – good practices on intergenerational support to active ageing) se uskutečnila za podpory velvyslankyně ČR při OSN Edity Hrdé, která se účastnila celé akce. Součástí mise byla návštěva centra sociálních služeb v New Yorku a setkání s nejvyššími představiteli Visiting Nurse Services of New York (VNSNY).

Důležitost mezigeneračního rozměru

Prezentace byla koncipována tak, aby bylo možné co nejlépe představit význam NAP jako klíčového národního dokumentu pro přípravu na stárnutí a důležitost jeho propojení jak s regionální a místní úrovní státní správy a samosprávy, tak s neziskovým a akademickým sektorem. Marta Koucká z oddělení politiky sociálního začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí ČR prezentovala národní strategii přípravy na stárnutí, její hlavní principy a cíle. Úspěšné propojení strategie s reálnými aktivitami a význam, který pro konkrétní realizátory přípravy na stárnutí v České republice NAP představuje, potvrdili ve své prezentaci zástupci Střediska sociálních služeb při Městské části Praha 1 ředitelka Helena Čelišová a Dorian Gaar. Za neziskový sektor vystoupila Taťána Kuchařová, Miss World 2006 a ředitelka Nadace Krása pomoci. Její prezentace zároveň ukázala na důležitost mezigeneračního rozměru celého tématu a potvrdila, že pro úspěšné řešení problematiky stárnutí je nutné více zapojit i mladší generace a využít jejich zájem přispět k řešení sociálních problémů ve společnosti.

Pozitivní zviditelnění České republiky

Součástí doprovodné akce byla i prezentace dr. Rekhi Bhandariové, zástupkyně nadace Agewell Foundation, která představila přípravu na stárnutí z pohledu Indie a potvrdila, že téma přípravy na stárnutí je aktuální pro všechny státy.

České prezentace byly doplněny krátkými spoty, jež dokázaly netradičně přiblížit a oživit prezentovaná témata stárnutí. Konkrétní ukázky příkladů dobré praxe a celé prezentování přípravy na stárnutí se setkaly s velkým úspěchem. Četnost dotazů v rámci panelové diskuze potvrdila aktuálnost tématu, které Česká republika nabídla účastníkům zasedání. Vystoupení českých zástupců tak přispělo k pozitivnímu zviditelnění České republiky v zahraničí. Zástupci Stálé mise ČR v New Yorku se dohodli s přednášejícími, že udělají maximum pro to, aby se akce za účasti velvyslankyně, zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Městské části Praha 1 a Nadace Krása pomoci mohla uskutečnit ve stejném pojetí i v České republice.

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 16.3.2015

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 19.10. 2018 000 09:50.